Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Możemy zidentyfikować problem zgodności, który występuje podczas korzystania z klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook z 15 pakietu zbiorczego aktualizacji stosowane wobec serwera systemu Dynamics CRM 2013. Ten problem nie dotyczy serwerów programu Dynamics CRM 2011. Nowego klienta 15 pakiet zbiorczy aktualizacji został opublikowany obsługującego połączenia z serwerem programu Microsoft Dynamics CRM 2013. Firma Microsoft zaleca uaktualnienie klientów do nowego klienta w celu zapobieżenia w przyszłości problemów ze zgodnością wersji. Nowego klienta jest wyznaczony przez "-v2" w nazwie pakietu. Tę aktualizację można zastosować na oryginalny pakiet zbiorczy aktualizacji 15 lub dowolnego wcześniej zbiorczy CRM 2011 dla programu Microsoft Outlook.


WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Ten pakiet zbiorczy jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

Uwagi

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 lub nowszy musi zainstalowany na serwerze programu CRM w celu 15 pakietu zbiorczego aktualizacji można zainstalować na dowolnym CRM dla klientów programu Outlook lub Router poczty E-mail i pozostają zgodne.

 • Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera również wiele aplikacji CRM dla ulepszenia klienta programu Outlook.

 • Dla poprzedniego supportability i wprowadzania funkcji Zobacz poszczególne artykuły pakiet zbiorczy aktualizacji, które są wymienione w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacje i poprawki.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Dynamics CRM 2011 zawiera następujące ulepszenia:

 • Zawiera nową funkcję, która jest zaplanowana do dostarczane z programem Microsoft Dynamics CRM 2013. Ta funkcja przenosi obciążenia specyficzne dla klienta programu CRM w swoim własnym procesie, tak, aby nie współużytkuje pamięci z procesu programu Microsoft Office Outlook. Ta funkcja jest nazywana izolacja procesu.

 • Obejmuje on uaktualnienie programu Microsoft SQL Server dla systemu Windows CE 4.0 dla lepszego zarządzania pamięcią, lepiej buforowanie i ulepszenia połączenia.

 • Powoduje zaktualizowanie programu CRM dla plików konfiguracyjnych programu Outlook do programu CRM dla programu Outlook SDF pliki zgodne z programu SQL Server dla systemu Windows CE 4.0.

 • Zostaje on dostawcy książki adresowej, aby zmniejszyć problemy z wydajnością, które są spowodowane przez książek adresowych dużych.

 • Ogranicza to ilość active otwartych formularzy.

 • Zapewnia limit czasu blokady MAPI.

 • Ciężko kodami poprzednie ustawienie rejestru, który uniemożliwił ciągnąc w dół informacje w lokalnym buforze SQL CE przypiętych widoki. Domyślnie to nowe ustawienie DisableMapiCaching na wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o zachowanie tego ustawienia zobacz Powolne wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRM

  Uwaga Wartość ta może być zastąpiona przez zmodyfikowanie ustawienia DisableMapiCaching w narzędziu OrgDbOrgSettings z serwerem programu Dynamics CRM po zastosowaniu aktualizacji krytycznej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Narzędzie OrgDBOrgSettings dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersje 32-bitowe)

Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3731

Nie dotyczy

CRM2011-Server-KB2843571-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

5.0.9690.3739

CRM2011-Client-KB2843571-v2-ENU-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2843571-v2-ENU-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3731

CRM2011-Router-KB2843571-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2843571-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

5.0.9690.3731

CRM2011-Mui-KB2843571-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2843571-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3731

Nie dotyczy

CRM2011-Srs-KB2843571-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2843571.

Ważne Nie można zaimportować bazy danych, który został utworzony za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 do wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować 15 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w październiku 2013.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
Aby zainstalować 15 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.


Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować 15 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz2843571, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępnyAby uzyskać informacje o zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Listy zgodności 2669061 programu Microsoft Dynamics CRM

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować 15 pakietu zbiorczego aktualizacji z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem 15 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)
Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 rozwiązuje następujące problemy:

 • Nowe ustawienie organizacji wyłączania obecności dla kontaktów.

 • Przyciski Edycja interfejsu użytkownika edytora raportów dla kategorii, pokrewne typy rekordów i wyświetlania mają przycisk z napisem "..." przeznaczonego do edycji opcje pola.

