CPR - CRM Single Hotfix Template

BUG #: 100546 (Content Maintenance)BUG #: 6254 (CRM SE)

WPROWADZENIE

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest dostępny. Ten artykuł zawiera opis poprawek i aktualizacji uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet aktualizacyjny jest dostępny dla wszystkich języków obsługiwanych przez program Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Więcej informacji

Numer kompilacji i nazwy plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Numer kompilacji pakietów zbiorczych aktualizacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0, dla klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook i dla routera poczty E-mail Microsoft Dynamics CRM 4,0 to 4.0.7333.1312. Nazwy plików 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Nazwy plików 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0 i routera poczty E-mail Microsoft Dynamics CRM 4,0 są następujące:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informacje dotyczące usuwania

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 można odinstalować. Jednak przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 2 należy wykonać kopię zapasową baz danych.

Najnowsze aktualizacje programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 — pomoc

Oprócz ulepszeń funkcjonalnych i poprawek zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji Pomoc programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest również dostępna we wszystkich obsługiwanych językach. Zachęcamy do zainstalowania najnowszych aktualizacji pomocy dotyczącej aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Uwagi dotyczące eksportowania i importowania dostosowań

W przypadku eksportowania dostosowań z serwera z programem Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server nie należy importować dostosowań do serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0 w następujących scenariuszach:

 • Serwer, na którym eksportujesz dostosowania, nie ma zainstalowanego pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Jednak serwer, do którego importujesz dostosowania, ma zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Serwer, na którym eksportujesz dostosowania, ma zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Jednak serwer, do którego importujesz dostosowania, nie ma zainstalowanego pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Poprawki i aktualizacje, które trzeba włączyć lub skonfigurować ręcznie

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które trzeba włączyć lub skonfigurować ręcznie. Aby włączyć lub skonfigurować te poprawki na serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft CRM 4,0, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • 954322 Komunikat o błędzie podczas importowania kilku dostosowań do uaktualnionej instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można przekazać lub zaimportować pliku"

 • 955452 Kanały informacyjne wiersza nie są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail, w której jest używany szablon wiadomości e-mail w celu renderowania danych mających źródła wierszy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955745 Komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook: "Ta implementacja nie jest częścią algorytmu kryptograficznego zgodnego z systemem Windows Platform FIPS

 • 956527 Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook zużywa trzy razy więcej pamięci w wersji 4,0 w wersji 3,0.

 • 959248 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 spowalnia korzystanie z niedopuszczalnych poziomów podczas przetwarzania wiadomości e-mail przy użyciu routera poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Rekordy zadań rozszerzenia przepływu pracy powodują, że tabela AsyncOperationBase w bazie danych programu MSCRM jest zbyt duża w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959549 Administratorzy mogą nieoczekiwanie wyświetlać użytkowników usługi Active Directory, którzy nie należą do jednostki organizacyjnej administratora w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Po uruchomieniu lub edytowaniu przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 może wystąpić niska wydajność

 • 950175 Nie można używać programu Outlook zgodnie z oczekiwaniami, dopóki nie zostaną załadowane wszystkie dodatki programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950542 Wtyczki synchroniczne nie odpowiadają na zdarzenia wyzwalane w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 Wiadomości E-mail od użytkownika programu CRM do kolejki nie są dostarczane w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Otwieranie programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 Deployment Manager na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest czasochłonne

 • 954940 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia niestandardowego rekordu encji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd, skontaktuj się z administratorem"

Problemy rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 2 to Zbiorcza poprawka zawierająca wszystkie poprawki dotyczące problemów udokumentowanych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu zbiorczego aktualizacji 1 i rozwiązywania problemów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

952858 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 jest dostępny dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0Ten pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:

 • 946745 Nie można zaimportować dostosowania dla jednostki do nowego systemu w programie Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 Przepływ pracy zdefiniowany w celu wyzwolenia na warunek "zmiany atrybutu rekordu" może zostać nieoczekiwanie wyzwolony, mimo że monitorowany atrybut nie jest zmieniany w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948987 Komunikat o błędzie podczas importowania danych do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 za pomocą Kreatora importu danych lub rozpoczynania nowej migracji danych za pomocą Menedżera migracji danych: "niedopasowany ogranicznik danych: znaleziono tylko pojedynczy ogranicznik"

 • 949069 Atrybuty wyszukiwania wielokrotnego są wyłączone w kilku formularzach po zaimportowaniu dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 949202 Komunikat o błędzie po kliknięciu sekcji wykresu w celu wyświetlenia niektórych tabel danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można wykonać przetwarzania FilterExpression dla tabeli" TABLE0 "

 • 949652 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania pliku CSV do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0: "dane źródłowe nie są w wymaganym formacie"

 • 949844 Nieoczekiwane zatrzymanie usługi asynchronicznej lub nie można uruchomić usługi asynchronicznej po zaimportowaniu organizacji z innego wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950207 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia działania w ramach kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zgłoszono wyjątek typu" System. Web. HttpUnhandledException "

 • 950307 Proces przejdź do trybu offline nie umożliwia pobrania rekordu użytkownika do lokalnej bazy danych MSDE w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Zostanie wyświetlony monit o wielokrotne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła podczas uruchamiania programu Outlook lub po kliknięciu folderu programu Microsoft Dynamics CRM w programie Outlook na komputerze z systemem Windows Vista

 • 951432 Po przełączeniu się do innego połączenia sieciowego w trybie offline nie można ponownie przejść do trybu online w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline

 • 951909 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowania do innego serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Nieprawidłowy prefiks nazwy"

 • 952148 Komunikat o błędzie po pierwszym przejściu do trybu online po uaktualnieniu klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3,0 dla programu Outlook do klienta programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook z dostępem w trybie offline: "Wystąpił niezidentyfikowany błąd"

 • 952322 Reguła przepływu pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas wykonywania reguły przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Nie można znaleźć artykułu bazy wiedzy Knowledge Base podczas wyszukiwania tego artykułu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook

 • 952680 Komunikat o błędzie podczas próby dodania wiersza umowy do kontraktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie znaleziono żądanego rekordu lub nie masz wystarczających uprawnień do jego wyświetlania"

