Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Gdy używasz programu Visual Studio 2008 do manipulowania plik danych programu SQL Server Compact 3.5, który jest większy niż 128 megabajtów, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


Plik bazy danych jest większy niż skonfigurowany maksymalny rozmiar bazy danych.

Wystąpi ten problem w jednym z następujących scenariuszy.

Scenariusz 1

  • Server Explorer można otworzyć w programie Visual Studio IDE.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenia danych , a następnie kliknij przycisk Dodaj połączenie.

  • Wybierz opcję Microsoft SQL Server Compact 3.5 jako źródło danych, a następnie połącz z bazą danych, która jest większa niż 128 megabajtów.

  • Kliknij Zaawansowane , a następnie należy ustawić pola Maksymalny rozmiar bazy danych na liczbę, jest większy niż 128 megabajtów.

  • Rozwiń tabel w bazie danych, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie kliknij Edytuj schemat tabeli w menu skrótów.

Scenariusz 2

  • Otwórz projekt, który używa szablonu Aplikacji Windows Forms w programie Visual Studio IDE.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt w Eksploratorze rozwiązań, a następnie dodaj nowy element, który używa szablonu Lokalnej pamięci podręcznej bazy danych .

  • Bazy danych Microsoft SQL Server Compact 3.5 należy ustawić jako połączenie klienta w kreatorze Konfigurowanie synchronizacji danych .

  • Importowanie tabel z bazą danych.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ domyślna wartość właściwości maxdatabasesize jest 128 megabajtów. Jednak ta wartość domyślna nie jest zastępowany, nawet jeśli jawnie ustawić właściwości w oknie Właściwości zaawansowane .

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie masz ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest używane żadne wystąpienie programu Visual Studio.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.visualstudio.dat a.providers.sqleverywhere.dll

9.0.30729.4114

323584

21 maja 2009

16:13

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×