Microsoft Dynamics CRM 2011 zbiorczy 6

Jednego szablonu poprawkę programu CRM

Nr błędu: 154410 (Obsługa zawartości)

WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Numer kompilacji pakietów aktualizacji dla następujących składników jest 5.0.9690.1992.

 • Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

 • Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Rozszerzenie tworzenia raportów programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

 • Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Nazwy plików dla 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe

Nazwy plików dla 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie ponownie wydana dla klientów wdrożonej w dniu 20 stycznia 2012.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 został pierwotnie wydana 12 stycznia 2012. Jeśli została zainstalowana wcześniejsza wersja będzie można zainstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji przez starszą wersję.

Jeśli zainstalowano pakiety cienia aerodynamicznego, które są pełnej instalacji, które należy dołączyć pakiet zbiorczy aktualizacji 6 Zobacz ten KB, jak zostanie wyświetlony błąd instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 6. MSPInstallAction nie powiodło się.

Dla klientów online Ulepszenia infrastruktury są do programu CRM Online. Z tego powodu pakiety zbiorcze aktualizacji nie być zastosowane do serwerów ulepszenia są kompletne. Za pośrednictwem strony powiadomienia systemowe w oknie konserwacji systemu użytkownik jest informowany o podczas organizacji zostaną zaktualizowane do nowej infrastruktury. Najnowsze aktualizacje zostaną zastosowane w tym czasie.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2600640. Data wydania: 20 stycznia 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ważna uwagaBazy danych utworzone za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji, nie można zaimportować do wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji. Ten scenariusz nie jest obsługiwany.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, można użyć usługi Windows Update. Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępna w witrynie Windows Update w 24 stycznia 2012.

Uwaga Nie można usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Aktualizacje określonej bazy danych są stosowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, która nie będzie można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopię zapasową baz danych.

System Windows można również ustawić, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. To ustawienie można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji publikowanych przez firmę Microsoft, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjachAby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że istotne aktualizacje są dostępne lub który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, możesz wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.

 4. Na liście kliknij dowolną ważną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, podać potwierdzenia.

Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Update w katalogu:

  Wykazu usługi Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2600640 , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby uwzględnić zmiany.

 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 zbudować 5.0.9688.583 w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zbudować 5.0.9688.583, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2461082 dostępna jest aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaNie można usunąć pakietu zbiorczego aktualizacji 6. Aktualizacje określonej bazy danych są stosowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, która nie będzie można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopię zapasową baz danych.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zawiera funkcje aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: na drodze


Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 jest pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera poprawki dotyczące problemów, które są udokumentowane w pakiecie zbiorczym 1 pakiet zbiorczy aktualizacji 5.

Aby uzyskać więcej informacji o poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji i problemy, które mogą rozwiązać kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2466084 dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny
2547347 pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny
2556767 pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny
2567454 pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zawiera następujące dodatkowe poprawki i aktualizacje:

 • Po utworzeniu obrazu administracyjnego Samonaprawianie Instalatora (SHS) przy użyciu pliku msp, która jest zawarta w pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  CString::LoadString(7407) nie powiodło się.

 • Podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 2011, uaktualnienie nie powiedzie się podczas ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes metody na wniosek RetrieveMultiple.

 • Wydajność pracy jest niska podczas uaktualniania do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Jeśli dostęp do strony adres URL programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile, a następnie spróbuj utworzyć konto, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Wystąpił nieoczekiwany błąd.

 • Gdy używasz Microsoft Silverlight wraz z zasobów sieci web formularzy nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami. Ten problem występuje, jeśli nie zaznaczono pole wyboru na tej karcie Domyślnie rozwiń kartę właściwości.

 • Załóżmy, że następujący format pełnej nazwy dla organizacji:

  • Ostatnie nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia

  Gdy tylko nazwisko umożliwia tworzenie kontaktu, dodatkowe przecinek (,) jest wyświetlany na końcu nazwy kontaktu.

 • Załóżmy, że kliknij Zmień właściwości w polu Komentarz do artykułu (artykuł) podmiotu art. Po zamknięciu okna dialogowego Edytor formularz , pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Po dodaniu pola Opis widoku działania dla działania e-mail kod HTML jest wyświetlany w kolumnie siatki i tekst etykietki narzędzia.

 • Załóżmy, że należy dodać zasób sieci web HTML zawierającej odwołanie do strony "ClientGlobalContext.js.aspx", w okienku nawigacji formularza. Po ponownym otwarciu zasobu sieci web, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Po otwarciu kalendarza w obszarze Moja praca programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie przewiń do pierwszej godziny dnia pracy.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Jesteś w środowisku, które ma nadrzędne i podrzędne jednostki biznesowe.

  • Utworzyć szablon wiadomości e-mail na poziomie nadrzędnym.

  • Ustaw szablon e-mail ma być przeglądana na poziomie podrzędnym.

  • Użytkownik próbuje utworzyć wiadomość e-mail w podrzędna jednostka biznesowa poziomu.

  W tym scenariuszu użytkownik nie można użyć szablonu wiadomości e-mail utwórz wiadomość e-mail.

 • Funkcja harmonogramu w umówienia w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 z programu Internet Explorer 9, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Nie można wykonać kodu ze skryptu zwolnionej.

 • Podczas eksportowania rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM Online nie jest wyświetlany monit o otwarcie lub zapisanie pliku.

 • Po zaimportowaniu rozwiązania, które zawiera niestandardowe widoki widok domyślny atrybut jest niepoprawna w istniejących widoków lub nowe widoki.

 • Kiedy wprowadzi zmiany do pliku dostosowań, a następnie kliknij przycisk Publikuj wszystkie dostosowania, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Nieobsługiwany wyjątek.

 • Po uruchomieniu dodatku plug-in PersistMatchCode w programie Microsoft Dynamics CRM Online, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Ogólny błąd SQL.

 • Podczas próby importowania danych konta, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Wystąpił błąd serwera SQL. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM dla rozwiązań lub skontaktuj się z organizacjami administratora programu Microsoft Dynamics CRM. Wreszcie można skontaktować się Microsoft Support.

 • Podczas usuwania rekordu, który zawiera rekordy dostępu obiekt główny (POA) w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 i Microsoft Dynamics CRM Online, rekordy nie są usuwane z tabeli POA.

 • Podczas próby wykonania procesu usuwania zbiorczego z ramki Moje widoki , pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Rekord jest niedostępny. Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go.

