Symptomy

Przy próbie odtworzenia pliku w programie Windows Media Player może pojawić się jeden lub więcej z następujących komunikatów o błędach:

Nieprawidłowy format pliku. (Błąd=8004022F)

-lub-

Nie można odtworzyć pliku. Ten format nie jest obsługiwany. (Błąd=80040265)

-lub-

Nie można odtworzyć strumienia wideo: nie znaleziono odpowiedniego dekompresora. (Błąd=80040255)

-lub-

Nie znaleziono żadnej kombinacji filtrów do renderowania tego strumienia. (Błąd=80040218)

-lub-

Nie można załadować filtru źródłowego dla tego pliku. (Błąd=80040241)

-lub-

Nie można otworzyć. Sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne i próbuj ponownie (Błąd=8007000D).

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony dowolny z następujących warunków:

 • Program Windows Media Player nie obsługuje formatu pliku lub kodera-dekodera pliku multimedialnego, który próbujesz odtworzyć.

 • Brak niektórych plików programu Windows Media Player lub są one uszkodzone.

 • Plik multimedialny jest uszkodzony.

 • Plik multimedialny korzysta z kodera-dekodera, który nie jest zainstalowany.

 • System operacyjny nie ma funkcji audio. Na przykład:

  • W komputerze nie ma urządzenia audio.

  • Poprawny sterownik urządzenia audio jest wyłączony lub nie jest zainstalowany.

  • Używasz jednocześnie systemu Windows NT i terminala Windows 2000 (ta konfiguracja nie ma funkcji audio).

  • Terminal Windows XP jest skonfigurowany do nieodtwarzania audio.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj wymienione poniżej metody w podanej kolejności. Po zastosowaniu każdej metody sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Ważne Program Windows Media Player nie obsługuje odtwarzania wszystkich aktualnie dostępnych typów plików multimedialnych, choć zapewnia obsługę najpopularniejszych z nich. Dlatego sprawdź, czy dany plik multimedialny jest plikiem obsługiwanego typu. Jeśli tak nie jest, nie stosuj żadnych metod po metodzie 1. Jeśli program Windows Media Player nie obsługuje używanego formatu pliku, skontaktuj się z dystrybutorem pliku i dowiedz się, czy jest dostępny program służący do wyświetlania tego pliku.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konkretnego komunikatu o błędzie, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

156286 Komunikat o błędzie: Nie można odtworzyć strumienia wideo...

195880 Komunikat o błędzie: Nie znaleziono żadnej kombinacji filtrów do renderowania...

Metoda 1. Sprawdzenie, czy program Windows Media Player obsługuje używany format pliku

Program Windows Media Player obsługuje formaty plików z następującej listy:

 • Rozszerzenia nazw plików formatu Windows Media: .asf, .asx, .avi, .wav, .wax, .wma, .wm, .wmv

  Uwaga Program Windows Media Player w wersjach 6.4 i nowszych obsługuje pliki .wmv.

 • Rozszerzenia nazw plików MPEG (Moving Pictures Experts Group): .m3u, .mp2v, .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2

 • Rozszerzenia nazw plików MIDI (Musical Instrument Digital Interface): .mid, .midi, .rmi

 • Rozszerzenia nazw plików zasobów Apple QuickTime, Macintosh AIFF: .qt, .aif, .aifc, .aiff, .mov

 • Rozszerzenia nazw plików systemu Unix: .au, .snd

Uwaga Program Windows Media Player obsługuje pliki utworzone za pomocą programu Apple QuickTime w wersji 1 i 2. Program Windows Media Player nie obsługuje już formatów plików .ar, .rm i .ram.

Metoda 2. Ustalenie, czy plik, który chcesz odtworzyć, nie jest uszkodzony

W programie Windows Media Player należy odtworzyć inny plik o tym samym rozszerzeniu nazwy pliku, co plik, przy odtwarzaniu którego pojawił się komunikat o błędzie. Jeśli inny plik zostanie odtworzony poprawnie, będzie to oznaczać, że plik, który próbowano odtworzyć poprzednio, może być uszkodzony. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się podczas odtwarzania każdego z tych plików, przejdź do następnej metody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o typach plików obsługiwanych przez program Windows Media Player 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

316992 Formaty plików multimedialnych obsługiwanych przez program Windows Media Player

Metoda 3. Ponowne zainstalowanie programu Windows Media Player

Należy usunąć program Windows Media Player, uruchomić komputer ponownie, a następnie zainstalować ponownie program Windows Media Player.

Uwaga Należy użyć najnowszej wersji programu Windows Media Player. Aby pobrać najnowszą wersję programu Windows Media Player, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download

Metoda 4. Ponowne zainstalowanie najnowszej wersji programu Microsoft DirectX

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z programem DirectX i instalowania go, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

179113 Jak pobrać i zainstalować program DirectX

157730 Jak określić numer wersji programu DirectX za pomocą narzędzia diagnostycznego DirectX

Metoda 5. Sprawdzenie, czy jest używany poprawny koder-dekoder danego pliku multimedialnego

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące weryfikowania, instalowania i rozwiązywania problemów z koderami-dekoderami audio, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

141801 Rozwiązywanie problemów z kodekami audio i wideo w systemie Windows 95/98

191533 Program Media Player nie może odtworzyć pliku .avi przy użyciu kodera-dekodera Indeo 4.x

221831 Err Msg: Unable to Download the Appropriate Decompressor

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Windows Media Player i rozwiązywania problemów z tym programem, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspxProdukty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×