Objawy

Gdy używasz modułu zapisującego funkcji Hyper-V do kopii zapasowych maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na komputerach z systemem Windows Server 2008 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

0x0000007e (0xffffffffc0000047,
parameter2, parameter3,
parameter4)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED


Uwagi

  • Parametry przedstawionego błędu typu STOP mogą się różnić w zależności od posiadanej konfiguracji komputera.

  • Nie wszystkie wiadomości o błędzie Stop "0x0000007E" są powodowane przez ten problem.

Na przykład mogą wystąpić ten problem, gdy używasz programu System Center Data Protection Manager 2007 lub program Kopia zapasowa systemu Windows do kopii zapasowych maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ sterowniku Volsnap.sys może niepoprawnie zwolnienia semafora dwa razy z powodu problemu z synchronizacją.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany system Windows Server 2008.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych uprzednio wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM, które są instalowane w poszczególnych środowiskach zostały wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki te i ich pliki cat skojarzonego (wykazu zabezpieczeń) są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Volsnap.sys

6.0.6001.22321

269,576

03-Dec-2008

06:39

x64

Volume.inf

Nie dotyczy

2,082

03-Dec-2008

01:09

Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Amd64_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22321_none_724a540dcd9f5754.manifest

Nie dotyczy

1,673

03-Dec-2008

20:57

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 375

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 439

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1429

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,431

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1433

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 439

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1 430

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Package_for_kb960038_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Nie dotyczy

1,437

03-Dec-2008

20:48

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×