Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2011.

Więcej informacji

Funkcje dodane

Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 wprowadzono nową funkcję, która jest wywoływana z formularzami zoptymalizowany Odczyt. Za pomocą tej funkcji, organizacja może pozwolić użytkownikom zdecydować, czy mają być wyświetlane rekordy za pomocą formularza, który jest zoptymalizowana szybkość ładowania. Formularz odczytu zwiększa produktywność użytkowników, którzy zużywają przede wszystkim danych zamiast edycji rekordów. Pomaga także uniemożliwić użytkownikom niezamierzone edycji wartości pól.

Aby uzyskać więcej informacji o formularzach zoptymalizowany odczyt kliknij następujące łącze:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=246078

Aby uzyskać więcej uwagi dotyczące projektowania z formularzami zoptymalizowany odczyt kliknij poniższe łącze, aby przeczytać temat SDK:
Uwagi dotyczące projektowania dla formularzy tylko odczyt


Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Numer kompilacji pakietów aktualizacji dla następujących składników jest 5.0.9690.2165.

 • Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Program Microsoft Dynamics CRM 2011 dla Microsoft Office Outlook

 • Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Rozszerzenie tworzenia raportów programu Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 językowego

 • Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011

Nazwy plików dla 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRM2011-Client-KB2600643-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600643-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600643-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600643-LangID-i386.exe

Nazwy plików dla 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRM2011-Server-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600643-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600643-LangID-amd64.3exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępna dla odbiorców lokalnych w dniu 22 marca 2012.

Dla klientów online Ulepszenia infrastruktury są do programu CRM Online. Z tego powodu pakiety zbiorcze aktualizacji nie być zastosowane do serwerów ulepszenia są kompletne. Za pośrednictwem strony powiadomienia systemowe w oknie konserwacji systemu użytkownik jest informowany o podczas organizacji zostaną zaktualizowane do nowej infrastruktury. Najnowsze aktualizacje zostaną zastosowane w tym czasie.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2600643.

Data wydania:, 22 marca 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Ważna uwagaBazy danych utworzone za pomocą programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 lub nowszej wersji, nie można zaimportować do wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 lub starszej wersji. Ten scenariusz nie jest obsługiwany.

Instalacja aktualizacji systemu WindowsAby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, można użyć usługi Windows Update. Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 będzie dostępna w witrynie Windows Update 10 kwietnia 2012.

System Windows można również ustawić, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. To ustawienie można rozwiązywać problemy niekrytyczne i poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie.

Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach aktualizacji publikowanych przez firmę Microsoft, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjachAby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 2. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że istotne aktualizacje są dostępne lub który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, możesz wyświetlić i wybrać ważne aktualizacje do zainstalowania.

 4. Na liście kliknij dowolną ważną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, wpisz hasło. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, podać potwierdzenia.

Instalacja ręcznaAby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Update w katalogu:

  Wykazu usługi Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 2600643 , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu CRM, a następnie uruchom nową sesję programu CRM, aby uwzględnić zmiany.

 • Podczas zastrzegania usuwania pakietu językowego, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka powróci do domyślnego języka. Proces ponownego zastrzegania nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wymagania wstępneProgram Microsoft Dynamics CRM 2011 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 zainstalowany (kompilacja 5.0.9690.1992) musi mieć zastosowanie tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizacja pakietu zbiorczego 6 (kompilacja 5.0.9690.1992) kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2600640 pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 jest dostępny

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaJeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwaniaMożna odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 z serwera Microsoft Dynamics CRM. Jednak użytkownik powinien kopii zapasowej bazy danych przed odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź następujące witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Jak: kopii zapasowych bazy danych (SQL Server Management Studio)

Jak: Przywracanie kopii zapasowej bazy danych (SQL Server Management Studio)


Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 zawiera funkcje aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4, które zostały wydane w pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji aktualizacji usługi Dynamics CRM Q4 odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Microsoft Dynamics CRM: na drodzePakiet zbiorczy aktualizacji 7 zawiera następujące poprawki i aktualizacje:

 • Gdy użytkownik otwiera rekord bezpośrednio z zakładki lub łącza pojawia się nietypowe dopełnienie. Ponadto podczas przechodzenia do innej strony, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie skryptu, z prośbą o wysłanie raportu o błędach do firmy Microsoft.

 • Kreski ułamkowej odwróconej (\) nie można wpisać w polu tekstowym w formularzach programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Ten problem występuje, gdy system jest skonfigurowany do niemieckiej klawiatury standardowej.

 • Gdy użytkownik otwiera rekord na widok skojarzony list wyboru nieaktywne w programie Internet Explorer 9.

