Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 16

Jednego szablonu poprawkę programu CRM

Nr błędu: 180854 (Obsługa zawartości)

WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Ten pakiet zbiorczy jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.


Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersje 32-bitowe)

Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3911

Nie dotyczy

CRM2011-Server-KB2872369-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

5.0.9690.3911

CRM2011-Client-KB2872369-ENU-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB872369-ENU-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3911

CRM2011-Router-KB2872369-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2872369-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

5.0.9690.3911

CRM2011-Mui-KB2872369-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2872369-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3911

Nie dotyczy

CRM2011-Srs-KB2872369-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2872369.

Ważne Nie można zaimportować bazy danych, który został utworzony za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 do wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować 16 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w styczniu 2014 roku.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.


Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować 16 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2872369, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępnyAby uzyskać informacje o zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Listy zgodności 2669061 programu Microsoft Dynamics CRM

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować 16 pakietu zbiorczego aktualizacji z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem 16 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)


Pakiet zbiorczy aktualizacji 16 rozwiązuje następujące problemy:

 • Wiadomości e-mail generowane przez oprogramowanie RightFax nie są śledzone przez system CRM, podczas korzystania z programu Exchange 2010.

 • UnhandledException: Program Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd. Numer referencyjny dla administratorów lub pomocy technicznej: 3244E1C6 #, gdy usunięcie rozwiązania.

 • Załączniki wiadomości e-mail nie są usuwane z dbo. Załącznik tabela po usunięciu ich rekordu nadrzędnego.

 • Odciążanie protokołu SSL nie działa, gdy CRM nie korzysta z uwierzytelniania oświadczeń/IFD.

 • Brakuje atrybutu OverriddenCreatedOn * z V3 niestandardowe jednostki.

 • Kliknięcie na Podgląd raportu zgłasza błąd na organizacji zaktualizowane od pakietu zbiorczego aktualizacji 6 "HttpUnhandledException: program Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd. Numer referencyjny dla administratorów lub pomocy: #3423D 182".

 • Po kliknięciu opcji Utwórz folder dla rekordu w systemie CRM 2011 strony programu SharePoint jest wyświetlany zamiast listy części siatki strony.

 • Formatowanie warunkowe podziały strony nawigacji w widoku programu CRM dla programu Outlook, klient.

 • Kiedy wybierz wiadomość e-mail, która jest śledzona w programie CRM, i masz okienko odczytu widoczny dla wiadomości e-mail, program Outlook może zawiesić lub przestać odpowiadać. Program Outlook zwraca formantów, a staje się odpowiadać, można zauważyć, że wysłał toru w regionie formularza CRM dla śledzone w programie CRM zawiera dużą liczbę stron na do, DW lub UDW.

 • Ponów próbę logiki powoduje nieoczekiwane wyniki na niektóre metody OrganizationServiceProxy.

 • Termin tworzone i usuwane z sieci web zostaną usunięte tylko z kalendarza programu Outlook organizatorów. Występuje, gdy organizator spotkania wysyła zaproszenia programu Outlook.

 • Podczas próby skonfigurowania klienta programu outlook dla organizacji i organizacji przyjazna nazwa pasuje do organizacji, która jest już skonfigurowany, pojawi się monit czy organizacja z taka nazwa wyświetlana już istnieje. Jeśli następnie Popraw nazwę wyświetlaną i kontynuować konfigurowanie, konfiguracja zostanie wykonana pomyślnie. Jednak podczas następnego uruchamiania Kreatora konfiguracji kreatora nie będzie można uruchomić. "Istnieje problem dotyczący komunikacji z serwerem programu Microsoft Dynamics CRM. Serwer może być niedostępny. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administrator systemu".

 • Jeśli masz więcej tematów w drzewie tematów, nie będzie można wyświetlać bez paska przewijania, pasek przewijania nie jest wyświetlany w programie Internet Explorer lub FireFox.The pasek przewijania jest poprawnie wyświetlana w chrom.

 • Podczas próby wyświetlenia zasobów sieci web w formacie html w aplikacji klienta sieci web lub programu outlook CRM przez otwarcie ich ze Wstążki, zasoby sieciowe, które są wyświetlane jest w starych wersjach. Dzieje się tak nawet po opublikowaniu zmian do zasobów sieci web. Wyczyszczenie tymczasowych plików internetowych zasobów sieci web są wyświetlane poprawnie.

 • Podczas tworzenia krok procesu za pomocą tworzenia, aktualizacji lub Wyślij e-mail krok i umieścić w treści wiadomości e-mail więcej niż 65K znaki a następnie opublikować i wykonać proces, który krok zakończy się niepowodzeniem.

 • Formularz kontaktu osobistego w programie Outlook nie jest zapisywanie pól zaktualizowany przez dodatek Silverlight / JavaScript.

 • Błąd 404 pojawia się podczas uzyskiwania dostępu do organizacji. Wcześniejsze uzyskanie 404 zostanie usuniętych tysiące wartości elementu optionset zarządzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub zestawu SDK bez zamiany tych usunięte wartości elementu optionset nowymi wartościami. Następnie zostanie opublikowane dostosowania.

 • Menedżer rozmieszczania i wtyczki rejestracji wydajność jest niska ze względu na komunikację kontrolera domeny.

 • Terminy oraz terminy usługi są automatycznie udostępniane z udostępnionego rekordu użytkownika.

 • Organizacje uaktualnienia z programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i mieć ISV.config istniejące dostosowania w miejscu występują sytuacje, gdy importu rozwiązania zarządzane nie można zaktualizować lub zastąpić składniki na Wstążce, które zostały utworzone w ramach uaktualnienia programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Wyszukiwanie kontaktu w książce adresowej nie powiedzie się, podnoszenie ten błąd: "nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresową. może został przeniesiony lub usunięty lub nie masz uprawnień. Aby uzyskać informacje o tym, jak usunąć ten folder z książki adresowej programu Outlook, zobacz Pomoc programu Microsoft Outlook"lub dane w kolumnach nie jest poprawny.

 • Program Outlook pojawia się błąd, jeśli kliknięcie przycisku CRM folderów przed załadunkiem narzędzi CRM: "Microsoft CRM napotkał problem i musi zostać zamknięty. Jesteśmy Przepraszamy za niedogodności."

 • Nie renew\copy, gdy daty elementów kontraktu są większe niż zamówienia.

 • Niestandardowe wtyczki zarejestrowany komunikatu RetrieveMultiple i określenie "none", zgodnie z jednostką podstawową zakończy się niepowodzeniem z SerializationException począwszy od grudnia 2012 r. aktualizacji usługi ze względu na nieznany typ pochodzący z wtyczki, które są częścią rozwiązania ActivityFeeds.

 • Niektóre pola utratę danych na zapisywanie i synchronizacji, gdy fokus nie jest przenoszony z pola podczas przy użyciu klienta programu CRM dla programu Outlook.

 • Raporty nie są poprawnie po zastosowaniu CRM 2011 Update Rollup 12.

 • Wyszukiwania znaleźć "SQL Server error" na szybkie działania w ramach kampanii, jeśli łącznie "z channeltypecode".

 • Sporadycznie wiadomości e-mail wysyłane z programu Outlook routera są wysyłane z załącznik winmail.dat.

 • Ponownie śledzenia kontaktów w podrzędnych kontakt z wynikiem foldery są zduplikowane kontakty po synchronizacji.

 • Po formularzu, który zawiera zasób sieci Web Silverlight w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, formantu Silverlight nie można zmienić rozmiaru, gdy użytkownik zmienia rozmiar formularza, co utrudnia dostęp do niektórych części zasobu Silverlight.

 • Bez względu na to rola zabezpieczeń przypisana można uzyskać dostęp do ustawień systemu.

 • Użytkownicy będą mogli przeglądać historię inspekcji jest rekordy są właścicielami są częścią innego rekordu, który nie masz wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu. Jeśli zdarza się one tylko dla jednego rekordu, są w stanie zobaczyć pozostałe szczegóły inspekcji, które mają dostęp do użytkowników.

 • Podsumowanie filtru nie jest wyświetlany, gdy za pomocą kryteriów Relacja n: n.

 • Eksportuj do programu Excel w programie Outlook kończy się niepowodzeniem z nazwami długo relacji / / pole jednostki.

 • Nie można przejść do następnej strony rekordów za pomocą okna Formularz programu CRM przy użyciu skrótów (strzałek góra/dół) w prawym górnym rogu formularza.

 • Korzystając z procesu formularzy w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami może wystąpić "Błąd na stronie" lub "Błąd: nie można pobrać właściwości wyzwolić niezdefiniowany lub null odwołania" okna dialogowe błędów.