 • Nie można używać narzędzia OrgDBOrgSettings organizacji, która ma zduplikowane przyjazną nazwę w programie Microsoft Dynamics CRM Online.

 • Podczas importowania rozwiązania Microsoft Dynamics CRM nie są przebudowywane kaskadowych funkcji SQL.

 • Po uruchomieniu filtrowane widoki dla działań w raportach lub aplikacji niezależnych producentów oprogramowania, filtrowane widoki nie są wyświetlane rekordy udostępnionych.

 • Zduplikowane indeksy są tworzone dla działalności zamknięcie zamówienia, zamknięcie szansy sprzedaży i list w tabeli ActivityPointerBase.

 • Numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base (KB) automatycznie generowanej zawiera sufiks nieoczekiwanie w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Uwaga: Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, ustawienie SkipSuffixOnKBArticles jest przenoszona do tabeli Orgdborgsettings. Aby usunąć sufiks z numerem artykułu KB, włącz ustawienie przy użyciu narzędzia Orgdborgsettings.

 • Niektóre BusinessEntityMoniker, EntityExpression i BusinessEntity konstruktorów nie należy używać istniejącego kontekstu organizacji.

 • Załóżmy, tworzenie raportu przy użyciu Kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Następujący komunikat o błędzie podczas próby wstawienia tabeli przestawnej, który został wyeksportowany z raportu do arkusza kalkulacyjnego programu Excel:


  Nazwa pola tabeli przestawnej nie jest prawidłowy. Aby utworzyć raport tabeli przestawnej, musisz użyć danych zorganizowanych jako lista z nazwanymi kolumnami. Jeśli zmieniasz nazwę pola tabeli przestawnej, należy wpisać nową nazwę dla pola.

 • Załóżmy, że serwery frontonu programu Microsoft Dynamics CRM w środowisku zrównoważonego obciążenia. Gdy węzeł wdrażanie zawiedzie lub będzie nieosiągalny, można uruchomić raport FetchXML.

 • Poziom dziennika śledzenia usługi Exchange Web Service (EWS) ustawiono domyślny , a nie pełne.

 • Nie można wdrożyć reguł do skrzynek pocztowych użytkowników w środowisku Microsoft Exchange 2010, gdy serwer dostępu klienta programu Exchange i role skrzynki pocztowej programu Exchange nie są na tym samym serwerze.

 • Załóżmy, że usunąć uprawnienia dla dokumentów i dostępu do witryny programu SharePoint dla rola zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM. Po zalogowaniu się jako użytkownik, który ma rola zabezpieczeń w sekcji "dokumenty" jest nadal wyświetlany na pasku nawigacyjnym. Ponadto po kliknięciu sekcji "dokumenty", otrzymujesz komunikat o błędzie uprawnienia.

 • Gdy użytkownik próbuje zmienić wartość ilości , dodając skrypt do zdarzenia OnLoad w formularzu produktu szansy sprzedaży, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Wartość w polu Ilość został zmieniony z "1.0000000000", "1.00000" z powodu aktualizacji miejsc dziesiętnych obsługiwanych w produkcie.

 • Po skonfigurowaniu reguły roszczeń i wyłączyć regułę dla oświadczenie nazwy w aplikacji Microsoft Dynamics CRM roszczeń i IFD instalacji, strona OrganizationData.svc nie działa.

 • Podczas próby skonfigurowania nazwy znaków dwubajtowych listy rabatów, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Zduplikowany rekord: Już istnieje rekord z takimi wartościami. Nie można utworzyć zduplikowanego rekordu. Wybierz jeden lub kilka unikatowych wartości i spróbuj ponownie.

 • Tworzenie dynamicznej listy marketingowej przy użyciu filtru, a filtr zawiera pole odnośnika, które reprezentuje relacji n: n z encji niestandardowej, filtr nie powoduje zmiany listy marketingowej, którą należy utworzyć.

 • Zapisane kwerendy nie zwracają dane do dynamicznej listy marketingowe.

 • Kiedy komórki type ListaStron jest eksportowany do arkusza programu Excel, średnik (;) w polu Typ ListaStron komórki tworzy wiersz nieoczekiwanie.

 • Podczas zapisywania wykonywania operacji w formie po raz drugi, Twój następujący komunikat o błędzie:


  Odmowa dostępu.

 • W kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook następujące interwały sondowania są aktualizowane w celu zwiększenia wydajności:

  • Menedżer stanu (15 minut)

  • Menedżer powiadomień (30 minut)

  • MAPI Sync-Non-ABP (60 minut)

  • MAPI Sync-ABP (4 godziny)

  • MAPI Sync-mapy witryny (4 godziny)

  • MAPI Sync-metadanych (4 godziny)

 • Po przełączeniu do widoku działania, który zawiera kolumnę Typu działania w definicji widoku, awaria klienta programu Microsoft Office Outlook.

 • Expect100Continue .NET ustawienie należy wyłączyć, gdy nie jest metoda uwierzytelniania usługi Active Directory.

 • Strona Edit.aspx należy wstępnie załadowane, aby skrócić czas ładowania formularza.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz formularz.

  • Można zmienić rozmiar formularza na cały ekran.

  • Otwórz i zamknij formularz wiele razy.

  W tym scenariuszu formularza powiększa się, aż rozszerza się od dolnej i krawędzi ekranu.

 • Jeśli pakiet Microsoft Visual C++ Redist lub nowszy jest preinstalowany na komputerze, instalacji klienta Microsoft Dynamics CRM nie powiedzie się.

 • Etykietka narzędzia dla terminu lub wykonania usługi w kalendarzu usług zawiera nieprawidłowe informacje o czasie. Czas, który jest wyświetlany jest kilka godzin przed lub po faktycznym terminie terminu i zależy od ustawień strefy czasowej w programie Microsoft Dynamics CRM i strefy czasowej serwera, na którym jest zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM.

 • W programie Internet Explorer 8 lub nowszym taśmy nie są wyświetlane natychmiast po otwarciu formularza w programie Microsoft Dynamics CRM.

 • Podczas próby zaakceptować zaproszenie do programu Microsoft Dynamics CRM Online, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, nie ma aktywnego zaproszenie programu Microsoft Dynamics CRM Online. Wyloguj się z tej usługi Windows Live ID i ponownie zaloguj poprawny identyfikator Windows Live ID zaproszenie, kliknij przycisk Wyloguj się.

 • Kiedy masz wiele filtrów programu Outlook, przycisk Śledź w programie CRM nie jest wyświetlany w kontaktach programu Outlook lub w innych typów encji zsynchronizowane. Ten problem występuje, gdy jeden z filtrów jest wyłączona.