 • Po karty Ogólne i administracyjne użytkownika fokus jest przenoszony do paska adresu przed powrotem do formularza.

 • Po otwarciu widoku listy fokus nie jest ustawiony na żądane opcje, a nie tab lub użyj klawiszy strzałek.

 • Zamawianie kartę Pulpit nawigacyjny jest niepoprawna.

 • Jednostki niestandardowe nie są dostępne dla pól wyszukiwania terminu.

 • Nie można nawigować przy użyciu klawiatury podczas korzystania z czytnika ekranu menu.

 • Dynamics CRM 2011 programu SharePoint 2010 składnika Web Part listy ignorowane, gdy korzystanie z metadanych zarządzane kolumn.

 • Istnieją dwie karty, które są bez tytułu ramek na nowy pulpit nawigacyjny, edytowania strony, kiedy tabulatorem pola Nazwa.

 • Wolno rejestrowania wydajności do programu CRM dla programu Outlook, klient, jeśli organizacja ma dużą ilość zespołów. Czyli 5000 zespoły.

 • Podczas kwalifikacji potencjalnego za pomocą formularzy Odśwież sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, informacje o kontakcie brakuje nowo utworzony formularz szansy sprzedaży.

 • Problemy z wydajnością podczas dodawania lub usuwania członka zespołu z powodu p_SystemUserBuEntityMapReinit procedury przechowywanej.

 • Pusta strona pojawia się komunikat "Błąd na stronie" w oknie programu Internet Explorer podczas uruchamiania raportu niestandardowego na widok niestandardowy.

 • Widok wyszukiwania obiekt witryny nie są poprawnie posortowane.

 • CRM dla programu Outlook, klient okresowo usuwa termin od terminów.

 • Ilości produktów objętych szansą sprzedaży nie są obliczane, jeśli przychód z szansy sprzedaży jest "Podane przez użytkownika".

 • Po uaktualnieniu systemu do 12 pakietu zbiorczego aktualizacji otrzymujesz komunikat o błędzie podczas próby modyfikacji przez usunięcie warunek z Sprawdź warunek lub poczekaj etap przepływu pracy. Ten błąd występuje, jeśli Sprawdź warunek lub stan oczekiwania zawiera warunek dla pola odnośnika, który był poprzednio istniejących w kroku. Błąd jest w następujący sposób:

  Ten proces nie utworzone, aktualizacja lub aktywować, ponieważ został on utworzony poza aplikacją sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM. Ten typ przepływu pracy nie jest dozwolony w organizacji.

 • Użytkownicy mogą wybrać nieaktywne kolejki w obszarze Moja praca | Kolejki, kiedy one nie powinny być wyświetlane w tym miejscu.

 • Podczas pobierania można wykorzystać wiele optymalizacji w CRM 2011 i można zażądać danych z programu CRM przy użyciu punktu końcowego 2007 te żądania może spowodować błędy Jeśli atrybutów kod stanu usunięcia są automatycznie umieszczane w listę kolumn, które mają zostać pobrane. Tych atrybutów kod stanu usunięcia są automatycznie dodawane dla zgodności z poprzednimi wersjami na żądania punktu końcowego CRM 2007.

 • Wymagany podmiot gospodarczy pole waluty zawiera pierwotną wartość mobile Express podczas zapisywania jako puste.

 • Zestaw SDK - FetchXmlToQueryExpressionRequest nie działa po 11 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Podczas tworzenia relacji wiele do wielu przy użyciu obu stron relacji jako ten sam podmiot, pól może być przeciągany i upuszczany do niektórych miejsc w menu nawigacji; Jednakże nadal pojawiają się u dołu.

 • Po zainstalowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji występuje błąd za pomocą użytkownika zapisane widoki w kalendarzu usług. "Rekord jest niedostępny
  Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go."

 • Strona działalności usługowej staje się bardzo wolno podczas korzystania z programu Internet Explorer 8 po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Po uruchomieniu raportu przeciwko wszystkie rekordy na wszystkich stronach obiektu wyświetlane w obszarze sub formularza encji nie będzie wykonywał raportu.

 • Rzeczywiste i widoków skojarzonych w toku celem jednostki są niepoprawne.

