Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Po uruchomieniu Kreatora udostępniania połączenia internetowego może zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:

Podczas włączania Udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd. Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.

— lub —

1068: Uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Łatwa poprawka 50562

W celu rozwiązania tego problemu należy upewnić się, że wszystkie zależne usługi zostały uruchomione. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

 2. W obszarze Wybierz zadanie kliknij pozycję Użyj Narzędzi, aby wyświetlić informacje o komputerze i przeanalizować problemy.

 3. W obszarze Narzędzia kliknij pozycję Narzędzie konfiguracji systemu.

 4. W prawym okienku kliknij pozycję Otwórz narzędzie konfiguracji systemu. Spowoduje to otwarcie narzędzia konfiguracji systemu.

 5. Kliknij kartę Usługi.

 6. Upewnij się, że są włączone wszystkie podane niżej usługi. Aby włączyć określoną usługę, zaznacz odpowiednie pole wyboru.

  • Usługa bramy warstwy aplikacji

  • Połączenia sieciowe

  • Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)

  • Plug and Play

  • Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego

  • Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny

  • Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

  • Telefonia

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 8. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows uruchom ponownie Kreatora udostępniania połączenia internetowego.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

241584 Usługa nie jest uruchamiana i pojawia się komunikat o błędzie 1058


Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×