 • Rozwój pamięci ma doświadczenie w klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, gdy roztwór źródła działania jest obecny w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM Online.

 • Korespondencji seryjnej nie powiedzie się w przypadku klientów programu Outlook 2013 pakietu Office podczas korzystania z trybu buforowanego.

 • Symbol waluty utrzymuje jako symbol waluty podstawowej w działania utworzonego przez okno dialogowe.

 • Użytkownika podmiotu gospodarczego 1 będą mogli zobaczyć rekordy innych jednostek biznesowych, gdy zostaną scalone rekordy jednostki między jednostkami biznesowymi i rekordy są własnością zespołów domyślnych jednostek powiązanych biznesowych.

 • Jeśli jest włączone okienko wykresu, w dowolnym widoku dla jednostki w kliencie programu Outlook, a jeśli użytkownik korzysta z funkcji "Łącza E-mail" i zaznacza bieżący widok, adres URL, który jest generowany i następnie kopiowane do pustej wiadomości e-mail będzie zawierać nieprawidłowe parametry. Kliknięcie tego łącza, następnie generuje błąd platformy CRM, który wskazuje, że do wniosku zostały przekazane nieprawidłowe parametry.

 • Wygenerowany skrypt offline zamówień zmianom, identyfikatory kolejności offline/online synchronizacji.

 • Gdy użytkownik spróbuje użyć konta usługi w celu personifikowania użytkowników w programie Exchange do sondowania dla wiadomości e-mail mają być dostarczane do programu CRM za pomocą routera poczty e-mail, oraz że konto usługi nie ma skrzynki pocztowej router poczty e-mail programu CRM nie będzie można kontynuować z dostępem do wyboru lub podczas wykonywania normalnych.

 • Formanty w nowych formularzach napędzane wprowadzone w aktualizacji usługi Microsoft Dynamics CRM 2011 grudnia 2013 nie są aktualizowane z danymi, który został zmodyfikowany w ramach dodatek programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Program Outlook zapisane widoki nie są sortowane alfabetycznie jak w kliencie sieci web.

 • Gdy JavaScript odwołuje się do wyszukiwania za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK i próbuje uzyskać dostęp do właściwości dla obiektu, aby wyświetlić typ rekordu, użytkownicy z dostępem tylko do odczytu licencji otrzyma nieokreślone, zamiast Nazwa właściwej jednostki.

 • Nie można usunąć rozwiązania zarządzanego, z powodu pól IsMapiPrivate i LeftVoiceMail.

 • Przepływu pracy nie powiodło się "Deserializator nie dowolnego typu, który jest mapowany do tej nazwy"

 • Za pomocą pola Liczba dziesiętna z dokładnością parametr > 6, liczba począwszy od 0.000000 błędów w zamówieniach. "Wystąpił błąd. Wystąpił błąd".

 • Występuje błąd w dokumencie XML (1, 1181). podczas sprawdzania poprawności właściwości MAPI za pomocą EWS.

 • Kiedy używasz klienta sieci web programu CRM lub klienta aplikacji CRM dla programu Outlook można zauważyć zwiększenie pamięci przy użyciu składnika Web Part listy programu SharePoint dla programu CRM.

 • Wdrożenia z dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 ponieść wąskie gardła wydajności na domyślne widoki, wyszukiwania i kwerendy, jeśli ustawienie rejestru EnableRetrieveMultipleOptimization jest ustawiona na zero.

 • Uwagi w sekcji podglądu programu Outlook są sortowane według daty modyfikacji, a nie Data utworzenia.

 • W 13 pakietu zbiorczego aktualizacji użytkownicy nie mogą drukować cały siatki strony z programu Internet Explorer 10.

 • Kiedy użytkownicy zmieniać pola Godzina rozpoczęcia (lub inne pole Data) trzecia niedziela października, dla każdego roku, w strefie czasowej Brasilia. wartość pola jest zmieniona na 1/1/1970 r.

 • Użytkownicy otrzymują potwierdzenia "nie do odczytu", jeżeli < DeleteEmails > jest spełniony w EmailAgent.xml dla routera poczty E-mail.

 • Post Polaris: opcja limitu czasu w stanie oczekiwania przepływu pracy znika na Edytuj.

 • Błędy JavaScript są wyświetlane podczas korzystania z klienta sieci Web programu CRM z magazynu lokalnego modelu DOM wyłączone w programie Internet Explorer.

 • Po zastosowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerze programu Microsoft Dynamics CRM 2011, nie można skonfigurować ustawień zaplanowana synchronizacja w trybie Offline w obszarze Ustawienia osobiste są użytkownicy wersji offline z klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

 • Podczas uruchamiania raportu SSRS i używania niektórych określonych ustawień regionalnych w opcjach osobistych w programie CRM, raport nie zawiera poprawnego formatu jak odpowiedni język nie jest zaznaczone na podstawie bieżących ustawień regionalnych użytkowników. W tym konkretnym przykładzie użytkownik wybrał ustawieniami regionalnymi Angielski (Indie) 16393.

 • Podczas korzystania z programu Internet Explorer 10 i próbujesz wyświetlić działanie e-mail za pomocą formularza działania e-mail programu CRM, treść wiadomości e-mail nie jest w pełni widoczne. Dzieje się tak, gdy adres e-mail, który był oglądany awansował do CRM albo przez klienta programu Outlook lub router poczty E-mail i treść wiadomości e-mail został dobrze utworzone HTML.

 • Podczas synchronizowania terminów usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 z programu Outlook do programu CRM, strony działania na terminy są jest przeplanować, mimo że nie mogły ulec zmianie. Może to potencjalnie spowodować przepływów pracy lub wtyczek powoływać się niepotrzebnie na serwerze produkujących niespójne wyniki.

 • Awaria aplikacji wielowątkowych SDK z System.InvalidOperationException.

 • Nie można wyświetlić osobiste szablony wiadomości E-mail z EnableRetrieveMultipleOptimization jest ustawiona na 2.

 • Podczas próby wybierz wartość z parametru multi listy rozwijanej w raporcie SSRS od wewnątrz sieci web programu CRM lub klienta programu Outlook pojawia się błąd skryptu. "Błąd: taki interfejs nie jest obsługiwany".

 • Nie można zaimportować rozwiązania, które zawiera obecnie wykresu pole, w przypadku, gdy na wykresie pole zostało usunięte w systemie docelowym.

 • Po 12 pakiet zbiorczy aktualizacji listy wyboru daty i godziny nie pokazuje wybraną wartość podczas otwierania.

 • Po 12 pakiet zbiorczy aktualizacji wierszach widoku historii inspekcji nie są wyrównane.

 • Importowanie z wersji Aktualizacja rozwiązania nie można zaimportować z UR12 +

 • Zmiana zasobu na wykonanie usługi tworzy duplikaty tymczasowe.

 • Usługa aktywności/Kolor podpowiedzi nie są aktualizowane na zmianę w przyczynę stanu.

 • Nie otwiera się po dokonaniu pracy awaryjnej, dublowania SQL programu Deployment Manager.

 • Nie można użyć podglądu wydruku do wersji roboczej odpowiedzi wiadomości e-mail z obrazami po Update Rollup 12 i 13.

 • Outlook w trybie offline raporty nie wyświetlone okienko parametru.

 • Nie można skonfigurować programu CRM, klient programu outlook, gdy TurnOffFetchThrottling jest włączone.

 • Gdy występuje błąd podczas przesyłania korespondencji seryjnej formularz okna dialogowego, a po drugiej próbie scalania danych zmienić wybór pola w oknie dialogowym, zmiany te nie są przekazywane do platformy. Początkowy zestaw pól są używane zamiast zaktualizowane.

 • Problem z renderowaniem interfejsu użytkownika z opcją dynamicznej pozycji dla sieci web obsługiwanych aplikacji.

 • Zawartość wielu tekst nie jest drukowany prawidłowo.

 • Gdy profil wdrożenia jest ustawiona do lokalnego systemu po zastosowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji dla routera poczty E-mail, po ponownym uruchomieniu usługi, router zawiesza się i nie będzie wysyłać wiadomości. Włączyć pełne rejestrowanie, zobacz, że nie kontynuować sprawdzanie ustawień. Ponadto okno Kreator konfiguracji routera poczty E-mail albo zawiesza się lub zajmuje bardzo dużo czasu, aby otworzyć.

 • JScript błąd podczas otwierania Edytora pola dla pola napisów Yomi.

 • Podsiatka działań nie są wyświetlane poprawnie podczas korzystania z programu Internet Explorer 8.

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji POST 12: przywilej prvwritesdkmessageprocessingstep wymaganego do włączenia niektórych obiegach pracy.