 • Nie można utworzyć kopii wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM po wyświetleniu monitu: "Ta wiadomość e-mail jest już śledzona w aplikacji Microsoft Dynamics CRM. Czy chcesz utworzyć kopię tego elementu w programie Microsoft Dynamics CRM?"

 • Ładowanie kolejność plików skryptów zasobu sieci web nie jest przestrzegana po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Raporty rozpoczynał renderowania nieprawidłowe wyniki po zastosowaniu DORSZA uruchamianie raportów w widoku z powiązanej jednostki.

 • Nie można wybrać, skopiuj i wklej tekst wyszukiwania po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Elementy modelu DOM są wyciekły w podstawowej filterpopup.

 • _ElmNavigationInstructions DOMElement w wstążki powodujący przeciek pamięci.

 • _elmLarge DOM Element w formancie przycisk Przełącz wstążki nie zlikwidowany powodujący przeciek pamięci.

 • Kalendarz usług nie odświeżanie.

 • Rekordy z relacją niestandardowego n: 1 do połączeń nie można scalić. "Nieoczekiwany błąd. Wystąpił błąd. Kod błędu 0x80040216 "

 • Rekordy z relacją niestandardowego n: 1 do połączeń nie można scalić. Aktualizacje dokonane w rekordzie połączenia nie zostaną zastosowane kaskadowo do rekordu połączenia obustronnego.

 • DOMElement _elmScrollCurtain i _elmStoredFocus w wstążki powodujący przeciek pamięci.

 • Cykliczne czas rozpoczęcia spotkania zmienianie problem z synchronizacją programu Outlook do programu CRM.

 • Wiele zbędne spacje w treści wiadomości E-mail działania.

 • Powiadomienie jest wyświetlane niepoprawnie dla okien dialogowych, dziecko.

 • Zadania nie są wyświetlane w widoku działania, jeśli użytkownik jest przypisany do zespołu w BU dziecko.

 • CRM Mobile Express zapisywanie wartości liczbowe/waluty z CrmCultureInfo.

 • Tabela POA nie są czyszczone po usunięciu pokrewne typy działań.

 • Problem logiki JScript na działania rozmowy telefonicznej.

 • Aktualizacja krytyczna CRM 2011 UR11 powoduje widoków pulpitu nawigacyjnego nie Odśwież.

 • Błąd przy wywozie dynamicznej podczas szukania zaawansowanego połączony obiekt filtrowany na pole daty.

 • Występuje błąd "Alias"Nazwa aliasu"tabeli nie jest unikatowa" podczas otwierania niektórych widokach.

 • Nie można zapisać warunek wyboru lub czekać krok warunek, jeśli warunek wyszukiwania znajduje się na kroku.

 • Pola niestandardowego czasu trwania są domyślnie 1 minuta po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Filtry danych przepływu pracy "Zawiera" i "Nie zawiera" nie są dostępne po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Księguj Update Rollup 12 SetFocus wywoływana po formularz zostanie włączona dla interakcji użytkownika powoduje anulowanie nawigacji.

 • Ustaw rekord dotyczy zerwane, gdy klient CRM 4.0 za pomocą serwera programu CRM 2011 Update Rollup 12.

 • Elementy modelu DOM Selektor widoku siatki są wyciekły.

 • Klient programu Outlook CRM 2011 przechodzi do stanu "Online" automatycznie w trybie offline.

 • Księguj Update Rollup 12 Offline filtrów synchronizacji powoduje zresetowanie nieoczekiwanie filtrów synchronizacji programu Outlook.

 • Rekordy z relacją niestandardowego n: 1 do połączeń nie można scalić.

 • Aktualizacje dokonane w rekordzie połączenia nie zostaną zastosowane kaskadowo do rekordu połączenia obustronnego.

 • Kryteria filtru obiekt łącza nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika, gdy po raz pierwszy zostanie dodana kolumna obiekt łącza.

 • Gdy używasz klienta aplikacji CRM dla programu Outlook 32-bitowe, można zauważyć, wysokie użycie pamięci i po pamięci zwiększa się znacznie programu Outlook może zostać nieoczekiwanie zamknięty.

 • Klient aplikacji CRM dla programu Outlook jest nieoczekiwanie zamykany po przejściu do CRM folderów i otwieranie rekordów programu CRM. (formularz izolacji)

 • Planowanie alertów ostrzeżenie, brak post 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Programy obsługi zdarzeń elementu modelu DOM we wszystkich miejscach, powodując przecieki pamięci nie są usuwane.