 • Po Odepnij widoku w kliencie programu Microsoft Office Outlook, aby stronicowanej widok nie zwracane są rekordy.

 • Wiadomości e-mail nie są wysyłane z programu Outlook podczas edytowania wiadomości e-mail w Skrzynce nadawczej. Ten problem występuje, gdy klient Microsoft Dynamics CRM 2011 jest skonfigurowany. Po usunięciu konfiguracji programu Microsoft Dynamics CRM, wiadomości e-mail mogą być edytowane i wysłane ze skrzynki nadawczej.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz klienta programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

  • Kliknij obszar roboczy, rozwiń Moja praca , a następnie kliknij przycisk Importuj.

  • Otwieranie zakończonych importu, a następnie kliknij, aby wyświetlić rekordy w całości zaimportowane, częściowo zaimportowane lub nie powiodło się.

  • Zamknij okno dialogowe.

  W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:


  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Podczas śledzenia wiadomości e-mail w programie Outlook, a następnie przekonwertować tej wiadomości e-mail w przypadku lub możliwości sprzedaży w programie Outlook, działania e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM nie jest połączony z nową sprawę, którą można utworzyć.

 • Po kliknięciu przycisku Ustaw rekord dotyczy w kliencie dynamicznych aplikacji Microsoft CRM dla programu Outlook jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:


  Błąd: Wystąpił błąd.

  Ten problem występuje, gdy nie masz dostępu do konta.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Uruchom program Outlook.

  • Otwórz folder kontaktów.

  • Otwórz Skrzynkę odbiorczą, a następnie ponownie otwórz folder Kontakty.

  W tym scenariuszu zajmuje więcej czasu, aby otworzyć folder Kontakty po raz pierwszy.

 • Nie można zapisać wartości w polu wyboru w terminu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • Podczas korzystania z widoku "Moje odebrane wiadomości E-mail z nierozwiązanymi nadawcami" w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, program Outlook jest zamykany.

 • Kwerenda SQL do eksportowania danych do arkusza programu Excel powinna być wyłączona w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Wyświetl historię inspekcji są wyświetlane niepoprawne dane po zaktualizowaniu jednego pola naraz.

 • Miejsca parkingowego Internet Information Services (IIS) przez kilka sekund w godzinach szczytu.

 • Podczas próby usunięcia zadania importu duży limit czasu procesu usuwania.

 • Wydajność jest niska w domyślnym widoku siatki po zaimportowaniu wiele rekordów w widoku kontaktów.

 • Ustawienie SkipGettingRecordCountForPaging zostanie dodany do narzędzia Orgdborgsettings. Gdy ustawienie jest ustawiona na true, "select COUNT(*) jako [#TotalRecordCount]" kwerendy jest pomijany i całkowitą liczbę rekordów nie jest zwracana w widoku.

 • Niestandardowy komunikat nie jest wyświetlany, gdy dodatki typu plug-in nie powiodło się podczas procesu przypisywania wiadomości.

 • Informacje o strefie czasowej jest aktualizowany w czasie zimy Północnej 2011/2012.

 • Po kliknięciu przycisku Pokaż zależności w encji użytkownika w siatce składniki rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Błąd: Został zgłoszony wyjątek typu 'System.Web.HttpUnhandledException'.
  Numer błędu: 0x80040216
  Komunikat o błędzie: Powinno być jednym DependencyNode dla identyfikator obiektu.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Utwórz encję niestandardową.

  • Nie należy tworzyć relacji między obiektem a działalności. Zamiast tego tworzenia relacji, w której typ działania jest elementem nadrzędnym obiektu niestandardowego.

  • Tworzenie relacji, w której encji niestandardowej jest elementem nadrzędnym typu działania.

  W tym scenariuszu istnieje struktura relacji cyklicznej. Microsoft Dynamics CRM 2011 powoduje awarię.

 • Jeśli dwóch obiektów systemowych są powiązane za pośrednictwem relacji niestandardowych, nie można zaimportować rozwiązania zarządzanego zawierającego niestandardowe relację między obiektami systemowymi dwóch sam.

 • Założono, że organizacja z wielojęzycznych użytkownika Interface Pack (MUI) zainstalowany, a pakiet MUI jest ustawiona dla Wszystkich języków. Podczas próby zaimportowania raportu do organizacji, pojawi się komunikat o błędzie. Dodatkowo raport nie jest aktualizowany.

 • Założono, że program Microsoft Dynamics CRM 4.0 dodatek typu plug-in. Podczas rejestrowania dodatku typu plug-in w komunikacie GrantAccess w trybie asynchronicznym dla jednostki, a następnie udostępnić rekordu, wystąpi błąd wyjątku. Dodatek plug-in próbuje wykonać asynchronicznie, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wyjątek: System.Runtime.Serialization.SerializationException: błąd w pozycji wiersza 1 916. Element 'http://xxxx' zawiera dane typu, który jest mapowany do nazwy "http://xxxx". Deserializator nie dowolnego typu, który jest mapowany do tej nazwy. Należy rozważyć użycie DataContractResolver lub dodać typ odpowiadającego "PrincipalAccess" do listy znanych typów — na przykład przez użycie atrybutu KnownTypeAttribute lub przez dodanie go do listy znanych typów przekazywane do DataContractSerializer.

 • Panel pomocy technicznej nie są wyświetlane wyniki w programie Microsoft Dynamics CRM Online. Ponadto nie możesz wysyłać zaproszeń użytkownika.

 • Nie można zapisać adres e-mail zawiera znak (@) lub proste znaki cudzysłowu ("") w lokalnym składniku.

 • Raporty zawierają nieprawidłowe sygnatury czasowe.

 • Nie można zalogować się do organizacji po zaimportowaniu dostosowań. Ten problem występuje, gdy dostosowania nieprawidłową mapę witryny. Aby sprawdzić, czy atrybut encji ma niepusty ciąg należy zaktualizować plik XSD mapy witryny.

 • Zadanie inicjowania obsługi administracyjnej języka nie powiedzie się, a następnie pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Proces: CrmAsyncService - Crm wyjątek: Komunikat: The LocalizedLabel encji lub składnik podjął próbę przejścia z nieprawidłowym stanie.

 • Podczas ładowaniu zasoby sieci web z boku występuje przeciek pamięci. Ponadto występuje przeciek pamięci podczas ładowania następujące strony:

  • Kalendarz

  • Ogłoszenia

  • Dynamics Marketplace

  • Centrum zasobówAktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacji na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 kroki, aby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w systemie Microsoft Dynamics CRM

Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacji na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.


Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacjiNumer kompilacji pakietów aktualizacji dla następujących składników jest 5.0.9690.1992.

 • Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

 • Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Rozszerzenie tworzenia raportów programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

 • Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Nazwy plików dla 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe

Nazwy plików dla 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacjiPakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie ponownie wydana dla klientów wdrożonej w dniu 20 stycznia 2012.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 został pierwotnie wydana 12 stycznia 2012. Jeśli została zainstalowana wcześniejsza wersja będzie można zainstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji przez starszą wersję.

Jeśli zainstalowano pakiety cienia aerodynamicznego, które są pełnej instalacji, które należy dołączyć pakiet zbiorczy aktualizacji 6 Zobacz ten KB, jak zostanie wyświetlony błąd instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji 6. MSPInstallAction nie powiodło się.

Dla klientów online Ulepszenia infrastruktury są do programu CRM Online. Z tego powodu pakiety zbiorcze aktualizacji nie być zastosowane do serwerów ulepszenia są kompletne. Za pośrednictwem strony powiadomienia systemowe w oknie konserwacji systemu użytkownik jest informowany o podczas organizacji zostaną zaktualizowane do nowej infrastruktury. Najnowsze aktualizacje zostaną zastosowane w tym czasie.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2600640. Data wydania: 20 stycznia 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ważna uwagaBazy danych utworzone za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji, nie można zaimportować do wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji. Ten scenariusz nie jest obsługiwany.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, można użyć usługi Windows Update. Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępna w witrynie Windows Update w 24 stycznia 2012.

Uwaga Nie można usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Aktualizacje określonej bazy danych są stosowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, która nie będzie można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopię zapasową baz danych.

System Windows można również ustawić, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. To ustawienie można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji publikowanych przez firmę Microsoft, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjachAby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że istotne aktualizacje są dostępne lub który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, możesz wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.

 4. Na liście kliknij dowolną ważną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, podać potwierdzenia.

Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Update w katalogu:

  Wykazu usługi Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2600640 , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby uwzględnić zmiany.

 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneMusi mieć program Microsoft Dynamics CRM 2011 zbudować 5.0.9688.583 w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zbudować 5.0.9688.583, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2461082 dostępna jest aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaNie można usunąć pakietu zbiorczego aktualizacji 6. Aktualizacje określonej bazy danych są stosowane w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, która nie będzie można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 6. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopię zapasową baz danych.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zawiera funkcje aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: na drodze


Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 jest pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera poprawki dotyczące problemów, które są udokumentowane w pakiecie zbiorczym 1 pakiet zbiorczy aktualizacji 5.

Aby uzyskać więcej informacji o poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji i problemy, które mogą rozwiązać kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2466084 dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011
2466086 pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny
2547347 pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny
2556767 pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny
2567454 pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny

Pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zawiera następujące dodatkowe poprawki i aktualizacje:

 • Po utworzeniu obrazu administracyjnego Samonaprawianie Instalatora (SHS) przy użyciu pliku msp, która jest zawarta w pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  CString::LoadString(7407) nie powiodło się.

  Nr błędu: 22815 (CRM SE)

 • Podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 2011, uaktualnienie nie powiedzie się podczas ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes metody na wniosek RetrieveMultiple. Nr błędu: 22393 (CRM SE)

 • Wydajność pracy jest niska podczas uaktualniania do programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Nr błędu: 23223 (CRM SE)

 • Jeśli dostęp do strony adres URL programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobile, a następnie spróbuj utworzyć konto, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Wystąpił nieoczekiwany błąd.

  Nr błędu: 24126 (CRM SE)

 • Gdy używasz Microsoft Silverlight wraz z zasobów sieci web formularzy nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami. Ten problem występuje, jeśli nie zaznaczono pole wyboru na tej karcie Domyślnie rozwiń kartę właściwości. Nr błędu: 21754 (CRM SE)

 • Załóżmy, że następujący format pełnej nazwy dla organizacji:

  • Ostatnie nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia

  Gdy tylko nazwisko umożliwia tworzenie kontaktu, dodatkowe przecinek (,) jest wyświetlany na końcu nazwy kontaktu. Nr błędu: 21816 (CRM SE)

 • Załóżmy, że kliknij Zmień właściwości w polu Komentarz do artykułu (artykuł) podmiotu art. Po zamknięciu okna dialogowego Edytor formularz , pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

  Nr błędu: 21855 (CRM SE)

 • Po dodaniu pola Opis widoku działania dla działania e-mail kod HTML jest wyświetlany w kolumnie siatki i tekst etykietki narzędzia. Nr błędu: 21871 (CRM SE)

 • Załóżmy, że należy dodać zasób sieci web HTML zawierającej odwołanie do strony "ClientGlobalContext.js.aspx", w okienku nawigacji formularza. Po ponownym otwarciu zasobu sieci web, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

  Nr błędu: 21887 (CRM SE)

 • Po otwarciu kalendarza w obszarze Moja praca programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie przewiń do pierwszej godziny dnia pracy. Nr błędu: 21956 (CRM SE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Jesteś w środowisku, które ma nadrzędne i podrzędne jednostki biznesowe.

  • Utworzyć szablon wiadomości e-mail na poziomie nadrzędnym.

  • Ustaw szablon e-mail ma być przeglądana na poziomie podrzędnym.

  • Użytkownik próbuje utworzyć wiadomość e-mail w podrzędna jednostka biznesowa poziomu.

  W tym scenariuszu użytkownik nie można użyć szablonu wiadomości e-mail utwórz wiadomość e-mail. Nr błędu: 21803 (CRM SE)

 • Funkcja harmonogramu w umówienia w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 z programu Internet Explorer 9, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Nie można wykonać kodu ze skryptu zwolnionej.

  Nr błędu: 21897 (CRM SE)

 • Podczas eksportowania rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM Online nie jest wyświetlany monit o otwarcie lub zapisanie pliku. Nr błędu: 21913 (CRM SE)

 • Po zaimportowaniu rozwiązania, które zawiera niestandardowe widoki widok domyślny atrybut jest niepoprawna w istniejących widoków lub nowe widoki. Nr błędu: 22055 (CRM SE)

 • Kiedy wprowadzi zmiany do pliku dostosowań, a następnie kliknij przycisk Publikuj wszystkie dostosowania, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Nieobsługiwany wyjątek.

