WPROWADZENIE

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 13 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest dostępna dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Numer kompilacji pakietów zbiorczych aktualizacji dla serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0, dla klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook i dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router jest 4.0.7333.3018.

Nazwy plików dla 32-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji są następujące:

 • CRMv4.0-KB2267499-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-DMClient-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-i386-MUI-LangID.exe

Nazwy plików dla 64-bitowych wersji pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 server i Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są w następujący sposób:

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-Router-LangID .exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-SRS-LangID.exe

 • CRMv4.0- KB2267499-amd64-MUI-LangID.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet 2267499. Data wydania: 23 września 2010 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące instalacji

Zainstalować tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerach, które są uruchomione składniki serwera programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook składników. Jeśli nie jest zainstalowany Instalator systemu Microsoft Windows (MSI) 4.5, zainstalować 13 pakiet zbiorczy aktualizacji w programie Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook, ponieważ należy pobrać MSI 4.5 jest wymagane połączenie internetowe. Należy ponownie uruchomić komputery systemem Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook po zainstalowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwagi

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 zainstaluje pakiet Microsoft raport Viewer 2008 redystrybucyjny.

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 zainstaluje pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2008.

Pakiet językowy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 należy zainstalować przed zainstalowaniem 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla dodatku Multilingual User Interface (MUI). Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

  Microsoft Dynamics CRM 4.0 językowego

 2. W polu listy rozwijanej Zmień język , wybierz odpowiedni język.

 3. Kliknij przycisk Zmień , aby pobrać pakiet językowy.

Uwaga: Po zainstalowaniu tego pakietu języka wcześniej, użytkownik musi zastrzeżenia pakiet językowy i ponownego zastrzegania pakietu językowego po zainstalowaniu 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla pakietu MUI. Gdy użytkownik Odbezpiecza pakiet językowy, wszyscy użytkownicy programu Microsoft Dynamics CRM przy użyciu tego języka będzie swoje ustawienia języka powróciły do języka podstawowego. Wyzeruj language Pack nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Należy zresetować ustawienia językowe w opcjach osobistych.

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji, należy usunąć pliki tymczasowe w programie Internet Explorer. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom program Internet Explorer.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Dla wersji programu Internet Explorer, którego używasz, użyj jednej z następujących metod:

  • W programie Windows Internet Explorer 7 kliknij polecenie Usuń w obszarze Historia przeglądania , kliknij przycisk Usuń pliki w obszarze Tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij Tak.

  • W programie Microsoft Internet Explorer 6, kliknij przycisk Usuń pliki w obszarze Tymczasowe pliki internetowe , a następnie kliknij przycisk OK.

Miejsce instalacji niektórych aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook plików została zmieniona z profilu mobilnego na profil lokalny.

Aby zmniejszyć rozmiar profilu mobilnego lub jeśli występują długie czasy logowania, usunąć pozostałe pliki. Aby to zrobić, wykonaj kroki opisane w następującym artykule bazy wiedzy Knowledge Base (KB):

Długi czas logowania podczas otwierania programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook

Wymagania wstępne

Musi mieć w celu zastosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 jest warunkiem wstępnym dla programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook i Menedżera migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 7 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971782 pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępnaPakiet zbiorczy aktualizacji 1, pakiet zbiorczy aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, pakiet zbiorczy aktualizacji 6, pakiet zbiorczy aktualizacji 7, 8 pakiet zbiorczy aktualizacji, 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, 10 pakiet zbiorczy aktualizacji, 11 pakietu zbiorczego aktualizacji i 12 pakietu zbiorczego aktualizacji nie są wymagania wstępne dotyczące sekcji serwer programu Microsoft Dynamics CRM.

Dodatkowo musi mieć dodatek Service Pack 1 zainstalowany, aby zastosować 13 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft.NET Framework 3.5. Aby uzyskać program Microsoft.NET Framework 3.5, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Microsoft.NET Framework 3.5

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Business Solutions CRM poprawek i aktualizacji terminologii pakiet oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887283 Standardy nazewnictwa pakietów aktualizacji i poprawek dla oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować 13 pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerze Microsoft Dynamics CRM. Jednakże należy kopii zapasowej bazy danych przed odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 13.

Najnowsze aktualizacje Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Oprócz ulepszeń funkcjonalności i poprawek w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji osobna aktualizacja Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest również dostępna we wszystkich językach. Zachęcamy do zainstalowania najnowszych aktualizacji Pomocy programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Uwagi dotyczące sposobu eksportowania i importowania dostosowań

Dostosowania można eksportować z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM 4.0 i że jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, pakiet zbiorczy aktualizacji 6, pakiet zbiorczy aktualizacji 7, 8 pakiet zbiorczy aktualizacji, 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, pakiet zbiorczy aktualizacji 10, 11 pakietu zbiorczego aktualizacji lub 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowany, a następnie zaimportować te dostosowania do serwera, który ma zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 13. Dostosowania można także eksportować w serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Dynamics CRM 4.0 i że jest 13 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowany, a następnie zaimportować te dostosowania do serwera, który ma pakietu zbiorczego aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, pakietu zbiorczego aktualizacji 6, 8 pakiet zbiorczy aktualizacji, pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 7, 10 pakiet zbiorczy aktualizacji , Zaktualizuj pakiet zbiorczy 11 lub 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowanych.

Podczas eksportowania dostosowań z serwera, na którym działa serwer Microsoft Dynamics CRM 4.0, nie zaimportować dostosowań na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0 w następujących scenariuszach:

 • Serwer Microsoft Dynamics CRM 4.0, który służy do eksportowania dostosowań ma zainstalowane nie aktualizacje lub ma tylko pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Serwer, który umożliwia importowanie dostosowań ma jednak tylko 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • Serwer Microsoft Dynamics CRM 4.0, który służy do eksportowania dostosowań ma tylko 13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Serwer, który umożliwia importowanie dostosowań ma zainstalowane nie aktualizacje lub tylko pakiet zbiorczy aktualizacji 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 został zainstalowany.

