PROBLEM

Podczas próby migrowania skrzynek pocztowych z lokalnej organizacji usługi Exchange Online do pakietu Microsoft Office 365 za pomocą migracji jednorazowejnie są migrowane niektóre skrzynki pocztowe. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

Błąd: nie można przenosić ani usuwać folderów domyślnych.

PRZYCZYNA

Ten problem występuje, jeśli co najmniej jeden z folderów domyślnych (takich jak Skrzynka odbiorcza, wersje roboczei elementy wysłane) w skrzynce pocztowej, której dotyczy problem, został przeniesiony, usunięty lub uszkodzony. Dzieje się tak, gdy jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

  • Zainstalowano wtyczki programu Outlook innej firmy.

  • Wystąpił problem z niewielkim zarządzaniem edytorami folderów niskiego poziomu. Dotyczy to folderów, takich jak edytor MAPI programu Microsoft Exchange Server (MFCMAPI).

  • Występuje uszkodzenie pamięci lub uszkodzenie dysku.

ROZWIĄZANIE

Aby można było przeprowadzić migrację skrzynki pocztowej, której dotyczy problem, za pomocą migracji jednorazowej, foldery domyślne w skrzynce pocztowej muszą zostać przywrócone do ich stanu domyślnego. W tym celu wykonaj następujące czynności. W przypadku programów Microsoft Outlook 2013 i Outlook 2010

  1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, nawiąż połączenie ze skrzynką pocztową za pomocą programu Outlook.

  2. Zamknij program Outlook, a następnie uruchom program Outlook. exe/ResetFolders.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Outlook z wiersza polecenia, zobacz następujące artykuły:

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×