Korzystanie z usługi Microsoft Translator w przeglądarce Microsoft Edge

Korzystanie z usługi Microsoft Translator w przeglądarce Microsoft Edge

Nowa witryna Microsoft Edge obsługuje tłumaczenie na więcej niż 60 języków. Przeglądarka automatycznie wyświetli monit o przetłumaczenie strony sieci Web, gdy otwierana strona jest w innym języku niż te, które są wyświetlane w obszarze Ustawienia w obszarze Preferowane języki.

 1. Otwórz stronę sieci Web w przeglądarce Microsoft Edge. Przeglądarka automatycznie wykrywa język strony i zostanie wyświetlone menu z monitem o potwierdzenie zamiaru przetłumaczenia strony.

  Potwierdzanie panelu tłumaczenia

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Na liście Przetłumacz na wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć stronę. Domyślnym językiem ustawionym dla przeglądarki Microsoft Edge.

  • Aby przetłumaczyć stronę, kliknij pozycję Przetłumacz.

  • Aby zawsze automatycznie tłumaczyć z języka źródłowego, zaznacz pole wyboru zawsze Przetłumacz z [language] .

  • Aby pominąć tłumaczenie, na liście w prawym dolnym rogu wybierz pozycję nie teraz , aby pominąć tłumaczenie lub nigdy nie przetłumaczyć [język] na nie wyświetlać panelu po przejściu do strony korzystającej z tego języka.

   Wybierz pozycję nigdy nie Przetłumacz
    

   Uwaga: Możesz ręcznie otworzyć panel, nawet jeśli wybierzesz opcję Nigdy nie Przetłumacz.

 3. Po stronie paska adresu zostanie krótko wyświetlony stan wskazujący, że strona została przetłumaczona.

  Stan przetłumaczenia na pasku wyszukiwania

  Po wybraniu ikony Przetłumacz Translator na pasku adresu zostanie wyświetlone menu, które zawiera również stan.

  Panel Microsoft Translator z wyświetlonym stanem tłumaczenia.

Ręczne tłumaczenie strony sieci Web

Jeśli ustawisz program Microsoft Edge tak, aby nie przetłumaczyć określonego języka, możesz w dowolnej chwili przetłumaczyć go. Po prostu wybierz ikonę Przetłumacz Translator na pasku adresu, a zostanie wyświetlone menu.

Po przetłumaczeniu strony możesz ponownie przetłumaczyć stronę na inny język lub przywrócić oryginalny język strony.

Aby ponownie przetłumaczyć stronę na inny język:

 1. Na pasku adresu wybierz ikonę Przetłumacz Translator.

 2. W menu Przetłumacz do wybierz odpowiedni język.

  Wybierz język do przetłumaczenia

 3. Wybierz pozycję Przetłumacz.

Przywracanie oryginalnego języka strony sieci Web

 1. Na pasku adresu wybierz ikonę Przetłumacz Translator.

 2. Wybierz pozycję Pokaż oryginał.

  Kliknij pozycję Pokaż oryginał

Włączanie tłumaczenia w przeglądarce Microsoft Edge

W przeglądarce Microsoft Edge jest domyślnie oferowana translacja, ale jeśli to ustawienie zostało wyłączone z jakiegoś powodu, należy je ponownie ustawić. Aby określić, czy program Microsoft Edge oferuje tłumaczenie:

 1. W górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Ustawienia, a <> nullUstawienia>.

 2. Wybierz pozycję Języki.

 3. Włącz opcję Prześlij , aby przetłumaczyć strony, które nie są w języku przeczytanym.

Domyślnie program Microsoft Edge używa tego samego języka, co system. Aby uzyskać informacje o ustawianiu języka dla przeglądarki Microsoft Edge, zobacz Używanie przeglądarki Microsoft Edge w innym języku.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×