 • 952852 Zwrócona liczba jest niepoprawna w przypadku uruchomienia zapytania programu FetchXML z zestawu Microsoft Dynamics CRM 4,0 Software Development Kit

 • 952855 Użytkownik z licencją dostępu klienta w trybie administracyjnym może uzyskać dostęp do nieoczekiwanych jednostek niestandardowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953033 Komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania danych dotyczących atrybutu listy wyboru w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "transformacja — dane analizy

 • 953489 Podczas tworzenia korespondencji seryjnej na podstawie opcji "wszystkie rekordy na bieżącej stronie" lub na podstawie opcji "wszystkie rekordy na wszystkich stronach" w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie są wyświetlane żadne rekordy

 • 953586 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia usługi asynchronicznej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "wyjątek podczas uruchamiania usługi asynchronicznej: MSCRMAsyncService"

 • 953764 Filtr "odpobrany nadrzędny" na encji niestandardowej nie działa zgodnie z oczekiwaniami w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania właściwości zaimportowanego przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "rekord jest niedostępny"

 • 953999 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie zwraca wyników, jeśli próbujesz wyeksportować wyniki do arkusza programu Excel po użyciu następnego X dni w kwerendzie wyszukiwania zaawansowanego.

 • 954227 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania funkcji wykrywania duplikatów w rekordach danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "wymagany obiekt"

 • 954313 Komunikat o błędzie podczas próby zalogowania się do witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM z serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0: "adres IP żądania ma inną rodzinę adresów w adresie sieciowym"

 • 954322 Komunikat o błędzie podczas importowania kilku dostosowań do uaktualnionej instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można przekazać lub zaimportować pliku"

 • 954433 Jest wyświetlany komunikat o błędzie lub nie można wybrać wartości odnośnika na stronie szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Dowolne mapowania między właściwością Lookup encji niestandardowej a właściwością klienta oferty używają niepoprawnego kodu typu obiektu po utworzeniu relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954640 W polu nadrzędnym po otwarciu formularza adresu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany folder, w którym nie ma nazwy.

 • 954682 Kolejność tabulacji nie znajduje się w oczekiwanej kolejności, jeśli karty zawierają duże sekcje zawierające pola z wieloma wierszami w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Wydajność jest niska w przypadku zmiany użytkownika z jednej jednostki biznesowej na inną w Menedżerze wdrażania w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Nie można dodać użytkownika z domeny nadrzędnej do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Nie wszystkie wymagane atrybuty są wybrane i są wyświetlane poprawnie po zdefiniowaniu nowego mapowania danych dla jednostki kontraktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955055 Komunikat o błędzie podczas otwierania dokumentu korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [numer] [1] to dokument główny korespondencji seryjnej. Program Word nie może znaleźć swojego źródła danych "

 • 955058 Wydajność jest niska po wykonaniu kilku zmian w konfiguracji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955061 Komunikat o błędzie podczas korzystania z zdarzenia "Wyślij z objaśnieniem" w celu pobrania obiektu dotyczy wiadomości e-mail w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook: "Send () nie powiodło się, HR = 80045f00"

 • 955064 Nie można wyświetlać utworzonych działań w formularzu działania w ramach kampanii w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955206 Migawka raportu nie jest tworzona podczas próby zaplanowania raportu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955233 Podczas zapisywania roli zabezpieczeń w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany komunikat o błędzie

 • 955253 Komunikat o błędzie podczas próby dodania uczestników do istniejącego terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie masz wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do obiektu programu Microsoft Dynamics CRM lub wykonać żądaną operację"

 • 955418 Nie można usunąć notatki za pomocą użytkownika, dla którego rola nie ma uprawnienia Drukowanie w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Komunikat o błędzie podczas próby ponownego otwarcia zamkniętej szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 nie jest prawidłowym kodem statusu na szansę sprzedaży"

 • 955423 Komunikat o błędzie podczas scalania dwóch kont dodanych do nieaktywnej listy marketingowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "scalanie zostało anulowane, skontaktuj się z administratorem systemu i spróbuj ponownie"

 • 955469 Podczas próby przypisania wystąpienia jednostki do innego użytkownika w kliencie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM lub w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook jest wyświetlany komunikat o błędzie

 • 955482 Atrybut "ActualStart" i atrybut "ActualEnd" jednostki ActivityPointer są nieoczekiwanie ustawione na "tylko data" w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Kanały informacyjne są tracone podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu szablonu korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955574 Komunikat o błędzie podczas tworzenia korespondencji seryjnej w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Błąd 0x80041103" jednostka kontaktu nie zawiera atrybutu o nazwie "' '"

 • 955685 Użytkownik z uprawnieniem do przypisywania roli w podrzędnej jednostce biznesowej może nieoczekiwanie przypisać rolę administratora systemu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Możesz niespodziewanie utworzyć termin usługi, nawet jeśli nie masz uprawnień do jednostki usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany konta użytkownika logowania na stronie Określanie konta zabezpieczeń w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "konto usług programu Microsoft CRM jest nieprawidłowe"

 • 955977 Nie można otworzyć niestandardowego rekordu encji, gdy jesteś offline, nawet jeśli masz uprawnienia do otwierania rekordu w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook

 • 955981 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia widoku niestandardowego w kalendarzu usługi w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "SavedQuery with ID = 407a955c-6053-DD11-858a-000bdbda0c1e nie istnieje"

 • 956045 W polu "utworzono:" i "Ostatnia modyfikacja w" w oknie dialogowym "właściwości: Strona sieci Web" w rekordzie w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany tylko format daty krótkiej

 • 956079 Podczas tworzenia raportu przy użyciu Kreatora raportów w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 są wyświetlane tylko rekordy, które zostały zmienione w ciągu 30 dni z powiązanym typem rekordu.

