Objawy

Komputer zawiesza się kilka minut po ponownym włączeniu na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), Windows Vista lub Windows Server 2008. Ten problem występuje, gdy protokół user datagram protocol (UDP) lub przekazywanie sterowania protokół (TCP) pakiet jest wysyłany do sterowników filtrów innych producentów, a następnie sterownik zwraca wartość STATUS_PENDING w odpowiedzi na pakiet żądania We/Wy (IRP).

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ system używa zmiennej stosu do przechowywania adresu zdalnego, który jest używany do wysłania pakietu odpowiedzi. Gdy sterownik filtru zwraca wartość STATUS_PENDING , stos jest rozwinięty i zmiennej jest niedostępny. W związku z tym awarii systemu, jeśli pakiet odpowiedzi próbuje użyć adresu zdalnego.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer musi działać Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), x64-bitowych wersji systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Windows Vista z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2008 z dodatkiem SP2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek


Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows XP i Windows Server 2003
  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta poprawka instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KB970706.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×