We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Objawy

Podczas próby uzyskania dostępu do zasobu zakazane z serwera sieci Web, która zwraca kod stanu HTTP 403 za pomocą protokołu HTTP, klient Microsoft.NET Framework 2.0 zamyka stałe połączenie z serwerem sieci Web. Ponieważ nowe połączenie musi być negocjowane dla następnego żądania, to zachowanie może zmniejszyć wydajność serwera sieci Web i klienta.

Uwagi

  • To zachowanie występuje również w przypadku, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zasobu zakazane przy użyciu protokołu HTTPS. Jednak to zachowanie jest zgodne z projektem podczas korzystania z protokołu HTTPS. Do tego zasobu, klient może mieć do ponownego ustanowienia nowego połączenia HTTPS i ponownie uwierzytelnić się na serwerze sieci Web.

  • To zachowanie występuje tylko, gdy serwer sieci Web zwraca kod stanu HTTP 403. Gdy serwer sieci Web zwraca inne kody stanu klienta programu.NET Framework 2.0 nie zamyka trwałego połączenia.

  • To zachowanie nie występuje, gdy używasz programu Microsoft.NET Framework 1.1 lub starszej wersji programu.NET Framework.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ programu.NET Framework 2.0 niepoprawnie odpowiada na kod stanu HTTP 403 gdy.NET Framework nie jest używany w komunikacji Secure Sockets Layer (SSL) HTTP.

Rozwiązanie

Obsługiwana poprawka jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Tylko zastosować go do systemów, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny program.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Microsoft Product Support Services w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów usługi pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Poniższa lista zawiera wymagania wstępne dotyczące tej poprawki:

  • Microsoft.NET Framework 2.0

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.dll

2.0.50727.163

3,018,752

04-Jun-2006

09:24

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×