Komputer z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 przestaje odpowiadać i zawiesza się w trakcie procesu logowania na etapie „Trwa stosowanie ustawień użytkownika”

Symptomy

Komputer z systemem Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack (SP2) przestaje odpowiadać i zawiesza się podczas uruchamiania. Problem występuje w trakcie procesu logowania na etapie „Trwa stosowanie ustawień użytkownika” lub „Trwa wprowadzanie ustawień komputera”.

Może się okazać, że folder połączeń sieciowych jest pusty. Ponadto podczas uruchamiania może się nie powieść uruchomienie wymienionych poniżej usług.

Uwaga Dla tych usług jest ustawiony typ uruchomienia „Automatyczny”.

  • Bufor wydruku

  • Usługi terminalowe

  • Usługa serwera

  • Rejestr zdalny

  • Instrumentacja zarządzania Windows (WMI)

  • Koordynator transakcji rozproszonych

  • Wszelkie usługi związane z aplikacjami

Uwaga Ten problem pojawia się zazwyczaj po zainstalowaniu certyfikatu serwera, a następnie skonfigurowaniu na komputerze protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Może więc na przykład wystąpić po zainstalowaniu certyfikatu serwera SSL w programie Internet Information Services (IIS) 7.0, a następnie włączeniu obsługi tego certyfikatu przez protokół HTTPS w witrynie sieci Web.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest zakleszczenie w bazie danych Menedżera sterowania usługami.

Menedżer sterowania usługami podejmuje próbę uruchomienia usługi HTTP.sys, a następnie umieszcza blokadę w bazie danych Menedżera sterowania usługami. Usługa HTTP.sys zgłasza wywołanie z żądaniem dostępu do usług kryptograficznych podczas uruchamiania. Następnie wysyłane jest żądanie uruchomienia usług kryptograficznych. W tym momencie w bazie danych Menedżera sterowania usługami znajduje się już blokada, dlatego dochodzi do zakleszczenia.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

  • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×