Spis treści
×

Data wydania:

12.01.2021

Wersja:

Kontenery systemu Windows Server

Kontenery systemu Microsoft Windows Server

W ramach comiesięcznego serwisowania publikujemy zaktualizowane obrazy kontenera podstawowego systemu operacyjnego Windows Server. Dzięki tym aktualizacjom możesz zautomatyzować tworzenie zaktualizowanych obrazów kontenera lub ręcznie je zaktualizować poprzez pobranie najnowszej wersji. Kontenery systemu Windows Server nie zawierają stosu obsługi i nie obsługują wdrożonych aktualizacji, takich jak system Windows Server lub klient systemu Windows. Dlatego co miesiąc odtwarzamy obrazy kontenera podstawowego systemu operacyjnego Windows Server za pomocą aktualizacji i publikujemy zaktualizowane obrazy kontenerów.

Aby uzyskać więcej informacji o najlepszych praktykach dotyczących aktualizacji, zobacz Aktualizacja kontenerów systemu Windows Server.

Dostępne obrazy kontenerów

Kontener 

Wersja 

KB 

Architektura

Języki

Kontener rdzeni Server (system Windows Server) w wersji 2004

Windows Server Core

19041,746

Skumulowany KB 4598242  

SSU KB 4598481 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 2004 nano Container Server

Serwer nano Server

19041,746

Skumulowany KB 4598242  

SSU KB 4598481 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 2004 kontenera Windows

Okna

19041,746

Skumulowany KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

en-us

Kontener 

Wersja 

KB 

Architektura

Języki

Kontener rdzeni Server (system Windows Server) w wersji 2004

Windows Server Core

19041,746

Skumulowany KB 4598242  

SSU KB 4598481 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 2004 nano Container Server

Serwer nano Server

19041,746

Skumulowany KB 4598242  

SSU KB 4598481 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 2004 kontenera Windows

Okna

19041,746

Skumulowany KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

en-us

Kontener 

Wersja 

KB 

Architektura

Języki

Windows Server, wersja 1909 — Server Core Container

Windows Server Core

18362,1316

Skumulowany KB 4598229  

SSU KB 4598479 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 1909 — Nano Server Container

Serwer nano Server

18362,1316

Skumulowany KB 4598229  

SSU KB 4598479 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 1909 — Windows Container

Okna

18362,1316

Skumulowany KB 4598229  

SSU KB 4598479 

x64

en-us

Kontener 

Wersja 

KB

Architektura 

Języki

Windows Server, wersja 1809 — Server Core Container

Windows Server Core

17763,1697

Skumulowany KB 4598230 

SSU KB 4598480 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 1809 — Nano Server Container

Serwer nano Server

17763,1697

Skumulowany KB 4598230 

SSU KB 4598480 

Procesor

en-us

Windows Server, wersja 1809 — Windows Container

Okna

17763,1697

Skumulowany KB 4598230 

SSU KB 4598480 

Procesor

en-us

Windows 10, wersja 1809 — IoT Core Container

Podstawowe funkcje systemu Windows

17763,1697

Skumulowany KB 4598230 

SSU KB 4598480 

Procesor

en-us

Windows 10, wersja 1809 — IoT Core Container

Podstawowe funkcje systemu Windows

17763,1697

Skumulowany KB 4598230 

SSU KB 4598480 

IMIENI

en-us

Windows Server, wersja 1809 — Nano Server Container

Serwer nano Server

17763,1697

Skumulowany KB 4598230 

SSU KB 4598480 

IMIENI

en-us

Kontener 

Wersja 

KB 

Architektura 

Języki

Windows Server 2016 — Server Core Container

Windows Server Core

14393,4169

Skumulowany KB 4598243 

SSU KB 4576750 

Procesor

cs — cz, de-de, en-us, es-ES, fr-fr, Węgry-HU, IT-JP, ko-kr, NL-nl, pl-pl, pt-br, pt-pt, ru-RU, SV — Szwecja, SN-TR, nr.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi środowiska .NET Framework, zapoznaj się z poniższą dokumentacją.

Znane problemy

Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×