 • Pole LeftVoiceMail jest brak na niektórych działań niestandardowych usług pocztowych 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Śledzone nie promowane Jeżeli otwarty w widoku inspektora z elementów wysłanych wiadomości E-mail.

 • Wiadomości poczty głosowej są odrzucane przez router poczty e-mail z powodu błędu poniżej. Wiadomości te były śledzone prawidłowo, gdy były skrzynek pocztowych programu Exchange 2007. Jednak problem rozpoczął występujących po migracji skrzynek pocztowych do programu Exchange 2013. Problem dotyczy tylko wiadomości e-mail, które są dostarczane jako część wiadomości poczty głosowej, reszta wiadomości e-mail są coraz śledzone prawidłowo.

  Błąd sprawdzania poprawności wystąpienia: 'OneOff' nie jest prawidłową wartością dla MailboxTypeType

 • Termin cykliczny "Propagacji danych" nie ma atrybutu niestandardowego.

 • Większość niedawno wyświetlanych danych znika okresowo po zastosowaniu otworzyć więcej niż 40 rekordów.

 • SQL zakleszczenia podczas wywoływania żądanie stowarzyszonej, dodawanie użytkowników do zespołów.

 • Dodaj przycisk działania pobiera włączona dla zamkniętej sprawy, mimo, że powinien on wyszarzony.

 • Pierwszy kartę na formularzu staje się widoczna, nieoczekiwanie zastępowanie dostosowań.

 • Filtr w widoku nie działa podczas dla opcji zestaw zawierający wpisy z ' i ' znaków.

 • Nieprawidłowy kod XML, podczas tworzenia kampanii ze specjalnymi znaków w widoku kryteria.

 • Dane z jednostek powiązanych, Brak podczas eksportowania do programu Excel z programu CRM dla klienta programu Outlook.

 • Rozważmy scenariusz, w którym tworzysz szablon wiadomości e-mail. Podczas procesu kopiowania części RTF lub HTML sformatowanych dokumentów i wklej go w wierszu tematu. Tworzenie szablonu wydaje się, że z zastrzeżeniem jednak wynikowy wiadomości e-mail z szablonu zawierają znaczniki stylu normalnego.

 • Wszelkie modyfikacje Duplikuj szablon E-mail wykrywania uszkodzi go.

 • Podczas próby użycia widoku, który ma warunek dla właściciela jest równe bieżącym zespołom użytkownika i użytkownik nie należy do każdego zespołu z rola zabezpieczeń zostanie wyświetlony błąd: nieprawidłowy Argument.

 • Ustawienia filtru programu Outlook nie brany pod uwagę podczas przeprowadzania szybkiego wyszukiwania.

 • Ustawienia edytora IME dla pola "Wiele wierszy tekstu" nie są przestrzegane.

 • Obiekt niestandardowy siatka ikona nie jest widoczna w programie Outlook.

 • Komunikaty o błędach podczas uzyskiwania dostępu do pól programu CRM w programie CRM dla klienta programu Outlook. "Wystąpił błąd."

 • Ustaw rekord dotyczy nie działa na komputerze klienckim programu CRM 4.0 łączenia się z serwerem programu CRM 2011.

 • Zapisz & Nowy podczas edytowania istniejącego połączenia nie wypełnia połączony z.

 • Podczas kopiowania i wklejania śledzone terminu cyklicznego w kliencie aplikacji CRM dla programu Outlook, skopiowane terminu cyklicznego staniesz się nieśledzone w programie CRM, jednak duplikat zostaną zsynchronizowane z programem Outlook podczas każdej synchronizacji ręczny lub tła.

  Dzieje się tak, gdy termin cykliczny źródła zawiera wystąpienia cyklu, który został zmodyfikowany lub usunięty i jest poza zakresem bieżącej skuteczne. Na przykład wystąpienie terminu cyklicznego został anulowany wiele miesięcy temu.

 • UR12 + odstępów między polami dynamicznych w procesach nie jest obsługiwane poprawnie.

 • InvalidOperationException błędy występują po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 11 pakietu zbiorczego aktualizacji instalacji klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • Dokumenty programu SharePoint są przechowywane do folderu głównego, a nie w obszarze konta, kontakty.

 • Podczas tworzenia nowego rekordu, a jako część procesu tworzenia nowego rekordu, dodawanie notatki do rekordu przed wykonaniem wstępnego zapisać kilka notatek może nie zostać utworzony. Dzieje się tak, jeśli kliknij przycisk Zapisz, Zapisz i zamknij lub Zapisz i Utwórz nowy na Wstążce z skupić się nadal w treści notatki, która jest wprowadzane.

 • Ponów próbę logiki powoduje nieoczekiwane wyniki na niektóre metody OrganizationServiceProxy.

 • Program Outlook klienta Szybkie szukanie wyszukiwanie sugeruje wyszukiwania będzie w bieżącym widoku.

 • Podczas otwierania i zamykania formularzy w programie Microsoft Dynamics CRM klient dla programu Outlook, użytkownicy mogą zauważyć pamięci procesów WebFormsHost przez czas, dopóki aplikacja raportuje, że jest mało wolnej pamięci.

 • Podczas instalowania preinstalowanych wersji UR6 klienta aplikacji CRM dla programu Outlook i opcja "Znajdź aktualizacje produktów firmy Microsoft i wyszukaj nowe opcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft, gdy aktualizuję system Windows" jest zaznaczone w Panelu sterowania -> Windows Update -> Zmień ustawienia, aktualizacja Windows będzie automatycznie instalować poprawki Aktualizacja krytyczna (kompilacja 2903) podczas instalacji. Plik wykonywalny Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe (i prawdopodobnie innych plików), które instaluje są jednak kompilacji 3557 zamiast 2903, powodując diagnostykę problemów i awarii podczas odinstalowywania.

 • Klient używa programu Outlook 2007 z opcją "Wyślij natychmiast po połączeniu" niezaznaczone. Tak więc gdy on redaguje nowej poczty, najpierw trafia do skrzynki nadawczej i po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz, idzie.
  Gdy włączony jest dodatek programu CRM i możemy otworzyć wiadomość e-mail, gdy znajduje się w Skrzynce nadawczej tylko po to, aby coś edytować lub po prostu zobacz zawartość i po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz po tym poczty nie wychodzić.

 • Po 14 pakiet zbiorczy aktualizacji Podgląd wydruku na rekordy nie są wyświetlane poprawnie. Stopka nakłada na ostatnią kartę z zawartością.

 • Program Outlook ulega awarii, gdy klient ShortTel Communicator i CRM dla programu Outlook jest zainstalowany.

 • Pola korespondencji seryjnej są wyświetlane w programie word, szablon definicji pola nie są stosowane po zaznaczeniu szablonu.

 • Nie można skonfigurować programu CRM, klient programu outlook, gdy TurnOffFetchThrottling jest włączone.

 • Nie można zaktualizować jednostki StateCode i StatusCode Rozmowa telefoniczna przez kod wtyczki.

 • Po wpisaniu tekstu i oddzielić poszczególne wartości chcesz rozwiązać przez średnikami w pola ListaStron, tylko pierwszy wpis, które typy będzie utrzymują się po zakończeniu automatyczne usuwanie, jeśli każdy wpis będzie rozpoznawać wartość więcej niż 1.

 • Po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji programu CRM 2011 w górę nazw długich formularzy w selektor formularza są coraz mieszane z rekordu danych. Podczas przeglądania formularza encji wraz z wyświetlaną nazwą, która przekracza szerokość panelu nawigacyjnego przepełnienia na formularzu. Przed UR12 nazwy formularza po prostu zostały obcięte i "..." został dołączony. Po UR12 formularzu wyświetlania nazwy przepełnienia na ciało i może uruchomić dane. Zobacz zrzuty ekranu przykłady. Podczas testowania tego zagadnienia jest obecny we wszystkich wersjach programu Internet Explorer, Chrome i Firefox.

 • Klienci posiadający pakiet zbiorczy aktualizacji krytycznej 11 są nie można skonfigurować, jeśli serwer ma atrybuty z DisplayMasks.RequiredForForm ValidForAdvancedFind, równa się bez możliwości przeszukiwania.

 • Błąd podczas importowania schematu z programu CRM 2011 UR14 - System.Data.SqlClient.SqlException: nazwy kolumn w każdej tabeli muszą być unikatowe. Nazwa kolumny 'LeftVoiceMail' w tabeli 'ActivityPointerBase' określono więcej niż raz.

 • Klient nie odpowiada podczas uruchamiania programu Outlook.