Problemy rozwiązane w 13 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Pakiet zbiorczy aktualizacji 13 jest pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera poprawki dotyczące problemów, które są udokumentowane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1, w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2, pakiet zbiorczy aktualizacji 3, w pakiet zbiorczy aktualizacji 4, pakiet zbiorczy aktualizacji 5, w pakiet zbiorczy aktualizacji 6, w pakiet zbiorczy aktualizacji 7, w 8 pakietu zbiorczego aktualizacji, w 9 pakietu zbiorczego aktualizacji, w 10 pakiet zbiorczy aktualizacji, w 11 pakietu zbiorczego aktualizacji i w 12 pakiet zbiorczy aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 1 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

952858 Pakiet zbiorczy aktualizacji 1 jest dostępna dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 2 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

959419 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 3 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

961768 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji o pakiet zbiorczy aktualizacji 4 i o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968176 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 5 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

970141 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 5 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 6 i problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

970148 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 6 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji 7 oraz o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971782 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0


Aby uzyskać więcej informacji o 8 pakiet zbiorczy aktualizacji i o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

975995 8 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępnaAby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu zbiorczego aktualizacji nr 9 i o problemach, które rozwiązuje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

977650 9 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępnaAby uzyskać więcej informacji o 10 pakiet zbiorczy aktualizacji i o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

979347 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępna


Aby uzyskać więcej informacji o 11 pakietu zbiorczego aktualizacji oraz o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

981328 11 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępna


Aby uzyskać więcej informacji o 12 pakietu zbiorczego aktualizacji oraz o problemach, które rozwiązuje go kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2028381 12 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 jest dostępna

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Aktualizacja 13 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie. Można włączyć lub skonfigurować te poprawki i aktualizacje na serwerze z systemem Microsoft Dynamics CRM 4.0, postępując zgodnie z instrukcjami w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).

 • Gdy Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 uruchamia kwerendy w programie Microsoft SQL Server występują błędy przekroczenia limitu czasu 2403296

 • 2403311 rekordy kontaktów osobistych i wykonanie usługi, rekordy są niewyświetlane unexpectedy po kliknięciu Dodaj istniejącego działania z listy działalności podmiotu Automatyzacja sprzedaży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2306918 wydajność jest niska podczas przenoszenia do widoków, które zawierają atrybuty niestandardowe w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2385412 , zostanie wyświetlony monit o zalogowanie nieoczekiwanie podczas próby utworzenia nowego rekordu z formularza wyszukiwania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwaga: Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 12 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • Domyślnie w systemie Dynamics CRM 4.0 jest zaznaczone pole wyboru "Zapisz odpowiedź na zamkniętą kampanię" 2277590

 • 2249156 Wiele przetwarzania zadania asynchronicznej (masowa Poczta E-mail) wysyłania duplikatów wiadomości e-mail z RCSI włączone.


Pakiet zbiorczy aktualizacji 11 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie zawiera aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie.

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 10 pakiet zbiorczy aktualizacji.

Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 10 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 981053 przepływ pracy, który zawiera krok, aby wysłać wiadomość e-mail może spowodować zakleszczenie podczas wykonywania wielu wystąpień przepływu pracy w tym samym czasie w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981882 niepoprawnie pojawić komunikat o błędzie podczas tworzenia kontaktu osobistego dla kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981837 wyszukiwanie, które pola nie są aktualizowane, po uruchomieniu programu Microsoft Dynamics CRM SDK zaimportować proces aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981883 nie można dodać istniejących umów lub ofert istniejących, które znajdują się w stanie "Aktywne" do niestandardowej jednostki w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 981840 numer artykułu bazy wiedzy knowledge base używa niepoprawny format podczas tworzenia tego artykułu bazy wiedzy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 9 pakietu zbiorczego aktualizacji.

Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano 9 pakietu zbiorczego aktualizacji i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 948155 A datę lub czas, nie mogą być konwertowane na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A daty lub godziny nie jest konwertowany na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958562 domyślna dokładność pole środków pieniężnych jest ustawiona na dwa korzystając z koreańskiej wersji językowej lub w języku japońskim w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w 8 pakiet zbiorczy aktualizacji.

Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano 8 pakietu zbiorczego aktualizacji i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 974529 niektóre rekordy podrzędne i rekordy pokrewne są nieoczekiwanie widoczne dla poprzedniego właściciela rekordu po ponownym przypisaniu rekordów do innego właściciela rekordu w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 977867 Kreatora importu organizacji zajmuje dużo czasu do importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978006 widok wyszukiwania pokazuje tylko cudzysłowu lub umów, które są w stanie "Wersja robocza", gdy użytkownik próbuje powiązać obiekt niestandardowy do oferty lub zamówienia w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 978103 nie można usunąć niestandardowego relacji wiele do wielu po uruchomieniu narzędzia Microsoft.Crm.SE.FixMissingBulkDeleteFailureRelationship.exe w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w pakiet zbiorczy aktualizacji 7.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 7 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 975770 kod HTML, który znajduje się w polu, który jest używany w szablonie wiadomości e-mail jest wyświetlany jako tekst zwykły w wiadomości e-mail

 • 976188 nie można przypisać role do użytkownika, nawet jeśli masz uprawnienie do przypisywania ról w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 976978 komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM Online w organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "nie można przekazać pliku albo nie jest to prawidłowy plik dostosowania

 • 979052 komunikat o błędzie podczas uruchamiania raportu, który zawiera kilka parametrów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Operacja ma limit czasu"

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i zostały dołączone do pakietu zbiorczego aktualizacji 6.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 6 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 974584 programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można wdrożyć przy użyciu konta, które ma uprawnienia administratora lokalnego na Microsoft SQL Server

 • 974597 załączniki Htm i html, które mogą zawierać złośliwe skrypty mogą być otwarte w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 974896 tabele Asyncoperation powiększać bardzo duże w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera kroki, które można wykonać przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji 5, jeśli chcesz zachować funkcjonalność wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • 948155 A datę lub czas, nie mogą być konwertowane na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950476 A daty lub godziny nie jest konwertowany na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w pakiet zbiorczy aktualizacji 4.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 4 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 959758 nie można skonfigurować adresów URL programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i schematu domeny usługi Active Directory niezależnie dla użytkowników usługi Active Directory zewnętrznych i wewnętrznych użytkowników usługi Active Directory

 • 963054 programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 generuje działania dla nieaktywnych członków listy marketingowej podczas tworzenia działań w ramach kampanii, szybkiej kampanii działań i działania dotyczące korespondencji seryjnej z listy marketingowej