 • 956112 Komunikaty o błędach w dzienniku aplikacji na serwerze Microsoft Dynamics CRM po usunięciu szybkiej kampanii: "Usługa usuwania nie może oczyścić tabeli = [Table_Name]"

 • 956127 Niektóre atrybuty jednostki synchronizacji programu Outlook brakuje w eksportowanym pliku dostosowań z programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956151 Komunikat o błędzie w kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "błąd konstruktora zapytań"

 • 956237 Przepływ pracy pozostaje w stanie oczekiwania po utworzeniu reguły przepływu pracy w celu zaktualizowania stanu szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 W programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 Data początkowa roku obrachunkowego jest niepoprawna w przypadku strefy czasowej GMT + 12 lub GMT + 13

 • 956282 Komunikat o błędzie podczas korzystania z zestawu Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK w celu opracowania niestandardowego zestawu działań przepływu pracy: "klucz nie może mieć wartości NULL"

 • 956283 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania tygodniowego harmonogramu pracy dla użytkownika lub sprzętu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd i należy skontaktować się z administratorem"

 • 956370 Data w polu Data rozpoczęcia w wierszu kontraktu jest nieprawidłowa po wykonaniu akcji Odnów kontrakt w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956445 Rekord pozostaje w bazie danych programu Microsoft Dynamics CRM po usunięciu rekordu w kliencie sieci Web aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956521 Zmiany nie są odzwierciedlane w przypadku ponownego zaplanowania wykonania usługi za pomocą przycisku "Zaplanuj" w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956537 Załącznik uwzględniony w szablonie korespondencji seryjnej zostanie utracony w trakcie procesu importowania dostosowania w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956751 Przepływ pracy jest uruchamiany dwa razy, mimo że odpowiednia reguła przepływu pracy jest ustawiana do uruchamiania tylko po wykonaniu stanu aktywności w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Po wyeksportowaniu szablonu do nowego środowiska w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 szablon korespondencji seryjnej jest nieoczekiwanie skojarzony z niepoprawnym obiektem niestandardowym

 • 956852 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu, w którym jest używany typ polecenia "StoredProcedure" w dodatku Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SQL Server Reporting Services: "wykonywanie zapytań nie powiodło się dla zestawu danych" Test_MSCRM ' "

 • 956859 Pasek narzędzi programu Microsoft Dynamics CRM jest wyłączony w programie Outlook po utracie połączenia sieciowego na mniej niż minutę

 • 957031 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 po uaktualnieniu systemu operacyjnego do systemu Windows Server 2008: "żądany licznik wydajności nie jest licznikiem niestandardowym, musi zostać zainicjowany jako tylko do odczytu"

 • 957057 Nie można ustawić zachowania Usuń na "Usuń łącze" lub "Ogranicz" dla relacji niestandardowej między dwiema jednostkami niestandardowymi w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957086 Komunikat o błędzie podczas próby zmiany organizatora terminu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można wycofać udostępniania tego rekordu. Właściciel wybranego rekordu to jedyna osoba, której można przenieść z udziału "

 • 957225 Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 nieoczekiwanie wyzwala regułę przepływu pracy w przypadku wysyłania szybkiej kampanii działania e-mail

 • 957270 Nieoczekiwane podwyższenie poziomu terminu, który nie ma określonego tematu, mimo że atrybut subject jednostki terminu jest ustawiony na wartość biznes wymagana w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957299 Po kliknięciu przycisku Ustaw właściwości w kroku Wyślij wiadomość E-mail w Projektancie przepływów pracy programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany komunikat o błędzie

 • 957305 Podczas dodawania produktów do ofert, zamówień lub faktur utworzonych z szansy sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany nieoczekiwany komunikat o błędzie

 • 957318 W kalendarzu usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 możesz wyświetlać rekordy użytkowników i urządzeń, do których nie masz dostępu za pośrednictwem roli zabezpieczeń.

 • 957377 Widoki zlokalizowane zawierają nieprawidłowy element layoutXML po uaktualnieniu norweskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 3,0 do norweskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Nie można ustawić atrybutu StatusCode przy użyciu procesu CompoundCreate przed utworzeniem faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957406 Komunikat o błędzie podczas próby utworzenia terminu przy użyciu formularza kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "co najmniej jeden adresat nie ma adresu e-mail lub jest oznaczony jako" nie zezwalaj "na wiadomości e-mail

 • 957421 Program Outlook może ulec awarii podczas synchronizowania programu Outlook z klientem aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook

 • 957589 Komunikat o błędzie podczas próby edytowania kolumn widoków encji przepływu pracy przy użyciu funkcji szukania zaawansowanego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "aplikacja Microsoft Dynamics CRM napotkała błąd"

 • 957704 Nie odnaleziono użytkowników podczas wyszukiwania kilku użytkowników systemu przy użyciu ich imion i nazwisk z relacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957788 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia działania opartego na jednostce ActivityPointer w raporcie niestandardowym w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 nie jest rozpoznawanym typem obiektu"

 • 957919 Po ponownym utworzeniu tej samej faktury w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest wyświetlany nieprawidłowy komunikat o błędzie

 • 957920 Po zakończeniu pracy Kreatora tworzenia szybkiej kampanii w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie jest wysyłana żadna wiadomość e-mail

 • 957960 Nie można przejść do trybu online po wysłaniu wiadomości e-mail do innego użytkownika w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook

 • 957970 Po kliknięciu między kartami w niektórych formularzach encji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 i na pulpicie można ukryć karty

 • 957975 Aplikacja Microsoft Dynamics CRM 4,0 przetwarza nieprawidłową wartość dziesiętną podczas uruchamiania przepływu pracy

 • 958003 Komunikat o błędzie podczas publikowania zaimportowanego przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nie można opublikować automatycznego przepływu pracy, jeśli nie podano parametrów aktywacji"

 • 958031 Komunikat o błędzie po przejściu do trybu online w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Outlook w sieci o małej przepustowości lub sieci o wysokim opóźnieniu opóźnienia: "Wystąpił nieznany błąd"

 • 958072 Po uaktualnieniu z aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3,0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie można używać określonych zapytań użytkownika, które są uruchamiane dla kontaktów, potencjalnych klientów lub kont

 • 958181 Komunikat o błędzie podczas importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nazwa typu lub obszaru nazw" InvokeDotNetAssembly "nie istnieje w obszarze nazw" Microsoft. CRM. Workflow ""

 • 958256 Po przekonwertowaniu potencjalnego klienta na rekord konta i rekordzie kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 pole nadrzędny klient nie jest wypełniane w rekordzie kontaktu

 • 958280 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania cyklicznego harmonogramu tygodniowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "wartość jest za duża lub za mała dla argumentu Int32"