 • opying i wklejanie wielu wierszy tekstu z dokumentu programu Word do treści rekordu działania CRM E-mail powoduje dodatkowe podziały wierszy ma zostać wstawiony między wierszami. Ten problem nie wystąpił przed 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Eksportowanie rozwiązania nie zawiera informacji o relacji każda zmiana.

 • Szybkie szukanie w ramach niestandardowy Panel artykuły nie czyni żadnych wyników.

 • Po uruchomieniu reguły wykrywania duplikatów kontaktów pełnej nazwy nie ma na liście.

 • Gdy Magazyn MAPI dla klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jest pusta, aktualizacje do pamięci podręcznej mogą powodować Outlook nieoczekiwane zakończenie.

 • Podczas odpowiadania na wiadomości e-mail zapisów czynności w aplikacji, jeżeli użytkownik naciśnie klawisz enter w organizmie, a następnie klawisz delete, podział wiersza jest wstawiany do treści formularza.

 • Wspólne czynności nie są wyświetlane w trybie offline program outlook.

 • CRM Outlook klient usiłuje obsługiwać śledzone elementy kalendarza udostępnionego.

 • Po otwarciu formularza encji i próby przejdź do elementu nawigacji po stronie, na przykład działalności lub zamknięte działania nawigacji może zostać przerwane. Zamiast tego okazuje się skupić formularza jest teraz pierwsze pole wyboru na głównej części formularza encji. Na przykład w formularzu encji konto zaznaczone jest pole Nazwa.

 • Rekordy jednostki zawierający textarea atrybuty, takie jak notatki w okienku odczytu w klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook może spowodować klient przestanie odpowiadać.

 • Doświadczenia deweloperów do debugowania skryptu jest przerywane.

 • Sama zasada wyświetlanie wstążki w kilku rozwiązań w zakresie przyczyną bardzo powolny formularza obciążenia.

 • Błąd skryptu, klikając łącza w nawigacji po stronie, zanim całkowicie ładuje formularz.

 • Poczekać, aż stanie się nie jest inicjowane, jeśli obserwowane, że atrybut zawiera wartość NULL.

 • Program Outlook przestaje działać podczas korzystania z klienta aplikacji CRM dla programu Outlook, UR15 lub UR11 CU.

 • Podczas próby wybierz wartość z parametru multi listy rozwijanej w raporcie SSRS od wewnątrz sieci web programu CRM lub klienta programu Outlook pojawia się błąd skryptu.

  Błąd: Taki interfejs nie jest obsługiwany

 • Klient programu Outlook nie ładuje się lub ulega awarii, gdy klient są ustawione OrgDBOrgSettings.

 • Zmiany dokonane w tej kwerendzie widoku osobistego nie aktualizuje w kliencie programu Outlook od 12 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Po zainstalowaniu 15 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu CRM 2011 korespondencji seryjnej przycisk Dodaj kartę rekordu encji nie wydaje się zrobić wszystko po kliknięciu.

 • W niektórych środowiskach warunki mogą istnieć, gdy kluczy rejestru programu Microsoft Dynamics CRM dla klienta programu Outlook są duplikowanych podczas odczytu powoduje wyjątek może wystąpić, która kończy proces programu Outlook.

 • Ta funkcja zmianie UR12 +. Formularz działania niestandardowego nie jest automatycznie zamykane po kliknięciu Oznacz jako ukończone. Przyciski Wstążki i jest tylko opcja aby zamknąć z Pre UR12 X. formularz zamknięty po kliknięciu przycisku "Oznacz jako ukończone"

 • Użytkownicy klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook może być nie można skonfigurować klienta, jeśli są one wykorzystując plik PAC serwera proxy. Kreator konfiguracji zostanie zakończona z błędem "Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu".

 • Tworzenie i usuwanie jednostek biznesowych nie może nastąpić w sposób terminowy.

 • Podczas korzystania z klienta 4 programu CRM dla programu Outlook, gdy podłączony do organizacji CRM 2011, używając uwierzytelniania IFD nie są dostęp do punktu końcowego organizacji (SOAP) lub punktu końcowego ODATA (REST).

  Dzieje się tak, jeśli jest używany klient CRM 2011 dla programu Outlook lub z klienta sieci web programu CRM.

 • Proces przypisywania rekordów od jednego użytkownika do innego użytkownika i zmiana jednostek biznesowych za pośrednictwem SetBusinessSystemUserRequest zajmuje dużo czasu do wykonania, jeśli pierwotny właściciel jest właścicielem dużej liczby rekordów, na przykład 50K kontakty. Proces ten może również powodować dziennik tempdb, aby zwiększyć rozmiar i powodować problemy, jeśli zabraknie miejsca na dysku dla tempdb.

 • Zamawianie kartę Pulpit nawigacyjny jest niepoprawna.

 • Właściciel rekordu podrzędnego w seryjnej dziedziczy prawa niewidoczne głównego rekordu.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:


Synchronizacja właściwości prywatnej od terminów z programu Outlook do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 z 13 pakietu zbiorczego aktualizacji

Aktualizacja 11 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 rozwiązuje następujący problem, że użytkownik musi ręcznie rozwiązać zainstalować 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011:


Kreatora wdrażania reguły Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2651621 wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2664150 jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccessAby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRMPakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersje 32-bitowe)

Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3911

Nie dotyczy

CRM2011-Server-KB2872369-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

5.0.9690.3911

CRM2011-Client-KB2872369-ENU-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB872369-ENU-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3911

CRM2011-Router-KB2872369-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2872369-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

5.0.9690.3911

CRM2011-Mui-KB2872369-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2872369-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.3911

Nie dotyczy

CRM2011-Srs-KB2872369-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacjiPakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2872369.

Ważne Nie można zaimportować bazy danych, który został utworzony za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 do wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować 16 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w styczniu 2014 roku.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.


Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować 16 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2872369, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępnyAby uzyskać informacje o zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Listy zgodności 2669061 programu Microsoft Dynamics CRM

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować 16 pakietu zbiorczego aktualizacji z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem 16 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)


Pakiet zbiorczy aktualizacji 16 rozwiązuje następujące problemy:

 • Wiadomości e-mail generowane przez oprogramowanie RightFax nie są śledzone przez system CRM, podczas korzystania z programu Exchange 2010. Nr błędu: 22459 (CRM SE)

 • UnhandledException: Program Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd. Numer referencyjny dla administratorów lub pomocy technicznej: 3244E1C6 #, gdy usunięcie rozwiązania. Nr błędu: 31703 (CRM SE)

 • Załączniki wiadomości e-mail nie są usuwane z dbo. Załącznik tabela po usunięciu ich rekordu nadrzędnego. Nr błędu: 31770 (CRM SE)

 • Odciążanie protokołu SSL nie działa, gdy CRM nie korzysta z uwierzytelniania oświadczeń/IFD. Nr błędu: 31974 (CRM SE)

 • Brakuje atrybutu OverriddenCreatedOn * z V3 niestandardowe jednostki. Nr błędu: 32498 (CRM SE)

 • Kliknięcie na Podgląd raportu zgłasza błąd na organizacji zaktualizowane od pakietu zbiorczego aktualizacji 6 "HttpUnhandledException: program Microsoft Dynamics CRM wystąpił błąd. Numer referencyjny dla administratorów lub pomocy: #3423D 182". Nr błędu: 32614 (CRM SE)

 • Po kliknięciu opcji Utwórz folder dla rekordu w systemie CRM 2011 strony programu SharePoint jest wyświetlany zamiast listy części siatki strony.  Nr błędu: 32669 (CRM SE)

 • Formatowanie warunkowe podziały strony nawigacji w widoku programu CRM dla programu Outlook, klient. Nr błędu: 32889 (CRM SE)

 • Kiedy wybierz wiadomość e-mail, która jest śledzona w programie CRM, i masz okienko odczytu widoczny dla wiadomości e-mail, program Outlook może zawiesić lub przestać odpowiadać. Program Outlook zwraca formantów, a staje się odpowiadać, można zauważyć, że wysłał toru w regionie formularza CRM dla śledzone w programie CRM zawiera dużą liczbę stron na do, DW lub UDW. Nr błędu: 33013 (CRM SE)

 • Ponów próbę logiki powoduje nieoczekiwane wyniki na niektóre metody OrganizationServiceProxy. Nr błędu: 33359 (CRM SE)

 • Termin tworzone i usuwane z sieci web zostaną usunięte tylko z kalendarza programu Outlook organizatorów. Występuje, gdy organizator spotkania wysyła zaproszenia programu Outlook. Nr błędu: 33600 (CRM SE)

