We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Objawy

Próba utworzenia kopii zapasowej w programie Kopia zapasowa systemu Windows na komputerze z systemem Windows 7 kończy się niepowodzeniem i zwróceniem następującego komunikatu o błędzie:

Wystąpił błąd wewnętrzny: parametr jest niepoprawny: (0x80070057)

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z jednej z następujących metod:

Metoda 1: Zmiana ustawienia symbolu dziesiętnego

Ten problem może wystąpić, gdy jako symbolu dziesiętnego nie ustawiono kropki („.”). Jest to typowe w przypadku języków i ustawień regionalnych innych niż język angielski (Stany Zjednoczone), na przykład dla języka niemieckiego (Niemcy).

Aby zmienić ustawienie symbolu dziesiętnego, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Panel sterowania, kliknij pozycję Zegar, język i region, a następnie kliknij pozycję Region i język.

 2. Kliknij kartę Formaty, a następnie kliknij pozycję Ustawienia dodatkowe.

 3. W polu Symbol dziesiętny wpisz . (kropkę), a następnie dwukrotnie kliknij przycisk OK.

 4. Uruchom ponownie komputer.

Uwaga Pewne programy innych producentów mogą zmieniać ustawienia regionalne w środowisku wykonawczym komputera i zastępować ustawienie skonfigurowane w Panelu sterowania.

Metoda 2: Dodanie wartości klucza rejestru

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Rejestr można modyfikować na własną odpowiedzialność.

 1. Kliknij przycisk Start windows icon, wpisz ciąg Regedit.exe w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Odszukaj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 4. Wpisz nazwę CopyFileBufferedSynchronousIo, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość CopyFileBufferedSynchronousIo, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij Edytora rejestru.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×