 • 958287 Komunikat o błędzie wyświetlany podczas wyświetlania formularza działania w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zgłoszono wyjątek typu" System. Web. HttpUnhandledException "

 • 958363 Nie można uaktualnić zapisanych zapytań z aplikacji Microsoft Dynamics CRM 3,0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Komunikat o błędzie wyświetlany, gdy administrator zbiorczo ponownie przydziela rekordy z jednego użytkownika do innego użytkownika w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "tylko opublikowane przepływy pracy i szablony przepływu pracy mogą zostać wycofane"

 • 958563 Zawartość treści wiadomości e-mail nie jest wyświetlana podczas wyświetlania właściwości kroku odwołującego się do wiadomości e-mail w przepływie pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958791 Komunikat o błędzie podczas próby dodania użytkownika z zaufanej domeny do aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd"

 • 958836 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu niestandardowego w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Wystąpił błąd"

 • 958902 Po dodaniu notatek do formularza encji w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 karty są obcinane lub niewidoczne

 • 959208 Zadanie wykrywania duplikatów nie wykrywa wszystkich duplikatów w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Komunikat o błędzie podczas importowania organizacji do programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zmiana parametrów raportu lub źródeł danych na określone wartości jest niedozwolone"

 • 959394 Po dwukrotnym kliknięciu rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest otwierany nieprawidłowy rekord

 • 959572 Pole "Kampania źródłowa" w szansie sprzedaży nie jest wypełniane podczas konwertowania odpowiedzi na kampanię w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 960249 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia funkcji importowania danych w celu zaimportowania danych w wersji tradycyjnej chińskiej (CHT) programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension wykrył, że nie CrmException"

 • 960286 Dostępna jest nowa aktualizacja dla strefy czasowej i zmiany czasu w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0 oraz w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje następujące problemy, które nie zostały wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • Jeśli dodasz użytkowników z zaufanej domeny lasu, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Authentication: błąd logowania: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło.

 • Jeśli BulkDeleteIndependent_ tabele są tworzone, a konto użytkownika dbo nie jest właścicielem tych tabel, rozmiar bazy danych wzrasta.

 • Jeśli wprowadzisz atrybuty niestandardowe za pomocą procesu korespondencji seryjnej, działania utworzone przez proces korespondencji seryjnej mogą utracić wartości atrybutów niestandardowych.

 • Podczas synchronizowania programu Microsoft Office Outlook z aplikacją Microsoft Dynamics CRM 4,0 śledzenie odpowiedzi uczestników spotkania programu Outlook jest przerwane. Ten problem występuje w programach Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2007.

 • Po zastosowaniu aktualizacji 959209 nie można publikować przepływów pracy XAML. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji 959209, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  959209 Dostępna jest Aktualizacja dodatku Service Pack 1 dla programu .NET Framework 3,5

 • Podczas korzystania z personifikacji w środowisku z obsługą internetową (IFD) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

  0x80040204 nieprawidłowe uwierzytelnianie użytkownika.

 • Podczas próby zaimportowania mapy danych typu relacja z klientem jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

  Niezamapowane kolumny wymagane: 1

 • Po uruchomieniu raportu jako użytkownik, który jest wyłączony w innej organizacji, jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

  Numer błędu: 0x80040225 komunikat o błędzie: określony użytkownik jest wyłączony lub nie jest członkiem żadnej jednostki biznesowej.

 • Po przejściu do trybu offline w niemieckiej wersji klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

  błąd SQL 0x80044150Generic

 • Tabele powiadomień nie mają przydatnych indeksów, które mogą zwiększyć wydajność.

 • Powiązane dane jednostki nie są zwracane po wykonaniu zaawansowanego zapytania Find dla jednostek aktywności. Przykłady encji aktywności są następujące:

  • Encja terminu

  • Jednostka poczty E-Mail

  • Encja faksu

  • Jednostka rozmowy telefonicznej

 • Raporty używające widoku FilteredActivityPointer zwracają niepoprawne wartości StatusCode.

 • Połączenia z zaszeregowaniem nie są resetowane do poziomu izolacji Read Committed. W związku z tym, gdy transakcja jest zatwierdzana, mogą wystąpić blokady w programie Microsoft SQL Server.

 • Po kliknięciu przycisku Ustaw właściwości w przepływie pracy w przypadku niestandardowego działania przepływu pracy tekst statyczny jest usuwany.

 • Program Microsoft Dynamics CRM 4,0 nie może ładować stron niestandardowych, które odwołują się do zestawów. Ten problem występuje, jeśli zestawy są rozmieszczone w następującym folderze:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Podczas edytowania warunku IF w przepływie pracy w wersji brazylijskiej programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 format daty jest zmieniany z dd/mm/rrrr na mm-dd/rrrr. Ten problem występuje, jeśli zostanie otwarty warunek jeżeli.

 • Po uruchomieniu zapisanego zapytania z siatki, a następnie kliknięciu przycisku Korespondencja seryjnadane zawarte w źródle danych nie są filtrowane na podstawie filtrów zapisanego zapytania.

 • Nie można zarejestrować wtyczki na wiadomości Create dla jednostki CustomerOpportunityRole.

 • Kalendarz usługi nie jest aktualizowany natychmiast po zmianie daty lub godziny terminu lub działania usług w programie Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Typ "zmiana atrybutu rekordu" jest uruchamiany przy każdym zapisywaniu konta po uruchomieniu reguły wykrywania duplikatów.

Znany problem występujący po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2

Po opublikowaniu przepływu pracy w aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji nr 2 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Wybrany przepływ pracy zawiera błędy i nie można go opublikować. Otwórz przepływ pracy, Usuń błędy i spróbuj ponownie.

Jeśli śledzenie platformy jest włączone, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Typ System. globalizacja. CultureInfo nie jest oznaczony jako autoryzowany w pliku konfiguracji aplikacji. kod błędu:-2147201023

Aby rozwiązać ten problem, Otwórz plik Web. config witryny aplikacji Microsoft CRM Web w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, a następnie Dodaj następujące wiersze do sekcji authorizedTypes :

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

More Information

The build number and the file names for this update rollup

The build number of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook, and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router is 4.0.7333.1312.