 • Lync ikony obecność nieobecne w formantach formularza widoku siatki.

 • Właściciel kontaktu osobistego zmienia uczestnika synchronizujący najpierw kontaktu osobistego.

 • Zasady grupy, powodując biały ekran do wyszukiwania w kliencie programu Outlook.

 • Wysyłanie korespondencji seryjnej do adresatów więcej niż 3000 powoduje błędy. "Wystąpił błąd w programie Microsoft Dynamics CRM korespondencji seryjnej."

 • Serwer jest badany pod kątem ustawienia wykrywania duplikatów na każdy rekord, gdy program Outlook idzie Online.

 • Uzyskanie ignorowane kiedy zawijania wyrazów KB/s / znajduje się na końcu wiersza.

 • Jeśli pole jest wykorzystywane dwa razy na formularzu, korespondencji seryjnej nie powiedzie się, jeśli pole ma wartość null w dziecka.

 • QualifyMember wiadomości nie są dostępne w rejestracji wtyczki.

 • Będąc domelements wyciekiem wyciekiem grupy wstążki.

 • Wstążka etykietki narzędzi są elementy modelu DOM przeciek.

 • Router poczty e-mail: Nazwa pliku załącznika o przychodzących wiadomości e-mail pochodzi z identyfikatorem GUID dołączane w nim.

 • Importuj zarządzane rozwiązanie nie powiedzie się, kiedy zawiera zmiany atrybutów działania niestandardowego.

 • Wykrywanie duplikatów zwracać żadnych rekordów podczas śledzenia kontaktów z programu Outlook.

 • IE10: Powiadomienie nie może wyświetlić podczas pierwszego kliknięcia przycisku "Eksport" na kreatora "Eksportowanie danych do programu Excel" w kliencie programu Outlook.

 • Usuwanie widoków przypiętych może uszkodzić TabOrderXml, powodując rozdzieranie problemy w programie Outlook.

 • Eksportowanie wstążek aplikacji zawiera zduplikowane wartości w pliku XML.

 • Eksportowanie raportów otwiera okno poza CRM dla programu Outlook.

 • Strona raportu nie działa, gdy raport jest tworzony z istniejącego pliku na kliencie programu outlook.

 • UR14 klienta programu Outlook nie można zsynchronizować kontakty po rekonfiguracji.

 • Zadanie programu Outlook usuwa należne Data sporadycznie.

 • Po uaktualnieniu systemu do UR12 otrzymujesz komunikat o błędzie podczas próby modyfikacji przez usunięcie warunek z Sprawdź warunek lub poczekaj etap przepływu pracy.

 • Zastosowanie 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 powoduje kilka aktualizacji bazy danych nie można zastosować, gdy system miał stosowany poprzednio 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 klient dla programu Outlook, są już odowieżania siatki.

 • Po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 klient dla programu Outlook, są już odowieżania siatki.

 • SetStateRequest dla artykułu KB okaże się potrzebne przywilej prvWriteArticle.

 • Program Outlook przestaje działać w tym scenariuszu: Zainstaluj UR6 -> poprawki do UR11 -> poprawki, tak aby UR11 + -> odinstalowanie poprawki UR11 +

 • Klient programu Outlook, nie można zainstalować poprawkę kiedy machine Nazwa / domeny są dłuższe niż 125 znaków z błąd kodu: 1638

 • Strona raportu nie działa, gdy raport jest tworzony z istniejącego pliku na kliencie programu outlook.

 • Ustaw rekord dotyczy nie zwraca rekord po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji krytycznej 11.

 • Proces WebFormsHost nie zezwala na otwieranie formularzy po zakończeniu odtwarzania procesów w scenariuszu usługi terminalowej.

 • Publikowanie raportów CRM nie powiodło się, ponieważ raport nadrzędny już łącza do innego raportu z samą nazwę.Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:


Synchronizacja właściwości prywatnej od terminów z programu Outlook do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 z 13 pakietu zbiorczego aktualizacji

Aktualizacja 11 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 rozwiązuje następujący problem, że użytkownik musi ręcznie rozwiązać zainstalować 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011:


Kreatora wdrażania reguły Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2651621 wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2664150 jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccessAby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRMPakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×