Objawy

Po uruchomieniu systemu Windows Server 2008, na komputer, który ma zainstalowaną rolą funkcji Hyper-V, komputer może nieoczekiwanie ponownie. Następnie może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

STOP 0x0000001A (parametr1,
parameter2, parameter3,
parameter4)
MEMORY_MANAGEMENT

Ten problem występuje sporadycznie. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu zależy od rzeczywistej konfiguracji. Na przykład ten problem jest bardziej prawdopodobny w niektórych scenariuszach klastra pracy awaryjnej funkcji Hyper-V. Jednakże ten problem nie jest zarezerwowana dla scenariuszy klastra.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy składnik funkcji Hyper-V (Vid.sys) niepoprawnie mapowanie niektórych stron w przestrzeni adresowej procesu system mimo, że strony te nie zostały zamapowane. To zachowanie uszkodzi przestrzeni adresowej dla procesów systemowych. Gdy inne programy lub usługi, próba dostępu do przestrzeni adresowej uszkodzony, zostanie wywołany błąd Stop.

Rozwiązanie

Informacje dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowaną rolą funkcji Hyper-V.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.0.6001. 22 xxx

  Dodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1

  SP1

  LDR

 • MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) są instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki katalogu zabezpieczeń (.cat), są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Vid.sys

6.0.6001.22271

221,696

20-Sep-2008

01:53

x64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008

Nazwa pliku

Amd64_wvid.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_e11494e2b51cfb4c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5288

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

04:46

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb957967~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 916

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

11:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb957967~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 916

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

11:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957967_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 528

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

11:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957967_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

11:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957967_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,532

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

11:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb957967_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 438

Data (UTC)

20-Sep-2008

Godzina (UTC)

11:44

Platforma

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×