 • 969946 to narzędzie jest dostępne dla wyodrębnić token śledzenia z tematu wiadomości e-mail i zaktualizować kolumny token śledzenia tabeli wiadomości e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958084 poprawka jest dostępna do wyłączenia funkcji inteligentnego dopasowywania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955138 występują przekroczenia limitu czasu lub niska wydajność podczas próby dostępu do niektórych widoków w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 951909 komunikat o błędzie podczas próby zaimportowania dostosowań do innego serwera Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nieprawidłowy prefiks nazwy"

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są uwzględnione w pakiet zbiorczy aktualizacji 3.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 3 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 958562 Domyślna dokładność pole środków pieniężnych jest ustawiona na dwa, gdy używasz języka koreańskiego lub języka japońskiego w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 956330 Niska wydajność i wysokie użycie Procesora wystąpić podczas importowania dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968515 Istniejące role zabezpieczeń niestandardowych nie są przyznawane uprawnienia ukryte po zastosowaniu poprawki 950886 w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 958601 W programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 notatki zostaną utracone po wykryciu zduplikowanego rekordu podczas próby zapisania rekordu

 • 968672 Adresat nie widzi ikonę śledzonych wiadomości e-mail programu Microsoft Dynamics CRM, kiedy użytkownik programu Microsoft Dynamics CRM wysyła innego użytkownika programu Microsoft Dynamics CRM śledzone wiadomości programu Microsoft Dynamics CRM

 • 968755 Bardzo dużych tabel AsyncOperationBase i WorkflowLogBase i występują problemy z wydajnością podczas korzystania z wielu przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 968793 nie można opublikować przepływy pracy po zainstalowaniu lub usunąć poprawkę programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub pakiet zbiorczy aktualizacji

Następujące artykuły z bazy wiedzy zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 2 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 954322 Komunikat o błędzie podczas importowania dostosowań do uaktualnienia wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nie można przekazać pliku lub importowanie nie powiodło się"

 • 954940 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia rekordu encji niestandardowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Wystąpił błąd, skontaktuj się z administratorem"

 • 955452 Znaki wysuwu wiersza nie są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail, która używa szablonu wiadomości e-mail do renderowania danych, który ma wiersz źródła danych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 955745 Komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook: "Ta implementacja nie jest częścią systemu Windows Platform FIPS sprawdzone algorytmy kryptograficzne"

 • 956527 Trzy razy więcej pamięci w wersji 4.0, jak w wersji 3.0 korzysta z klienta aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 spowalnia na przyjmowanie niedopuszczalnych poziomów, podczas przetwarzania wiadomości e-mail przy użyciu Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM

 • 957871 Rekordy zadania rozszerzania przepływu pracy powodują tabeli AsyncOperationBase w bazie danych MSCRM zbyt duży w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 959549 Administratorzy mogą przeglądać nieoczekiwanie użytkowników usługi Active Directory, którzy nie należą do jednostki organizacyjnej administratora w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

Z następującymi artykułami bazy KB zawiera poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub skonfigurować ręcznie i które są zawarte w pakiecie zbiorczym aktualizacji 1.Uwaga Jeśli uprzednio zainstalowano pakiet zbiorczy aktualizacji 1 i ręcznie włączono te poprawki i aktualizacje, nie trzeba ręcznie włączyć te poprawki i aktualizacje, po zastosowaniu 13 pakietu zbiorczego aktualizacji.

 • 948843 użytkownik może wystąpić niska wydajność podczas uruchamiania lub edytowania przepływów pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 950175 Nie można używać programu Outlook, zgodnie z oczekiwaniami, aż wszystkie dodatki programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 są ładowane.

 • 950542 Synchroniczne dodatki typu plug-in nie reagują na zdarzenia, które są wywoływane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 953340 Wiadomości e-mail od użytkownika CRM do kolejki nie są dostarczane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager zajmuje dużo czasu do otwarcia na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0

Poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki

Aktualizacja 13 pakiet zbiorczy dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 zawiera następujące poprawki i aktualizacje, które były wydawane jako indywidualne poprawki:

 • 2306930 "System.Data.SqlClient.SqlException: Podkwerenda zwrócił wartość więcej niż 1" komunikat o błędzie podczas próby użycia opcji Zaawansowane wyszukiwanie do dodawania członków do listy marketingowej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2387536 występują wysokie użycie Procesora i wysokie użycie pamięci podczas wiele powiadomień są generowane w krótkim czasie na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • 2346217 outlook przestaje działać po zakończeniu procesu korespondencji seryjnej za pomocą opcji Edytuj poszczególne dokumenty w kliencie programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Outlook

 • 2406746 wiadomość chronioną usługą IRM e-mail jest podnoszony do działania e-mail w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 nieoczekiwanie

 • 2308072 Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można wznowić do przetwarzania wiadomości e-mail po Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 napotka problem

Problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base

13 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:

 • Otrzymujesz komunikat o błędzie, gdy zostanie ustawiona wartość w polu długość rekordu w arabska wersja systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

 • Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 dla programu Microsoft Office Outlook pobiera zdarzeń powiadamiania dla wszystkich organizacji, zamiast powiadomienia pobrać tylko dla skonfigurowane organizacji. Dlatego wystąpić wysokie użycie pamięci i obciążenia Procesora.

 • Podczas próby ponownego otwarcia podmiot szansy sprzedaży, nie masz praw do ukończenia procesu nieoczekiwanie. Dodatkowo wartość w polu ActualRevenue i wartość w polu ActualCloseDate są resetowane do wartości null nawet, jeśli nie jest ponownie szansę sprzedaży.

 • Po włączeniu funkcji wykrywania duplikatów dla jednostek, które przy próbie zaimportowania do programu Microsoft Dynamics CRM nie można użyć funkcji importu danych do zaimportowania jednostki. Ten problem występuje, jeżeli podmioty zawierają atrybuty wyszukiwania.

 • Usługa usuwania nie można usunąć rekordów pomyślnie z powodu nieefektywne kwerend w ramach procedury przechowywane CleanupInactiveWorkflowAssemblies.

 • Po uruchomieniu zadanie wykrywania duplikatów, siatka potencjalne duplikaty rekordu wyświetlane niepoprawne dane.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Otrzymujesz wiadomości e-mail z routera, który korzysta z konta e-mail POP3.

  • Wiadomość e-mail zawiera załącznik, który używa kodowania UTF-8.

  W tym scenariuszu załącznik zawiera nieprawidłowe znaki.

