Jednego szablonu poprawkę programu CRM

Nr błędu: 214533 (Obsługa zawartości); Idea zawartości żądania 55194

WPROWADZENIE

Aby uzyskać dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 aktualizacja jest w toku dla programu Dynamics CRM 2016, aktualizacja 0,1. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tej aktualizacji.

Ta aktualizacja jest dostępna dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2016.

Aby wyświetlić wszystkie nowe funkcje w tej wersji, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft Dynamics CRM Customer Center:

Przygotuj się na następnej wersji

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersja 32-bitowa)

Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)

Microsoft Dynamics CRM Server 2016

8.1.1.1005

Nie dotyczy

CRM2016-Server-KB3203310-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2016 dla Microsoft Office Outlook

8.1.1.1005

CRM2016-Client-KB3203310-ENU-LangID-i386.exe

CRM2016-Client-KB3203310-ENU-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2016

8.1.1.1005

CRM2016-Router-KB3203310-LangID-i386.exe

CRM2016-Router-KB3203310-LangID-amd64.exe

Pakiet językowy 2016 programu Microsoft Dynamics CRM

8.1.1.1005

CRM2016-Mui-KB3203310-LangID-i386.exe

CRM2016-Mui-KB3203310-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2016

8.1.1.1005

Nie dotyczy

CRM2016-Srs-KB3203310-LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Aktualizacja 0,1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 jest dostępna dla odbiorców lokalnych.


W najbliższej przyszłości następujący plik będzie dostępny do pobrania w Microsoft Download Center:

Download Pobierz teraz pakiet dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 aktualizacji 0,1.

Informacje dotyczące instalacji

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Aby automatycznie zainstalować aktualizację 0,1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla aktualizacji systemu Windows w 2 kwartale roku kalendarzowego 2017.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjachAby zainstalować aktualizację 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz opcję Uruchom, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie .

 2. Na liście wyników wybierz pozycję Windows Update.

 3. W okienku nawigacji wybierz opcję Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że istotne aktualizacje są dostępne lub który wyświetli monit o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz pola wyboru dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz przycisk OK.

  Uwaga Zaznacz dowolną aktualizację, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Select Install updates.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie wybierz Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować aktualizację 0,1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 3203310, a następnie wybierz opcję Wyszukiwanie.

 3. Wybierz Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Select Download.

 5. Wybierz opcję Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie wybierz przycisk OK.

 6. Wybierz opcję Kontynuuj, a następnie wybierz akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, wybierz opcję Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Z serwera, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 można odinstalować aktualizację 0,1. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem aktualizacji 0,1. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)

Problemy rozwiązane w aktualizacji 0,1 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016

Aktualizacja 0,1 rozwiązuje następujące problemy:

 • "Nie można odczytać właściwości"raw"undefined" wyświetlany komunikat o błędzie dla pól opcji dwóch wartości null podczas renderowania formularza starszej wersji jest włączona.

 • Odśwież po kliknięciu przycisku CRM w programie Excel powoduje uszkodzenie komórek waluty, daty i godziny.

 • Po wybraniu wartości odnośników z okna dialogowego wyszukiwania podczas korzystania z klawiatury, karty klawiaturę wraca do ikony Strona główna programu CRM.

 • Klient programu Outlook nie powiedzie się wstępnej konfiguracji z rejestracji jednokrotnej (SSO).

 • Hiperłącze właściwości produktu do edycji produktów nie działa.

 • Po utworzeniu działania za pomocą funkcji Szybkie tworzenie sekcji notatki jest niedostępna w CRM Online 2016.

 • 102 zduplikowane błędy występują, gdy zmienisz kontakt za pośrednictwem wykrywania duplikatów.

 • Nie można dodać produkty z widoku produktu związanego w jednostkach zamówień i faktur.

 • Komunikat o błędzie "Odmowa dostępu" występuje, gdy zmiana właściciela rekordu za pomocą pola odnośnika.

 • Ikony działań i zamknięte działania nie są wyświetlane poprawnie.

 • Po zaktualizowaniu widoku szansy sprzedaży i kontaktu z kolumnami SLA, gdy widok zawiera warunek hierarchii zmniejsza wydajność.

 • Klawisz Alt nie wyszukać podmioty ActivityParty, które odwoływać się z zestawu SDK.

 • Wykrywanie synchronizacji metadanych aplikacji powinien być świadomy języka.

 • Blokada synchronizacji metadanych aplikacji powinien być świadomy języka.

 • Synchronizacja metadanych aplikacji na tabelach nieprawidłowy należy natychmiast uzyskać blokady zapisu.

 • Synchronizacja metadanych aplikacji nie należy ustawić stan nagłówka do jest nieprawidłowy dla metadanych aplikacji użytkownika.

 • Termin, który jest śledzona w programie Outlook tworzy zduplikowane terminy w programie Outlook po jest zsynchronizowane do programu CRM.

 • Nie można utworzyć rekordu szansy sprzedaży, jeśli istnieje przepływ procesów biznesowych.

 • Kwerenda sieci Web API nie honoruje zagnieżdżonych kryteria filtrowania, które ma jeden warunków AND i OR wielu.

 • Wywołanie setValue w nowy wygląd formularza powoduje, że zdarzenia PrzyZmianie pętli.

 • "Przed należy podać kampanię nadrzędną tworzenie odpowiedzi na kampanię" komunikat o błędzie jest wyświetlany dla powrotnego przywozu odpowiedzi kampanii.

 • Anulowanie umowy SLA kluczowych wskaźników wydajności (KPI) nie powoduje anulowania czasomierz SLA.