 • Podczas próby skonfigurowania klienta programu outlook dla organizacji i organizacji przyjazna nazwa pasuje do organizacji, która jest już skonfigurowany, pojawi się monit czy organizacja z taka nazwa wyświetlana już istnieje. Jeśli następnie Popraw nazwę wyświetlaną i kontynuować konfigurowanie, konfiguracja zostanie wykonana pomyślnie. Jednak podczas następnego uruchamiania Kreatora konfiguracji kreatora nie będzie można uruchomić. "Istnieje problem dotyczący komunikacji z serwerem programu Microsoft Dynamics CRM. Serwer może być niedostępny. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administrator systemu". Nr błędu: 33750 (CRM SE)

 • Jeśli masz więcej tematów w drzewie tematów, nie będzie można wyświetlać bez paska przewijania, pasek przewijania nie jest wyświetlany w programie Internet Explorer lub FireFox.The pasek przewijania jest poprawnie wyświetlana w chrom. Nr błędu: 33765 (CRM SE)

 • Podczas próby wyświetlenia zasobów sieci web w formacie html w aplikacji klienta sieci web lub programu outlook CRM przez otwarcie ich ze Wstążki, zasoby sieciowe, które są wyświetlane jest w starych wersjach. Dzieje się tak nawet po opublikowaniu zmian do zasobów sieci web. Wyczyszczenie tymczasowych plików internetowych zasobów sieci web są wyświetlane poprawnie. Nr błędu: 33770 (CRM SE)

 • Podczas tworzenia krok procesu za pomocą tworzenia, aktualizacji lub Wyślij e-mail krok i umieścić w treści wiadomości e-mail więcej niż 65K znaki a następnie opublikować i wykonać proces, który krok zakończy się niepowodzeniem. Nr błędu: 33924 (CRM SE)

 • Formularz kontaktu osobistego w programie Outlook nie jest zapisywanie pól zaktualizowany przez dodatek Silverlight / JavaScript.BUG #: 33933 (CRM SE)

 • Błąd 404 pojawia się podczas uzyskiwania dostępu do organizacji. Wcześniejsze uzyskanie 404 zostanie usuniętych tysiące wartości elementu optionset zarządzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub zestawu SDK bez zamiany tych usunięte wartości elementu optionset nowymi wartościami. Następnie zostanie opublikowane dostosowania. Nr błędu: 33988 (CRM SE)

 • Menedżer rozmieszczania i wtyczki rejestracji wydajność jest niska ze względu na komunikację kontrolera domeny. Nr błędu: 34078 (CRM SE)

 • Terminy oraz terminy usługi są automatycznie udostępniane z udostępnionego rekordu użytkownika. Nr błędu: 34310 (CRM SE)

 • Organizacje uaktualnienia z programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i mieć ISV.config istniejące dostosowania w miejscu występują sytuacje, gdy importu rozwiązania zarządzane nie można zaktualizować lub zastąpić składniki na Wstążce, które zostały utworzone w ramach uaktualnienia programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Nr błędu: 34466 (CRM SE)

 • Wyszukiwanie kontaktu w książce adresowej nie powiedzie się, podnoszenie ten błąd: "nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresową. może został przeniesiony lub usunięty lub nie masz uprawnień. Aby uzyskać informacje o tym, jak usunąć ten folder z książki adresowej programu Outlook, zobacz Pomoc programu Microsoft Outlook"lub dane w kolumnach nie jest poprawny. Nr błędu: 34512 (CRM SE)

 • Program Outlook pojawia się błąd, jeśli kliknięcie przycisku CRM folderów przed załadunkiem narzędzi CRM: "Microsoft CRM napotkał problem i musi zostać zamknięty. Jesteśmy Przepraszamy za niedogodności." Nr błędu: 34539 (CRM SE)

 • Nie renew\copy, gdy daty elementów kontraktu są większe niż zamówienia. Nr błędu: 34571 (CRM SE)

 • Niestandardowe wtyczki zarejestrowany komunikatu RetrieveMultiple i określenie "none", zgodnie z jednostką podstawową zakończy się niepowodzeniem z SerializationException począwszy od grudnia 2012 r. aktualizacji usługi ze względu na nieznany typ pochodzący z wtyczki, które są częścią rozwiązania ActivityFeeds. Nr błędu: 34659 (CRM SE)

 • Niektóre pola utratę danych na zapisywanie i synchronizacji, gdy fokus nie jest przenoszony z pola podczas przy użyciu klienta programu CRM dla programu Outlook. Nr błędu: 34721 (CRM SE)

 • Raporty nie są poprawnie po zastosowaniu CRM 2011 Update Rollup 12. Nr błędu: 34723 (CRM SE)

 • Wyszukiwania znaleźć "SQL Server error" na szybkie działania w ramach kampanii, jeśli łącznie "z channeltypecode". Nr błędu: 34742 (CRM SE)

 • Sporadycznie wiadomości e-mail wysyłane z programu Outlook routera są wysyłane z załącznik winmail.dat. Nr błędu: 34808 (CRM SE)

 • Ponownie śledzenia kontaktów w podrzędnych kontakt z wynikiem foldery są zduplikowane kontakty po synchronizacji. Nr błędu: 34904 (CRM SE)

 • Po formularzu, który zawiera zasób sieci Web Silverlight w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, formantu Silverlight nie można zmienić rozmiaru, gdy użytkownik zmienia rozmiar formularza, co utrudnia dostęp do niektórych części zasobu Silverlight. Nr błędu: 34934 (CRM SE)

 • Bez względu na to rola zabezpieczeń przypisana można uzyskać dostęp do ustawień systemu. Nr błędu: 34961 (CRM SE)

 • Użytkownicy będą mogli przeglądać historię inspekcji jest rekordy są właścicielami są częścią innego rekordu, który nie masz wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu. Jeśli zdarza się one tylko dla jednego rekordu, są w stanie zobaczyć pozostałe szczegóły inspekcji, które mają dostęp do użytkowników. Nr błędu: 35008 (CRM SE)

 • Podsumowanie filtru nie jest wyświetlany, gdy za pomocą kryteriów Relacja n: n. Nr błędu: 35011 (CRM SE)

 • Eksportuj do programu Excel w programie Outlook kończy się niepowodzeniem z nazwami długo relacji / / pole jednostki. Nr błędu: 35057 (CRM SE)

 • Nie można przejść do następnej strony rekordów za pomocą okna Formularz programu CRM przy użyciu skrótów (strzałek góra/dół) w prawym górnym rogu formularza. Nr błędu: 35098 (CRM SE)

 • Korzystając z procesu formularzy w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami może wystąpić "Błąd na stronie" lub "Błąd: nie można pobrać właściwości wyzwolić niezdefiniowany lub null odwołania" okna dialogowe błędów. Nr błędu: 35146 (CRM SE)

 • Rozwój pamięci ma doświadczenie w klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, gdy roztwór źródła działania jest obecny w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM Online. Nr błędu: 35335 (CRM SE)

 • Korespondencji seryjnej nie powiedzie się w przypadku klientów programu Outlook 2013 pakietu Office podczas korzystania z trybu buforowanego. Nr błędu: 35372 (CRM SE)

 • Symbol waluty utrzymuje jako symbol waluty podstawowej w działania utworzonego przez okno dialogowe. Nr błędu: 35395 (CRM SE)

 • Użytkownika podmiotu gospodarczego 1 będą mogli zobaczyć rekordy innych jednostek biznesowych, gdy zostaną scalone rekordy jednostki między jednostkami biznesowymi i rekordy są własnością zespołów domyślnych jednostek powiązanych biznesowych. Nr błędu: 35480 (CRM SE)

 • Jeśli jest włączone okienko wykresu, w dowolnym widoku dla jednostki w kliencie programu Outlook, a jeśli użytkownik korzysta z funkcji "Łącza E-mail" i zaznacza bieżący widok, adres URL, który jest generowany i następnie kopiowane do pustej wiadomości e-mail będzie zawierać nieprawidłowe parametry. Kliknięcie tego łącza, następnie generuje błąd platformy CRM, który wskazuje, że do wniosku zostały przekazane nieprawidłowe parametry. Nr błędu: 35572 (CRM SE)

 • Wygenerowany skrypt offline zamówień zmianom, identyfikatory kolejności offline/online synchronizacji. Nr błędu: 35609 (CRM SE)

 • Gdy użytkownik spróbuje użyć konta usługi w celu personifikowania użytkowników w programie Exchange do sondowania dla wiadomości e-mail mają być dostarczane do programu CRM za pomocą routera poczty e-mail, oraz że konto usługi nie ma skrzynki pocztowej router poczty e-mail programu CRM nie będzie można kontynuować z dostępem do wyboru lub podczas wykonywania normalnych. Nr błędu: 35654 (CRM SE)

