Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Komputer z systemem Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack (SP2) przestaje odpowiadać i zawiesza się podczas uruchamiania. Problem występuje w trakcie procesu logowania na etapie „Trwa stosowanie ustawień użytkownika” lub „Trwa wprowadzanie ustawień komputera”.

Może się okazać, że folder połączeń sieciowych jest pusty. Ponadto podczas uruchamiania może się nie powieść uruchomienie wymienionych poniżej usług.

Uwaga Dla tych usług jest ustawiony typ uruchomienia „Automatyczny”.

 • Bufor wydruku

 • Usługi terminalowe

 • Usługa serwera

 • Rejestr zdalny

 • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)

 • Koordynator transakcji rozproszonych

 • Wszelkie usługi związane z aplikacjami

Uwaga Ten problem pojawia się zazwyczaj po zainstalowaniu certyfikatu serwera, a następnie skonfigurowaniu na komputerze protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Może więc na przykład wystąpić po zainstalowaniu certyfikatu serwera SSL w programie Internet Information Services (IIS) 7.0, a następnie włączeniu obsługi tego certyfikatu przez protokół HTTPS w witrynie sieci Web.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest zakleszczenie w bazie danych Menedżera sterowania usługami.

Menedżer sterowania usługami podejmuje próbę uruchomienia usługi HTTP.sys, a następnie umieszcza blokadę w bazie danych Menedżera sterowania usługami. Usługa HTTP.sys zgłasza wywołanie z żądaniem dostępu do usług kryptograficznych podczas uruchamiania. Następnie wysyłane jest żądanie uruchomienia usług kryptograficznych. W tym momencie w bazie danych Menedżera sterowania usługami znajduje się już blokada, dlatego dochodzi do zakleszczenia.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl&ws=support#tab3Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Poziom SR

  Składnik usługi

  6.0.600 2.22xxx

  Windows Vista i Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6002.22490

30,720

17-Sep-2010

17:51

x86

Http.sys

6.0.6002.22490

413,696

17-Sep-2010

15:56

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6002.22490

33,792

17-Sep-2010

17:22

x64

Http.sys

6.0.6002.22490

620,544

17-Sep-2010

15:33

x64

Httpapi.dll

6.0.6002.22490

30,720

17-Sep-2010

17:51

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Httpapi.dll

6.0.6002.22490

70,656

17-Sep-2010

17:25

IA-64

Http.sys

6.0.6002.22490

1,183,744

17-Sep-2010

15:39

IA-64

Httpapi.dll

6.0.6002.22490

30,720

17-Sep-2010

17:51

x86

Obejście problemu

Obejście problemu dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Aby automatycznie obejść ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby obejść problem samodzielnie, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby obejść problem automatycznie, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby obejść ten problem bez instalowania poprawki, należy utworzyć klucz rejestru DependOnService, który będzie modyfikował działanie usługi HTTP.sys w taki sposób, aby było ono zależne od uruchomienia usługi crytosvc. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit i naciśnij klawisz ENTER.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.

 4. Wpisz ciąg DependOnService, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DependOnService, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. W polu Dane wartości wpisz ciąg CRYPTSVC, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zakończ działanie Edytora rejestru.

 8. Uruchom ponownie komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft


Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

3,078

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

X86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest

File version

Not applicable

File size

696

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

X86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest

File version

Not applicable

File size

692

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest

File version

Not applicable

File size

4,708

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

18:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest

File version

Not applicable

File size

144,703

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

18:20

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest

File version

Not applicable

File size

1,040

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

Amd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest

File version

Not applicable

File size

696

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest

File version

Not applicable

File size

4,722

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

17:46

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest

File version

Not applicable

File size

144,967

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

17:47

Platform

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

3,102

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest

File version

Not applicable

File size

4,708

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

18:18

Platform

Not applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest

File version

Not applicable

File size

694

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

Ia64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest

File version

Not applicable

File size

1,038

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest

File version

Not applicable

File size

4,715

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

17:45

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest

File version

Not applicable

File size

144,957

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

17:47

Platform

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

2,257

Date (UTC)

20-Sep-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest

File version

Not applicable

File size

4,708

Date (UTC)

17-Sep-2010

Time (UTC)

18:18

Platform

Not applicable

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×