 • Zamówienie anulowane tytuł nie jest wyświetlany na karcie działania.

 • Nie można wyświetlić domyślny pulpit nawigacyjny sprzedaży.

 • Sprawa korespondencji seryjnej nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas przełączać się między 2 przypadki i spróbuj scalić.

 • Nie można zmienić atrybutów stanu, po utworzeniu etapu 20 wtyczek w dodatku Service Pack 1 dla programu Dynamics CRM 2016.

 • Zmiana języka przez górny pasek nie działa na głos Ankieta klienta.

 • Wykresy zwracać różne wyniki w kliencie aplikacji niż w kliencie sieci Web aplikacji CRM.

 • ClearOptions() formantu elementu OptionSet wyzwoli zdarzenie OnChange poprzez nowe doświadczenie renderowania formularza.

 • Kliknięcie przycisku numer telefonu zostanie otwarty formularz Szybkie tworzenie.

 • Pasek poleceń na karcie działania w okienku społecznych nie są wyświetlane wszystkie przyciski.

 • Pasek poleceń brakuje wielonarodowych encji wyszukiwania na kontekstowego.

 • Kontakt, który ma adres usuniętej poczty e-mail w programie Exchange nie jest pomyślnie zsynchronizowane powrót do programu CRM.

 • Pole Data anulowania kontraktu ustawiono bieżący dzień zamiast daty wybranej Anuluj.

 • "System.InvalidOperationException: kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu wystąpienia modułu wyliczającego" komunikat o błędzie, gdy nie powiedzie się utworzyć symbol zastępczy.

 • Sekcja notatki jest niedostępna podczas tworzenia działań za pomocą funkcji szybkiego tworzenia.

 • "Śledzenie elementu programu Outlook w programie CRM, kontaktując się z programu CRM" komunikat o błędzie jest wyświetlany w programie Microsoft Dynamics CRM 2015 dla wiadomości e-mail wysłane, które były śledzone w programie Outlook.

 • Błąd SQL jest wyświetlane podczas pobierania szablonu programu Word dla encji konto w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Aktualizacja wiadomości dla wtyczki są niezgodne z dokumentacji w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Użytkownicy widzą obszar pusty wykres, po przełączeniu do trybu offline w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Po Tworzenie kontaktu osobistego w programie Microsoft Dynamics CRM i zsynchronizować je z programem Outlook, zniknie terminu z kalendarza programu Outlook.

 • Strefa czasowa nie jest ustawiony prawidłowo dla jednostki odpowiedzi ankiety głos klienta w programie Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Ustawienia trybu edytora IME dla pola nie są przestrzegane w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Wartości pól nie są wyświetlane z szansą sprzedaży przepływu procesów biznesowych, gdy oferta jest weryfikowana w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Telefony aplikacji CRM dla Windows 8.1 zawiesza się na błąd zatrzymania, po wprowadzeniu adresu URL organizacji.

 • Komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy użytkownik próbuje przenieść Administratorzy do innej jednostki biznesowej.

 • CRM dla telefonów nie Otwórz przeglądarkę sieci web, gdy adres URL zawiera znaki wielobajtowe.

 • CRM korespondencji seryjnej wysyła tylko jedną wiadomość e-mail, gdy adresaci są ograniczone.

 • Z programu CRM Online funkcji kopiowania nie powiedzie się, jeśli istnieje klucz alternatywny encji jednostki biznesowej.

 • Formularze programu CRM Online przesunie się w prawo po wybraniu odnośnika.

 • Uaktualnienia wersji programu CRM się nie powieść, jeśli plan wykonania kwerendy SQL jest w miejscu na bazę danych klientów.

 • Znaki japońskie są zniekształcone na stronach ankiety w programie Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Xrm.Page.data.process.moveNext nie działa podczas zapisywania w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Przebiegu procesów biznesowych związanych z wystąpi błąd podczas konwertowania oferty na zamówienie w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Nie można odnaleźć encji niestandardowych za pomocą funkcji Szybkie wyszukiwanie na Dynamics 365 Mobile w trybie offline.

 • Widoki niestandardowe w oknie wyszukiwania przy użyciu AddCustomView nie jest wyrównana tytułów kolumn i danych.

 • Nie można ustawić 0 precyzji na stronie możliwości podczas zamykania go.

 • Pola daty wyświetlania niepoprawną wartość w obszarze Podsumowanie odpowiedzi z rekordu odpowiedzi ankiety.

 • Pola opisu nie jest przewijany w trybie tylko do odczytu.

 • Zachowanie zabezpieczeń z nowego formularza doświadczenia i szybkiego podglądu w formularzach.

 • Brakuje strzałki listy rozwijanej listy wyboru.

 • Przeglądarka Edge nie powiedzie się i przekierowuje podczas filtrowania widoku przy użyciu filtru niestandardowego.

 • Wysyłanie łącza zgłasza wyjątek w formularzu Szansa sprzedaży, jeśli jest używany widok wszystkich zainteresowanych stron.

 • Łącznik e-mail MailboxQueueManager.GetExecutingOperationsMapping() zgłasza "System.ArgumentException: element o tym samym kluczu został już dodany" nieobsługiwany wyjątek.

 • Router poczty e-mail nie można przetworzyć wiadomości e-mail POP3.

 • Zoptymalizowano wydajność kwerendy modułu znakowania wiadomości e-mail.

 • Wiadomości e-mail, które są wysyłane z programu Outlook lub Gmail w odpowiedzi na wiadomości e-mail programu CRM i wiadomości e-mail do użytkowników wewnętrznych nie są śledzone.