  Nr błędu: 23478 (CRM SE)

 • Po uruchomieniu dodatku plug-in PersistMatchCode w programie Microsoft Dynamics CRM Online, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Ogólny błąd SQL.

  Nr błędu: 23726 (CRM SE)

 • Podczas próby importowania danych konta, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Wystąpił błąd serwera SQL. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM dla rozwiązań lub skontaktuj się z organizacjami administratora programu Microsoft Dynamics CRM. Wreszcie można skontaktować się Microsoft Support.

  Nr błędu: 22068 (CRM SE)

 • Podczas usuwania rekordu, który zawiera rekordy dostępu obiekt główny (POA) w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 i Microsoft Dynamics CRM Online, rekordy nie są usuwane z tabeli POA. Nr błędu: 22706 (CRM SE)

 • Podczas próby wykonania procesu usuwania zbiorczego z ramki Moje widoki , pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Rekord jest niedostępny. Żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go.

  Nr błędu: 21463 (CRM SE)

 • Nie można używać narzędzia OrgDBOrgSettings organizacji, która ma zduplikowane przyjazną nazwę w programie Microsoft Dynamics CRM Online. Nr błędu: 22748 (CRM SE)

 • Podczas importowania rozwiązania Microsoft Dynamics CRM nie są przebudowywane kaskadowych funkcji SQL. Nr błędu: 22624 (CRM SE)

 • Po uruchomieniu filtrowane widoki dla działań w raportach lub aplikacji niezależnych producentów oprogramowania, filtrowane widoki nie są wyświetlane rekordy udostępnionych. Nr błędu: 22355 (CRM SE)

 • Zduplikowane indeksy są tworzone dla działalności zamknięcie zamówienia, zamknięcie szansy sprzedaży i list w tabeli ActivityPointerBase. Nr błędu: 23432 (CRM SE)

 • Numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base (KB) automatycznie generowanej zawiera sufiks nieoczekiwanie w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Uwaga: Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6, ustawienie SkipSuffixOnKBArticles jest przenoszona do tabeli Orgdborgsettings. Aby usunąć sufiks z numerem artykułu KB, włącz ustawienie przy użyciu narzędzia Orgdborgsettings. Nr błędu: 23000 (CRM SE)

 • Niektóre BusinessEntityMoniker, EntityExpression i BusinessEntity konstruktorów nie należy używać istniejącego kontekstu organizacji. Nr błędu: 23084 (CRM SE)

 • Załóżmy, tworzenie raportu przy użyciu Kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Następujący komunikat o błędzie podczas próby wstawienia tabeli przestawnej, który został wyeksportowany z raportu do arkusza kalkulacyjnego programu Excel:


  Nazwa pola tabeli przestawnej nie jest prawidłowy. Aby utworzyć raport tabeli przestawnej, musisz użyć danych zorganizowanych jako lista z nazwanymi kolumnami. Jeśli zmieniasz nazwę pola tabeli przestawnej, należy wpisać nową nazwę dla pola.

  Nr błędu: 22833 (CRM SE)

 • Załóżmy, że serwery frontonu programu Microsoft Dynamics CRM w środowisku zrównoważonego obciążenia. Gdy węzeł wdrażanie zawiedzie lub będzie nieosiągalny, można uruchomić raport FetchXML. Nr błędu: 22784 (CRM SE)

 • Poziom dziennika śledzenia usługi Exchange Web Service (EWS) ustawiono domyślny , a nie pełne. Nr błędu: 22340 (CRM SE)

 • Nie można wdrożyć reguł do skrzynek pocztowych użytkowników w środowisku Microsoft Exchange 2010, gdy serwer dostępu klienta programu Exchange i role skrzynki pocztowej programu Exchange nie są na tym samym serwerze. Nr błędu: 21768 (CRM SE)

 • Załóżmy, że usunąć uprawnienia dla dokumentów i dostępu do witryny programu SharePoint dla rola zabezpieczeń programu Microsoft Dynamics CRM. Po zalogowaniu się jako użytkownik, który ma rola zabezpieczeń w sekcji "dokumenty" jest nadal wyświetlany na pasku nawigacyjnym. Ponadto po kliknięciu sekcji "dokumenty", otrzymujesz komunikat o błędzie uprawnienia. Nr błędu: 22383 (CRM SE)

 • Gdy użytkownik próbuje zmienić wartość ilości , dodając skrypt do zdarzenia OnLoad w formularzu produktu szansy sprzedaży, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Wartość w polu Ilość został zmieniony z "1.0000000000", "1.00000" z powodu aktualizacji miejsc dziesiętnych obsługiwanych w produkcie.

  Nr błędu: 22552 (CRM SE)

 • Po skonfigurowaniu reguły roszczeń i wyłączyć regułę dla oświadczenie nazwy w aplikacji Microsoft Dynamics CRM roszczeń i IFD instalacji, strona OrganizationData.svc nie działa. Nr błędu: 22541 (CRM SE)

 • Podczas próby skonfigurowania nazwy znaków dwubajtowych listy rabatów, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Zduplikowany rekord: Już istnieje rekord z takimi wartościami. Nie można utworzyć zduplikowanego rekordu. Wybierz jeden lub kilka unikatowych wartości i spróbuj ponownie.

  Nr błędu: 24134 (CRM SE)

 • Tworzenie dynamicznej listy marketingowej przy użyciu filtru, a filtr zawiera pole odnośnika, które reprezentuje relacji n: n z encji niestandardowej, filtr nie powoduje zmiany listy marketingowej, którą należy utworzyć. Nr błędu: 22970 (CRM SE)

 • Zapisane kwerendy nie zwracają dane do dynamicznej listy marketingowe. Nr błędu: 23289 (CRM SE)

 • Kiedy komórki type ListaStron jest eksportowany do arkusza programu Excel, średnik (;) w polu Typ ListaStron komórki tworzy wiersz nieoczekiwanie. Nr błędu: 22043 (CRM SE)

 • Podczas zapisywania wykonywania operacji w formie po raz drugi, Twój następujący komunikat o błędzie:


  Odmowa dostępu.