The file names for the 32-bit versions of the update rollup packages are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

The file names for the 64-bit versions of the update rollup packages for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server and for the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router are as follows:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Removal information

You can uninstall Update Rollup 2. However, you should back up your databases before you install Update Rollup 2.

The latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help

In addition to the functional improvements and fixes in this update rollup, a separate update to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help is also available in all supported languages. We encourage you to install the latest updates to Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help.

Notes about exporting and importing customizations

If you export customizations from a server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0 server, do not import the customizations to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server in the following scenarios:

 • The server from which you are exporting customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

 • The server from which you are exporting customizations has Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed. However, the server to which you are importing the customizations does not have Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 installed.

Hotfixes and updates that you have to enable or configure manually

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 contains the following hotfixes and updates that you have to enable or configure manually. To enable or configure these hotfixes on the server that is running Microsoft CRM 4.0, follow the instructions in the following Microsoft Knowledge Base articles:

 • 954322
  Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

 • 955452 Line feeds are not used when you send an e-mail message that uses an e-mail template to render data that has line feeds in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5487 (CRM SE)

 • 955745 Error message when you try to configure the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms"

  BUG #: 5529 (CRM SE)

 • 956527 The Microsoft Dynamics CRM client for Outlook consumes three times as much memory in version 4.0 as in version 3.0

  BUG #: 5648 (CRM SE)

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 slows to unacceptable levels when you process e-mail messages by using the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

  BUG #: 6230 (CRM SE)

 • 957871 The Workflow Expansion Task records cause the AsyncOperationBase table in the MSCRM database to grow too large in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 Administrators can unexpectedly view Active Directory users who do not belong to the administrator's organizational unit in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 948843

  You may experience slow performance when you run or edit workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 You cannot use Outlook as expected until all Microsoft Dynamics CRM 4.0 add-ins are loaded

 • 950542 Synchronous plug-ins do not respond to the events that are triggered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 E-mail messages from a CRM user to a queue are not delivered in Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

 • 954940 Error message when you try to delete a custom entity record in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred, please contact your administrator"

  BUG #: 5404 (CRM SE)

The issues that are fixed in Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Update Rollup 2 is a cumulative fix that includes all the fixes for the issues that are documented in Update Rollup 1. For more information about Update Rollup 1 and about the issues that it fixes, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

952858 Update Rollup 1 is available for Microsoft Dynamics CRM 4.0

This update rollup fixes the following issues:

 • 946745 You cannot import the customization for an entity to a new system in Microsoft Dynamics CRM

  BUG #: 5824 (CRM SE)

 • 947762 A workflow that is defined to be triggered on a "Record attribute change" condition may be unexpectedly triggered even though the monitored attribute is not changed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)BUG #: 6557 (CRM SE)

 • 948987 Error message when you import data into Microsoft Dynamics CRM 4.0 by using the Data Import Wizard or start a new data migration by using Data Migration Manager: "Mismatched data delimiter: only one delimiter was found"

  BUG #: 4344 (CRM SE)

 • 949069 Multi-lookup attributes are disabled in some forms after you import some customizations in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4349 (CRM SE)

 • 949202 Error message when you click a section of a chart to view some data tables in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The processing of FilterExpression for table 'Table0' cannot be performed"

  BUG #: 4373 (CRM SE)

 • 949652 Error message when you try to import a CSV file into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The source data is not in the required format"

  BUG #: 4444 (CRM SE)

 • 949844 The Async service stops unexpectedly or you cannot start the Async service after you import an organization from another Microsoft Dynamics CRM 4.0 deployment

  BUG #: 4481 (CRM SE)

 • 950207 Error message when you try to open a campaign activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 4559 (CRM SE)

 • 950307 The go offline process does not download a user record to the local MSDE database in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4582 (CRM SE)

 • 950372 You are prompted to enter your user name and password multiple times when you start Outlook, or when you click a Microsoft Dynamics CRM folder in Outlook, on a Windows Vista-based computer

  BUG #: 4601 (CRM SE)

 • 951432 You cannot go online again in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access if you switch to a different network connection while you are offline

  BUG #: 4747 (CRM SE)

 • 951909 Error message when you try to import a customization to another Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Invalid name prefix"

  BUG #: 4818 (CRM SE)

 • 952148 Error message the first time that you try to go online after you upgrade the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook to the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook with Offline Access: "An unidentified error occurred"

  BUG #: 4727 (CRM SE)

 • 952322 A workflow rule does not work as expected when you perform the workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5331 (CRM SE)

 • 952658 You cannot find a Knowledge Base article when you search for this article in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 4938 (CRM SE)

 • 952680 Error message when you try to add a contract line to a contract in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it"

  BUG #: 4954 (CRM SE)

 • 952852 The returned count is incorrect when you run a FetchXML query from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit

  BUG #: 4995 (CRM SE)

 • 952855 A user who has the Administrative mode client access license can access custom entities unexpectedly in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4996 (CRM SE)

 • 953033 Error message when you try to import data that involves a picklist attribute in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform parse data"

  BUG #: 5055 (CRM SE)

 • 953489 No records are displayed when you perform a mail merge against the "All Records On Current Page" option or against the "All Records On All Pages" option in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5181 (CRM SE)

 • 953586 Error message when you try to start the Async service in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception while starting async service: MSCRMAsyncService"

  BUG #: 5190 (CRM SE)

 • 953764 The "Parent Downloaded" filter on a Custom entity does not work as expected in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5213 (CRM SE)

 • 953887 Error message when you try to edit some properties of an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable"

  BUG #: 5227 (CRM SE)

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 does not return the results if you try to export the results to an Excel worksheet after you use the Next X Days condition in the Advance Find query

  BUG #: 5244 (CRM SE)

 • 954227 Error message when you run the Duplicate Detect function on data records in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Object required"

  BUG #: 5265 (CRM SE)BUG #: 6528 (CRM SE)

 • 954313 Error message when you try to log on to the Microsoft Dynamics CRM Web site from the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server: "Request IP Address has different address family from network address"

  BUG #: 5284 (CRM SE)

 • 954322 Error message when you import some customizations to an upgraded installation of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed"

  BUG #: 4613 (CRM SE)

 • 954433 You receive an error message or you cannot select the lookup value in the Advanced Find page in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5303 (CRM SE)BUG #: 6357 (CRM SE)

