Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 17 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

Ważne 17 pakietu zbiorczego aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 wprowadza zgodności z programu Internet Explorer 11, gdy zostanie uruchomiony w systemie Windows 8.1 lub Windows 7. Dotyczy to następujących obsługiwanych konfiguracji:

 • Aplikacja sieci web, gdy zostanie uruchomiony w programie Internet Explorer 11 na komputerze z systemem Windows 8.1 lub systemem Windows 7

 • Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook (klient CRM 2011) po uruchomieniu 2013 pakietu Office w systemie Windows 8.1

Ponadto format nazewnictwa załączników w bazie danych CRM zostanie zmieniony w tej aktualizacji. Dodaje się nowe pole o nazwie attachmentcontentid w jednostce "załącznik MIME do działania". Wartość "contentid" załączniki wiadomości e-mail jest teraz przechowywany w tej dziedzinie, zamiast dołączenie go do pola Nazwa pliku załącznika.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersje 32-bitowe)

Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.4150

Nie dotyczy

CRM2011-Server-KB2915687-LangID-amd64.exe

Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

5.0.9690.4150

CRM2011-Client-KB2915687-ENU-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2915687-ENU-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.4150

CRM2011-Router-KB2915687-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2915687-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

5.0.9690.4150

CRM2011-Mui-KB2915687-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2915687-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0.9690.4150

Nie dotyczy

CRM2011-Srs-KB2915687-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 17 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 17

Ważne Nie można zaimportować bazy danych, który został utworzony za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 do wdrażania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować 17 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, należy użyć witryny Windows Update.


Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
Aby zainstalować 17 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.


Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować 17 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2915687, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) lub nowszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępnyAby uzyskać informacje o zgodności kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Listy zgodności 2669061 programu Microsoft Dynamics CRM

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować 17 pakiet zbiorczy aktualizacji z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem 17 pakietu zbiorczego aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)


Pakiet zbiorczy aktualizacji 17 rozwiązuje następujące problemy:

• A import częściowy jest zgłaszany jako błąd zamiast częściowe niepowodzenie: nie można zaktualizować rekordu, ponieważ oryginalny rekord nie istnieje już w programie Microsoft Dynamics CRM

• Z najnowszą wersją programu CRM 2011 SDK, nie można użyć przepływu pracy, działanie, które jest częścią działania przepływu pracy systemu Windows podane w Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll w Projektancie przepływu pracy.

• ViewID dla widoku niestandardowego nie jest przestrzegana przy takiej samej relacji dodaje się wiele razy w formularzu bezpośrednio edytując encji elemencie FormXML i dodawanie różnych ViewID dla takich samych relacjach.

• Szybkie szukanie nie powiedzie się z "Nieprawidłowy Argument" podczas dodawania pól liczby całkowitej jako znaleźć kolumny

• Nie można poruszać się, jako opcja strzałek Następna strona jest wyłączona w ramkę kalendarza usług

• Nie jest możliwe do edycji właściwości dokumentów programu SharePoint na Dynamics CRM po kliknięciu na akcje -> Edytuj właściwości

Ten komunikat jest wyświetlany: "należy wyewidencjonować ten element przed wprowadzeniem zmian. Czy chcesz teraz wyewidencjonować ten element?"

Kliknij przycisk OK, a następnie można zobaczyć stronę do edycji właściwości dokumentu, ale kiedy kliknij na przycisk Zapisz, otrzymujemy komunikat: "plik"Nazwa pliku"nie jest wyewidencjonowany. przed wprowadzeniem zmian należy wyewidencjonować ten dokument"

• Cykliczny szeregi potęgowe zadania nie zostanie zakończona, jeśli właściciel termin cykliczny to zespół.

• Podczas tworzenia wykonania usługi synchronizacji tych działań do skrzynki pocztowej programu Exchange w programie Outlook i masz urządzeń takich jak iPhone lub Windows Phone zobaczysz nieznane: nieznany na strony działania lub zaproszonych na tych urządzeniach podczas przeglądania tych działalności usługowej. Może to prowadzić do uczestników coraz usunięty z działalności usługowej lub staje się duplikowane w programie CRM.

• Filtr na aktywnych rekordów traci wszelkie modyfikacje widoku "Cele z samym metryki i okresie czasu"

W przypadkach pokazuje niewłaściwe okno dialogowe Edytuj zbiorczo •

• Niska wydajność inteligentnego dopasowywania, gdy wartość skrótu wiadomości E-mail i działanie tabele mają dużą liczbę rekordów.