 • Nie można śledzić wiadomości e-mail z załącznikami, które są większe niż rozmiar ustawiony w programie CRM.

 • Eksportowanie działalności nie zwraca oczekiwane rekordy pokrewne.

 • Zaangażowanie koncentratora nie zawiera elementów w kolejce dla widoków osobistych.

 • Błąd występuje podczas edycji wykresu w pulpicie nawigacyjnym, jeżeli jest tworzona na podstawie innego języka.

 • Błąd występuje, gdy publikujesz dostosowywania podczas korzystania z przeglądarki Safari w Mac.

 • Na karcie raportowanie błędów znika w oknie Preferencje prywatności.

 • Błąd występuje podczas próby tworzenia zamówienia z poprawioną ofertę.

 • Błąd występuje, gdy otworzysz sprawę, który został rozwiązany w ramach przepływu pracy.

 • Błąd występuje z formant wyszukiwania bazy wiedzy knowledge base na jednostkę potencjalnego klienta.

 • Wyjątki w zestawy dodatków plug-in nie będzie powierzchni jako wyjątek wewnętrzny.

 • Błąd występuje podczas próby dodania adresów podczas korzystania z przeglądarki Safari na iPad.

 • Jest wyświetlany wyjątek "Custom label formularza identyfikator komórki 'xxx', dopasowania phonecall.scheduledend metadanych nazwa wyświetlana i powinny zostać usunięte z formularza".

 • Eksport do dynamicznego arkusza nie uwzględnia ustawienia regionalne.

 • Eksportuj do programu Excel kończy się niepowodzeniem, jeśli istnieją kolumny, które mają nazwy zduplikowane wyświetlane.

 • ExtendedTimeout liczba prepareSync żądań nie jest honorowane przez klienta programu Outlook.

 • Nie można ręcznie śledzić terminy w programie Outlook po wpisaniu znaki koreańskie w temacie.

 • Błędy o nieprawidłowym (nie można odnaleźć pliku lub nie istnieje na dysku) w dziennikach na serwerach offline wystąpić z powodu braku plików trybu offline.

 • Wysłane wiadomości e-mail, którą wiadomości będą pozostawać dostosowane dla języka hebrajskiego organizacji.

 • Polecenia użytkownika ForceApply nie daje szczegóły błędu, gdy polecenie nie powiedzie się.

 • Wywołania interfejsu API Bing są wykonane z formularza, nawet jeśli formant mapy Bing został usunięty.

 • Przesyłania dalej lub odpowiadania na wiadomość e-mail w programie CRM czyści Odebrane sygnatury czasowej i utrzymuje tylko data.

 • Z pola w wiadomości e-mail formularz w Microsoft Dynamics CRM 2015 r. Aktualizacja 1.0 pokazuje wszystkie podmioty obsługą poczty e-mail.

 • Błąd wygenerowany synchronizacji nie jest widoczny, zarówno w aplikacji mobilnej Dynamics 365, a klient sieci Web.

 • AJAX składnika wystąpi błąd przy uaktualnianiu z systemu Microsoft Dynamics CRM 2011 do 2016.

 • GetPowerBISharePointSites powoduje, że obsługa wyjątków niepotrzebne.

 • Graceful Uruchom ponownie i recyklingu ulepszenia dla serwerów piaskownicy programu CRM.

 • Program obsługi, który jest dodawany przez addOnChange interfejsu API podczas onLoad nie będzie działał po formularza zostało uznane w nowy wygląd formularza.

 • Duża ilość dostosowania (obiekty i atrybuty) spowoduje złe wyniki na dostosowania systemu.

 • Model zabezpieczeń hierarchiczne filtrowane widoki Przyczyna wydajności regeneracji.

 • Jeśli preventDefault jest wywoływana na PrzyZapisie w formularzu szybkiego tworzenia, zapisać przycisk przestaje działać.

 • Element Iframe nie są odświeżane z nowego adresu URL źródła na kliknij selektor sekcji formularza.

 • Importowanie przy użyciu szablonów programu CRM nie jest możliwe z powodu niepoprawnego zachowania na format pola Godzina lub data.

 • Importowanie rozwiązania wielu różnych wydawców, które zawierają nakładających się składników zgłasza wyjątek.

 • Po kliknięciu pola odnośników w nowych formularzach doświadczenia stopki, związanych rekordów może być otwarty.

 • Niepoprawne tytuł jest wyświetlany w formularzach encji niestandardowej na Centrum usług interakcyjnych.

 • Zwiększ ilość czasu przed upływem limitu czasu usług IIS.

 • Tworzenie indeksu na tabele dziennika Norsync.

 • Komunikat o błędzie "Odmowa uprawnień" podczas tworzenia sprawy z siatki sub na formularzu jednostki kontaktowej w trybie InPrivate w programie Internet Explorer.

 • Nieprawidłowe wyrażenie filtru Odata jest wysyłany do Azure dla wyszukiwania.

 • Dużym nasileniu wyjątki są wyświetlane, gdy zapisuje w dzienniku zdarzeń aplikacji CRM.

 • Lokalizacja znika z terminów.

 • Wyszukiwanie nie jest domyślnie w 2016 programu CRM.

 • Skrzynka pocztowa pozostaje zablokowana, jeśli komunikacja z witryną szeroki.

 • Synchronizacja metadanych nie powiedzie się.

 • Analizatory Microsoft mają nieprawidłowe dzielenie wyrazów na ciągi zawierające liczby podpisanych.

 • Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook wyłącza podczas przełączania połączeń sieciowych.

 • Kopiuj minimalne podziały pól zestawienia. Kopia powinna zawierać RollupPropertiesBase.

 • Brak ikony + na szybkie wyświetlanie formantu.

 • Brak strzałki nawigacji strony dla widoków artykułu wiedzy po szybkiego wyszukiwania.

 • Mobilne profilu trybu offline pracy elementów synchronizowanie jako dane elementów pracy.

 • Po wybraniu przycisku Strona główna w usłudze Dynamics 365 dla aplikacji mobilnej, podkładka IOS Wyświetla błędów skryptów.

 • Interfejs API wywołanie xrm.Utility.openentityform nie działa, gdy za pomocą Dynamics 365 dla aplikacji mobilnych.

 • Pole ModifiedOn w wiadomościach E-mail jest aktualizowany bez żadnych aktualizacji od użytkownika.

 • Pieniądze pól nie można zaimportować dla języków innych niż angielska w programie Microsoft Dynamics CRM 2015.

 • Przenieś w górę i Przenieś w dół przyciski znikają na siatce produktów inline ofert, zamówień, faktur i szansy sprzedaży po zmianie widoku domyślnego.

 • Dla tej samej organizacji na dzień występują wiele kopii zapasowych baz danych, nawet jeśli zadanie konserwacji ma działać raz dziennie.

 • N: n relacji między dwoma obiektami niestandardowego nie działa w kliencie programu Outlook.

 • Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 AddMembersTeamRequest SDK połączenie nie działa po globalne inspekcji i inspekcji encji użytkownika są włączone.

 • Funkcja UstawWartooć powoduje, że programy obsługi zdarzeń OnChange do uruchomienia w nowym formularzu powodującym doświadczenie w korzystaniu z dodatku Service Pack 1 dla programu Dynamics CRM 2016.

 • Nazwa rekordu jednostki bieżącego paska nawigacyjnego znika po kliknięciu przycisku Anuluj na niezapisane komunikatów podręcznych.

 • Żadne wyniki nie są zwracane na Centrum usług interakcyjnych, podczas wyszukiwania tematy e-mail, które zawierają nawiasy kwadratowe lub inne znaki specjalne.

 • Wartość null jest dodawana podczas aktualizacji adresata do, DW i UDW pola w czynności przepływu pracy.

 • Obiekt nie obsługuje właściwości $find lub metody po kliknięciu przycisku wyniki dwa razy.

 • Identyfikator OData problemów z etapu.

 • W oknie dialogowym Zamykanie rozmowy telefonicznej maksymalna dwa wiersze pokazuje menu rozwijane dla kodu stanu.

 • Zdarzenie OnChange nazywa się wiele razy na zestawy opcji.

 • Zdarzenie OnChange jest uruchamiany po zmianie pola odnośnika przy użyciu funkcji setValue().

 • Integracja z programem OneNote wyświetla niepoprawną datę i godzinę na nowe notebooki.

 • Terminów, kontaktów i zadań w synchronizacji po stronie serwera należy zatrzymać przetwarzanie, jeśli zostaną zatwierdzone przez nie O365 admin w programie CRM online który używa profilu hybrydowy.

 • Zdarzenie OnSave() nie powoduje wyzwolenia przy zamknięciu jako utracone lub Zamknij jako przycisk Wygrany dla rekordów szans sprzedaży.

 • Operacja zwraca kod stanu RequestEntityTooLarge, który jest nieprawidłowy.

 • Optymalizacja usuwanie zbiorcze na SubscriptionSyncEntryOfflineBase podczas ponownie zainicjować subskrypcję.

 • Opcja Ustaw pola nie należy czyścić poprzedniej wartości rekordów w usłudze Dynamics 365 dla aplikacji mobilnej.

 • Wartość pola organizatora znika po utworzeniu kontaktu osobistego z siatki sub.

 • Inne adresy nie są synchronizowane z aplikacją CRM, gdy są one jedynym polem, które jest aktualizowane w programie Outlook.

 • Klient programu Outlook, przechodząc w tryb offline powoduje wystąpienie błędu limitu czasu.

 • Nie można zapisać danych do pola niestandardowego w formularzach programu Outlook.

 • Klient programu Outlook wyświetla menu podręczne komunikaty podczas śledzenia.

 • Zastąpić to zachowanie dla wartości kodu twardy trialAndGracePeriod TrialExpireNotification pasek komunikatów.

 • Podczas analizowania dziesiętnej liczby ograniczeń nie w aplikacji mobilnej Dynamics 365, gdy ustawienia regionalne, użyj przecinka jako separatora.

 • Przyciski opcji osobistych nie są widoczne, o rozdzielczości 1280 x 768.

 • Awarie Plugin nawiązywania połączenia za pośrednictwem portu sieci-listening (lub przefiltrowane) skutkuje SecurityException z powodu serializacji problemy z SocketException.

 • W tabeli PrincipalObjectAccess nie są czyszczone po usunięciu typów pokrewnych działań.

 • Zachowaj widok Iframe podczas nawigowania wstecz podczas korzystania z nowe doświadczenie renderowania formularza.

 • Wiele faktur są tworzone po naciśnięciu przycisku Utwórz fakturę wiele razy.

 • Ceny są zablokowane na kłódkę na oferty, faktury, zamówienia i produktu szansy sprzedaży.

 • Proces Wyzwalacze mogą być w stanie oddzielonych.

 • Okno dialogowe przetwarzania danych brakuje podczas wysyłania, przesyłania dalej lub odpowiedzieć na wiadomości e-mail po CRM online został zaktualizowany do dodatku SP1 dla programu CRM 2015.