 • Formanty w nowych formularzach napędzane wprowadzone w aktualizacji usługi Microsoft Dynamics CRM 2011 grudnia 2013 nie są aktualizowane z danymi, który został zmodyfikowany w ramach dodatek programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Nr błędu: 35672 (CRM SE)

 • Program Outlook zapisane widoki nie są sortowane alfabetycznie jak w kliencie sieci web. Nr błędu: 35679 (CRM SE)

 • Gdy JavaScript odwołuje się do wyszukiwania za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK i próbuje uzyskać dostęp do właściwości dla obiektu, aby wyświetlić typ rekordu, użytkownicy z dostępem tylko do odczytu licencji otrzyma nieokreślone, zamiast Nazwa właściwej jednostki. Nr błędu: 35800 (CRM SE)

 • Nie można usunąć rozwiązania zarządzanego, z powodu pól IsMapiPrivate i LeftVoiceMail. Nr błędu: 35801 (CRM SE)

 • Przepływu pracy nie powiodło się "Deserializator nie dowolnego typu, który jest mapowany do tej nazwy" BUG #: 35805 (CRM SE)

 • Za pomocą pola Liczba dziesiętna z dokładnością parametr > 6, liczba począwszy od 0.000000 błędów w zamówieniach. "Wystąpił błąd. Wystąpił błąd". Nr błędu: 35823 (CRM SE)

 • Występuje błąd w dokumencie XML (1, 1181). podczas sprawdzania poprawności właściwości MAPI za pomocą EWS. Nr błędu: 35887 (CRM SE)

 • Kiedy używasz klienta sieci web programu CRM lub klienta aplikacji CRM dla programu Outlook można zauważyć zwiększenie pamięci przy użyciu składnika Web Part listy programu SharePoint dla programu CRM. Nr błędu: 35888 (CRM SE)

 • Wdrożenia z dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 ponieść wąskie gardła wydajności na domyślne widoki, wyszukiwania i kwerendy, jeśli ustawienie rejestru EnableRetrieveMultipleOptimization jest ustawiona na zero. Nr błędu: 35901 (CRM SE)

 • Uwagi w sekcji podglądu programu Outlook są sortowane według daty modyfikacji, a nie Data utworzenia. Nr błędu: 35924 (CRM SE)

 • W 13 pakietu zbiorczego aktualizacji użytkownicy nie mogą drukować cały siatki strony z programu Internet Explorer 10. Nr błędu: 36003 (CRM SE)

 • Kiedy użytkownicy zmieniać pola Godzina rozpoczęcia (lub inne pole Data) trzecia niedziela października, dla każdego roku, w strefie czasowej Brasilia. wartość pola jest zmieniona na 1/1/1970 r. Nr błędu: 36010 (CRM SE)

 • Użytkownicy otrzymują potwierdzenia "nie do odczytu", jeżeli < DeleteEmails > jest spełniony w EmailAgent.xml dla routera poczty E-mail. Nr błędu: 36049 (CRM SE)

 • Post Polaris: opcja limitu czasu w stanie oczekiwania przepływu pracy znika na Edytuj. Nr błędu: 36056 (CRM SE)

 • Błędy JavaScript są wyświetlane podczas korzystania z klienta sieci Web programu CRM z magazynu lokalnego modelu DOM wyłączone w programie Internet Explorer. Nr błędu: 36068 (CRM SE)

 • Po zastosowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerze programu Microsoft Dynamics CRM 2011, nie można skonfigurować ustawień zaplanowana synchronizacja w trybie Offline w obszarze Ustawienia osobiste są użytkownicy wersji offline z klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Nr błędu: 36106 (CRM SE)

 • Podczas uruchamiania raportu SSRS i używania niektórych określonych ustawień regionalnych w opcjach osobistych w programie CRM, raport nie zawiera poprawnego formatu jak odpowiedni język nie jest zaznaczone na podstawie bieżących ustawień regionalnych użytkowników. W tym konkretnym przykładzie użytkownik wybrał ustawieniami regionalnymi Angielski (Indie) 16393. Nr błędu: 36156 (CRM SE)

 • Podczas korzystania z programu Internet Explorer 10 i próbujesz wyświetlić działanie e-mail za pomocą formularza działania e-mail programu CRM, treść wiadomości e-mail nie jest w pełni widoczne. Dzieje się tak, gdy adres e-mail, który był oglądany awansował do CRM albo przez klienta programu Outlook lub router poczty E-mail i treść wiadomości e-mail został dobrze utworzone HTML. Nr błędu: 36199 (CRM SE)

 • Podczas synchronizowania terminów usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 z programu Outlook do programu CRM, strony działania na terminy są jest przeplanować, mimo że nie mogły ulec zmianie. Może to potencjalnie spowodować przepływów pracy lub wtyczek powoływać się niepotrzebnie na serwerze produkujących niespójne wyniki. Nr błędu: 36223 (CRM SE)

 • Wielowątkowych awarii aplikacji SDK z System.InvalidOperationException.BUG #: 36231 (CRM SE)

 • Nie można wyświetlić osobiste szablony wiadomości E-mail z EnableRetrieveMultipleOptimization jest ustawiona na 2. Nr błędu: 36232 (CRM SE)

 • Podczas próby wybierz wartość z parametru multi listy rozwijanej w raporcie SSRS od wewnątrz sieci web programu CRM lub klienta programu Outlook pojawia się błąd skryptu. "Błąd: taki interfejs nie jest obsługiwany". Nr błędu: 36234 (CRM SE)

 • Nie można zaimportować rozwiązania, które zawiera obecnie wykresu pole, w przypadku, gdy na wykresie pole zostało usunięte w systemie docelowym. Nr błędu: 36244 (CRM SE)

 • Po 12 pakiet zbiorczy aktualizacji listy wyboru daty i godziny nie pokazuje wybraną wartość podczas otwierania. Nr błędu: 36283 (CRM SE)

 • Po 12 pakiet zbiorczy aktualizacji wierszach widoku historii inspekcji nie są wyrównane. Nr błędu: 36315 (CRM SE)

 • Importowanie z wersji Aktualizacja rozwiązania nie można zaimportować z UR12 + BUG #: 36320 (CRM SE)

 • Zmiana zasobu na wykonanie usługi tworzy duplikaty tymczasowe. Nr błędu: 36340 (CRM SE)

 • Usługa aktywności/Kolor podpowiedzi nie są aktualizowane na zmianę w przyczynę stanu. Nr błędu: 36341 (CRM SE)

 • Nie otwiera się po dokonaniu pracy awaryjnej, dublowania SQL programu Deployment Manager. Nr błędu: 36384 (CRM SE)

 • Nie można użyć podglądu wydruku do wersji roboczej odpowiedzi wiadomości e-mail z obrazami po Update Rollup 12 i 13. Nr błędu: 36385 (CRM SE)

 • Outlook w trybie offline raporty nie wyświetlone okienko parametru. Nr błędu: 36425 (CRM SE)

 • Nie można skonfigurować programu CRM, klient programu outlook, gdy TurnOffFetchThrottling jest włączone. Nr błędu: 36431 (CRM SE)

 • Gdy występuje błąd podczas przesyłania korespondencji seryjnej formularz okna dialogowego, a po drugiej próbie scalania danych zmienić wybór pola w oknie dialogowym, zmiany te nie są przekazywane do platformy. Początkowy zestaw pól są używane zamiast zaktualizowane. Nr błędu: 36470 (CRM SE)

 • Problem z renderowaniem interfejsu użytkownika z opcją dynamicznej pozycji dla sieci web obsługiwanych aplikacji. Nr błędu: 36481 (CRM SE)

 • Zawartość wielu tekst nie jest drukowany prawidłowo. Nr błędu: 36532 (CRM SE)

 • Gdy profil wdrożenia jest ustawiona do lokalnego systemu po zastosowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji dla routera poczty E-mail, po ponownym uruchomieniu usługi, router zawiesza się i nie będzie wysyłać wiadomości. Włączyć pełne rejestrowanie, zobacz, że nie kontynuować sprawdzanie ustawień. Ponadto okno Kreator konfiguracji routera poczty E-mail albo zawiesza się lub zajmuje bardzo dużo czasu, aby otworzyć. Nr błędu: 36557 (CRM SE)

 • JScript błąd podczas otwierania Edytora pola dla pola napisów Yomi. Nr błędu: 36573 (CRM SE)

 • Podsiatka działań nie są wyświetlane poprawnie podczas korzystania z programu Internet Explorer 8. Nr błędu: 36576 (CRM SE)

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji POST 12: przywilej prvwritesdkmessageprocessingstep wymaganego do włączenia niektórych obiegach pracy. Nr błędu: 36588 (CRM SE)

 • Pole LeftVoiceMail jest brak na niektórych działań niestandardowych usług pocztowych 12 pakietu zbiorczego aktualizacji. Nr błędu: 36589 (CRM SE)

 • Śledzone nie promowane Jeżeli otwarty w widoku inspektora z elementów wysłanych wiadomości E-mail. Nr błędu: 36608 (CRM SE)

 • Wiadomości poczty głosowej są odrzucane przez router poczty e-mail z powodu błędu poniżej. Wiadomości te były śledzone prawidłowo, gdy były skrzynek pocztowych programu Exchange 2007. Jednak problem rozpoczął występujących po migracji skrzynek pocztowych do programu Exchange 2013. Problem dotyczy tylko wiadomości e-mail, które są dostarczane jako część wiadomości poczty głosowej, reszta wiadomości e-mail są coraz śledzone prawidłowo.