 • Po uaktualnieniu do programu Microsoft Dynamics CRM 2011, nie można rozwiązać sprawy, które zostały skojarzone wiersze umowy.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Użytkownik otwiera rekord, a następnie kliknij przycisk Połącz.

  • W oknie dialogowym Połącz wpisz informacje w polach, a następnie kliknij przycisk Zapisz i nowy.

  W tym scenariuszu okna dialogowego połączenie nie zapisuje połączenie oryginalnego rekordu.

 • Nie można wpisać znaki specjalne, które wymagają prawego klawisza Alt (AltGr) na klawiaturze w niektórych formularzach programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Gdy otwieranie rekordu, a następnie kliknij tekst notatek, szerokość obszaru tekstu zmniejsza rozmiar domyślny. Ten problem występuje, gdy nie masz uprawnień do zapisu na notatki dla wybranego rekordu.

 • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pole tylko do odczytu w formularzu w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Microsoft Dynamics CRM napotkał błąd.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otwórz program Microsoft Dynamics CRM 2011 przy użyciu protokołu https, a nie zostanie określony numer portu.

  • Otwieranie istniejącego konta lub utworzenie nowego konta, wpisz wartość w polu Numer konta i kliknij przycisk Zapisz.

  • Ponownie zaktualizować tego samego formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  W tym scenariuszu pojawić następujący komunikat o błędzie:

  Odmowa dostępu.

 • Podczas scalania kont lub kontaktów, rekordy pokrewne połączenia nie są aktualizowane do punktu głównego rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Podczas próby dodania więcej niż 50 000 członków do listy marketingowej, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM dla rozwiązań lub skontaktuj się administratora w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM. Wreszcie można skontaktować się Microsoft Support.AggregateQueryRecordLimit przekroczona. Nie można wykonać tej operacji.

  .

 • Podczas tworzenia nowego rozwiązania, a następnie wyeksportować jako rozwiązania zarządzanego, kod XML jest nieprawidłowy. Ten problem występuje po zmianie nazwy formantu podsiatkę na istniejącym formularzu dla istniejących podsiatki. W tej sytuacji Kreator importu nie sprawdza poprawności XML i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Plik importu jest nieprawidłowa. Nie można sprawdzić poprawności XSD.

  Dodatkowo podczas wyświetlania szczegółów technicznych, otrzymać następujący komunikat o błędzie:

  Element "kontrola" nie może występować więcej niż jeden raz w przypadku modelu zawartości typu "all".

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Kliknij menu plik, kliknij przycisk Nowe działanie, a następnie kliknij termin.

  • Dodaj temat.

  • Możesz wpisać datę w polu Działania termin oznacza to dwa tygodnie w przyszłości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Kliknij cyklu.

  W tym scenariuszu Data w polu Zakres początkowy Wyświetla bieżącą datę zamiast oczekiwanej daty dwa tygodnie w przyszłości.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Utwórz nowe konto w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

  • W polu Witryna sieci Web wpisz adres URL, który zawiera znak cudzysłowu.

  • Tworzenie widoku siatki dla kont, a następnie dodaj kolumnę witryny sieci Web .

  • Wyświetlanie siatki.

  W tym scenariuszu skrypt zostanie wykonany nieprawidłowo i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 • Podczas konfigurowania zadania usuwania zbiorczego, a następnie wysłać odbiorcy łącza za pomocą wiadomości e-mail, aby sprawdzić stan zadania usuwania zbiorczego, adres URL w wiadomości e-mail jest niepoprawny.

 • Po zaimportowaniu cennika z arkusza programu Excel, ceny zostaną pomnożone przez 100. Ten problem występuje, gdy arkusz kalkulacyjny programu Excel znajduje się na serwerze, który ma ustawienia regionalne spoza Stanów Zjednoczonych.

 • Podczas aktualizacji organizacji programu Microsoft Dynamics CRM do innej pakietu Microsoft SQL Server, partycja nie inspekcji jest tworzony.

 • Podczas próby dodania kolumny do zdarzenia związane z widoku w jednostki aktywności w Microsoft Dynamics CRM 2011 turecki instalacji, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Typ jednostki nie istnieje w programie Microsoft Dynamics CRM.

 • Podczas próby uruchomienia raportach Podsumowanie konta w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 w językach innych niż angielski, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Nie można pokazać podraportu.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Należy utworzyć kopię roli zabezpieczeń sprzedawcy, a następnie ustaw uprawnienia do odczytu dla użytkownika na poziomie (BU) jednostki biznesowej na karcie Zarządzanie podmiotem gospodarczym w kopii.