 • Podczas importowania organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, ulega awarii programu Deployment Manager. Ten problem występuje na komputerach z systemem 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008 lub który prowadził 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008 R2.

 • Data w polu Ostatniej modyfikacji na nie jest aktualizowany po zmianie uprawnień na rola zabezpieczeń.

 • Nie można uruchomić Kreatora konfiguracji w kliencie aplikacji Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook z dostępem w trybie Offline, jeśli konto użytkownika zawiera apostrof (').

 • Gdy Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM przetwarza wiadomości e-mail ze skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server 2010, bieżąca data zakończenia jest niepoprawna.

 • Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM nie śledzi wiadomości e-mail poza biurem (OOF).

 • E-mail'E token śledzenia duplikatów podczas tworzenia wiadomości e-mail z przepływu pracy.

 • Załóżmy, że uruchomienie wersji Beta programu Internet Explorer 9. Podczas tworzenia konta, pojawi się błąd skryptu.

 • Załóżmy, że uruchomienie wersji Beta programu Internet Explorer 9. Po uruchomieniu funkcji Podgląd wydruku , nie można wybrać opcję wszystkie rekordy na wszystkich stronach w oknie dialogowym Drukuj listę .

Uwagi specjalne

64-bitowe wersje pakietu Office 2010 nie będą obsługiwane w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Dzięki zainstalowane 8 pakiet zbiorczy aktualizacji Usługa routera poczty E-mail programu Microsoft CRM obsługuje Microsoft Exchange 2010. Z 12 pakietu zbiorczego aktualizacji zainstalowanych Rule Deployment Wizard obsługuje Microsoft Exchange 2010.

Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook automatycznej aktualizacji identyfikatorów i identyfikatory łączy

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z funkcji automatycznej aktualizacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Arabski

199444&clcid=0x401

8979C030-64FC-4344-84FA-55389A8CB6A4

Chiński (uproszczony)

199444&clcid=0x804

8F28C25B-4F91-41B3-B566-54063F96FE20

Chiński (Hong Kong)

199444&clcid=0xc04

BD32F059-937F-42E4-B029-51ED71791E00

Chiński (tradycyjny)

199444&clcid=0x404

CC67A248-ABDD-49EE-B53E-2A4B1E253E36

Czeski

199444&clcid=0x405

1C5CD2F2-1517-4CF4-98A1-F2CAB61A6BAB

Duński

199444&clcid=0x406

FDACBBC3-ECAE-4869-BF58-12249A566D3D

Holenderski

199444&clcid=0x413

C8095523-F075-4BFB-B24D-1AF9257232EE

Angielski

199444&clcid=0x409

414017EA-201F-401D-BD4D-FDB8C2FD5AC8

Zakończ

199444&clcid=0x40b

B53EB88A-FD96-481C-A189-E5307C989C32

Francuski

199444&clcid=0x40c

2CE987D4-86AC-45FD-8FF0-CB0D180A9101

Niemiecki

199444&clcid=0x407

0F6E2FB0-AF4F-4E58-9D68-4B5C1709EBC3

Grecki

199444&clcid=0x408

018F7BF9-D4C6-433C-91C1-CDCC3847E232

Hebrajski

199444&clcid=0x40d

CDF41998-06F4-4A7B-996F-8EA535129F1D

Węgierski

199444&clcid=0x40e

5547F330-E92B-4099-9490-0597B47FB061

Włoski

199444&clcid=0x410

E22BB1B2-4D46-4C38-9737-103D5EBF5DCB

Japoński

199444&clcid=0x411

D4AF0196-1CB3-46F1-A33D-2B811101DC61

Koreański

199444&clcid=0x412

64164091-4D85-4076-A3F1-478404729BB2

Norweski

199444&clcid=0x414

A5274B62-9291-4173-826C-403F92253562

Polski

199444&clcid=0x415

FCC9BF44-056D-4F85-9900-B471C2348A93

Portugalski (Brazylia)

199444&clcid=0x416

29FF80CA-EBB7-4089-B34E-E326BD176753

Portugalski (Portugalia)

199444&clcid=0x816

19B092CB-3BEC-4282-9EE9-5FA4A0AA923A

Rosyjski

199444&clcid=0x419

14CA26F8-BE65-428F-B98B-AFBEFDA22DE9

Hiszpański

199444&clcid=0x40a

01ED4223-FF9F-4B45-9D89-A4A402555239

Szwedzki

199444&clcid=0x41d

E934D2C4-9D01-410D-A7F0-21C02E8B3F10

Turecki

199444&clcid=0x41f

DC6051CF-2E5A-4637-8AB4-FFD997CC705D

Informacje o plikach

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje o pliku


Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.