  Nr błędu: 23809 (CRM SE)

 • W kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook następujące interwały sondowania są aktualizowane w celu zwiększenia wydajności:

  • Menedżer stanu (15 minut)

  • Menedżer powiadomień (30 minut)

  • MAPI Sync-Non-ABP (60 minut)

  • MAPI Sync-ABP (4 godziny)

  • MAPI Sync-mapy witryny (4 godziny)

  • MAPI Sync-metadanych (4 godziny)

  Nr błędu: 23445 (CRM SE)

 • Po przełączeniu do widoku działania, który zawiera kolumnę Typu działania w definicji widoku, awaria klienta programu Microsoft Office Outlook. Nr błędu: 23490 (CRM SE)

 • Expect100Continue .NET ustawienie należy wyłączyć, gdy nie jest metoda uwierzytelniania usługi Active Directory. Nr błędu: 23508 (CRM SE)

 • Strona Edit.aspx należy wstępnie załadowane, aby skrócić czas ładowania formularza. Nr błędu: 23605 (CRM SE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz formularz.

  • Można zmienić rozmiar formularza na cały ekran.

  • Otwórz i zamknij formularz wiele razy.

  W tym scenariuszu formularza powiększa się, aż rozszerza się od dolnej i krawędzi ekranu. Nr błędu: 23536 (CRM SE)

 • Jeśli pakiet Microsoft Visual C++ Redist lub nowszy jest preinstalowany na komputerze, instalacji klienta Microsoft Dynamics CRM nie powiedzie się. Nr błędu: 23106 (CRM SE)

 • Etykietka narzędzia dla terminu lub wykonania usługi w kalendarzu usług zawiera nieprawidłowe informacje o czasie. Czas, który jest wyświetlany jest kilka godzin przed lub po faktycznym terminie terminu i zależy od ustawień strefy czasowej w programie Microsoft Dynamics CRM i strefy czasowej serwera, na którym jest zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM. Nr błędu: 22776 (CRM SE)

 • W programie Internet Explorer 8 lub nowszym taśmy nie są wyświetlane natychmiast po otwarciu formularza w programie Microsoft Dynamics CRM. Nr błędu: 23222 (CRM SE)

 • Podczas próby zaakceptować zaproszenie do programu Microsoft Dynamics CRM Online, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, nie ma aktywnego zaproszenie programu Microsoft Dynamics CRM Online. Wyloguj się z tej usługi Windows Live ID i ponownie zaloguj poprawny identyfikator Windows Live ID zaproszenie, kliknij przycisk Wyloguj się.

  Nr błędu: 23183 (CRM SE)

 • Kiedy masz wiele filtrów programu Outlook, przycisk Śledź w programie CRM nie jest wyświetlany w kontaktach programu Outlook lub w innych typów encji zsynchronizowane. Ten problem występuje, gdy jeden z filtrów jest wyłączona. Nr błędu: 21502 (CRM SE)

 • Po Odepnij widoku w kliencie programu Microsoft Office Outlook, aby stronicowanej widok nie zwracane są rekordy. Nr błędu: 21357 (CRM SE)

 • Wiadomości e-mail nie są wysyłane z programu Outlook podczas edytowania wiadomości e-mail w Skrzynce nadawczej. Ten problem występuje, gdy klient Microsoft Dynamics CRM 2011 jest skonfigurowany. Po usunięciu konfiguracji programu Microsoft Dynamics CRM, wiadomości e-mail mogą być edytowane i wysłane ze skrzynki nadawczej. Nr błędu: 21396 (CRM SE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz klienta programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

  • Kliknij obszar roboczy, rozwiń Moja praca , a następnie kliknij przycisk Importuj.

  • Otwieranie zakończonych importu, a następnie kliknij, aby wyświetlić rekordy w całości zaimportowane, częściowo zaimportowane lub nie powiodło się.

  • Zamknij okno dialogowe.

  W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:


  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

  Nr błędu: 21421 (CRM SE)

 • Podczas śledzenia wiadomości e-mail w programie Outlook, a następnie przekonwertować tej wiadomości e-mail w przypadku lub możliwości sprzedaży w programie Outlook, działania e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM nie jest połączony z nową sprawę, którą można utworzyć. Nr błędu: 21874 (CRM SE)

 • Po kliknięciu przycisku Ustaw rekord dotyczy w kliencie dynamicznych aplikacji Microsoft CRM dla programu Outlook jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:


  Błąd: Wystąpił błąd.

  Ten problem występuje, gdy nie masz dostępu do konta. Nr błędu: 21863 (CRM SE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Uruchom program Outlook.

  • Otwórz folder kontaktów.

  • Otwórz Skrzynkę odbiorczą, a następnie ponownie otwórz folder Kontakty.

  W tym scenariuszu zajmuje więcej czasu, aby otworzyć folder Kontakty po raz pierwszy. Nr błędu: 22654 (CRM SE)

 • Nie można zapisać wartości w polu wyboru w terminu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook. Nr błędu: 22380 (CRM SE)

 • Podczas korzystania z widoku "Moje odebrane wiadomości E-mail z nierozwiązanymi nadawcami" w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, program Outlook jest zamykany. Nr błędu: 22053 (CRM SE)

 • Kwerenda SQL do eksportowania danych do arkusza programu Excel powinna być wyłączona w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Nr błędu: 21605 (CRM SE)

 • Wyświetl historię inspekcji są wyświetlane niepoprawne dane po zaktualizowaniu jednego pola naraz. Nr błędu: 21753 (CRM SE)

 • Miejsca parkingowego Internet Information Services (IIS) przez kilka sekund w godzinach szczytu. Nr błędu: 21619 (CRM SE)BUG #: 22775 (CRM SE)

 • Podczas próby usunięcia zadania importu duży limit czasu procesu usuwania. Nr błędu: 21720 (CRM SE)

 • Wydajność jest niska w domyślnym widoku siatki po zaimportowaniu wiele rekordów w widoku kontaktów. Nr błędu: 23108 (CRM SE)

 • Ustawienie SkipGettingRecordCountForPaging zostanie dodany do narzędzia Orgdborgsettings. Gdy ustawienie jest ustawiona na true, "select COUNT(*) jako [#TotalRecordCount]" kwerendy jest pomijany i całkowitą liczbę rekordów nie jest zwracana w widoku. Nr błędu: 23431 (CRM SE)

 • Niestandardowy komunikat nie jest wyświetlany, gdy dodatki typu plug-in nie powiodło się podczas procesu przypisywania wiadomości. Nr błędu: 22430 (CRM SE)

 • Informacje o strefie czasowej jest aktualizowany w czasie zimy Północnej 2011/2012. Nr błędu: 22882 (CRM SE)

 • Po kliknięciu przycisku Pokaż zależności w encji użytkownika w siatce składniki rozwiązania w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Błąd: Został zgłoszony wyjątek typu 'System.Web.HttpUnhandledException'.
  Numer błędu: 0x80040216
  Komunikat o błędzie: Powinno być jednym DependencyNode dla identyfikator obiektu.

