Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 14

Jednego szablonu poprawkę programu CRM

Nr błędu: 180854 (Obsługa zawartości)WPROWADZENIE

Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest już dostępna. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

Uwaga Dla poprzedniego supportability i wprowadzania funkcji Zobacz poszczególne artykuły pakiet zbiorczy aktualizacji, które są wymienione w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacje i poprawki.


Uwaga: Klucze rejestru DisableMapiCaching i AddressBookMaterializedViewsEnabled są już nieważne po 14 pakietu zbiorczego aktualizacji. Wartości te należy zmienić za pomocą narzędzia OrgDbOrgSettings. Zobacz łącze poniżej:

Narzędzie OrgDBOrgSettings dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersje 32-bitowe)

Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

w wersji 5.0. 9690.3557

Nie dotyczy

CRM2011-Server-KB2849744-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

w wersji 5.0. 9690.3557

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

w wersji 5.0. 9690.3557

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

w wersji 5.0. 9690.3557

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

w wersji 5.0. 9690.3557

Nie dotyczy

CRM2011-Srs-KB2849744-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest teraz dostępna dla odbiorców lokalnych.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2849744.

Ważne Nie można zaimportować bazy danych, który został utworzony za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 do wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w lipcu 2013.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
Aby zainstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.


Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2849744, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępnyAby uzyskać informacje o zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Listy zgodności 2669091 programu Microsoft Dynamics CRM

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM. Jednak kopię zapasową baz danych przed można odinstalować 14 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Przywracanie kopii zapasowej bazy danych (SQL Server Management Studio)

Uwaga Jeśli zastosować pakiet zbiorczy aktualizacji 10v2 oprócz 10v1 pakiet zbiorczy aktualizacji, a następnie usuń 10v2 pakiet zbiorczy aktualizacji, należy ponownie skonfigurować programu Microsoft Dynamics CRM dla klienta programu Outlook.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 rozwiązuje następujące problemy:

 • Większą wydajność wokół użytkownika i zespołu buforowania. Na przykład użytkownik jest członkiem zespołów 15 000. Logowanie jako tego użytkownika i zajmuje dużo czasu wszystkich danych w pamięci podręcznej. Jeśli możesz zalogować się jako inny użytkownik, pojawi się ten sam problem ze względu na wyczyszczenie pamięci podręcznej.

 • "Pokaż wybrane widoki" nie działa w pulpicie nawigacyjnym programu CRM.

 • Pole Opis w widokach aktywność zawiera informacje o stylu HTML.

 • W polu Opis i notatki nie są wyświetlane poprawnie podczas podglądu wydruku po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Podczas wykonywania wyszukiwania szybkiego szukania w programie Outlook, kolumny wyświetlane w widoku znajdują się na przecięciu kolumny z poprzedniego widoku, który został pokazany w programach Outlook i definicji widoku szybkiego szukania. To różni się od Zobacz po wykonaniu wyszukiwania w kliencie sieci web. Po uruchomieniu wyszukiwania żadne kolumny nie są wyświetlane, ponieważ nie ma określonej kolumny w widoku szybkiego szukania.

 • Brakuje WRPC token, korzystając z integracji programu SharePoint.

 • Dodawanie szablonu korespondencji w programie CRM po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji jest przyczyną błędów.

 • Edytor tekstu sformatowanego błędy występują podczas wklejania zawartości podczas tworzenia korespondencji seryjnej szablonów CRM 2011 online.

 • Widok działań członków mojego zespołu wyświetla nieprawidłowe wyniki poprzez CRM dla klienta programu Outlook.

 • AddressBookMaterializedViewsEnabled powoduje Jeśli jednostka nie ma adresu e-mail.

 • Folderów programu Outlook są filtrowane tylko dla bezpieczeństwa użytkownika i nie bierze pod uwagę zabezpieczenia użytkownika zespołu jest częścią.

 • Publikowane są nie połączenia SQL CE w 32-bitowych wersji klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

 • Błędy pamięci w 32-bitowych aplikacji CRM dla programu Outlook podczas przechodzenia do trybu offline.

 • Szablony są stosowane do wiadomości e-mail kampanii rozproszonych pomimo odznaczona.