Serwer Microsoft Dynamics CRM

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Account_Distribution.rdl

Nie dotyczy

65413

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Distribution_Detail.rdl

Nie dotyczy

114335

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview.rdl

Nie dotyczy

12388

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Overview_SubReport.rdl

Nie dotyczy

175277

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary.rdl

Nie dotyczy

40718

19-Sep-2010

05:41

x86

Account_Summary_Subreport.rdl

Nie dotyczy

89998

19-Sep-2010

05:41

x86

action.js

Nie dotyczy

44660

19-Sep-2010

05:41

x86

Activities.rdl

Nie dotyczy

60248

19-Sep-2010

05:41

x86

activitiesdetail.aspx

Nie dotyczy

4891

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesDetail.rdl

Nie dotyczy

162447

19-Sep-2010

05:41

x86

ActivitiesWebService.asmx

Nie dotyczy

175

19-Sep-2010

05:41

x86

Activity.js

Nie dotyczy

16401

19-Sep-2010

05:41

x86

addfields.aspx

Nie dotyczy

10798

19-Sep-2010

05:41

x86

AddUsers.css.aspx

Nie dotyczy

3622

19-Sep-2010

05:41

x86

adpick.dll

4.0.7333.3018

191848

19-Sep-2010

05:41

x86

AdvancedFind.asmx

Nie dotyczy

169

19-Sep-2010

05:41

x86

advancedfind.htc

Nie dotyczy

28192

19-Sep-2010

05:41

x86

advfind.css.aspx

Nie dotyczy

9186

19-Sep-2010

05:41

x86

af_cnd_common.js

Nie dotyczy

2055

19-Sep-2010

05:41

x86

Annotation.asmx1

Nie dotyczy

171

19-Sep-2010

05:41

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid.htc

Nie dotyczy

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterContainer.htc

Nie dotyczy

1393

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridFilterSelector.htc

Nie dotyczy

1343

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGridWebService.asmx

Nie dotyczy

166

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_DefaultData.htc

Nie dotyczy

19095

19-Sep-2010

05:41

x86

AppGrid_JumpBar.htc

Nie dotyczy

1790

19-Sep-2010

05:41

x86

AssociateRecords.asmx

Nie dotyczy

165

19-Sep-2010

05:41

x86

attach.htc

Nie dotyczy

471

19-Sep-2010

05:41

x86

attachment_edit.aspx

Nie dotyczy

3795

19-Sep-2010

05:41

x86

attributeList.aspx

Nie dotyczy

1861

19-Sep-2010

05:41

x86

attributelist.htc

Nie dotyczy

5493

19-Sep-2010

05:41

x86

attributemappings.aspx

Nie dotyczy

36923

19-Sep-2010

05:41

x86

autoshow.htc

Nie dotyczy

11028

19-Sep-2010

05:41

x86

autotooltip.htc

Nie dotyczy

327

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Find.aspx

Nie dotyczy

2165

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx

Nie dotyczy

3084

19-Sep-2010

05:41

x86

bar_Top.aspx1

Nie dotyczy

1633

19-Sep-2010

05:41

x86

BulkDelete.asmx

Nie dotyczy

171

19-Sep-2010

05:41

x86

calendar.css.aspx

Nie dotyczy

1640

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status.rdl

Nie dotyczy

12852

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_Detail.rdl

Nie dotyczy

25398

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Activity_Status_SubReport.rdl

Nie dotyczy

56935

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Comparison.rdl

Nie dotyczy

81310

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Est_Revenue_Detail.rdl

Nie dotyczy

21455

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance.rdl

Nie dotyczy

12881

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_Detail_Report.rdl

Nie dotyczy

11487

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Performance_SubReport.rdl

Nie dotyczy

146309

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Placed_Order_Detail.rdl

Nie dotyczy

18823

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Real_Revenue_Detail.rdl

Nie dotyczy

20585

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Response_Detail.rdl

Nie dotyczy

24227

19-Sep-2010

05:41

x86

Campaign_Task_Detail.rdl

Nie dotyczy

25261

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table.rdl

Nie dotyczy

93737

19-Sep-2010

05:41

x86

Case_Summary_Table_Detail.rdl

Nie dotyczy

59772

19-Sep-2010

05:41

x86

Category.htc

Nie dotyczy

1952 r.

19-Sep-2010

05:41

x86

CategoryHeading.htc

Nie dotyczy

832

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_FollowUp.htc

Nie dotyczy

7031

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Lookup.htc

Nie dotyczy

2557

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Resources.htc

Nie dotyczy

2214

19-Sep-2010

05:41

x86

Category_Subject.htc

Nie dotyczy

786

19-Sep-2010

05:41

x86

CheckBoxList.htc

Nie dotyczy

1170

19-Sep-2010

05:41

x86

clientcontrol.htc

Nie dotyczy

5725

19-Sep-2010

05:41

x86

ClientInstaller.exe

6.1.22.4

552296

19-Sep-2010

05:41

x86

ColumnResize.htc

Nie dotyczy

868

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss.rdl

Nie dotyczy

48169

19-Sep-2010

05:41

x86

Competitor_Win_Loss_Details.rdl

Nie dotyczy

78152

19-Sep-2010

05:41

x86

condition.htc

Nie dotyczy

6679

19-Sep-2010

05:41

x86

conditioncontrol.htc

Nie dotyczy

4844

19-Sep-2010

05:41

x86

conditionfield.htc

Nie dotyczy

12221

19-Sep-2010

05:41

x86

conditiongroup.htc

Nie dotyczy

11204

19-Sep-2010

05:41

x86

config.xml

Nie dotyczy

507

19-Sep-2010

05:44

x86

ContextHelper.htc

Nie dotyczy

1578

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.css.aspx

Nie dotyczy

1518

19-Sep-2010

05:41

x86

contractCal.htc

Nie dotyczy

2227

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css.aspx

Nie dotyczy

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

controls.css1

Nie dotyczy

10615

19-Sep-2010

05:41

x86

convert_activity.aspx

Nie dotyczy

6804

19-Sep-2010

05:41

x86

conv_response.aspx

Nie dotyczy

10470

19-Sep-2010

05:41

x86

Copyright.htm

Nie dotyczy

2860

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmAsyncService.exe

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

05:41

x86

crmme_bkgnd.gif

Nie dotyczy

153

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmOfflineSync.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dot

Nie dotyczy

59782

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMTemplate.dotm

Nie dotyczy

29971

19-Sep-2010

05:41

x86

crmToday.htc

Nie dotyczy

514

19-Sep-2010

05:41

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

Nie dotyczy

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerServer.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CrmVerServer.dll1