  Błąd sprawdzania poprawności wystąpienia: 'OneOff' nie jest prawidłową wartością MailboxTypeType BUG #: 36718 (CRM SE)

 • Termin cykliczny "Propagacji danych" nie ma atrybutu niestandardowego. Nr błędu: 36757 (CRM SE)

 • Większość niedawno wyświetlanych danych znika okresowo po zastosowaniu otworzyć więcej niż 40 rekordów. Nr błędu: 36817 (CRM SE)

 • SQL zakleszczenia podczas wywoływania żądanie stowarzyszonej, dodawanie użytkowników do zespołów. Nr błędu: 36838 (CRM SE)

 • Dodaj przycisk działania pobiera włączona dla zamkniętej sprawy, mimo, że powinien on wyszarzony. Nr błędu: 36854 (CRM SE)

 • Pierwszy kartę na formularzu staje się widoczna, nieoczekiwanie zastępowanie dostosowań. Nr błędu: 36904 (CRM SE)

 • Filtr w widoku nie działa podczas dla opcji zestaw zawierający wpisy z ' i ' znaków. Nr błędu: 36927 (CRM SE)

 • Nieprawidłowy kod XML, podczas tworzenia kampanii ze specjalnymi znaków w widoku kryteria. Nr błędu: 36955 (CRM SE)

 • Dane z jednostek powiązanych, Brak podczas eksportowania do programu Excel z programu CRM dla klienta programu Outlook. Nr błędu: 36984 (CRM SE)

 • Rozważmy scenariusz, w którym tworzysz szablon wiadomości e-mail. Podczas procesu kopiowania części RTF lub HTML sformatowanych dokumentów i wklej go w wierszu tematu. Tworzenie szablonu wydaje się, że z zastrzeżeniem jednak wynikowy wiadomości e-mail z szablonu zawierają znaczniki stylu normalnego. Nr błędu: 36991 (CRM SE)

 • Wszelkie modyfikacje Duplikuj szablon E-mail wykrywania uszkodzi go. Nr błędu: 37105 (CRM SE)

 • Podczas próby użycia widoku, który ma warunek dla właściciela jest równe bieżącym zespołom użytkownika i użytkownik nie należy do każdego zespołu z rola zabezpieczeń zostanie wyświetlony błąd: nieprawidłowy Argument. Nr błędu: 37126 (CRM SE)

 • Ustawienia filtru programu Outlook nie brany pod uwagę podczas przeprowadzania szybkiego wyszukiwania. Nr błędu: 37128 (CRM SE)

 • Ustawienia edytora IME dla pola "Wiele wierszy tekstu" nie są przestrzegane. Nr błędu: 37159 (CRM SE)

 • Obiekt niestandardowy siatka ikona nie jest widoczna w programie Outlook. Nr błędu: 37162 (CRM SE)

 • Komunikaty o błędach podczas uzyskiwania dostępu do pól programu CRM w programie CRM dla klienta programu Outlook. "Wystąpił błąd." Nr błędu: 37189 (CRM SE)

 • Ustaw rekord dotyczy nie działa na komputerze klienckim programu CRM 4.0 łączenia się z serwerem programu CRM 2011. Nr błędu: 37212 (CRM SE)

 • Zapisz & Nowy podczas edytowania istniejącego połączenia nie wypełnia połączony z. Nr błędu: 37222 (CRM SE)

 • Podczas kopiowania i wklejania śledzone terminu cyklicznego w kliencie aplikacji CRM dla programu Outlook, skopiowane terminu cyklicznego staniesz się nieśledzone w programie CRM, jednak duplikat zostaną zsynchronizowane z programem Outlook podczas każdej synchronizacji ręczny lub tła.

  Dzieje się tak, gdy termin cykliczny źródła zawiera wystąpienia cyklu, który został zmodyfikowany lub usunięty i jest poza zakresem bieżącej skuteczne. Na przykład wystąpienie terminu cyklicznego został anulowany wiele miesięcy temu. Nr błędu: 37305 (CRM SE)

 • UR12 + odstępów między polami dynamicznych w procesach nie jest obsługiwane poprawnie. Nr błędu: 37370 (CRM SE)

 • InvalidOperationException błędy występują po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 11 pakietu zbiorczego aktualizacji instalacji klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Nr błędu: 37371 (CRM SE)

 • Dokumenty programu SharePoint są przechowywane do folderu głównego, a nie w obszarze konta, kontakty.
  Nr błędu: 37378 (CRM SE)

 • Podczas tworzenia nowego rekordu, a jako część procesu tworzenia nowego rekordu, dodawanie notatki do rekordu przed wykonaniem wstępnego zapisać kilka notatek może nie zostać utworzony. Dzieje się tak, jeśli kliknij przycisk Zapisz, Zapisz i zamknij lub Zapisz i Utwórz nowy na Wstążce z skupić się nadal w treści notatki, która jest wprowadzane. Nr błędu: 37379 (CRM SE)

 • Ponów próbę logiki powoduje nieoczekiwane wyniki na niektóre metody OrganizationServiceProxy. Nr błędu: 37385 (CRM SE)

 • Program Outlook klienta Szybkie szukanie wyszukiwanie sugeruje wyszukiwania będzie w bieżącym widoku. Nr błędu: 37392 (CRM SE)

 • Podczas otwierania i zamykania formularzy w programie Microsoft Dynamics CRM klient dla programu Outlook, użytkownicy mogą zauważyć pamięci procesów WebFormsHost przez czas, dopóki aplikacja raportuje, że jest mało wolnej pamięci. Nr błędu: 37399 (CRM SE)

 • Podczas instalowania preinstalowanych wersji UR6 klienta aplikacji CRM dla programu Outlook i opcja "Znajdź aktualizacje produktów firmy Microsoft i wyszukaj nowe opcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft, gdy aktualizuję system Windows" jest zaznaczone w Panelu sterowania -> Windows Update -> Zmień ustawienia, aktualizacja Windows będzie automatycznie instalować poprawki Aktualizacja krytyczna (kompilacja 2903) podczas instalacji. Plik wykonywalny Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe (i prawdopodobnie innych plików), które instaluje są jednak kompilacji 3557 zamiast 2903, powodując diagnostykę problemów i awarii podczas odinstalowywania. Nr błędu: 37400 (CRM SE)

 • Klient używa programu Outlook 2007 z opcją "Wyślij natychmiast po połączeniu" niezaznaczone. Tak więc gdy on redaguje nowej poczty, najpierw trafia do skrzynki nadawczej i po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz, idzie.
  Gdy włączony jest dodatek programu CRM i możemy otworzyć wiadomość e-mail, gdy znajduje się w Skrzynce nadawczej tylko po to, aby coś edytować lub po prostu zobacz zawartość i po kliknięciu przycisku Wyślij/Odbierz po tym poczty nie wychodzić. Nr błędu: 37408 (CRM SE)

 • Po 14 pakiet zbiorczy aktualizacji Podgląd wydruku na rekordy nie są wyświetlane poprawnie. Stopka nakłada na ostatnią kartę z zawartością. Nr błędu: 37440 (CRM SE)

 • Program Outlook ulega awarii, gdy klient ShortTel Communicator i CRM dla programu Outlook jest zainstalowany. Nr błędu: 37460 (CRM SE)

 • Pola korespondencji seryjnej są wyświetlane w programie word, szablon definicji pola nie są stosowane po zaznaczeniu szablonu. Nr błędu: 37478 (CRM SE)

 • Nie można skonfigurować programu CRM, klient programu outlook, gdy TurnOffFetchThrottling jest włączone. Nr błędu: 37520 (CRM SE)

 • Nie można zaktualizować jednostki StateCode i StatusCode Rozmowa telefoniczna przez kod wtyczki. Nr błędu: 37539 (CRM SE)