  • Utwórz w BU, który nie jest podstawowym BU użytkownika, a następnie przypisz nową rolę, który został utworzony do użytkownika.

  • Konfigurowanie użytkowników klienta programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

  • W programie Office Outlook użytkownik kliknie opcję, a następnie klika poczty.

  • Gdy użytkownik wybierze pole wyboru Utwórz i opcja Kontakty dla ustawienia Automatyczne tworzenie rekordów w sekcji programu Microsoft Dynamics CRM.

  • Wiadomość e-mail jest wysyłana do użytkownika przez użytkownika - z programu Microsoft Dynamics CRM.

  • Użytkownik śledzi wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej

  W tym scenariuszu użytkownik otrzymuje następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił nieznany błąd podczas synchronizowania danych z programu Outlook.

 • Po zaimportowaniu pulpitów nawigacyjnych jako część rozwiązania i roztwór zawiera etykiety dla języków, które nie są język podstawowy, etykiety nie są tworzone podczas importowania rozwiązania.

 • Zbyt wiele błędów dziennika śledzenia zdarzeń są rejestrowane w dziennikach śledzenia w aplikacji Microsoft Dynamics CRM.

 • Nie można wykonać żądania do pobierania metadanych za pomocą Usługa przesyłania metadanych 2007, jako użytkownik systemu lub integracji w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Nie można zarejestrować dodatek plug-in dla funkcji Utwórz wiadomość dla encji.

 • Załóżmy, że LINQ w dodatek programu Microsoft Dynamics CRM z obiektem OrganizationServiceContext do pobierania rekordów pokrewnych. Następujący komunikat o błędzie podczas aktualizacji rekordów:

  Typ: System.InvalidOperationException
  Komunikat o błędzie: Jednostka jest tylko do odczytu i nie można zmodyfikować właściwości 'Id'. Aby zaktualizować obiekt w zamian za pomocą kontekstu.

 • Zakłada się, spróbuj utworzyć szybką kampanię z wyników kwerendy szukania zaawansowanego. Po zakończeniu pracy Kreatora szybkiej kampanii, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Błąd nieprawidłowego argumentu.

 • Działalność usługowa stale synchronizować z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • Gdy użytkownik próbuje otworzyć wiadomość, który jest zapisany w formacie msg i wiadomość jest ustawiona na tylko do odczytu we właściwościach pliku, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Program Microsoft CRM napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.

  Ten problem występuje w Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2010.

 • W widokach siatki i okienka odczytu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook nie są wyświetlane dane przy użyciu formaty liczb, które są określone w ustawieniach Opcji osobistych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Podczas importowania lub ponownie zaimportować niektórych walut lub polach wartości dziesiętnej z plików XML do arkusza programu Excel, przywóz rekordu nie z wyjątkami format.

 • Podczas importowania danych za pomocą procesu "Szablony dla importu danych" z plików programu Excel lub XML, spacji nie są usuwane.

 • Po włączeniu opcji Należy utworzyć działania , załączniki nie są dołączone do wiadomości e-mail, podczas korespondencji seryjnej.

 • Jeśli anulujesz procesu wykrywania duplikatów, PreValidation dodatek typu plug-in nie scalić zmiany.

 • Po przypisaniu rekordu kontaktu osobistego, który jest cykliczne do użytkownika tylko rekord główny jest przypisany. Cykliczne rekordy nie są przypisane do użytkownika.

 • Strona rendergridview.aspx jest niepoprawnie buforowane tylko jeden dzień. Jednakże powinien być dłuższy czas pamięci podręcznej.

 • Powtórne przetwarzanie w procesie komunikacji asynchronicznej dla błędów poziomu transportu powinny być dodane.

 • Podczas tworzenia rekordu w jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  CrmException: Nie można wstawić zduplikowany klucz

 • Po uruchomieniu klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, klient programu Microsoft Office Outlook przestaje działać. Ten problem występuje, gdy obiekt FormRegion jest ustawiona.
Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Aktualizacja pakietu zbiorczego 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacji na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 kroki, aby oczyścić tabeli PrincipalObjectAccess w programie Microsoft Dynamics CRM 2011, po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 6Aby uniemożliwić przypiętych widoki ciągnąc w dół informacje do pamięciach podręcznych programu SQL Server CE, można ustawić klucz rejestru na klientach programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook. Może to również pomóc zmniejszyć ogólny ruch sieciowy jest wysyłany z serwera Microsoft Dynamics CRM 2011 do komputera klienckiego programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie WindowsAby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na komputerach klienckich programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook jako użytkownik, który zainstalował klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij OK.

 3. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient

 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij wartość DWORD (32-bitowa).

