Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz Microsoft.NET Framework 2.0 na podstawie ClickOnce aplikacji, która jest podpisany przy użyciu certyfikatu łańcuchowego.

  • W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń w programie Internet Explorer można wyłączyć opcję Uruchom składniki niepodpisane przy użyciu technologii Authenticode.

  • Podczas próby wdrożenia aplikacji ClickOnce odwiedzając adres serwera, który obsługuje aplikację.

W tym scenariuszu wystąpi wyjątek System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException . Następnie pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Tytuł: Nie można uruchomić aplikacji
Opis: Nie można kontynuować. Aplikacja jest nieprawidłowo sformatowana.
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą aplikacji.

Dodatkowo po kliknięciu przycisku Szczegóły w oknie dialogowym wyświetlany następujący komunikat:

Przeglądarki sieci Web nie zezwala na uruchamianie aplikacji bez znaku.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ ClickOnce nie rozpoznaje certyfikatu łańcuchowego jako ważny certyfikat Authenticode.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.


Alternatywnie można pobrać tę poprawkę z następującej witryny Microsoft Connect w sieci Web:

https://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=28951

Wymagania wstępne

Musi mieć Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), aby zastosować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli nie ma wystąpień systemu.NET Framework jest używany.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje inne poprawki.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje x86 systemu Windows XP, Windows Server 2000 i Windows Server 2003

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.deployment.dll

2.0.50727.4401

970,752

14-Sep-2009

05:20

x86


Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows XP, Windows Server 2000 i Windows Server 2003

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.deployment.dll

2.0.50727.4401

970,752

14-Sep-2009

04:55

x64


Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows XP, Windows Server 2000 i Windows Server 2003

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.deployment.dll

2.0.50727.4401

970,752

14-Sep-2009

04:55

IA-64

Wszystkie obsługiwane wersje x86 dodatku SP2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.deployment.dll

2.0.50727.4431

970,752

08-Feb-2010

07:02

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 dodatku SP2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.deployment.dll

2.0.50727.4431

970,752

08-Feb-2010

07:02

x86

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

System.deployment.dll

2.0.50727.4431

970,752

08-Feb-2010

07:02

x86


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Informacje o dodatkowych plikach


Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x86 wersje systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2

Nazwa pliku

Msil_system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22331_none_490c46ed4ae71a48.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,671

Data (UTC)

08-Feb-2010

Godzina (UTC)

13:43

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x64-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i Windows Vista z dodatkiem SP2


Nazwa pliku

Amd64_netfx-system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22331_none_8bc8c3ffb14c485b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,506

Data (UTC)

08-Feb-2010

Godzina (UTC)

13:37

Nazwa pliku

Msil_system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22331_none_490c46ed4ae71a48.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,671

Data (UTC)

08-Feb-2010

Godzina (UTC)

13:43

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych z procesorem Itanium wersji systemu Windows Vista z dodatkiem SP2

Nazwa pliku

Ia64_netfx-system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22331_none_d375d898c5c8a945.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,494

Data (UTC)

08-Feb-2010

Godzina (UTC)

13:17

Nazwa pliku

Msil_system.deployment_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22331_none_490c46ed4ae71a48.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,671

Data (UTC)

08-Feb-2010

Godzina (UTC)

13:43

  • Authenticode to technologia firmy Microsoft, która wykorzystuje kryptografię standardowych do podpisywania kodu aplikacji z certyfikatów cyfrowych. Certyfikaty cyfrowe zweryfikować autentyczność wydawcy aplikacji.

  • Łańcuch certyfikatów jest sekwencją certyfikatów. Każdego certyfikatu w łańcuchu jest podpisana przez certyfikat następny w kolejności. Łańcuchów certyfikatów są tworzone w celu ustanowienia łańcuch zaufania certyfikatu elementu równorzędnego do zaufany certyfikat urzędu certyfikacji. Certyfikaty w łańcuchu można nazwać "powiązane certyfikatów".

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wdrażania ClickOnce dla aplikacji Windows Forms .NET firmy Microsoft odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wh45kb66.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×