Komunikat o błędzie

Podczas otwierania lub zapisywania pliku w programie Microsoft Excel może zostać wyświetlony dowolny z następujących komunikatów o błędach: Komunikat o błędzie 1

Nazwa pliku jest nieprawidłowa.

Komunikat o błędzie 2

Nie można uzyskać dostępu do pliku.

Komunikat o błędzie 3

Wprowadzona ścieżka, "<nazwa pliku>", jest za długa. Wprowadź krótszą ścieżkę.

Komunikat o błędzie 4

Nie można odnaleźć pliku <>. Sprawdź pisownię nazwy pliku i upewnij się, że lokalizacja pliku jest poprawna.

Komunikat o błędzie 5 W programie Microsoft Office Excel 2007 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można odnaleźć pliku "<> rozszerzenia <>". Sprawdź pisownię nazwy pliku i upewnij się, że lokalizacja pliku jest poprawna. Jeśli próbujesz otworzyć plik z listy ostatnio używanych plików w menu plik, upewnij się, że nazwa pliku nie została zmieniona, przeniesiony lub usunięty.

Aby sprawdzić komunikat o błędzie wyświetlany w programie Excel 2007, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + I. W prawym dolnym rogu okna dialogowego tego komunikatu o błędzie jest wyświetlany następujący numer:

100202

Uwaga Pakiet Microsoft Office 2000 zawiera wbudowaną funkcję umożliwiającą uzyskiwanie dodatkowych informacji na temat alertów lub komunikatów o błędach dotyczących trudnych do rozwiązania problemów.

Uwaga Jeśli ten artykuł został już osiągnięty, klikając przycisk informacje w sieci Web w komunikacie o błędzie, możesz mieć włączone alerty, które można dostosować.

Przyczyna

Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po zapisaniu lub otwarciu pliku, jeśli ścieżka do pliku (łącznie z nazwą pliku) przekracza 218 znaków. Ograniczenie to obejmuje trzy znaki reprezentujące dysk, znaki w nazwach folderów, znak ukośnika odwrotnego między folderami oraz znaki w nazwie pliku. Zachowanie to jest oparte na 256-znakowym ograniczeniu w programie Excel w celu utworzenia łączy do innego pliku. Ten limit 218 znaków nazwy ścieżki jest oparty na następujących wartościach:

  • Do 31 znaków w nazwie arkusza.

  • Apostrofy i nawiasy używane do oznaczania nazwy skoroszytu.

  • Wykrzyknik.

  • Odwołanie do komórki.

Na przykład ścieżka pliku może resemple następujące: 'c:\excel\personal\...\[my workbook.xls]up_to_31_char_sheetname'!$A$1 Uwaga To zachowanie będzie również występować, jeśli w ścieżce znajduje się nawias kwadratowy.

Czego spróbować

Upewnij się, że ścieżka do pliku zawiera mniej niż 219 znaków. W tym celu zastosuj jedną z następujących metod:

  • Zmień nazwę pliku, tak aby miał krótszą nazwę.

  • Zmień nazwę jednego lub większej liczby folderów, które zawierają plik, tak aby zawierały krótsze nazwy.

  • Przenieś plik do folderu o krótszej nazwie ścieżki.

Więcej informacji

Pamiętaj, że jeśli w polu Nazwa pliku w oknie dialogowym Zapisywanie jako zostanie wprowadzona 255 znaków, a następnie klikniesz przycisk OK, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wprowadzona ścieżka, "<ścieżka>", jest za długa. Wprowadź krótszą ścieżkę.

Ponadto, jeśli próbujesz zapisać plik, a ścieżka przekracza 255 znaków, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można uzyskać dostępu do pliku. Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:-Upewnij się, że podany folder istnieje. -Upewnij się, że folder, w którym znajduje się plik, nie jest tylko do odczytu. -Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera żadnego z następujących znaków: < > ? [ ] : | *. -Upewnij się, że nazwa pliku/ścieżki nie zawiera więcej niż 218 znaków.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×