 • 954592 Any mappings between the Lookup property of a custom entity and the Customer property of a quote use an incorrect object type code after you create a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5328 (CRM SE)

 • 954640 A folder that does not have a name appears in the Parent field when you open the Address form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5332 (CRM SE)

 • 954682 The tab sequence is not in the expected order if tabs contain large sections that include multi-row fields in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5358 (CRM SE)BUG #: 6553 (CRM SE)

 • 954929 Performance is poor when you change a user from one business unit to another in Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4267 (CRM SE)

 • 955006 You cannot add a user from a parent domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5410 (CRM SE)

 • 955051 Not all the required attributes are selected and displayed correctly when you define a new Data Map that targets the Contract entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5049 (CRM SE)

 • 955055 Error message when you open a Mail Merge document in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] is a mail merge main document. Word cannot find its data source"

  BUG #: 5342 (CRM SE)

 • 955058 Performance is slow when you perform some configuration changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5380 (CRM SE)

 • 955061 Error message when you use a Presend Callout event to retrieve the regarding object of an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "Send() failed, HR = 80045f00"

  BUG #: 3944 (CRM SE)

 • 955064 You cannot view created activities in the Campaign Activity form in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 4525 (CRM SE)

 • 955206 A report snapshot is not created when you try to schedule a report in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5449 (CRM SE)

 • 955233 You receive an error message when you save a security role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5457 (CRM SE)

 • 955253 Error message when you try to add attendees into an existing appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft Dynamics CRM object or perform the requested operation"

  BUG #: 5417 (CRM SE)

 • 955418 You cannot delete a note by using a user for which a role has no the Print permission in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5481 (CRM SE)

 • 955422 Error message when you try to reopen a closed opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 is not a valid status code on opportunity"

  BUG #: 5482 (CRM SE)

 • 955423 Error message when you merge two accounts that are added to an inactive marketing list in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The merge is cancelled, contact your systems administrator and try again"

  BUG #: 5471 (CRM SE)

 • 955469 You receive an error message when you try to assign an instance of an entity to another user in the Microsoft Dynamics CRM Web client or in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5491 (CRM SE)

 • 955482 The "actualstart" attribute and the "actualend" attribute of the ActivityPointer entity are unexpectedly set to "Date Only" in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5493 (CRM SE)

 • 955487 The line feeds are lost when you send an e-mail message by using the mail merge template in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5496 (CRM SE)

 • 955574 Error message when you perform a mail merge in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = ''"

  BUG #: 5503 (CRM SE)

 • 955685 A user who has the Assign Role privilege in a child business unit can unexpectedly assign the System Administrator role in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4040 (CRM SE)

 • 955750 You can unexpectedly create a service appointment even if you do not have the privileges of the Service entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5533 (CRM SE)

 • 955833 Error message when you try to change a logon user account in the Specify Security Account page in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The Microsoft CRM services account is not valid"

  BUG #: 5534 (CRM SE)

 • 955977 You cannot open a custom entity record while you are offline even if you have permission to open the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5547 (CRM SE)

 • 955981 Error message when you try to open a custom view in a service calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Does Not Exist"

  BUG #: 5551 (CRM SE)

 • 956045 Only the short date format is displayed in the "Created On" and "Last Modified On" fields in the "Properties Web page" dialog box of a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5562 (CRM SE)

 • 956079 Only records that were changed in the past 30 days are displayed for the related record type when you create a report by using the Report Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5570 (CRM SE)

 • 956112 Error messages in the Application log on the Microsoft Dynamics CRM server after you delete a quick campaign: "Deletion Service failed to clean up table=[Table_Name]"

  BUG #: 5573 (CRM SE)

 • 956127 Some Outlook Synchronization entity attributes are missing in an exported customizations file from Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5582 (CRM SE)

 • 956151 Error message in the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Query Builder Error"

  BUG #: 5580 (CRM SE)

 • 956237 The workflow remains in a waiting state after you create a workflow rule to update the status of an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5592 (CRM SE)

 • 956257 The fiscal year start date is incorrect in Microsoft Dynamics CRM 4.0 if you are in a time zone of GMT+12 or GMT+13

  BUG #: 5589 (CRM SE)

 • 956282 Error message when you use the Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK to develop a Custom Workflow Activity assembly: "The Key cannot be NULL"

  BUG #: 5598 (CRM SE)

 • 956283 Error message when you try to edit a weekly working schedule for a user or for equipment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred and you should contact your administrator"

  BUG #: 5597 (CRM SE)

 • 956370 The date in the Start Date field in a contract line is incorrect after you perform the Renew Contract action in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5609 (CRM SE)

 • 956445 A record remains in the Microsoft Dynamics CRM database after you delete the record in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client

  BUG #: 5640 (CRM SE)

 • 956521 Changes are not reflected if you reschedule a service activity by using the "Reschedule" button in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5654 (CRM SE)

 • 956537 The attachment that is included in a mail merge template is lost during the customization import process in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5657 (CRM SE)

 • 956751 A workflow is triggered two times even though you set the corresponding workflow rule to run only when the activity status is Completed in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5682 (CRM SE)

 • 956771 A mail merge template is unexpectedly associated with an incorrect custom entity after you export the template into a new environment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5685 (CRM SE)

 • 956852 Error message when you run a report that uses the "StoredProcedure" command type in the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services: "Query execution failed for data set 'Test_MSCRM'"

  BUG #: 5692 (CRM SE)

 • 956859 The Microsoft Dynamics CRM toolbar is disabled in Outlook after you lose the network connection for less than one minute

  BUG #: 5696 (CRM SE)

 • 957031 Error message when you try to start Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you upgrade the operating system to Windows Server 2008: "The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly"

  BUG #: 4866 (CRM SE)

 • 957057 You cannot set the Delete behavior to "Remove Link" or to "Restrict" for a custom relationship between two custom entities in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4207 (CRM SE)

 • 957086 Error message when you try to change an organizer of an appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You cannot unshare this record. The owner of the selected record is the only one allowed to move others from the share"

  BUG #: 5680 (CRM SE)

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 unexpectedly triggers a workflow rule when you send a quick campaign e-mail activity

  BUG #: 5744 (CRM SE)