 • Wyjątki formatowania występują podczas importowania danych.

 • Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM Data connector platformy ślady nie są zapisywane podczas SSRS znajduje się na oddzielnym komputerze z programu CRM.

 • Znaki cudzysłowu są zamieniane na znaki pojedynczego cudzysłowu w artykułach z bazy wiedzy.

 • Gdy OverrideTrackInCrmBehaviour jest włączone, nie Zatrzymaj śledzenie wiadomości e-mail CRM klienta programu Outlook.

 • "Pokaż tylko moje rekordy" w oknie dialogowym wyszukiwania nie zawsze pokazuje tylko moje rekordy.

 • Po kliknięciu przycisku Wyświetl istniejący rekord w programie CRM w kliencie programu Outlook, nic się nie dzieje.

 • Błędy występują, gdy Wyślij bezpośrednią wiadomość e-mail CRM klienta programu outlook, gdy jesteś w trybie offline.

 • Suma pól typu Waluta wyświetlany jest symbol nieprawidłowych wartości waluty.

 • Szybkie szukanie programu Outlook wyświetla kryteria filtrowania niepoprawnie po zainstalowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Użytkownik może publikować artykuły bez zgody Publikowanie artykułu .

 • Router poczty e-mail zatrzymuje przetwarzanie wiadomości e-mail po napotkaniu komunikat, który nie ma wartości z pola.

 • Drukarki monituje o 8.3 "x 11" papieru podczas drukowania raportu, który został utworzony w Kreatorze raportów.

 • Trwa usuwanie obiektu wyzwala System.Array.Copy wyrzuca ArrayTypeMismatchException.

 • Atrybuty base64 są zwracane jako MemoAttributeMetadata , a nie jako StringAttributeMetadata.

 • Nazwa arkusza programu Excel nie jest wyświetlany poprawnie na 12 pakietu zbiorczego aktualizacji, gdy wyniki szukania zaawansowanego są eksportowane do programu Excel.

 • Wstążka programu Microsoft CRM znika w klientach programu Outlook 2007.

 • Proces z warunku dla adresata wiadomości e-mail nie powiedzie się, jeśli adresat nie został rozwiązany.

 • Karta zadań jest pusta w oknie dialogowym Synchronizowanie podczas przechodzenia do trybu offline.

 • Aktualizowanie indywidualnych wystąpień cyklu podziały cyklu spotkania.

 • Klient programu Outlook ulega awarii podczas próby dodania działanie dotyczące wiadomości e-mail do zamówienia z klienta programu outlook.

 • "W LoadSiteWideSettings błąd" podczas uruchamiania programu Deployment Manager. .Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie ma poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie ma poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:


Synchronizacja właściwości prywatnej od terminów z programu Outlook do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 z 13 pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 rozwiązuje problem. Musisz ręcznie rozwiązać ten problem, po zainstalowaniu 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011.


Kreatora wdrażania reguły Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie ma poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2651621 wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2664150 jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccessAby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRMPakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.


Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersje 32-bitowe)

Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

w wersji 5.0. 9690.3557

Nie dotyczy

CRM2011-Server-KB2849744-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

w wersji 5.0. 9690.3557

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

w wersji 5.0. 9690.3557

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

w wersji 5.0. 9690.3557

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

w wersji 5.0. 9690.3557

Nie dotyczy

CRM2011-Srs-KB2849744-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacjiPakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest teraz dostępna dla odbiorców lokalnych.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2849744.

Ważne Nie można zaimportować bazy danych, który został utworzony za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 do wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w lipcu 2013.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
Aby zainstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.


Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2849744, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępnyAby uzyskać informacje o zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Listy zgodności 2669091 programu Microsoft Dynamics CRM

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować 14 pakiet zbiorczy aktualizacji z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM. Jednak kopię zapasową baz danych przed można odinstalować 14 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Przywracanie kopii zapasowej bazy danych (SQL Server Management Studio)

Uwaga Jeśli zastosować pakiet zbiorczy aktualizacji 10v2 oprócz 10v1 pakiet zbiorczy aktualizacji, a następnie usuń 10v2 pakiet zbiorczy aktualizacji, należy ponownie skonfigurować programu Microsoft Dynamics CRM dla klienta programu Outlook.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 rozwiązuje następujące problemy:

 • Większą wydajność wokół użytkownika i zespołu buforowania. Na przykład użytkownik jest członkiem zespołów 15 000. Logowanie jako tego użytkownika i zajmuje dużo czasu wszystkich danych w pamięci podręcznej. Jeśli możesz zalogować się jako inny użytkownik, pojawi się ten sam problem ze względu na wyczyszczenie pamięci podręcznej. Nr błędu: 34005 (CRM SE)

 • "Pokaż wybrane widoki" nie działa w pulpicie nawigacyjnym programu CRM. Nr błędu: 32724 (CRM SE)

 • Pole Opis w widokach aktywność zawiera informacje o stylu HTML. Nr błędu: 30790 (CRM SE)

 • W polu Opis i notatki nie są wyświetlane poprawnie podczas podglądu wydruku po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji. Nr błędu: 33771 (CRM SE)

 • Podczas wykonywania wyszukiwania szybkiego szukania w programie Outlook, kolumny wyświetlane w widoku znajdują się na przecięciu kolumny z poprzedniego widoku, który został pokazany w programach Outlook i definicji widoku szybkiego szukania. To różni się od Zobacz po wykonaniu wyszukiwania w kliencie sieci web. Po uruchomieniu wyszukiwania żadne kolumny nie są wyświetlane, ponieważ nie ma określonej kolumny w widoku szybkiego szukania. Nr błędu: 33799 (CRM SE)

 • Brakuje WRPC token, korzystając z integracji programu SharePoint. Nr błędu: 29360 (CRM SE)

 • Dodawanie szablonu korespondencji w programie CRM po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji jest przyczyną błędów. Nr błędu: 35131 (CRM SE)

 • Edytor tekstu sformatowanego błędy występują podczas wklejania zawartości podczas tworzenia korespondencji seryjnej szablonów CRM 2011 online. Nr błędu: 34734 (CRM SE)

 • Widok działań członków mojego zespołu wyświetla nieprawidłowe wyniki poprzez CRM dla klienta programu Outlook. Nr błędu: 30330 (CRM SE)

 • AddressBookMaterializedViewsEnabled powoduje Jeśli jednostka nie ma adresu e-mail. Nr błędu: 34727 (CRM SE)

 • Folderów programu Outlook są filtrowane tylko dla bezpieczeństwa użytkownika i nie bierze pod uwagę zabezpieczenia użytkownika zespołu jest częścią. Nr błędu: 32890 (CRM SE)

 • Publikowane są nie połączenia SQL CE w 32-bitowych wersji klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Nr błędu: 34745 (CRM SE)

 • Błędy pamięci w 32-bitowych aplikacji CRM dla programu Outlook podczas przechodzenia do trybu offline. Nr błędu: 32686 (CRM SE)

 • Szablony są stosowane do wiadomości e-mail kampanii rozproszonych pomimo odznaczona. Nr błędu: 33574 (CRM SE)

 • Wyjątki formatowania występują podczas importowania danych. Nr błędu: 32860 (CRM SE)

 • Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM Data connector platformy ślady nie są zapisywane podczas SSRS znajduje się na oddzielnym komputerze z programu CRM. Nr błędu: 31193 (CRM SE)

 • Znaki cudzysłowu są zamieniane na znaki pojedynczego cudzysłowu w artykułach z bazy wiedzy. Nr błędu: 31619 (CRM SE)

 • Gdy OverrideTrackInCrmBehaviour jest włączone, nie Zatrzymaj śledzenie wiadomości e-mail CRM klienta programu Outlook. Nr błędu: 31847 (CRM SE)

 • "Pokaż tylko moje rekordy" w oknie dialogowym wyszukiwania nie zawsze pokazuje tylko moje rekordy. Nr błędu: 31912 (CRM SE)

 • Po kliknięciu przycisku Wyświetl istniejący rekord w programie CRM w kliencie programu Outlook, nic się nie dzieje. Nr błędu: 32477 (CRM SE)

 • Błędy występują, gdy Wyślij bezpośrednią wiadomość e-mail CRM klienta programu outlook, gdy jesteś w trybie offline. Nr błędu: 32928 (CRM SE)

 • Suma pól typu Waluta wyświetlany jest symbol nieprawidłowych wartości waluty.