 • Występują błędy publikacji z oddzielonych rekordów CustomControlDefaultConfig.

 • Badanie WebAPI z filtrem zwraca null właścicieli.

 • QueueInitializationOperation może spowodować menedżerów kolejki nie został zainicjowany.

 • Sytuacja wyścigu występuje w klasie statycznej singleton SandboxAppDomainManager.

 • Pozostałe warunki (należności) zwiększa się po reaktywować rekord zdarzenia, jeśli są wszystkie przepływy pracy, które zmieniają stan sprawy.

 • Usunięto Niemcy płatności weryfikacji adresu w manifeście Odwiedziny głos klienta.

 • Żądanie RetrieveMetadataChanges powinny mieć limitu dla filtrów max lub warunków.

 • RetrieveMultiple nie działa w kalendarzach usługi klienta, które mają różne harmonogramy dzień.

 • Zmiany zostaną anulowane dla stronicowania Fetchxml raportu z powodu przerwy zgodne z powrotem.

 • Pole zestawienia ostatniej aktualizacji na polu powoduje błędy skryptu.

 • "Odmowa dostępu" SandboxHostUnhandledException, gdy rozpędzają proces macierzysty.

 • Zapisz i nowy przycisk działa w 2016 programu CRM.

 • Przycisk Zapisz przenosi do środka formularza szansy sprzedaży po włączeniu stopki dwóch linii.

 • Zapisane widoki z FetchXML zawierające lewej, sprzężenia zewnętrznego nie działa w dodatek klienta programu Outlook.

 • Zapisywanie filtrów offline mobilnych nie działać na encję niestandardową z powodu domyślny widok, który ma połączonego obiektu zaawansowanego.

 • Błąd skryptu występuje, gdy zasób sieci web html w programie Internet Explorer przy użyciu nowy wygląd formularza.

 • Pasek przewijania na pola tylko do odczytu nie jest widoczny.

 • Wyślij zaproszenie włókna modalnego pojawia się, ponieważ dwie funkcje JavaScript są zmieniane tak samo.

 • Po stronie serwera synchronizacji tworzy duplikaty akt.

 • Nie można wprowadzić wiersze umowy na formularzach sprawy, gdy pole jest zablokowane.

 • Wyszukiwanie kolejki żądania usługi nie działa w programie CRM online z powodu lub instrukcji, w przypadku gdy klauzula.

 • ServiceId brakuje w dziennikach i jest równa wartości Guid.Empty. Nie można przeszukać, gdy to nastąpi.

 • SetCurrentView nie działa w przypadku obsługi obciążenia sieci.

 • Hierarchię folderów programu SharePoint jest nieprawidłowo utworzonych za pomocą relacji nadrzędny/podrzędny.

 • Po aktualizacji z wersji RTM programu CRM 2016 do programu CRM 2016 SP1 podczas próby utworzenia kontaktu osobistego przy użyciu okienko społeczne i przepływu procesu biznesowego wewnątrz jednostki terminu nie jest widoczny.

 • SIS EntityHandler nie obsługuje niezdolność do subskrybowania powiadomień o zmianach poprawnie.

 • Wyjątek odwołania zerowego SIS w SearchIndexEntityHandlerHelper ExecuteSync.

 • Znaki ASCII znaku zapytania są wyjściowym dla integracji programu Skype (kliknij, aby zadzwonić).

 • Sortowane wyniki artykułów wiedzy Centrum usług interakcyjnych w dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 są niezgodne.

 • XSS przechowywane w edytorze formularza lub pulpitu nawigacyjnego.

 • Sub siatek są ładowane, nawet jeśli jest zwinięte karcie.

 • Cykle synchronizacji nie działać z wyjątkiem limitu czasu EWS skrzynki pocztowej programu Exchange ma wiele terminów, kontaktów i zadań.

 • Usunięcie adresu e-mail z kontaktu wystąpi błąd synchronizacji.

 • Synchronizacja kontaktów, który używa synchronizacji na serwerze powoduje nieskończoną aktualizacje.

 • Zsynchronizowanych terminów nie zostały anulowane w programie Exchange, gdy terminy są anulowane w programie CRM.

 • Blokady tabeli metadanych aplikacji systemu i użytkownika powinny być bardziej precyzyjne.

 • Tabulacja na pole odnośnika Otwiera listę ostatnio używanych i nie zezwala na użytkownika wpisz bez wciśnięcie klawisza escape.

 • Przycisk hierarchii w prawym górnym rogu znika po otwarciu menu podręczne szybkiego tworzenia.

 • Data zakończenia fakturowania nie jest obliczany poprawnie.

 • Podziały wiersza między Internet Explorer 11 i Firefox są różne, podczas tworzenia szablonu wiadomości e-mail.

 • Klient programu Outlook tworzy wybierane często PrincipalObjectAccess, aby był dostępny dla potencjalnych synchronizacji w trybie offline.

 • Problemów ze strefami czasowymi kontaktów osobistych, które są zsynchronizowane z programem Outlook za pośrednictwem synchronizacji po stronie serwera.

 • Pliki dziennika śledzenia są tworzone i rejestrowane na TraceEtwOnly.

 • Po rozpoczęciu śledzenia wiadomości e-mail do programu CRM, Wyświetl w programie CRM przycisk nie jest włączone.

 • Nowe doświadczenie formularza traktować jednowierszowe pole tekstowe, który ma TextArea format inaczej niż formularze ze starszych wersji.

