Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Gdy używana jest klawiatura Windows (PC) na komputerze Macintosh, skróty klawiaturowe używane mapowanie do różnych kluczy. W szczególności klucz podstawowy, który jest używany w skróty klawiaturowe w połączeniu z innymi klawiszami różni się często. Poniżej przedstawiono podstawowy podstawienia klawiszy na klawiaturze systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh.

System Windows

Dla komputerów Macintosh

KONTROLA

POLECENIE (dla większości skróty) lub FORMANT

ALT

OPCJA

Windows/Start

COMMAND/Apple

BACKSPACE

USUŃ

USUŃ

DEL

KLAWISZ SHIFT

KLAWISZ SHIFT

WPROWADŹ

ZWROT

Więcej informacji

Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh, które dotyczą systemu operacyjnego.

Skróty systemu

Akcja

System Windows

Dla komputerów Macintosh

Usuń ze starszymi wersjami

BACKSPACE

USUŃ

Przechwytywanie zawartości całego ekranu do Schowka

DRUKOWANIE EKRANU

COMMAND+CONTROL+SHIFT+3

Przechwytywanie większości szyby przedniej

KLAWISZE ALT + PRINT SCREEN

COMMAND+SHIFT+3

Zamknij aktywne okno

CONTROL+W

COMMAND+W

Skopiuj plik/folder

CONTROL + przeciągnięcie ikony

OPTION + przeciągnięcie ikony

Kopiuj do schowka

CONTROL+C

COMMAND+C

Tworzenie aliasów lub skrótów

Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Utwórz skrót

Zaznacz element, a następnie COMMAND + L

Usuń do Schowka

CONTROL+X

COMMAND+X

Zamknięcie okna dialogowego bez zmian

ESC

ESC

Find/Search

CONTROL+F

COMMAND+F

Życie opuszczenia nieodpowiadającej aplikacji

CONTROL+ALT+DELETE

COMMAND+OPTION+ESC

Usuń do przodu

USUŃ

DEL (notebooki Mac: klawisza funkcyjnego (fn) + DELETE)

Wyświetlanie element informacji lub właściwości

ALT+ENTER

COMMAND+I

Wyloguj bieżącego użytkownika

Klawisz logo Windows + L

COMMAND+SHIFT+Q

Maksymalizuj okno

CONTROL+F10

CONTROL + F3, a następnie Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby wybrać zminimalizowanych okien na stacji dokującej, a następnie wprowadź

Minimalizowanie okien

Klawisz logo Windows + M

COMMAND+M

Nowy folder

CONTROL+N

COMMAND+SHIFT+N

Otwieranie pliku

CONTROL+O

COMMAND+O

Wklej zawartość Schowka

CONTROL+V

COMMAND+V

Drukuj

CONTROL+P

COMMAND+P

Kończenie pracy programu program

ALT+F4

COMMAND+Q

Zmień nazwę pliku/folderu

Zaznacz element, a następnie F2

Wybierz element, a następnie ENTER

Zapisz plik

CONTROL+S

COMMAND+S

Zaznacz wszystkie elementy

CONTROL+A

COMMAND+A

Wybierz więcej niż jeden element na liście (niesąsiadujące)

Sterowanie, a następnie kliknij każdy z elementów

POLECENIE, a następnie kliknij każdy z elementów

Wyślij elementy do Recycle Bin i śmieci

Zaznacz elementy, a następnie usunąć

Wybierz elementy, a następnie COMMAND + DELETE

Wysyłanie/odbieranie poczty e-mail

CONTROL+K

COMMAND+K

Zamknięcie systemu

Klawisz logo systemu Windows + U + U

Klawisz polecenia + OPTION + kontroli + wysuwania

Przełącza do następnego okna

CONTROL + F6

COMMAND + ~ (tylda)

Przejocie do poprzedniego okna

CONTROL+SHIFT+F6

COMMAND + SHIFT + ~ (tylda)

Przełączać się między otwartymi aplikacjami

ALT+TAB

COMMAND+TAB

Wpisywanie znaków specjalnych

ALT + klawisz znaku

OPTION + klawisz znaku

Cofnij

CONTROL+Z

COMMAND+Z

Microsoft Office / iWork

Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh, które są specyficzne dla pakietów Microsoft Office i Apple iWork office.

Akcja

System Windows

Dla komputerów Macintosh

Wszystkie wersaliki

CONTROL+SHIFT+A

COMMAND+SHIFT+A

Pogrubienie

CONTROL+B

COMMAND+B

Rozszerzenie zaznaczenia wyraz w lewo

CONTROL + SHIFT + LEWA STRZAŁKA

OPTION + SHIFT + STRZAŁKA

Rozszerzyć zaznaczenie wyraz w prawo

CONTROL + SHIFT + PRAWA STRZAŁKA

OPTION + SHIFT + STRZAŁKA

Menu Czcionka

CONTROL+D

COMMAND + D (biuro) lub COMMAND + T (iWork)

Kursywa

CONTROL+I

COMMAND+I

Przejść do początku bieżącego lub poprzedniego wyrazu

CONTROL + STRZAŁKA W LEWO

OPTION + STRZAŁKA W LEWO

Przenieś na koniec bieżącego lub następnego wyrazu

CONTROL + STRZAŁKA W PRAWO

OPTION + STRZAŁKA W PRAWO

Przenieś na koniec bieżącego wiersza

CONTROL+END

OPTION+END

Nowy dokument, Nowa wiadomość e-mail i tak dalej

CONTROL+N

COMMAND+N

Podkreślenie

CONTROL+U

COMMAND+U

Program Windows Internet Explorer / Safari skróty

Poniżej przedstawiono typowe skróty klawiaturowe systemu Windows i ich odpowiedniki dla komputerów Macintosh, które są specyficzne dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer i Safari firmy Apple w sieci Web.

Akcja

System Windows

Dla komputerów Macintosh

Wstecz

ALT + Strzałka w lewo lub BACKSPACE

COMMAND + Strzałka w lewo lub DELETE

Znajdź słowa i frazy na stronie

CTRL+F

COMMAND+F

Do przodu

ALT + Strzałka w prawo lub SHIFT + BACKSPACE

COMMAND + Strzałka w prawo lub SHIFT + DELETE

Przejdź do strony głównej

ALT+HOME

COMMAND+SHIFT+H

Otwieranie nowego okna przeglądarki

CTRL+N

COMMAND+N

Otwórz nową kartę

CTRL+T

COMMAND+T

Drukowanie strony

CTRL+P

COMMAND+P

Odśwież stronę sieci Web

CTRL+R

COMMAND+R

Przełącz się do następnej karty

CTRL+TAB

COMMAND +} (nawias klamrowy zamykający)

Przełącz się do poprzedniej karty

CTRL+SHIFT+TAB

COMMAND + {(lewy nawias klamrowy)

Przełącz pełny ekran

F11

Brak

Zwiększanie rozmiaru tekstu

CTRL + ZNAK PLUS (+)

COMMAND + ZNAK PLUS (+)

Zmniejsz rozmiar tekstu

CTRL + ZNAK MINUS (-)

COMMAND + ZNAK MINUS (-)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×