Klasy "AssetUrlSelector" i "Próbnika aktywów" okno dialogowe zwraca bezwzględny adres URL zamiast względny adres URL programu SharePoint Server 2010

Objawy

Klasa AssetUrlSelector i w oknie dialogowym Próbnik trwałego zwraca bezwzględny adres URL w programie Microsoft SharePoint Server 2010. Jednak użytkownicy oczekują względnego adresu URL.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 21 kwietnia 2011

Po zastosowaniu tego pakietu poprawek, zmienia domyślne zachowanie programu SharePoint Server 2010. Program SharePoint Server 2010 teraz zwraca względny adres URL zamiast bezwzględnego adresu URL. Dodatkowo w przypadku wybranego łącza w aplikacji sieci web różnych, SharePoint Server 2010 nadal zwraca bezwzględnego adresu URL. Jednakże jeśli chcesz przywrócić poprzednie działanie programu SharePoint Server 2010, ustaw właściwość returnAbsoluteUrlAssetPicker element konfiguracji w sekcji programu SharePoint do True.Uwaga Poniższy kod ilustruje tę sekcję, która znajduje się w pliku web.config.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><configuration>  <configSections>    <sectionGroup name="SharePoint">[…]<section name="AssetPicker" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />    </sectionGroup>[…] <SharePoint>[…]<AssetPicker returnAbsoluteUrl="true" /></SharePoint>[…]</configuration>

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×