  Nr błędu: 21742 (CRM SE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Utwórz encję niestandardową.

  • Nie należy tworzyć relacji między obiektem a działalności. Zamiast tego tworzenia relacji, w której typ działania jest elementem nadrzędnym obiektu niestandardowego.

  • Tworzenie relacji, w której encji niestandardowej jest elementem nadrzędnym typu działania.

  W tym scenariuszu istnieje struktura relacji cyklicznej. Microsoft Dynamics CRM 2011 powoduje awarię. Nr błędu: 21427 (CRM SE)

 • Jeśli dwóch obiektów systemowych są powiązane za pośrednictwem relacji niestandardowych, nie można zaimportować rozwiązania zarządzanego zawierającego niestandardowe relację między obiektami systemowymi dwóch sam. Nr błędu: 21012 (CRM SE)

 • Założono, że organizacja z wielojęzycznych użytkownika Interface Pack (MUI) zainstalowany, a pakiet MUI jest ustawiona dla Wszystkich języków. Podczas próby zaimportowania raportu do organizacji, pojawi się komunikat o błędzie. Dodatkowo raport nie jest aktualizowany. Nr błędu: 21998 (CRM SE)

 • Założono, że program Microsoft Dynamics CRM 4.0 dodatek typu plug-in. Podczas rejestrowania dodatku typu plug-in w komunikacie GrantAccess w trybie asynchronicznym dla jednostki, a następnie udostępnić rekordu, wystąpi błąd wyjątku. Dodatek plug-in próbuje wykonać asynchronicznie, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wyjątek: System.Runtime.Serialization.SerializationException: błąd w pozycji wiersza 1 916. Element 'http://xxxx' zawiera dane typu, który jest mapowany do nazwy "http://xxxx". Deserializator nie dowolnego typu, który jest mapowany do tej nazwy. Należy rozważyć użycie DataContractResolver lub dodać typ odpowiadającego "PrincipalAccess" do listy znanych typów — na przykład przez użycie atrybutu KnownTypeAttribute lub przez dodanie go do listy znanych typów przekazywane do DataContractSerializer.

  Nr błędu: 22542 (CRM SE)

 • Panel pomocy technicznej nie są wyświetlane wyniki w programie Microsoft Dynamics CRM Online. Ponadto nie możesz wysyłać zaproszeń użytkownika. Nr błędu: 22757 (CRM SE)

 • Nie można zapisać adres e-mail zawiera znak (@) lub proste znaki cudzysłowu ("") w lokalnym składniku. Nr błędu: 21681 (CRM SE)

 • Raporty zawierają nieprawidłowe sygnatury czasowe. Nr błędu: 22593 (CRM SE)

 • Nie można zalogować się do organizacji po zaimportowaniu dostosowań. Ten problem występuje, gdy dostosowania nieprawidłową mapę witryny. Aby sprawdzić, czy atrybut encji ma niepusty ciąg należy zaktualizować plik XSD mapy witryny. Nr błędu: 22957 (CRM SE)

 • Zadanie inicjowania obsługi administracyjnej języka nie powiedzie się, a następnie pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Proces: CrmAsyncService - Crm wyjątek: Komunikat: The LocalizedLabel encji lub składnik podjął próbę przejścia z nieprawidłowym stanie.

  Nr błędu: 22703 (CRM SE)

 • Podczas ładowaniu zasoby sieci web z boku występuje przeciek pamięci. Ponadto występuje przeciek pamięci podczas ładowania następujące strony:

  • Kalendarz

  • Ogłoszenia

  • Dynamics Marketplace

  • Centrum zasobów

  Nr błędu: 23116 (CRM SE)Aktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacji na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 kroki, aby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6

2741514 mała wydajność przy przypinanie widoki w systemie Microsoft Dynamics CRM

Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacji na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera żadnych poprawek ani żadnych aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.


Następujące błędy zostały ustalone i dostarczane jako krytyczne na żądanie, który rozwiązuje (COD):

 • Dostęp do programu Microsoft Dynamics CRM z roszczenia włączone przez wdrażania z Internetu (IFD), błąd 404 stron są generowane losowo.

 • Po dodaniu pola niestandardowe wyszukiwania szybkiego znaleźć listy pól w widoku szybkiego szukania w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, pole niestandardowe wyszukiwania wyświetla żadnych rekordów.

 • Po przypisaniu rekordów od jednego użytkownika do innego użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, wydajność pracy jest niska. Ponadto proces przypisania może zostać przekroczony limit czasu.

 • Podczas szybkiego przełączania między kilka rekordów konta programu Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Outlook przestaje działać.

 • Po zapisaniu kontaktów osobistych w programie Outlook, wydajność pracy jest niska.

 • Założono Zamknij szanse sprzedaży przy użyciu zestawu Microsoft CRM software development kit (SDK) w kliencie programu Microsoft CRM dla programu Outlook w trybie offline. Gdy użytkownik próbuje zmienić klienta powrót do stanu online, występuje błąd odtwarzania.

 • Podczas próby skonfigurowania klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, który ma pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalowany, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Serwer LDAP jest niedostępny.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Zmień filtr grupy danych w obszarze Moje zadania , aby uwzględnić dodatkowe funkcje filtrowania w odpowiednim polu daty.

  • Utwórz zadanie w aplikacji, która spełnia filtr moich zadań i zawiera due Data kryteriów.

  • To zadanie można synchronizować z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

  • Usuń zadanie z aplikacji.

  • Ponownie zsynchronizować zadania z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

  W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:


  Wystąpił błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Załóżmy, że dwa rekordy adresu Zduplikuj wiadomość e-mail. Masz dostęp tylko do jednego z dwóch rekordów z powodu konfiguracji uprawnień zabezpieczeń. W tej sytuacji gdy użytkownik próbuje wysłać wiadomość e-mail do rekordu, do którego masz dostęp, wiadomości e-mail nie jest wysyłana. Ponadto, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobny do następującego:


  CRM wyjątek: Wiadomości: SecLib::AccessCheckEx nie powiodło się. Zwróciła hr = -2147187962, identyfikator obiektu: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 i CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: dostęp do odczytu, kod błędu: -2147187962.

 • Załóżmy, że klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest skonfigurowany przy użyciu adresu URL IFD. W tej sytuacji nie monit o poświadczenia Jeśli przechowywane poświadczenia, które są już nieważne.

 • Nie można uruchamiać raportów w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, gdy jest włączone uwierzytelnianie oświadczeń.