 • Po wpisaniu tekstu i oddzielić poszczególne wartości chcesz rozwiązać przez średnikami w pola ListaStron, tylko pierwszy wpis, które typy będzie utrzymują się po zakończeniu automatyczne usuwanie, jeśli każdy wpis będzie rozpoznawać wartość więcej niż 1. Nr błędu: 37566 (CRM SE)

 • Po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji programu CRM 2011 w górę nazw długich formularzy w selektor formularza są coraz mieszane z rekordu danych. Podczas przeglądania formularza encji wraz z wyświetlaną nazwą, która przekracza szerokość panelu nawigacyjnego przepełnienia na formularzu. Przed UR12 nazwy formularza po prostu zostały obcięte i "..." został dołączony. Po UR12 formularzu wyświetlania nazwy przepełnienia na ciało i może uruchomić dane. Zobacz zrzuty ekranu przykłady. Podczas testowania tego zagadnienia jest obecny we wszystkich wersjach programu Internet Explorer, Chrome i Firefox. Nr błędu: 37613 (CRM SE)

 • Klienci posiadający pakiet zbiorczy aktualizacji krytycznej 11 są nie można skonfigurować, jeśli serwer ma atrybuty z DisplayMasks.RequiredForForm ValidForAdvancedFind, równa się bez możliwości przeszukiwania. Nr błędu: 37672 (CRM SE)

 • Błąd podczas importowania schematu z programu CRM 2011 UR14 - System.Data.SqlClient.SqlException: nazwy kolumn w każdej tabeli muszą być unikatowe. Nazwa kolumny 'LeftVoiceMail' w tabeli 'ActivityPointerBase' określono więcej niż raz. Nr błędu: 37686 (CRM SE)

 • Klient nie odpowiada podczas uruchamiania programu Outlook. Nr błędu: 37704 (CRM SE)

 • opying i wklejanie wielu wierszy tekstu z dokumentu programu Word do treści rekordu działania CRM E-mail powoduje dodatkowe podziały wierszy ma zostać wstawiony między wierszami. Ten problem nie wystąpił przed 12 pakietu zbiorczego aktualizacji. Nr błędu: 37728 (CRM SE)

 • Eksportowanie rozwiązania nie zawiera informacji o relacji każda zmiana. Nr błędu: 37806 (CRM SE)

 • Szybkie szukanie w ramach niestandardowy Panel artykuły nie czyni żadnych wyników. Nr błędu: 37808 (CRM SE)

 • Po uruchomieniu reguły wykrywania duplikatów kontaktów pełnej nazwy nie ma na liście. Nr błędu: 37894 (CRM SE)

 • Gdy Magazyn MAPI dla klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jest pusta, aktualizacje do pamięci podręcznej mogą powodować Outlook nieoczekiwane zakończenie. Nr błędu: 37915 (CRM SE)

 • Podczas odpowiadania na wiadomości e-mail zapisów czynności w aplikacji, jeżeli użytkownik naciśnie klawisz enter w organizmie, a następnie klawisz delete, podział wiersza jest wstawiany do treści formularza. Nr błędu: 37980 (CRM SE)

 • Wspólne czynności nie są wyświetlane w trybie offline program outlook. Nr błędu: 38068 (CRM SE)

 • CRM Outlook klient usiłuje obsługiwać śledzone elementy kalendarza udostępnionego. Nr błędu: 38126 (CRM SE)

 • Po otwarciu formularza encji i próby przejdź do elementu nawigacji po stronie, na przykład działalności lub zamknięte działania nawigacji może zostać przerwane. Zamiast tego okazuje się skupić formularza jest teraz pierwsze pole wyboru na głównej części formularza encji. Na przykład w formularzu encji konto zaznaczone jest pole Nazwa. Nr błędu: 38154 (CRM SE)

 • Rekordy jednostki zawierający textarea atrybuty, takie jak notatki w okienku odczytu w klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook może spowodować klient przestanie odpowiadać. Nr błędu: 38200 (CRM SE)

 • Doświadczenia deweloperów do debugowania skryptu jest przerywane. Nr błędu: 38270 (CRM SE)

 • Sama zasada wyświetlanie wstążki w kilku rozwiązań w zakresie przyczyną bardzo powolny formularza obciążenia. Nr błędu: 38462 (CRM SE)

 • Błąd skryptu, klikając łącza w nawigacji po stronie, zanim całkowicie ładuje formularz. Nr błędu: 38595 (CRM SE)

 • Poczekać, aż stanie się nie jest inicjowane, jeśli obserwowane, że atrybut zawiera wartość NULL. Nr błędu: 38652 (CRM SE)

 • Program Outlook jest zamykany podczas korzystania z klienta aplikacji CRM dla programu Outlook, UR15 lub UR11 CU. BUG #: 38719 (CRM SE)

 • Podczas próby wybierz wartość z parametru multi listy rozwijanej w raporcie SSRS od wewnątrz sieci web programu CRM lub klienta programu Outlook pojawia się błąd skryptu.

  Błąd: Taki interfejs nie jest obsługiwany BUG #: 38772 (CRM SE)

 • Klient programu Outlook nie ładuje się lub ulega awarii, gdy klient są ustawione OrgDBOrgSettings. Nr błędu: 38793 (CRM SE)

 • Zmiany dokonane w tej kwerendzie widoku osobistego nie aktualizuje w kliencie programu Outlook od 12 pakietu zbiorczego aktualizacji. Nr błędu: 38821 (CRM SE)

 • Po zainstalowaniu 15 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu CRM 2011 korespondencji seryjnej przycisk Dodaj kartę rekordu encji nie wydaje się zrobić wszystko po kliknięciu. Nr błędu: 38857 (CRM SE)

 • W niektórych środowiskach warunki mogą istnieć, gdy kluczy rejestru programu Microsoft Dynamics CRM dla klienta programu Outlook są duplikowanych podczas odczytu powoduje wyjątek może wystąpić, która kończy proces programu Outlook. Nr błędu: 38865 (CRM SE)

 • Ta funkcja zmianie UR12 +. Formularz działania niestandardowego nie jest automatycznie zamykane po kliknięciu Oznacz jako ukończone. Przyciski Wstążki i jest tylko opcja aby zamknąć klikając przycisk "Oznacz jako ukończone" z Pre UR12 X. formularz zamknięte, kiedy BUG #: 39045 (CRM SE)

 • Użytkownicy klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook może być nie można skonfigurować klienta, jeśli są one wykorzystując plik PAC serwera proxy. Kreator konfiguracji zostanie zakończona z błędem "Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu". Nr błędu: 39190 (CRM SE)

 • Tworzenie i usuwanie jednostek biznesowych nie może nastąpić w sposób terminowy. Nr błędu: 39200 (CRM SE)

 • Podczas korzystania z klienta 4 programu CRM dla programu Outlook, gdy podłączony do organizacji CRM 2011, używając uwierzytelniania IFD nie są dostęp do punktu końcowego organizacji (SOAP) lub punktu końcowego ODATA (REST).

  Dzieje się tak, jeśli jest używany klient CRM 2011 dla programu Outlook lub z klienta sieci web programu CRM. Nr błędu: 39409 (CRM SE)

 • Proces przypisywania rekordów od jednego użytkownika do innego użytkownika i zmiana jednostek biznesowych za pośrednictwem SetBusinessSystemUserRequest zajmuje dużo czasu do wykonania, jeśli pierwotny właściciel jest właścicielem dużej liczby rekordów, na przykład 50K kontakty. Proces ten może również powodować dziennik tempdb, aby zwiększyć rozmiar i powodować problemy, jeśli zabraknie miejsca na dysku dla tempdb. Nr błędu: 36985 (CRM SE)

 • Zamawianie kartę Pulpit nawigacyjny jest niepoprawna. Nr błędu: 34422 (CRM SE)

 • Właściciel rekordu podrzędnego w seryjnej dziedziczy prawa niewidoczne głównego rekordu. Nr błędu: 32709 (CRM SE)


Pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

Nr błędu: 166171 (Microsoft CRM)
Synchronizacja właściwości prywatnej od terminów z programu Outlook do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 z 13 pakietu zbiorczego aktualizacji

Aktualizacja 11 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 rozwiązuje następujący problem, że użytkownik musi ręcznie rozwiązać zainstalować 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

Nr błędu: 28498 (CRM SE)
Kreatora wdrażania reguły Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2651621 wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2664150 jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccessAby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRMPakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Autor: aaronric; matbrown
Scenariusz: v-deni;
Aaronric Weryfikacja tech.:matbrown;
Redaktor: v-jonwoo, v-jesits

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×