Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla ustawień regionalnych języka węgierski (hu).

Objawy

Korzystając z funkcji Pobierz wiersze przyjęcia zwrotu lub Pobierz wiersze wydania zwrotu do utworzenia faktury korygującej sprzedaży i zakupów w węgierskiej wersji programu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, księgowania faktury korygującej sprzedaży lub zakupów bez kwoty podatku VAT

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .


Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zmień kod w funkcji CalcVATAmountLines w tabeli Wiersz sprzedaży (37) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...BEGIN

  // Delete the following lines.
  QtyFactor := GetAbsMin("Qty. to Invoice","Return Qty. Rcd. Not Invd.") / Quantity;
  VATAmountLine.Quantity :=
  VATAmountLine.Quantity + GetAbsMin("Qty. to Invoice (Base)","Ret. Qty. Rcd. Not Invd.(Base)");
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...

  Kod zastępczy

  ...BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Return Receipt No." = '' THEN BEGIN
  QtyFactor := GetAbsMin("Qty. to Invoice","Return Qty. Rcd. Not Invd.") / Quantity;
  VATAmountLine.Quantity :=
  VATAmountLine.Quantity + GetAbsMin("Qty. to Invoice (Base)","Ret. Qty. Rcd. Not Invd.(Base)");
  END ELSE BEGIN
  QtyFactor := "Qty. to Invoice" / Quantity;
  VATAmountLine.Quantity := VATAmountLine.Quantity + "Qty. to Invoice (Base)";
  END;
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 2. Zmień kod w funkcji CalcVATAmountLines w tabeli Wiersz zakupu (39) w następujący sposób:
  Istniejący kod

  ...BEGIN

  // Delete the following lines.
  QtyToHandle := GetAbsMin("Qty. to Invoice","Return Qty. Shipped Not Invd.");
  VATAmountLine.Quantity :=
  VATAmountLine.Quantity + GetAbsMin("Qty. to Invoice (Base)","Ret. Qty. Shpd Not Invd.(Base)");
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...

  Kod zastępczy

  ...BEGIN

  // Add the following lines.
  IF "Return Shipment No." = '' THEN BEGIN
  QtyToHandle := GetAbsMin("Qty. to Invoice","Return Qty. Shipped Not Invd.");
  VATAmountLine.Quantity :=
  VATAmountLine.Quantity + GetAbsMin("Qty. to Invoice (Base)","Ret. Qty. Shpd Not Invd.(Base)");
  END ELSE BEGIN
  QtyToHandle := "Qty. to Invoice";
  VATAmountLine.Quantity := VATAmountLine.Quantity + "Qty. to Invoice (Base)";
  END;
  // End of the added lines.

  END;
  ...

Wymagania wstępne

Musi mieć węgierskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2installed tę poprawkę.


Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×