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_Logo.gif2

Nie dotyczy

2302

19-Sep-2010

05:41

x86

CRM_OnlineLogo.gif2

Nie dotyczy

2341

19-Sep-2010

05:41

x86

customactivityform.aspx

Nie dotyczy

3683

19-Sep-2010

05:41

x86

CustomerService.asmx

Nie dotyczy

164

19-Sep-2010

05:41

x86

customizations.xsd

Nie dotyczy

84564

19-Sep-2010

05:41

x86

dataslug.htc

Nie dotyczy

3063

19-Sep-2010

05:41

x86

date.js

Nie dotyczy

29035

19-Sep-2010

05:41

x86

datenavigationbar.htc

Nie dotyczy

2690

19-Sep-2010

05:41

x86

default.aspx

Nie dotyczy

3854

19-Sep-2010

05:41

x86

default1.aspx

Nie dotyczy

700

19-Sep-2010

05:41

x86

DefaultAddonFilter.dll

4.0.7333.3018

28520

19-Sep-2010

05:41

x86

Details.js

Nie dotyczy

4411

19-Sep-2010

05:41

x86

DialogList.asmx

Nie dotyczy

169

19-Sep-2010

05:41

x86

dialogs.htc

Nie dotyczy

1267

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_assignqueue.aspx

Nie dotyczy

5202

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_bulkemail.aspx

Nie dotyczy

11187

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_convertlead.aspx

Nie dotyczy

2681

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_merge.aspx

Nie dotyczy

13301

19-Sep-2010

05:41

x86

dlg_runreport.aspx

Nie dotyczy

3965

19-Sep-2010

05:41

x86

DMSnapin.chm

Nie dotyczy

37818

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicateDetection.asmx

Nie dotyczy

179

19-Sep-2010

05:41

x86

DuplicatesList.aspx

Nie dotyczy

3499

19-Sep-2010

05:41

x86

duration.htc1

Nie dotyczy

10401

19-Sep-2010

05:41

x86

Ed.aspx

Nie dotyczy

867

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx1

Nie dotyczy

2575

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx18

Nie dotyczy

7328

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx21

Nie dotyczy

7333

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx53

Nie dotyczy

2347

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx6

Nie dotyczy

2425

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx9

Nie dotyczy

105018

19-Sep-2010

05:41

x86

edit.aspx99

Nie dotyczy

44150

19-Sep-2010

05:41

x86

EDWNative.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Ef.aspx

Nie dotyczy

623

19-Sep-2010

05:41

x86

Eh.aspx

Nie dotyczy

564

19-Sep-2010

05:41

x86

EmailTemplateService.asmx

Nie dotyczy

169

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js

Nie dotyczy

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js1

Nie dotyczy

10091

19-Sep-2010

05:41

x86

encodedecode.js2

Nie dotyczy

1762

19-Sep-2010

05:41

x86

EntityConfig.aspx

Nie dotyczy

3612

19-Sep-2010

05:41

x86

entityconfig.js

Nie dotyczy

12570

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.aspx

Nie dotyczy

8470

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.css.aspx

Nie dotyczy

3045

19-Sep-2010

05:41

x86

entityform.js

Nie dotyczy

4220

19-Sep-2010

05:41

x86

entityhome.css.aspx

Nie dotyczy

1700

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc

Nie dotyczy

2417

19-Sep-2010

05:41

x86

entitylist.htc1

Nie dotyczy

4932

19-Sep-2010

05:41

x86

EntitySelect.htc

Nie dotyczy

2691

19-Sep-2010

05:41

x86

err.aspx

Nie dotyczy

1743

19-Sep-2010

05:41

x86

err.css

Nie dotyczy

479

19-Sep-2010

05:41

x86

eula.rtf

Nie dotyczy

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

event.aspx

Nie dotyczy

3860

19-Sep-2010

05:41

x86

export_dlg.aspx

Nie dotyczy

10259

19-Sep-2010

05:41

x86

FetchBuilder.js

Nie dotyczy

10921

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldlist.htc

Nie dotyczy

3488

19-Sep-2010

05:41

x86

fieldprops.aspx

Nie dotyczy

10498

19-Sep-2010

05:41

x86

fields.js

Nie dotyczy

27762

19-Sep-2010

05:41

x86

filtercontrol.htc

Nie dotyczy

8715

19-Sep-2010

05:41

x86

filtereditor.htc

Nie dotyczy

5630

19-Sep-2010

05:41

x86

filterentity.htc

Nie dotyczy

18573

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfield.htc

Nie dotyczy

24322

19-Sep-2010

05:41

x86

filterfieldgroup.htc

Nie dotyczy

11439

19-Sep-2010

05:41

x86

fiscalsettings.aspx

Nie dotyczy

8258

19-Sep-2010

05:41

x86

form.crm.htc

Nie dotyczy

15888

19-Sep-2010

05:41

x86

Form.css.aspx1

Nie dotyczy

3076

19-Sep-2010

05:41

x86

FormAction.js

Nie dotyczy

8671

19-Sep-2010

05:41

x86

formProperties.aspx

Nie dotyczy

5482

19-Sep-2010

05:41

x86

freeform.htc

Nie dotyczy

3244

19-Sep-2010

05:41

x86

FrequencyControl.htc

Nie dotyczy

14904

19-Sep-2010

05:41

x86

fulltree.htc

Nie dotyczy

26950

19-Sep-2010

05:41

x86

gantt.js

Nie dotyczy

25546

19-Sep-2010

05:41

x86

GanttControlWebService.asmx

Nie dotyczy

173

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css

Nie dotyczy

747

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css.aspx

Nie dotyczy

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global.css1

Nie dotyczy

998

19-Sep-2010

05:41

x86

Global.js

Nie dotyczy

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global.js1

Nie dotyczy

52348

19-Sep-2010

05:41

x86

global1.aspx

Nie dotyczy

6031

19-Sep-2010

05:41

x86

global2.aspx

Nie dotyczy

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global3.aspx

Nie dotyczy

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

global4.aspx

Nie dotyczy

4824

19-Sep-2010

05:41

x86

global_dynamic_styles.css

Nie dotyczy

13240

19-Sep-2010

05:41

x86

global_styles.css

Nie dotyczy

74990

19-Sep-2010

05:41

x86

glowingImg.htc

Nie dotyczy

680

19-Sep-2010

05:41

x86

grid.htc

Nie dotyczy

20094

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Bin.Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SysCust.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Help.Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