 • Szybkie szukanie programu Outlook wyświetla kryteria filtrowania niepoprawnie po zainstalowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji. Nr błędu: 34559 (CRM SE)

 • Użytkownik może publikować artykuły bez zgody Publikowanie artykułu . Nr błędu: 28037 (CRM SE)

 • Router poczty e-mail zatrzymuje przetwarzanie wiadomości e-mail po napotkaniu komunikat, który nie ma wartości z pola. Nr błędu: 33722 (CRM SE)

 • Drukarki monituje o 8.3 "x 11" papieru podczas drukowania raportu, który został utworzony w Kreatorze raportów. Nr błędu: 33766 (CRM SE)

 • Trwa usuwanie obiektu wyzwala System.Array.Copy wyrzuca ArrayTypeMismatchException. Nr błędu: 34088 (CRM SE)

 • Atrybuty base64 są zwracane jako MemoAttributeMetadata , a nie jako StringAttributeMetadata. Nr błędu: 33858 (CRM SE)

 • Nazwa arkusza programu Excel nie jest wyświetlany poprawnie na 12 pakietu zbiorczego aktualizacji, gdy wyniki szukania zaawansowanego są eksportowane do programu Excel. Nr błędu: 33980 (CRM SE)

 • Wstążka programu Microsoft CRM znika w klientach programu Outlook 2007. Nr błędu: 35153 (CRM SE)

 • Proces z warunku dla adresata wiadomości e-mail nie powiedzie się, jeśli adresat nie został rozwiązany. Nr błędu: 33713 (CRM SE)

 • Karta zadań jest pusta w oknie dialogowym Synchronizowanie podczas przechodzenia do trybu offline. Nr błędu: 35421 (CRM SE)

 • Aktualizowanie indywidualnych wystąpień cyklu podziały cyklu spotkania. Nr błędu: 35885 (CRM SE)

 • Klient programu Outlook ulega awarii podczas próby dodania działanie dotyczące wiadomości e-mail do zamówienia z klienta programu outlook. Nr błędu: 35458 (CRM SE)

 • "W LoadSiteWideSettings błąd" podczas uruchamiania programu Deployment Manager. Nr błędu: 33218 (CRM SE).Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie ma poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie ma poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

Nr błędu: 166171 (Microsoft CRM)
Synchronizacja właściwości prywatnej od terminów z programu Outlook do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 z 13 pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 rozwiązuje problem. Musisz ręcznie rozwiązać ten problem, po zainstalowaniu 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Nr błędu: 28498 (CRM SE)
Kreatora wdrażania reguły Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie ma poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2651621 wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2664150 jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccessAby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRMPakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.


Następujące problemy zostały rozwiązane za pomocą poprawki krytycznych na żądanie (COD):

 • Po dodaniu adresatów do rekordu działania, rekordu jest nieoczekiwanie udostępniony do wszystkich adresatów.

 • Podczas tworzenia połączenia telefonicznego, wartość od nie jest aktualizowany przez dodatek typu plug-in przed operacją.

 • Przepełnienie stosu występuje w linii zerowej w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

 • Podczas importowania danych tekstowych, występuje błąd "SecLib::CheckPrivilege".

 • Odpowiadanie i przesyłanie dalej wiadomości e-mail śledzone są nieoczekiwanie śledzone w programie Microsoft Dynamics CRM.

 • Załóżmy, że uruchomić funkcji Dotyczących ustawić na elemencie w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Po anulowaniu kreatora ustaw dotyczących nieoczekiwanie śledzony jest Zapas.

 • Po zaimportowaniu rozwiązania zarządzanego w programie Microsoft Dynamics CRM, etykiety w formularzu dla rozwiązania zawierają nieprawidłowe informacje.

 • Załóżmy, że operacji importowania danych kończy się niepowodzeniem dla niektórych rekordów w organizacji innej niż domyślna. Podczas próby eksportowania historii awarii, pojawi się komunikat o błędzie, informujący, że rekord jest niedostępny.