 • Podczas przeglądania w kliencie sieci web programu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu programu Internet Explorer 9, program Internet Explorer zużywa ogromnej pamięci. W związku z tym wydajność jest niska.

 • Widok podsiatki nie ładuje rekordy.

 • Gdy kolejka zostanie zmieniony po wykonaniu szybkiego wyszukiwania dla kolejek, występuje błąd skryptu.

 • Po przypięciu widok w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, kartę dla widoku jest pamiętana między sesjami i dane widoku są buforowane lokalnie.

 • Podczas synchronizowania terminów cyklicznych zawierającej Spotkanie anulowane i Spotkanie anulowane nie jest usuwane z kalendarza, program Outlook jest zamykany.

 • Załóżmy, że masz asynchroniczne wtyczki lub przepływu pracy, który jest zarejestrowany na aktualizację elementu kolejki. Element kolejki jest przesyłana za pośrednictwem programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK żądanie trasy dla punktu końcowego w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, żądanie trasy kończy się niepowodzeniem.

 • Nie można wyświetlić raportów dla użytkowników w jednostce biznesowej najwyższego poziomu, po EnableRetrieveMultipleOptimization wartość wpisu rejestru DWORD jest równa 2.

 • Gdy wielowierszowe pola tekstowe są zawarte w szablonie wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, podziały wierszy w tekście wielowierszowym, które pola są niepoprawnie sformatowany.


Następujące błędy zostały ustalone i dostarczane jako krytyczne na żądanie, który rozwiązuje (COD):

 • Dostęp do programu Microsoft Dynamics CRM z roszczenia włączone przez wdrażania z Internetu (IFD), błąd 404 stron są generowane losowo. Nr błędu: 20172 (CRM SE)

 • Po dodaniu pola niestandardowe wyszukiwania szybkiego znaleźć listy pól w widoku szybkiego szukania w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, pole niestandardowe wyszukiwania wyświetla żadnych rekordów. Nr błędu: 23034 (CRM SE)

 • Po przypisaniu rekordów od jednego użytkownika do innego użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, wydajność pracy jest niska. Ponadto proces przypisania może zostać przekroczony limit czasu. Nr błędu: 22269 (CRM SE)

 • Podczas szybkiego przełączania między kilka rekordów konta programu Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Outlook przestaje działać. Nr błędu: 23336 (CRM SE)

 • Po zapisaniu kontaktów osobistych w programie Outlook, wydajność pracy jest niska. Nr błędu: 22089 (CRM SE)

 • Założono Zamknij szanse sprzedaży przy użyciu zestawu Microsoft CRM software development kit (SDK) w kliencie programu Microsoft CRM dla programu Outlook w trybie offline. Gdy użytkownik próbuje zmienić klienta powrót do stanu online, występuje błąd odtwarzania. Nr błędu: 22343 (CRM SE)

 • Podczas próby skonfigurowania klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, który ma pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zainstalowany, pojawi się następujący komunikat o błędzie:


  Serwer LDAP jest niedostępny.

  Nr błędu: 23535 (CRM SE)

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Zmień filtr grupy danych w obszarze Moje zadania , aby uwzględnić dodatkowe funkcje filtrowania w odpowiednim polu daty.

  • Utwórz zadanie w aplikacji, która spełnia filtr moich zadań i zawiera due Data kryteriów.

  • To zadanie można synchronizować z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

  • Usuń zadanie z aplikacji.

  • Ponownie zsynchronizować zadania z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

  W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:


  Wystąpił błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM.

  Nr błędu: 22579 (CRM SE)

 • Załóżmy, że dwa rekordy adresu Zduplikuj wiadomość e-mail. Masz dostęp tylko do jednego z dwóch rekordów z powodu konfiguracji uprawnień zabezpieczeń. W tej sytuacji gdy użytkownik próbuje wysłać wiadomość e-mail do rekordu, do którego masz dostęp, wiadomości e-mail nie jest wysyłana. Ponadto, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobny do następującego:


  CRM wyjątek: Wiadomości: SecLib::AccessCheckEx nie powiodło się. Zwróciła hr = -2147187962, identyfikator obiektu: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 i CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: dostęp do odczytu, kod błędu: -2147187962.

  Nr błędu: 21837 (CRM SE)

 • Załóżmy, że klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest skonfigurowany przy użyciu adresu URL IFD. W tej sytuacji nie monit o poświadczenia Jeśli przechowywane poświadczenia, które są już nieważne. Nr błędu: 22793 (CRM SE)

 • Nie można uruchamiać raportów w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, gdy jest włączone uwierzytelnianie oświadczeń. Nr błędu: 22988 (CRM SE)

 • Podczas przeglądania w kliencie sieci web programu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu programu Internet Explorer 9, program Internet Explorer zużywa ogromnej pamięci. W związku z tym wydajność jest niska. Nr błędu: 21600 (CRM SE)

 • Widok podsiatki nie ładuje rekordy. Nr błędu: 23463 (CRM SE)

 • Gdy kolejka zostanie zmieniony po wykonaniu szybkiego wyszukiwania dla kolejek, występuje błąd skryptu. Nr błędu: 22730 (CRM SE)

 • Po przypięciu widok w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, kartę dla widoku jest pamiętana między sesjami i dane widoku są buforowane lokalnie. Nr błędu: 23862 (CRM SE)

 • Podczas synchronizowania terminów cyklicznych zawierającej Spotkanie anulowane i Spotkanie anulowane nie jest usuwane z kalendarza, program Outlook jest zamykany. Nr błędu: 24093 (CRM SE)

 • Załóżmy, że masz asynchroniczne wtyczki lub przepływu pracy, który jest zarejestrowany na aktualizację elementu kolejki. Element kolejki jest przesyłana za pośrednictwem programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK żądanie trasy dla punktu końcowego w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, żądanie trasy kończy się niepowodzeniem. Nr błędu: 22537 (CRM SE)

 • Nie można wyświetlić raportów dla użytkowników w jednostce biznesowej najwyższego poziomu, po EnableRetrieveMultipleOptimization wartość wpisu rejestru DWORD jest równa 2. Nr błędu: 23554 (CRM SE)

 • Gdy wielowierszowe pola tekstowe są zawarte w szablonie wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, podziały wierszy w tekście wielowierszowym, które pola są niepoprawnie sformatowany. Nr błędu: 23037 (CRM SE)


Autor: lmuelle; matbrown
Scenariusz: v-zhipen; lmuelle
Weryfikacja tech.: chanson
Redaktor: v-jonwoo

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×