 • 957270 You can unexpectedly promote an appointment that has no specified subject even though the Subject attribute of the Appointment entity is set to Business Required in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5749 (CRM SE)

 • 957299 You receive an error message when you click Set Properties on a Send E-mail step in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer

  BUG #: 5759 (CRM SE)

 • 957305 An unexpected error message occurs when you add products to the quotes, orders, or invoices that are created from an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5760 (CRM SE)

 • 957318 In the Service Calendar in Microsoft Dynamics CRM 4.0, you can view records for the users and for the equipment that you do not have access to through your security role

  BUG #: 5764 (CRM SE)

 • 957377 Localized views contain an invalid layoutXML element after you upgrade the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0 to the Norwegian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5768 (CRM SE)

 • 957380 You cannot set the statuscode attribute by using the CompoundCreate process before you create the invoice in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5770 (CRM SE)

 • 957406 Error message when you try to create an appointment by using the Contact form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as "Do Not Allow" e-mail"

  BUG #: 5785 (CRM SE)

 • 957421 Outlook may crash when you synchronize Outlook with the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook

  BUG #: 5792 (CRM SE)

 • 957589 Error message when you try to edit some columns of the workflow entity views by using the Advanced Find feature in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM has encountered an error"

  BUG #: 5836 (CRM SE)

 • 957704 No users are found when you search for some system users by using their last names from a relationship in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5850 (CRM SE)BUG #: 6652 (CRM SE)

 • 957788 Error message when you try to open an activity that is based on an ActivityPointer entity in a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 is not a recognized Object type"

  BUG #: 5497 (CRM SE)

 • 957919 You receive the incorrect error message when you create the same invoice again in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5889 (CRM SE)

 • 957920 No e-mail message is sent after you complete the Create Quick Campaign Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5892 (CRM SE)

 • 957960 You cannot go online after you send an e-mail message to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 5916 (CRM SE)

 • 957970 Tabs may disappear when you click between the tabs of some entity forms in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and the desktop

  BUG #: 5928 (CRM SE)

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 processes a decimal value incorrectly when you run a workflow

  BUG #: 5934 (CRM SE)

 • 958003 Error message when you publish an imported workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified"

  BUG #: 5942 (CRM SE)

 • 958031 Error message when you go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook over a low-bandwidth network or a high-latency network: "An unknown error has occurred"

  BUG #: 5951 (CRM SE)

 • 958072 You cannot use some user queries that run against contacts, leads, or accounts after you upgrade from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 5962 (CRM SE)

 • 958181 Error message when you import an organization in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The type or namespace name 'InvokeDotNetAssembly' does not exist in the namespace 'Microsoft.Crm.Workflow'"

  BUG #: 5999 (CRM SE)

 • 958256 The Parent Customer field is not populated on the contact record after you convert a lead to an account record and to a contact record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6019 (CRM SE)

 • 958280 Error message when you try to save a recurring weekly schedule in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Value was either too large or too small for an Int32"

  BUG #: 4398 (CRM SE)

 • 958287 Error message when you view an activity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown"

  BUG #: 6025 (CRM SE)

 • 958363 You cannot upgrade some saved queries from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6052 (CRM SE)

 • 958487 Error message when the administrator bulk reassigns records from one user to another user in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Only published workflows and workflow templates can be unpublished"

  BUG #: 6076 (CRM SE)

 • 958563 The contents of the body of an e-mail message are not displayed when you view the properties for a step that refers to an e-mail message in a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6096 (CRM SE)

 • 958791 Error message when you try to add a user from a trusted domain to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6135 (CRM SE)

 • 958836 Error message when you run a custom report in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"

  BUG #: 6145 (CRM SE)

 • 958902 The tabs are truncated or invisible when you add notes to an entity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6150 (CRM SE)

 • 959208 The duplicate detection job does not detect all duplicates in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6213 (CRM SE)

 • 959226 Error message when you import an organization into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Changing the report parameters or data sources to the values you specified is not allowed"

  BUG #: 6216 (CRM SE)

 • 959394 An incorrect record is opened when you double-click a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 6248 (CRM SE)

 • 959572 The "Source Campaign" field on an opportunity is not populated when you convert a campaign response in Microsoft Dynamics CRM 4.0

  BUG #: 4526 (CRM SE)

 • 960249 Error message when you try to run the Data Import function to import some data in the Traditional Chinese (CHT) version of Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension detected non-CrmException"

  BUG #: 5602 (CRM SE)

 • 960286 A new update is available for the time zone and daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook

  BUG #: 6201 (CRM SE)

This update rollup fixes the following issues that were not previously documented in a Microsoft Knowledge Base article:

 • If you add users from an Outgoing forest trusted domain, you receive the following error message:

  AuthenticationException: Logon failure: unknown user name or bad password.

  BUG #: 6595 (CRM SE)

 • If BulkDeleteIndependent_ tables are created and if the dbo user account is not the owner of these tables, the database size increases. BUG #: 6089 (CRM SE)

 • If you enter custom attributes by using the Mail Merge process, the activities that are created by the Mail Merge process may lose the values for the custom attributes.BUG #: 6307 (CRM SE)

 • When you synchronize Microsoft Office Outlook with Microsoft Dynamics CRM 4.0, the attendee response tracking of an Outlook appointment is broken. This issue occurs in Microsoft Office Outlook 2003 and in Microsoft Office Outlook 2007. BUG #: 5283 (CRM SE)

 • After you apply update 959209, you cannot publish XAML workflows. For more information about update 959209, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

  959209 An update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 is available


  BUG #: 6681 (CRM SE)

 • When you use impersonation in an Internet-Facing Deployment (IFD) environment, you receive the following error message:

  0x80040204 Invalid user auth.

  BUG #: 6046 (CRM SE)

 • When you try to import a Data Map of the Customer Relationship type, you receive the following error message:

  Unmapped required columns: 1

  BUG #: 6106 (CRM SE)

 • When you run a report as a user who is disabled in another organization, you receive the following error message:

  Error Number: 0x80040225

  Error Message: The specified user is either disabled or is not a member of any business unit.