help_toc.xml.op

Nie dotyczy

73726

19-Sep-2010

05:41

x86

hidden.htc

Nie dotyczy

1937

19-Sep-2010

05:41

x86

hintText.htc

Nie dotyczy

1341

19-Sep-2010

05:41

x86

homePage.js

Nie dotyczy

10625

19-Sep-2010

05:41

x86

htmlbar.htc

Nie dotyczy

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

ico_mobileEntityManagement.png

Nie dotyczy

7921

19-Sep-2010

05:41

x86

IFRAME.htc

Nie dotyczy

1895

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.dtm.htc

Nie dotyczy

1178

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.htc

Nie dotyczy

45669

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.party.htc

Nie dotyczy

2008

19-Sep-2010

05:41

x86

img.lu.presence.htc

Nie dotyczy

4943

19-Sep-2010

05:41

x86

IMG.lu.transcur.htc

Nie dotyczy

3506

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportJob.asmx

Nie dotyczy

170

19-Sep-2010

05:41

x86

ImportWebService.asmx

Nie dotyczy

167

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.chk.htc

Nie dotyczy

1704

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.dtm.htc

Nie dotyczy

4938

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.hid.htc

Nie dotyczy

1387

19-Sep-2010

05:41

x86

input.localradio.htc

Nie dotyczy

536

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.mny.htc

Nie dotyczy

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.num.htc

Nie dotyczy

6441

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.radio.htc

Nie dotyczy

4727

19-Sep-2010

05:41

x86

input.relchk.htc

Nie dotyczy

1668

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.eml.htc

Nie dotyczy

2963

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.htc

Nie dotyczy

2932

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.ticker.htc

Nie dotyczy

ustawy nr 2669

19-Sep-2010

05:41

x86

INPUT.text.url.htc

Nie dotyczy

4638

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice.rdl

Nie dotyczy

11006

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status.rdl

Nie dotyczy

30623

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_Status_Detail.rdl

Nie dotyczy

72853

19-Sep-2010

05:41

x86

Invoice_SubReport.rdl

Nie dotyczy

101510

19-Sep-2010

05:41

x86

LangTranslationsImport.aspx

Nie dotyczy

5724

19-Sep-2010

05:41

x86

Lead_Source_Effectiveness.rdl

Nie dotyczy

112110

19-Sep-2010

05:41

x86

left.aspx.main

Nie dotyczy

5465

19-Sep-2010

05:41

x86

left.css.aspx

Nie dotyczy

1346

19-Sep-2010

05:41

x86

list.htc

Nie dotyczy

4347

19-Sep-2010

05:41

x86

listEdit.htc

Nie dotyczy

19289

19-Sep-2010

05:41

x86

Lookup.js

Nie dotyczy

7995

19-Sep-2010

05:41

x86

LookupDialogsAppGrid.js

Nie dotyczy

5274

19-Sep-2010

05:41

x86

MailMerge.asmx

Nie dotyczy

170

19-Sep-2010

05:41

x86

mailmergetemplatepersonal.xml

Nie dotyczy

857

19-Sep-2010

05:41

x86

manageRelationship.js

Nie dotyczy

16431

19-Sep-2010

05:41

x86

map_xml.aspx2

Nie dotyczy

5321

19-Sep-2010

05:41

x86

MarketingAutomation.asmx

Nie dotyczy

180

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.css.aspx

Nie dotyczy

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

menu.htc

Nie dotyczy

26482

19-Sep-2010

05:41

x86

MENU1.ASPX

Nie dotyczy

10101

19-Sep-2010

05:41

x86

MergeRecords.asmx

Nie dotyczy

163

19-Sep-2010

05:41

x86

MessageBody.htc

Nie dotyczy

12258

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll1

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

1353576

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Campaigns.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

4.0.7333.3018

243560

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

4.0.7333.3018

104296

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

4.0.7333.3018

141160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DeploymentService.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.dll1

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.DuplicateDetection.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll1

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Faxes.FxsComWrapper.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll1

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.2

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.3

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll.4

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.dll

4.0.7333.3018

157544

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Mobile.Application.Pages.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.dll

4.0.7333.3018

21864

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Engine.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Report.dll

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.APIServer.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Async.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.Common.dll

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.DiscoveryServer.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.HelpContent.dll

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Monitoring.Tests.WebApp.dll

4.0.7333.3018

12648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll1

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Callout.Base.dll

3.0.5300.1

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Passport.dll

4.0.7333.3018

22888

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll1

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll1

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll1

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll1

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Scheduling.dll

4.0.7333.3018

309096

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SE.GenerateCascadingDBFunction.dll2

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.ConfigDatabaseInstaller.dll3

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll1

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll1

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll3

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureOrg.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe1

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll1

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Setup.StatsDatabaseInstaller.dll1

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Test.Pages.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll.2

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.dll

4.0.7333.3018

522088

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinRes.dll

4.0.7333.3018

21352

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ADSIWrapper.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe

4.0.7333.3018

17768

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ComAdminWrapper.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.EncryptPwd.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Service.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.exe

4.0.7333.3018

710504

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Tools.WRPCKeyRenewal.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.Crm.WebStore.dll1

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.managementconsole.dll

6.0.6000.16384

251752

19-Sep-2010

05:41

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

Nie dotyczy

1857

19-Sep-2010

05:41

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

Nie dotyczy

30728

19-Sep-2010

05:41

x86

MMCFxCommon.dll

6.0.6000.16384

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

MonAntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.DiscoveryService.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMicrosoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

MonMSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

Monmsidcrl40.dll

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

05:41

x86

monthcalendar.htc

Nie dotyczy

5348

19-Sep-2010

05:41

x86

mouseover.htc

Nie dotyczy

328

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

05:41

x86

MSCRMMonitoringService.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

05:41

x86

msignin.aspx

Nie dotyczy

2467

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcm80.dll

9.0.30729.1

225280

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcp80.dll

9.0.30729.1

572928

19-Sep-2010

05:41

x86

msvcr80.dll

9.0.30729.1

655872

19-Sep-2010

05:41

x86

multipicklist.htc

Nie dotyczy

4517

19-Sep-2010

05:41

x86

nav.htc

Nie dotyczy

8931

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts.rdl

Nie dotyczy

35237

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Accounts_Detail.rdl

Nie dotyczy

91335

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases.rdl

Nie dotyczy

92490

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Cases_Detail.rdl

Nie dotyczy

105364

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads.rdl

Nie dotyczy

43037

19-Sep-2010

05:41

x86

Neglected_Leads_Detail.rdl

Nie dotyczy

68754

19-Sep-2010

05:41

x86

newimport.xml

Nie dotyczy

3957127

19-Sep-2010

05:41

x86

nextbutton.htc

Nie dotyczy

988

19-Sep-2010

05:41

x86

notectrl.htc

Nie dotyczy

3399

19-Sep-2010

05:41

x86

notes.htc

Nie dotyczy

19069

19-Sep-2010

05:41

x86

NotificationList.htc

Nie dotyczy

6596

19-Sep-2010

05:41

x86

offlinedata.aspx

Nie dotyczy

3288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremglo_Glossary.htm

Nie dotyczy

171159

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_act_CreateActivity.htm

Nie dotyczy

67744

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_dd_findandmerge.htm

Nie dotyczy

15930

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremHow_dmw_install.htm

Nie dotyczy

9278

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_install.htm

Nie dotyczy

4681

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_mobile_use.htm

Nie dotyczy

5495

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_oi_im.htm

Nie dotyczy

10762

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_change_org.htm

Nie dotyczy

5359

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_createinoutlook.htm

Nie dotyczy

59239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_CreateRecord.htm

Nie dotyczy

44210

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_install.htm

Nie dotyczy

31063

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_saveasactivity.htm

Nie dotyczy

45083

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_synchronize.htm

Nie dotyczy

51350

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_ol_update_client_install.htm