• Klikając przycisk Korespondencja seryjna na pasku wstążki szukania zaawansowanego ekranu otwarty z obiektu Kontakty nic nie robi.

• Podczas dodawania użytkowników do dynamicznej listy przy użyciu zarządzania członków i posiadające encji pokrewnej łącza w kwerendzie szukania zaawansowanego, aby znaleźć członków, możemy wygenerować kwerenda nie jest wykonywana z powodu aliasu tabeli zduplikowane.

• Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do folderu utworzone przez Dynamics CRM rekord, użytkownik jest przekierowywany do folderu nadrzędnego programu SharePoint i jest w stanie wyświetlić wszystkie foldery należące do innych podmiotów Dynamics CRM na składnik listy programu SharePoint, gdy dostęp powinien zostać odmówiony.

• Kontekstowe wstążki nie jest wyświetlana w aplikacji CRM dla programu Outlook 2011 klient skonfigurowany do wdrażania programu CRM 2013

• Usuwanie / dodawanie do formularza dowolnego pola, po włączeniu opcji "Automatyczne rozwinięcie w celu wykorzystania dostępnej przestrzeni" powoduje Podsiatka zmniejszyć lub zmień rozmiar, aby znacznie mniejszy rozmiar.

• Cykliczny kończy się niepowodzeniem do śledzenia z wyjątkami poza EffectiveRange

• Podczas przechodzenia do trybu offline w kliencie programu CRM 2011 dla programu Outlook działa na krytyczną Ur11 lub UR 15 + zgłaszany następujący błąd: Wystąpił błąd podczas synchronizacji w trybie Offline. Spróbuj ponownie przejść do trybu offline lub uruchom ponownie program Microsoft Outlook. Wystąpił wyjątek. Program formatujący zgłosił wyjątek podczas próby deserializacji komunikatu: Wystąpił błąd podczas próby rozszeregowania parametru http://tempuri.org/: Args. Wiadomość InnerException była "Wystąpił błąd podczas deserializacji obiektu typu Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncInfoRequest. Podczas odczytywania danych XML został przekroczony przydział długości zawartości ciągu maksymalna (8192). Tę można zwiększyć, zmieniając właściwość MaxStringContentLength obiektu XmlDictionaryReaderQuotas użytego podczas tworzenia modułu odczytującego XML. "

• Po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji lub nowszego jest stosowane do klienta programu Outlook, Outlook.exe czasowi uruchomienia może spowodować znaczne pogorszenie, jeśli skonfigurowane organizacji zawiera wiele dostosowań

• Moduł Microsoft.Interop.Mapi.MAPINameId.GetHashCode doprowadziło do awarii programu Outlook

• Raporty nie można wykonać po wyjęciu domyślny formularz filtru raportu i aktualizacja jest zapisywany. Wykonanie nie powiedzie się z powodu następującego błędu na ekranie. "Zgłoszenie błędu: nie można wyświetlić repot"

• CRM dla programu Outlook jest czas uruchamiania Księguj wpływ 12 pakietu zbiorczego aktualizacji

• Szybkie wyszukiwanie programu outlook nie działa poprawnie dla encji niestandardowych po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji

• Jeśli użytkownicy mają różne formy otworzyć w kliencie programu Outlook, a następnie otwórz okno model, takich jak wyszukiwanie, poszczególnych formularzy zostaną zmuszone do tła, traci fokus.

• Przepływu pracy jednostki PostFollow(Follow) nie mogą być uruchamiane.

• Podczas tworzenia załącznik MIME do działania przy użyciu punktu końcowego odpoczynku i JavaScript, gdy klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jest w trybie offline, użytkownik zobaczy komunikat o błędzie "załącznik MIME do działania o identyfikatorze = < GUID > nie istnieje."

• Po zastosowaniu 16 pakietu zbiorczego aktualizacji, importu rozwiązania nie powiedzie się z nadpisywaniem składników

• Integracja z programem SharePoint 2010 nie będzie działać po zainstalowaniu Windows6.1-KB2894844-x64

• Środowisku gdzie SendEmailSynchronously OrgDbOrgSetting równa 1 poniższy komunikat jest wyświetlany, kiedy przesyłania dalej wiadomości e-mail z programu Outlook.

"Istnieje już rekord z takimi wartościami. Nie można utworzyć zduplikowanego rekordu. Wybierz jeden lub kilka unikatowych wartości i spróbuj ponownie. Czy chcesz wysłać wiadomość e-mail? Jeśli klikniesz przycisk Tak, wiadomość e-mail zostanie wysłana, ale brak odpowiednich działań zostanie utworzony w programie Microsoft Dynamics CRM."