  BUG #: 5800 (CRM SE)

 • When you go offline in the German version of the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook, you receive the following error message:

  0x80044150

  Generic SQL error

  BUG #: 5274 (CRM SE)

 • Notification tables do not have useful indexes that can improve performance. BUG #: 5382 (CRM SE)

 • The related entity data is not returned when you perform an Advanced Find query for Activity entities. Examples of Activity entities are as follows:

  • The Appointment entity

  • The E-Mail entity

  • The Fax entity

  • The Phone call entity

  BUG #: 5292 (CRM SE)

 • Reports that use the FilteredActivityPointer view return incorrect statuscode values. BUG #: 5352 (CRM SE)

 • Serializable connections are not reset to the Read Committed isolation level. Therefore, when a transaction is committed, you may encounter locks in Microsoft SQL Server. BUG #: 6594 (CRM SE)

 • When you click Set Properties in a workflow on a custom workflow activity, static text is deleted. BUG #: 6257 (CRM SE)

 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 cannot load custom pages that reference assemblies. This issue occurs if the assemblies are deployed to the following folder:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\binBUG #: 6161 (CRM SE)

 • When you edit the IF condition in a workflow in the Brazilian version of Microsoft Dynamics CRM 4.0, the date format is changed from dd/mm/yyyy to mm/dd/yyyy. This issue occurs if you open the IF condition. BUG #: 6350 (CRM SE)

 • When you run a saved query from a grid and then you click Mail Merge, the data that is included in the data source is not filtered based on the filters for the saved query. BUG #: 6664 (CRM SE)

 • You cannot register a plug-in on the Create message for the CustomerOpportunityRole entity. BUG #: 4961 (CRM SE)

 • The service calendar is not updated immediately when you change the date or time of an appointment or of a service activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0. BUG #: 4901 (CRM SE)

 • "Record attribute change" type workflows are fired every time that an account is saved after a duplicate detection rule has run. BUG #: 5217 (CRM SE)

Known issue after you install Update Rollup 2

When you publish a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0 after you install Update Rollup 2, you may receive the following error message:

The selected workflow has errors and cannot be published. Please open the workflow, remove the errors and try again.

If platform tracing is enabled, you may see the following error message:

Type System.Globalization.CultureInfo is not marked as authorized in the application configuration file., ErrorCode: -2147201023

To resolve this issue, open the Microsoft CRM Web site Web.config file in a text editor such as Notepad, and then add the following lines to the authorizedTypes section:<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

</authorizedTypes>

Aktualizowanie informacji o pakiecie

Następujący plik jest dostępny do pobrania w centrum pobierania Microsoft:Download Download the 959419 package now.Pobierz pakiet 959419. Data wydania: 15 stycznia 2009For więcej informacji na temat sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o instalacji

Zainstaluj tę poprawkę na komputerach z uruchomionymi składnikami serwera Microsoft Dynamics CRM 4,0 lub klientem aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook.Po zainstalowaniu tej poprawki Usuń pliki tymczasowe w programie Windows Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Windows Internet Explorer.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.

 3. W zależności od używanej wersji programu Internet Explorer Użyj jednej z następujących metod:

  • W programie Windows Internet Explorer 7 kliknij pozycję Usuń w obszarze Historia przeglądania , kliknij pozycję Usuń pliki w obszarze tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij przycisk tak.

  • W programie Microsoft Internet Explorer 6 kliknij pozycję Usuń pliki w obszarze tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij przycisk OK.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować ten pakiet zbiorczy aktualizacji, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM 4,0. Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 nie jest warunkiem wstępnym.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Jeśli zostanie wyświetlony monit, ponownie uruchom komputer po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę z komputera z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000, użyj apletu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu zbiorczego aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Serwer Microsoft Dynamics CRM 4,0

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Skróty

Platform

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły rozdzielania kont. rdl

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przegląd kont Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Omówienie konta. rdl

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podsumowanie konta Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podsumowanie konta. rdl

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Porównanie kampanii. rdl

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wyniki kampanii Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły zadania kampanii. rdl

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły tabeli podsumowania spraw. rdl

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tabela podsumowania spraw. rdl

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły stanu faktury. rdl

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły zaniedbanych kont. rdl

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły zaniedbanych spraw. rdl

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zaniedbane sprawy. rdl

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Produkty według kont. rdl

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Produkty według kontaktu szczegóły. rdl

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Produkty według kontaktu. rdl

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły planowanej sprzedaży. rdl

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Planowana sprzedaż. rdl

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły woluminu dotyczącego wykonania usługi. rdl

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dystrybucja kont. rdl

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły stanu działania w ramach kampanii. rdl

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Stan działania w ramach kampanii Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Stan działania w ramach kampanii. rdl

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szacowany zysk z kampanii — szczegóły dotyczące prospektu. rdl

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły zrealizowanego przychodu prospektu w kampanii. rdl

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Raport szczegółowy o wydajności kampanii. rdl

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wydajność kampanii. rdl

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kampania złożona z szczegółów zamówienia. rdl

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły odpowiedzi na kampanię. rdl

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Informacje o utracie konkurencji. rdl — dane

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Konkurencja z wynikami win. rdl

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Stan faktury — RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Faktura Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Efektywność źródeł potencjalnych klientów. rdl

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Niezaniedbane konta. rdl

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły zaniedbanych potencjalnych klientów. rdl

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Niezaniedbane potencjalni klienci. rdl

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zamówienie Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Produkty według kont — szczegóły. rdl

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Sub-Report. rdl

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegóły historii sprzedaży. rdl

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Historia sprzedaży. rdl

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Działanie usług — RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Najważniejsze artykuły z bazy wiedzy szczegół. rdl

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Najważniejsze artykuły z bazy wiedzy. rdl

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podsumowanie użytkownika. rdl

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Klient aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4,0 dla programu Microsoft Office Outlook

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Skróty

Platform

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Microsoft Dynamics CRM 4,0 Exchange router

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Skróty

Platform

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Klient migracji danych programu Microsoft Dynamics CRM

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Skróty

Platform

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Łącznik danych SRS

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Skróty

Platform

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej oprogramowania Microsoft Dynamics CRM i aktualizacji pakietu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887283 Standardy nazewnictwa poprawek i pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM

Author: smitisha
Writer: lucylu
Tech Reviewer: mmaasjo
Editor: v-andmck

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×