You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Streszczenie

Na liście zgodności sprzętu systemu Windows (HCL) znajdują się systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne zgodne z systemem Windows. Listę HCL można znaleźć w witrynie sieci Web Microsoft Windows Hardware Quality Labs pod adresem:

http://www.microsoft.com/hwtest/

Więcej informacji

Lista HCL jest również dołączona do Asystenta pomocy technicznej systemu Windows 95.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania Asystenta pomocy technicznej systemu Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

134363 Windows 95 Support Assistant Available

Instalowanie nowych sterowników z listy HCL


Aby zainstalować sterownik znajdujący się na dysku twardym lub dysku CD-ROM z systemem Windows, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

PORADA: Firma Microsoft zaleca, aby wykrywanie nowego sprzętu było przeprowadzane przez system Windows. Przed uruchomieniem Kreatora dodawania nowego sprzętu należy upewnić się, że sprzęt został podłączony, a jego składniki zainstalowane na komputerze.


Aby zainstalować sterownik dostępny jako usługa online, wykonaj następujące kroki:

 1. Korzystając z usługi online, pobierz sterownik na dysk.

 2. W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go wyodrębnić.

 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt. Po wyświetleniu monitu „Czy chcesz, aby system Windows wyszukał nowy sprzęt?” kliknij przycisk Nie.

 5. Kliknij typ sprzętu instalowanego sterownika.

 6. Kliknij przycisk Z dysku.

 7. Wprowadź lokalizację pliku sterownika.

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zastępowanie istniejących sterowników sterownikami z listy HCL


 1. Korzystając z usługi online, pobierz sterownik na dysk.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Menedżer urządzeń, a następnie kliknij dwukrotnie typ oraz nazwę urządzenia, którego sterownik chcesz uaktualnić.

 4. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

 5. Kliknij przycisk Z dysku.

 6. Wprowadź lokalizację pliku sterownika.

 7. Po wyświetleniu monitu o włożenie dysku instalacyjnego wprowadź lokalizację pliku sterownika.

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie urządzeń/sterowników do listy HCL


Producenci sprzętu, którzy chcą dodać urządzenia lub sterowniki do listy HCL, powinni postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w dokumencie „Microsoft Compatibility Labs — Program Overview”. Aby otrzymać ten dokument, należy zatelefonować pod numer (+01-425) 635 22 22 i jako numer dokumentu wprowadzić numer 879.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×