• Aktualizacja do programu CRM UR16 nie powiedzie się z powodu błędu: SqlException: Nieprawidłowa nazwa kolumna "IsMapiPrivate"

• Po ręcznie śledzone kontaktu z klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jest scalany z innego kontaktu jako rekord podrzędny, że kontakt może być niepoprawnie zsynchronizowanych z programem Outlook jeśli klient programu Outlook jest skonfigurowana.

• Po zainstalowaniu 16 pakietu zbiorczego aktualizacji, raportów CRM osadzony w obiektach IFRAME (na formularzach / pulpity nawigacyjne etc...) nie są już wyświetlane poprawnie podczas korzystania z programu Internet Explorer 9 lub Internet Explorer 10

• N: n relacji rekordy nie są replikowane w trybie offline

• Po instalacji z zestawu SDK UR12 + addCustomView metoda nie powiedzie się wiele encji wyszukiwania. Ten został uprzednio rozwiązany w UR 10 i 11 UR CRM 2011.

• SDK OrganizationServiceContext nie może zaktualizować rekord pokrewny w podczas tworzenia transakcji.

• Raporty nie mogą być wykonywane po zmianie domyślnego filtru

• Formularz ma wiele kart, które są początkowo ukryte, a następnie widoczne programowo. Po otrzymaniu karty są widoczne nawigacji pasek zawierający łącza do innych jednostek powiązanych przesuwa się w dół i jego części pobiera się na ekranie, co użytkownicy mogli zobaczyć lub wybierz niektóre łącza.

• Poziomy pasek przewijania pojawia się na myszy w okienku nawigacji sekcje formularza

• Kolejki wiadomości e-mail nie jest śledzona w programie CRM za pośrednictwem routera poczty e-mail

• Podczas przetwarzania zadania operacji asynchronicznej, awarii CrmAsyncService. Podgląd zdarzeń pokazuje, że wystąpił problem podczas deserializacji niektóre dane, aby przetworzyć zadanie: wyjątek: System.ArgumentException: element o tym samym kluczu został już dodany.

w System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer.ReadObjectHandleExceptions (XmlReaderDelegator reader, Boolean verifyObjectName, DataContractResolver dataContractResolver)

w System.Runtime.Serialization.DataContractSerializer.ReadObject (XmlReader Czytelnik)

• Wykresy nie są wyświetlane, gdy podsiatce jest umieszczony na encji jednostki biznesowej

• Podczas otwierania i zamykania działalności usługowej w klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook, na Wstążce nadrzędnego dla kalendarza usług będzie renderowana jedną kartę puste.

• Untracking e-mail nie ma wyników w e-mailu usuwany z programu CRM

• Po wyeksportowaniu wyniki wyszukiwania szybkiego szukania do tabeli przestawnej programu Excel, plik wynikowy może być otwarty. Pojawia się następujący błąd: "[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] odmowa uprawnienia SELECT do obiektu 'AccountBase', database '... _MSCRM", schematu "dbo". "

• Zaawansowane szukanie zakres dat "last-x--lat obrachunkowych" jest niewłaściwy, podczas eksportowania dokumentu do dynamicznego arkusza

• Dodawanie obecnie pole elementu optionset dla obiektu połączenia w widoku powoduje, że widok nie załadować w kliencie programu Outlook

• Jeśli użytkownik zaznaczy umówienia w kalendarzu programu Outlook i wybierają kliknij przycisk Zakończ śledzenie w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 klient dla programu Outlook, użytkownik zostanie skierowany okna dialogowe błędów takich jak

1. Nieprawidłowa nazwa ArgumentItem = < SubjectOfServiceActivity >

2. napotkał błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM dla rozwiązań lub skontaktuj się administratora w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM. Wreszcie, można skontaktować się Microsoft Support.Item Name = < SubjectOfServiceActivity >

• Nie można zmienić właściciela przy tworzeniu terminu po 16 pakietu zbiorczego aktualizacji

• Szybkie kampanie nie działają w kliencie programu Outlook po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej

• Jeśli masz zasób sieci web HTML na formularzu, zasób sieci web jest usuwany po kliknięciu przycisku backspace w programie Internet Explorer

• Nie można wybrać widok "Cele z samym metryki i okresie czasu" dla lookup celem nadrzędnym

Adres URL dodać dodatkowe http:// na początku adresu URL i renderuje jako http://http :// powodować • spacje używane w adresie URL siatki