 • Informacji sieci web service definition language (WSDL) dla pliku Organization.svc niespodziewanie zakończyła Odciążanie bezpieczne sockets layer (SSL).

 • Po zmianie właściwości w "Wyślij e-mail" lub "Utwórz wiadomość e-mail" krok w przepływie pracy wystąpi błąd wyjątku.

 • "Nigdy nie powinny osiągnąć ten punkt" wyjątek błąd występuje podczas procesu BackgroundSendEmail .

 • Po proponuje nową godzinę terminu cyklicznego terminu cyklicznego jest konwertowany na jednorazowe terminu.

 • Po spełnieniu zdarzeń w stanie oczekiwania, dopóki nie zostanie wywołany warunek.

 • Po uruchomieniu śledzenia kontaktu, który został wcześniej śledzone w programie Outlook, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zduplikowany rekord .

 • Dodatek Zarafa dla programu Outlook nie działa w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Następujące problemy zostały rozwiązane za pomocą poprawki krytycznych na żądanie (COD):

 • Po dodaniu adresatów do rekordu działania, rekordu jest nieoczekiwanie udostępniony do wszystkich adresatów. Nr błędu: 31430 (CRM SE)

 • Podczas tworzenia połączenia telefonicznego, wartość od nie jest aktualizowany przez dodatek typu plug-in przed operacją. BUG #: 29170 (CRM SE)

 • Przepełnienie stosu występuje w linii zerowej w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Nr błędu: 31264 (CRM SE)

 • Podczas importowania danych tekstowych, występuje błąd "SecLib::CheckPrivilege". Nr błędu: 30837 (CRM SE)

 • Odpowiadanie i przesyłanie dalej wiadomości e-mail śledzone są nieoczekiwanie śledzone w programie Microsoft Dynamics CRM. Nr błędu: 33647 (CRM SE)

 • Załóżmy, że uruchomić funkcji Dotyczących ustawić na elemencie w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Po anulowaniu kreatora ustaw dotyczących nieoczekiwanie śledzony jest Zapas. Nr błędu: 32616 (CRM SE)

 • Po zaimportowaniu rozwiązania zarządzanego w programie Microsoft Dynamics CRM, etykiety w formularzu dla rozwiązania zawierają nieprawidłowe informacje. Nr błędu: 32406 (CRM SE)

 • Załóżmy, że operacji importowania danych kończy się niepowodzeniem dla niektórych rekordów w organizacji innej niż domyślna. Podczas próby eksportowania historii awarii, pojawi się komunikat o błędzie, informujący, że rekord jest niedostępny. Nr błędu: 31761 (CRM SE)

 • Informacji sieci web service definition language (WSDL) dla pliku Organization.svc niespodziewanie zakończyła Odciążanie bezpieczne sockets layer (SSL). Nr błędu: 31973 (CRM SE)

 • Po zmianie właściwości w "Wyślij e-mail" lub "Utwórz wiadomość e-mail" krok w przepływie pracy wystąpi błąd wyjątku. Nr błędu: 32355 (CRM SE)

 • "Nigdy nie powinny osiągnąć ten punkt" wyjątek błąd występuje podczas procesu BackgroundSendEmail . Nr błędu: 31900 (CRM SE)

 • Po proponuje nową godzinę terminu cyklicznego terminu cyklicznego jest konwertowany na jednorazowe terminu. Nr błędu: 32552 (CRM SE)

 • Po spełnieniu zdarzeń w stanie oczekiwania, dopóki nie zostanie wywołany warunek. Nr błędu: 31533 (CRM SE)

 • Po uruchomieniu śledzenia kontaktu, który został wcześniej śledzone w programie Outlook, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zduplikowany rekord . Nr błędu: 32483 (CRM SE)

 • Dodatek Zarafa dla programu Outlook nie działa w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Nr błędu: 31831 (CRM SE)

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Autor: aaronric; matbrown
Scenariusz: v-deni;
Aaronric Weryfikacja tech.:matbrown;
Redaktor: v-jonwoo, v-rhowar

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×