 • Kiedy przejdziesz od i powrót do widoków powiązanych wyświetlane są dwa tytuły czasopism, po wystąpieniu błędu skryptu.

 • Zestaw opcji metoda kontaktu nie wyświetla poprawne wartości korzystając z doświadczeń nowego formularza.

 • Nie można uzyskać dostępu zasobów HTML w sieci Web w kliencie programu Outlook.

 • Nie można zmienić nazwy okno dialogowe, jeśli język użytkownika różni się od języka podstawowego.

 • Nie można ustawić uwierzytelnianie S2S z dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Nie można utworzyć nowego potencjalnego klienta z powodu błąd procesu biznesowego.

 • Nie można dostosować podmioty adres potencjalnego klienta w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Nie można usunąć zespołu bądź jednostkę biznesową.

 • Nie można włączyć zabezpieczenia na poziomie pola dla atrybutu PriorityCode encji termin w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Po włączeniu mobilnych offline dla encji zadań pracy zlecenia serwisowego z rozwiązania usługi pole wystąpi błąd.

 • Nie można zastąpić domyślnej ceny produktu na jednostkę na jednostki zamówienia.

 • Włącz dla opcji mobilnych w lokalnym dla jednostki domyślnej nie można usunąć.

 • Nie można pobrać metadanych obiektu za pomocą zestawu SDK, jeśli jest włączona funkcja SLA dla tej jednostki.

 • Nie można pobrać metadanych dla pola Typ klienta.

 • Błąd występuje podczas próby wyszukiwania przy użyciu języka, który nie jest domyślny język organizacji istniejących produktów.

 • Nie można zainstalować klienta poczty e-mail przy użyciu głosu klienta sieci Web i formularze ze starszych wersji włączone.

 • Nieobsługiwany wyjątek podczas przetwarzania synchronizacji po stronie serwera w pojedynczą skrzynkę pocztową, która ma wpływ na wszystkie skrzynkami pocztowymi w organizacji i mogą być duplikowane.

 • Untracking terminy nie usuwa wpis z tabeli idmapping dla lub z klienta programu Outlook.

 • Komunikat o błędzie "ErrorIrresolvableConflict" występuje podczas aktualizacji pojedyncze wystąpienie terminu cyklicznego w programie CRM i nie osiąga programu Exchange.

 • Aktualizowanie terminów importowanych z programu Exchange nie Synchronizuj do programu CRM.

 • Uaktualnienie z wcześniejszych wersji sortowanie turecki nie powiedzie się.

 • Zadania uaktualniania automatycznie ulegnie awarii, jeśli trwa dłużej niż oczekiwano.

 • Nie można usunąć kampanii list marketingowych, w których stan jest tylko do odczytu.

 • Nazwa użytkownika nie jest zastępowany w pobierania wielu kwerend, które mają wiele odwołań.

 • Nie widzi sprawy widoki w widokach listy rozwijanej i wyświetlać tylko Moje aktywne sprawy.

 • Monit o zapisanie zmian, po opuszczeniu formularza encji z osadzonego szybki podgląd formularza w programie Microsoft Dynamics CRM 2015.

 • Użytkownicy mogą zobaczyć formularz, który nie mają uprawnień do Jeśli używali łącze bezpośrednie.

 • Użytkowników z innych jednostek biznesowych są niewidoczne w klienta aplikacji CRM dla programu Outlook jednostki w dodać kwalifikujących się lista użytkowników.

 • Zespół użytkownika nie jest uwzględniane w kwerendzie widoku poprawnie, ponieważ dane nie jest wyświetlany w widoku zespołu na klienta przenośnego.

 • Nie można zastąpić ceny po uaktualnieniu do dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Za pomocą zaawansowanego szukania, aby dodać członków listy marketingowej powoduje błąd, gdy jest włączona inspekcja.

 • Za pomocą wymiany lokalnego z programu CRM Online (hybrydowy) powoduje skrzynek pocztowych do zatrzymany, jeśli połączenie z serwerem Exchange jest powolne.

 • Członkowie udostępnionego klasy użyć głos wtyczki klienta.

 • Głos stronie ankiety odbiorców nie jest edytowalny, jeśli kopiowanie i wklejanie tekstu na stronie.

 • Znak cudzysłowu zastępuje się wyrazami "" "ciąg tekstowy.

 • Wysokość zasobu sieci Web nie jest poprawnie ustawiony.

 • Rozmiar zasobu sieci Web nie jest przestrzegana w formularzach Turbo w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

 • Numery tygodni są nieprawidłowe (na amerykański format daty) na wykresach.

 • Gdy formularz szybkiego podglądu zawiera Podsiatka i znajduje się wewnątrz karty domyślnie zwinięta, formanty stronicowania będzie brakować z siatki sub.

 • Przy przełączaniu między formularzem głównym a powiązanych rekordów w aplikacji CRM, od czasu do czasu pola typu Boolean (dwie opcje) są resetowane do wartości domyślnej i zostaną przesłane do bazy danych systemu CRM.

 • Światło jest zapisywana w bazie danych CRM na końcu tekstu.

 • Symbole i czcionki nie są wyświetlane w shim tablet wygrać 10 z aktualizacją systemu Windows 10 rocznicy.

 • Przepływy pracy będzie miał stan uruchomiony dla kroku Zatrzymaj przepływ pracy (powiodło się lub odwołania).

 • Niepoprawne "wygasa dnia" jest wyświetlany podczas tworzenia kontraktu za pomocą zestawu SDK.