• Po otwarciu formularza, jeśli użytkownik kliknie "Wstaw szablon" przed pozostałej części formularza zakończeniu ładowania, jeden z następujących błędów skryptów mogą wystąpić:


<ScriptErrorDetails>

< wiadomość > 'Mscrm.FormControlInputBehavior.GetBehavior(...)' jest null lub nie jest obiektem < / wiadomości >

<Line>1</Line>

<URL>/_static/_controls/emailbody/emailbody.js?ver=-764166174</URL>


lub


<ScriptErrorDetails>

< wiadomość > nie można pobrać właściwości "elementy" undefined lub null odwołać < / wiadomości >

<Line>1</Line>

<URL>/_static/_controls/emailbody/emailbody.js?ver=-55529662</URL>

lub<ScriptErrorDetails>

Obiekt < wiadomości > oczekiwano < / wiadomości >

<Line>58</Line>

<URL>/userdefined/edit.aspx?contactInfo=&etc=4202&pId=%7b0D1757B9-FC47-E311-BF17-


lub


Wartość właściwości 'ApplyTemplate' ma wartość null lub niezdefiniowany, nie obiekt funkcji

• Inspekcji ustawienie wyłączone, gdy zmiana działania kaskadowe

• Metoda AddCustomView z SDK nie działa na wyszukiwanie wielu jednostek zgodnie z oczekiwaniami.

• Po ręcznie śledzone kontaktu z klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jest scalany z innego kontaktu jako rekord podrzędny, że kontakt może być niepoprawnie zsynchronizowanych z programem Outlook jeśli klient programu Outlook jest skonfigurowana.

• W trakcie wielokrotnego wyboru wyszukiwania adresu e-mail nierozwiązane w CC adres e-mail nie są prawidłowo transferowane do okna dialogowego. Następnie zmiany adresów w oknie dialogowym nie są kopiowane do formularza, a niektóre są usuwane.

• Podczas Zapraszanie wielu użytkowników programu CRM na spotkanie w kliencie programu Outlook i że spotkanie jest cykliczne i nie początkowo Śledź spotkania, każdy użytkownik programu CRM można śledzić tego spotkania powodujące duplikatów terminów cyklicznych w programie CRM na tym samym spotkaniu powodujących nieporozumienia. Może to również spowodować problemy z aparatu planowania wykazujące, że dany zasób nie jest dostępny, gdy w rzeczywistości nie są dostępne od czasu spotkania, który blokuje jest tym samym spotkaniu próbował utworzyć.

• Dynamics CRM użytkownicy są nie można dodać więcej niż jedną lokalizację dokumentu lokalizacji dokumentu jest oparty na strukturze, jak: konta / /opportunity/ < nazwa konta > < opportunityname >

• Użytkowników próby usunięcia najstarsze inspekcji dziennika w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, po 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zgłaszany jest następujący błąd:

"Można usunąć tylko najstarszy dziennik inspekcji"

• Klient CRM dla programu Outlook szuka najpierw lokalnie ikony. Jeśli ikona nie istnieje lokalne to sprawia, że asynchroniczne żądanie do serwera, a kiedy odpowiedzi zwrotnej buforuje lokalnie do użytku w przyszłości. Lokalizacja pamięci podręcznej jest * appdata lokalne * / Microsoft\MSCRM\Client\IconCache. W tym scenariuszu żądania w celu uzyskania niestandardowych encji niestandardowych 16 x 16 ikonę siatki nie ma nazwa_org w adresie URL. Powoduje to błędy 401 i 500.

• Cykliczny szeregi potęgowe zadania nie zostanie zakończona, jeśli właściciel termin cykliczny to zespół.

• Typy działań zmienić podczas importowania rozwiązania. W rezultacie widoku na jednostki aktywności, która odwołuje się do niestandardowego działania obiekt przestaje działać. Komunikat ostrzegawczy na filtrze: ten warunek ma jedną lub więcej wartości listy, które już nie istnieją w systemie.

• Po zastosowaniu 16 pakietu zbiorczego aktualizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, użytkownicy będą mogli usunąć Administratorzy wdrażania, jeśli konto nie istnieje w osobnej domeny.

• Po zainstalowaniu 12 pakietu zbiorczego aktualizacji, istnieją zmiany do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 formularze, które mogą mieć wpływ niedowidzących takich jak lżejszy kolory i braku wyróżnienie na elementy, takie jak mapy witryny i kartę tytuły.