 5. Wpisz DisableMapiCaching, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy DisableMapiCaching, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy DisableMapiCaching, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 8. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W menu plik kliknij polecenie Zakończ , aby zamknąć Edytor rejestru.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki lub aktualizacji na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 2011, postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Ten artykuł zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 wydajność jest niska podczas wykonywania kwerendy RetrieveMultiple na dużych zestawów danych w programie Microsoft Dynamics CRM 2011Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2011 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.


Następujące błędy zostały ustalone i dostarczane jako krytyczne na żądanie, który rozwiązuje (COD):

 • Założono, że rozwiązanie, które zawiera atrybut zestaw opcji, która ma żadnego prefiksu. Po zaimportowaniu aktualizacje do roztworu z wcześniejszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Atrybut schematu nie jest unikatowa.

 • Elementy poczty w programie Outlook Explorer nie były promowane, gdy zapasy są otwarte w tle.

 • Podczas próby podwyższenia elementu za pomocą funkcji Ustaw rekord dotyczy i promocji nie powiedzie się, element w dalszym ciągu ma zestaw tylko cztery pola zdefiniowane przez użytkownika informacji dotyczących. W związku z tym, kiedy błąd promocji został rozwiązany i spróbuj Promuj przedmiot ponownie, wspieranie nadal kończy się niepowodzeniem.

 • Następujący komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook:

  Nie można połączyć się serwerem programu Microsoft Dynamics CRM, ponieważ nie jest możliwe uwierzytelnienie poświadczeń. Sprawdź połączenie lub skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.

 • Podczas próby importowania rozwiązania zarządzanego, który zawiera zmianę etykiety, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Ocena bieżącego składnika (nazwa = LocalizedLabel, id = 631f30e6-1ebf - 48c 8-8ef4-f8000ee973dd) w bieżącej operacji (aktualizacja) nie powiodło się podczas oceny właściwości zarządzanej warunek: Microsoft.Crm.BusinessEntities.IsRenameableCondition

 • Po przejściu gracza na nazwy domeny użytkownika w celu pobierania informacji dotyczących użytkownika z usługi Active Directory w dużej domeny, która zawiera wiele domen podrzędnych, wydajność pracy jest niska.

 • Załóżmy, że zmiana mapy witryny w programie Microsoft Dynamics CRM 2011 łącząc widoków niestandardowych jako zasób sieci web HTML. Po kliknięciu łącza do widoków, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, Wspólnoty programu Microsoft Dynamics CRM dla rozwiązań lub skontaktuj się administratora w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM. Wreszcie można skontaktować się Microsoft Support.

  Ponadto następujący komunikat o błędzie jest rejestrowane platformy śledzenia:

  Błąd: CRM parametr filtru - nieprawidłowy parametr "układ = 0' w Request.QueryString

 • Gdy wykonujesz szybkie wyszukiwanie w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, wydajność pracy jest niska.

 • Po kliknięciu przycisku Dodaj istniejące do associatemore niż 250 rekordów do rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM, program Internet Explorer przestaje odpowiadać. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Komunikat o błędzie: Stop, działanie tego skryptu? Skrypt na tej stronie powoduje spowolnienie przeglądarki sieci web. Jeśli to będzie nadal działać, komputer może przestać odpowiadać.

 • Podczas przypisywania jednostki do zespołu w przepływie pracy programu Microsoft Dynamics CRM 2011, nie można wybrać wszelkie istniejące wartości pola zespołu dla przypisania.

 • Załóżmy, że formularz encji jest dostosowany do wielu podsiatki z automatycznego powiększania włączone w programie Microsoft Dynamics CRM 2011. Po przeniesieniu siatek do podobszar ICES, w formularzu są zmniejszane siatek.

 • Podczas importowania kontaktu przy użyciu Kreatora dodawania kontaktów, pole Nazwa firmy kontaktu jest usunięte w programie Outlook pakietu Office. Ten problem występuje, gdy opcja Użyj nazwy firmy jako konto jest wyłączone.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Office Outlook.

  • Wybierz format RTF na karcie Formatowanie tekstu .

  • Dodaj tekst do wiadomości e-mail, a następnie dodaj obrazy osadzone.

  • Wprowadź dane w polach do, odi temat .

  • Kliknij przycisk Śledzenie , a następnie kliknij przycisk Wyślij.

  • Możesz przejrzeć aktywność śledzonych wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 2011.

  W tym scenariuszu wstawiony obraz nie jest wyświetlany w działanie dotyczące wiadomości E-mail. Zamiast tego obrazu jest wyświetlany jako załącznik, który ma rozmiar zerowy.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×