 • Dodawanie nowych rekordów do siatki sub dla relacji n: n z programu CRM dla klienta programu Outlook powoduje błąd skryptu "Błędu" występuje.

 • Rozdzielczość nieoczekiwanych wiadomości e-mail podczas korzystania z wyszukiwania pełnotekstowego.

 • Po włączeniu hierarchiczny Model zabezpieczeń zmniejsza wydajność tworzenia nowego użytkownika.

 • Kolejność sortowania w widoku zmienia się po przejściu od widoku.

 • Można edytować pola oznaczone jako tylko do odczytu w formularzu produktu szansy sprzedaży.

 • Błąd "nadawca nie ma adresu e-mail w rekordzie jednostki" występuje podczas próby proces Pop3 wiadomości e-mail przy użyciu routera poczty E-mail.

 • Synchroniczne przepływu pracy powoduje błąd procesu biznesowego podczas próby utworzenia rekordu pokrewnego.

 • Błąd limitu czasu SQL występuje podczas próby polecenie Przejdź do trybu Offline przy użyciu programu CRM dla programu Outlook, gdy miliony rekordów są synchronizowane.

 • Planowanie alertów nastąpi bez żadnych szczegółów po zmianie istniejącego kontaktu osobistego.

 • Nie można załadować widoku wiedzy artykuły podczas korzystania z Centrum usług interaktywnych.

 • Brakuje danych w kolumnach, podczas próby wykonania szybkiego wyszukiwania znaleźć artykuły z bazy wiedzy.

 • Dodawanie załączników nie jest dostępna po zapisanie nowej wiadomości e-mail w programie CRM podczas korzystania z renderowania formularza starszej wersji.

 • Tylko do odczytu pola wielowierszowego nie zmienić rozmiar lub rozwiń poprawnie.

 • Zaproszenia na spotkanie nie wysyłane do uczestników terminu podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • Kwestie związane z formatowaniem występują w widoków pulpitu nawigacyjnego podczas korzystania z aplikacji mobilnej Dynamics 365.

 • Po Tworzenie kontaktu osobistego w programie CRM pole Organizator nie jest wypełniane.

 • Pracownik piaskownicy trzyma się uchwyty gniazda z usługi hosta i powoduje wyczerpania portu.

 • Przywóz encji niestandardowej nie powiedzie się z powodu CustomControlDefaultConfig duplikatów.

 • Po utworzeniu terminu i Organizator umieszcza siebie jako uczestnika wymaganego, wymaganych uczestników zostaną usunięte po synchronizacji z synchronizacji po stronie serwera.

 • Podczas korzystania z aplikacji mobilnych Dynamics 365 pasek wyników wyszukiwania jest ukryty za klawiaturze ekranowej.

 • Listy dokumentów programu SharePoint zająć ponad 15 sekund do załadowania.

 • Parature integracja KB wyszukiwania domyślnie używa wyszukiwania "Lub", która zwraca za dużo wyników.

 • Wiedza zarządzania wyszukiwanie nie zwraca żadnych wyników, używając Unified Service Desk.

 • Celem uczestniczące rekordy nie są wyświetlane rekordy z ten sam filtr jak pola zestawienia.

 • Punktora został wpisany niepoprawnie podczas pracy w formularz wiadomości E-mail i wstawianie punktorów.

 • Niedawno wyświetlane przedmioty nie są przechowywane w duńskim lub szwedzkim instalacji systemu Windows 10.

 • Po zmianie roli zabezpieczeń użytkownika, nie są one możliwość dostępu interaktywne Centrum usług.

 • Po zaktualizowaniu kontaktu osobistego w programie Outlook nie są aktualizowane zmiany pola Opis podczas przeprowadzania synchronizacji z synchronizacji po stronie serwera.

 • Treść wiadomości e-mail jest wyłączona, gdy przy użyciu Google Chrome w Citrix i Google Chrome (tryb anonimowy) w systemie Windows.

 • Jeśli organizacja programu CRM ma ponad 5000 reguł wstążki nie powiedzie się załadować strony głównej.

 • Pole może zachodzić Podsiatka, jeśli rozdzielczość na ekranie jest mniejsza od 1920 x 1080 pikseli.

 • Sprawdzanie pisowni w interaktywne Centrum usług nie działa w przypadku drafting pole tekstowe wiadomości e-mail.

 • Listy marketingowe są nie są skojarzone z istniejącego niepodzielonych działania kampanii.

 • Rekord sprawy nie powiedzie się zapisać podczas korzystania z aplikacji mobilnej Dynamics 365.

 • Okno dialogowe "Follow" jest wyświetlany niepoprawnie na serwer instalacji przy użyciu języka niemieckiego.

 • Synchronizacja na serwerze przetworzyć, ponieważ poprzedniego połączenia do skrzynki pocztowej nie został poprawnie zamknięty podczas korzystania z profilu serwera E-mail hybrydowy kończy się niepowodzeniem.

 • Wartości w kolumnie są wyrównane na siatce sub produktu z oferty encji.

 • Podczas korzystania z hierarchii modelowania, osobiste pulpity nawigacyjne są wyświetlane niepoprawne użytkowników. Po wdrożeniu pakiet zbiorczy Usuń zaznaczenie encji użytkownika pulpitu nawigacyjnego z listy Strona zabezpieczeń hierarchii.

 • Termin załączniki nie są synchronizowane z programu CRM do programu Exchange podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • Nie można wyświetlić pola odnośnika w celu wybrania poprawnej kolejki w oknie dialogowym "Dodaj do kolejki" podczas korzystania z Unified Service Desk.

