Symptom

Podczas korzystania z programu Microsoft Dynamics CRM na lokalnej użytkowników może zostać wyświetlony monit o poświadczenia uwierzytelniania raz na 24 godziny. Może się to zdarzyć dla obu użytkowników klient sieci web wraz z użytkowników klienta programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

Stanie się to tylko w przypadku wdrożeń, które mają włączone uwierzytelnianie oświadczeń.

Przyczyna

Jedną z możliwych przyczyn tego problemu jest to, że roszczenia ustawienie SessionSecurityTokenLifetimeInHours jest ustawiona na wartość 24 godzin. Jest to wartość domyślna.

Rozwiązanie

Roszczeń ustawienie SessionSecurityTokenLifetimeInHours będzie musiał zostać zaktualizowane, aby coś innego niż 24. W tym przypadku była ustawiona na jeden tydzień.

1. na serwerze Dynamics z zainstalowaną rolą odnajdowania CRM otwórz okno polecenia środowiska PowerShell.
2. Uruchom następujące polecenia z okna.

$Settings = get-CrmSetting - SettingType ClaimsSettings - DwsServerUrl https://CrmDiscoverServer.domain.com -$creds do poświadczeń
$Setting.SessionSecurityTokenLifetimeInHours = "168"
Set-CrmSetting - DwsServerUrl https://CrmDiscoverServer.domain.com -$setting $creds do poświadczeń

3. po wykonaniu czynności, sprawdź, czy wartość okresu istnienia jest teraz 168 uruchamiając poniżej polecenia.

Get-CrmSetting - SettingType ClaimsSettings - DwsServerUrl https://CrmDiscoverServer.domain.com -$creds do poświadczeń

4. Następnie należy ponownie uruchomić usługi IIS na serwerach serwera sieci Web.
5. na koniec uruchom ponownie program Outlook dla wszystkich użytkowników, występuje problem, zdefiniowane w sekcji Symptomy

UWAGA:

W powyższym przykładzie adres URL https://CrmDiscoverServer.domain.com należy być na bieżąco z adresu URL serwera z rolą serwera odnajdowania we wdrożeniu programu Microsoft Dynamics CRM.

Użytkownicy nadal mogą mieć uwierzytelniania Monituj o poświadczenia ale wykonując instrukcje te ten monit teraz nastąpi co 7 dni chyba że ponownego uruchomienia programu Outlook i/lub przeglądarki. Ponownego uruchomienia programu Outlook/przeglądarka będzie automatycznie odnawiana ich tokenu zabezpieczeń i pozwoli użytkownikom nie pojawi się monit o uwierzytelnienie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×