• Jeśli użytkownicy mają różne formy otworzyć w kliencie programu Outlook, a następnie otwórz modalne okno dialogowe, takich jak wyszukiwanie, poszczególnych formularzy zostaną zmuszone do tła, traci fokus.

• Podczas przechodzenia do trybu online w programie Outlook, widok duplikuje okno dla rekordu, ale wartość dla lookup i elementu optionset atrybuty nie pojawi się w siatce rekordu w trybie offline.

• Użytkownicy klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook mogą występować problemy, gdzie osobistych widoków udostępnianych może nie pojawi się na obiekt siatki jeśli miał udostępnione lub cofnięto wcześniej widoki.

• Czcionki z miejsca jest ignorowany w raporcie programu CRM

• Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji, 10, 11, 12, załączniki wiadomości e-mail uzyskać contentId do nich. Jeśli nazwa pliku jest mywordfile.doc, następnie plik załącznika w programie CRM wyświetli {cid:somecontentid@somedomain}mywordfile.doc

• Nowo opublikowanej części sieci Web listy programu SharePoint spowoduje, że funkcje zarządzania dokumentami konsekwentnie zawieszenie na kółka załadunku, gdy skonfigurowane na serwerze programu SharePoint 2010.

• Jeśli notatki do rekordu przekracza liczbę rekordów na jednej stronie, ustaw w opcjach osobistych użytkownika, nie będzie można zobaczyć dodatkowe notatki w formancie. Na przykład jeśli rekordów na jednej stronie jest równa 25, a istnieją notatki 26 rekord, nie będziesz mógł zobaczyć pierwszą notatkę. Przed 12 pakietu zbiorczego aktualizacji formant notatki miał "Dodaj nową notatkę..." i "Pokaż więcej notatek" hiperłącza w formancie notatek." Pokaż więcej notatek"umożliwi wyświetlenie następnej strony notatek w formancie notatki.

• Moduł Microsoft.Interop.Mapi.MAPINameId.GetHashCode prowadzi do awarii programu Outlook

• Klikając przycisk Korespondencja seryjna na pasku wstążki szukania zaawansowanego ekranu otwarty z obiektu Kontakty nic nie robi.

• Podczas próby wdrożenia reguły skrzynki pocztowej za pomocą Kreatora wdrażania reguły Skrzynka pocztowa przesyłania dalej z wdrażania podziału, dla których serwerów poczty nie są serwery dostępu klienta programu Exchange 2010, otrzymujesz komunikat o błędzie: nie można uzyskać dostępu do magazynu domyślnego dla użytkownika.

• Po aktualizacji pakietu zbiorczego 4 programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wywóz fetch podstawie raportów do programu Excel dał użytkownikom możliwość dołączyć kolumnę niesformatowane dane pozwalające na potrzeby obliczeń w programie Excel.

• Mimo że Podgląd wydruku pasuje do jednej strony, drukowany jest zawsze pusta strona 2.

• Widoki systemowe dziedziczą kryteria filtru z widoku szukania zaawansowanegoWażne
Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać dokładnie. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, wykonać kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w razie wystąpienia problemów.

Aktualizacja 17 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM zawiera jeden następującą poprawkę, że muszą być włączone ręcznie:

 • Podczas próby wdrożenia reguły skrzynki pocztowej za pomocą Kreatora wdrażania reguły Skrzynka pocztowa przesyłania dalej, i masz wdrażania podziału dla programu Exchange 2010 w którym serwerów poczty nie są serwerami dostępu klienta (CAS), pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Nie można uzyskać dostępu do magazynu domyślnego dla użytkownika.

  Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:

  1. Na serwerze, Router poczty E-mail utwórz wartość ciągu rejestru o nazwie "CASServerName" w następującej ścieżce:

   HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRMEmail

  2. Wprowadź nazwę NetBIOS jednego z urzędów certyfikacji programu Exchange.Pakiet zbiorczy aktualizacji 16 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 15 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:


Synchronizacja właściwości prywatnej od terminów z programu Outlook do programu Microsoft Dynamics CRM 2011 z 13 pakietu zbiorczego aktualizacji

Aktualizacja 11 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 rozwiązuje następujący problem, że użytkownik musi ręcznie rozwiązać zainstalować 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011:


Kreatora wdrażania reguły Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie działa w środowisku mieszanym programu Exchange 2003 i Exchange 2010

Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 8 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2651621 wystąpić niska wydajność podczas używania Znajdź dostępne godziny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2664150 jak kontrolować wzrost CRM 2011 w tabeli PrincipalObjectAccessAby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w programie Microsoft Dynamics CRMPakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następującą aktualizację, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×