 • Wykresy nie są wyświetlane przy użyciu formularzy szybkiego widoku.

 • Zostanie otwarte okno rekordu w tle, gdy jest otwierany z pulpitu nawigacyjnego w programie Outlook.

 • Synchronizacja na serwerze stale aktualizuje terminów.

 • Dodatek tworzenia Pre/Post na encja nie powoduje wyzwolenia programu CRM Online.

 • Terminy, kontakty i zadania (ACT) synchronizacja kończy się niepowodzeniem po wykonaniu kopii minimalne w usłudze Dynamics 365, jak zsynchronizowane pola i filtry użytkownika nie zostały utworzone.

 • Przyczyny błędów w 'UpdateOwnerEmailAddress' się niepowodzeniem, jeśli organizacja korzysta z profilu serwera E-mail hybrydowy przypisywanie użytkowników.

 • Po włączeniu wyszukiwania pełnotekstowego organizacji nie może być aktualizowane z dodatkiem Service Pack 1 dla programu CRM 2016.

 • Zmienianie właściciela również przy użyciu przepływu pracy zmienia właściciela w przypadku tworzenia inspekcji.

 • Rozwiń obiekt OData nie powiedzie się podczas pobierania niestandardowych pól odnośników.

 • Wstążka ołowiu nie odświeży przy przypisaniu.

 • + Przycisk na siatce sub połączenie nie działa w formularzu główny dla encji sprawy.

 • Importuj rozwiązanie nie powiedzie się, jeśli jest to rozwiązanie scalone.

 • Modyfikowanie skrzynki pocztowej użytkownika, aby usunąć synchronizacji po stronie serwera nie resetuje EnabledforACT na 0.

 • Jeden uszkodzony wiadomości e-mail w bazie danych uniemożliwi inne wiadomości e-mail są wysyłane za pomocą synchronizacji po stronie serwera.

 • Błąd występuje podczas zamykania formularza sprawy po usunięciu wiadomości e-mail z załącznikiem.

 • Szablony programu Word przy użyciu wielu wierszy tekstu z podziałami wierszy nie działa prawidłowo.

 • Niektóre przyciski nie odpowiadają po kliknięciu na nich wewnątrz wstążki.

 • Po przejściu do trybu offline za pomocą klienta programu Outlook, notatki nie są dostępne dla rekordów, jeśli użytkownik miał wcześniej anulowane synchronizacji w trybie offline.

 • Telemetrycznego po stronie klienta nie powinny obejmować aplikację zawieszone razem.

 • Użytkownicy mogą doświadczyć błąd kontroli wyszukiwania podczas próby przypisania przychodzących wiadomości e-mail śledzone.

 • W przypadku operacji w niektórych przypadkach awarii z obsługi plików zablokowane nie są zgłaszane błędy.

 • Po ponownym uruchomieniu usługi async kilka wywołań wykonanie piaskownicy z każdego procesu roboczego spowoduje SdkCommunicationException.

 • Wiele wierszy tekstu nie działają poprawnie z szablonu programu Word.

 • Wiele wierszy w widoku formularza nie są wyświetlane poprawnie, ponieważ nieoczekiwanie ustawiono atrybut maksymalna wysokość.

 • Skanowanie pracownika, który wątków wydaje się zawiesić na ping, która opóźnia aktualizacji stanu i skutkuje liczba procesów niskie czystego pracownika.

 • Dynamics 365 skonfigurowany z programu SharePoint lokalnie ReadUrl i EditUrl są nieprawidłowe.

 • Zmiany synchroniczne POP3 konwertuje async kroki w potoku przychodzącego Pop3, aby były uruchamiane synchronicznie.

 • Informacje o zależnościach dodano z wyjątkiem rejestrowanych przez ThrowCrmException.

 • Zbyt wiele adresów e-mail rozpoznać powodować problemy z wydajnością usługi komunikacji asynchronicznej.

 • Należy zadeklarować _stringBuilder StringBuilder obiektu jako static.

 • Informacje o zależnościach dodano z wyjątkiem rejestrowanych przez ThrowIfDependenciesMissing.

 • Gdy jest otwierany z pulpitu nawigacyjnego, w tle zostanie otwarte okno rekordu.

 • Nie działa podsiatkę połączenia na formularzu głównym sprawy w sieci web i przycisk na siatce.

 • Wystąpił błąd podczas importowania rozwiązania do organizacji podstawowej języka tureckiego.

 • Wyjątek na wstawienie wartości null w tabeli WorkflowLogBase dla kolumny niezerowe.

 • Starsi klienci SDK, które opierają się na przepływy ACS nie są już uwierzytelniać.

 • Pole komunikat śledzenia błędów zawiera ślad stosu całego.

 • Kwerenda SQL nie znajduje się w komunikat wyjątku.

 • Ponowne konfigurowanie programu Outlook używa tej samej instalacji i nie pozwala na rozróżnienie pomiędzy po raz pierwszy i kolejne ładunki.

 • Plugin asynchroniczne pilota przekroczenia limitu czasu sporadyczne 2 minuty, ze względu na zimno pozostawiło .NET i skali powolne.

 • Wyjątek We/Wy synchronizacji wątków.

 • Pozwala to opróżnia pamięć podręczna (cache) metadanych, jeśli wartość ustawiona nowa opcja jest dodawany.

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

 


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

 

Informacje o plikach aktualizacji 0,1 dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics 2016

Informacje o plikach nie jest dostępny w tej chwili.

Autor: taskar
Scenariusz: taskar; v 6
Weryfikacja tech.: taskar

Redaktor: v-phoebh

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×