Nie dotyczy

6239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_persopt_ViewProfile.htm

Nie dotyczy

10799

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_add_related.htm

Nie dotyczy

10713

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_apply_wrkflow.htm

Nie dotyczy

8426

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_commontasks.htm

Nie dotyczy

5082

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Delete.htm

Nie dotyczy

31329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_edit_multiple.htm

Nie dotyczy

18115

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email.htm

Nie dotyczy

8892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_email_link.htm

Nie dotyczy

17751

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Export.htm

Nie dotyczy

40398

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Find.htm

Nie dotyczy

73447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_KeyboardShortcuts.htm

Nie dotyczy

13073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_mailmerge.htm

Nie dotyczy

56295

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_merge.htm

Nie dotyczy

6357

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Notes.htm

Nie dotyczy

19870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Print.htm

Nie dotyczy

48343

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_properties.htm

Nie dotyczy

15146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rec_Share.htm

Nie dotyczy

66440

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Create_Local_advanced.htm

Nie dotyczy

66838

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_rpt_Generate.htm

Nie dotyczy

31235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_commontasks.htm

Nie dotyczy

45698

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_config.htm

Nie dotyczy

42298

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_cust.htm

Nie dotyczy

61708

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_email.htm

Nie dotyczy

26218

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_mkt.htm

Nie dotyczy

28375

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_rpt.htm

Nie dotyczy

49015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_sales.htm

Nie dotyczy

32773

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_ss.htm

Nie dotyczy

23730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sec_svc.htm

Nie dotyczy

27151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_bulkmailstart.htm

Nie dotyczy

910

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_set_org_mkt_options.htm

Nie dotyczy

6534

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremhow_sj_cancel_sysjob.htm

Nie dotyczy

6444

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremImggreen_presence_icon.gif

Nie dotyczy

578

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_admin_UserSummary.htm

Nie dotyczy

7225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_CaseSummary.htm

Nie dotyczy

6730

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_NeglectedCases.htm

Nie dotyczy

6862

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_cs_TopKBArticles.htm

Nie dotyczy

6693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignActivityStatus.htm

Nie dotyczy

6781

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignComparison.htm

Nie dotyczy

6645

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_mkt_CampaignPerformance.htm

Nie dotyczy

6905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountDistribution.htm

Nie dotyczy

6889

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountOverview.htm

Nie dotyczy

7148

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountProductView.htm

Nie dotyczy

6868

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_AccountSummary.htm

Nie dotyczy

7787

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Activities.htm

Nie dotyczy

7003

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_CompetitorWinLoss.htm

Nie dotyczy

6939

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_ContactProductView.htm

Nie dotyczy

6810

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Invoices.htm

Nie dotyczy

7089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_InvoiceStatus.htm

Nie dotyczy

6508

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_LeadSourceEffectiveness.htm

Nie dotyczy

6641

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedAccounts.htm

Nie dotyczy

7153

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_NeglectedLeads.htm

Nie dotyczy

6691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Orders.htm

Nie dotyczy

6503

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Pipeline.htm

Nie dotyczy

6600

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_Quotes.htm

Nie dotyczy

7069

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_sf_SalesHistory.htm

Nie dotyczy

6498

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremrpt_ss_ServiceActivityVolume.htm

Nie dotyczy

6702

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_access.htm

Nie dotyczy

28279

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_conf.htm

Nie dotyczy

10239

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust.htm

Nie dotyczy

3901

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_activities.htm

Nie dotyczy

18089

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_general.htm

Nie dotyczy

31798

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_impexp.htm

Nie dotyczy

20147

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_other.htm

Nie dotyczy

17130

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_cust_workarounds.htm

Nie dotyczy

12737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_dm.htm

Nie dotyczy

10035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_email.htm

Nie dotyczy

20531

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_enterdata.htm

Nie dotyczy

29693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_find.htm

Nie dotyczy

22293

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_import.htm

Nie dotyczy

35764

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_misc.htm

Nie dotyczy

6468

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_outlook.htm

Nie dotyczy

2291

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client.htm

Nie dotyczy

35943

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_Outlook_Client_General.htm

Nie dotyczy

36415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_resources.htm

Nie dotyczy

2128

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt.htm

Nie dotyczy

2404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_exporttoexcel.htm

Nie dotyczy

9527

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_generate.htm

Nie dotyczy

18016

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_manage.htm

Nie dotyczy

15310

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_more_info.htm

Nie dotyczy

903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_rpt_print.htm

Nie dotyczy

8873

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_sj_systemjobs.htm

Nie dotyczy

905

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk.htm

Nie dotyczy

2040

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremts_wrk_workflows.htm

Nie dotyczy

11490

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_AdminGuide_overview.htm

Nie dotyczy

19871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_config.htm

Nie dotyczy

904

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Email.htm

Nie dotyczy

10811

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_com_Overview.htm

Nie dotyczy

4513

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_contracts.htm

Nie dotyczy

10576

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_con_CreateContractsTemplates.htm

Nie dotyczy

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_Overview.htm

Nie dotyczy

7871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_kba_viewing.htm

Nie dotyczy

7734

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_Overview.htm

Nie dotyczy

10382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_Create.htm

Nie dotyczy

6927

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cs_que_manage.htm

Nie dotyczy

6317

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_CustCapabilities.htm

Nie dotyczy

28174

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Entities.htm

Nie dotyczy

20765

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_mapping.htm

Nie dotyczy

10062

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_Relationships.htm

Nie dotyczy

11639

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_entity_translation.htm

Nie dotyczy

6640

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_events_overview.htm

Nie dotyczy

7772

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_HierarchicalRelationships.htm

Nie dotyczy

24287

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_cust_Overview.htm

Nie dotyczy

17972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_dd_findandmerge.htm

Nie dotyczy

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_imp_importenrich.htm

Nie dotyczy

15036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_activities.htm

Nie dotyczy

7470

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_camp_responses.htm

Nie dotyczy

7230

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ma_quick_campaign.htm

Nie dotyczy

10898

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_camp_Plan.htm

Nie dotyczy

11709

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mkt_list_Overview.htm

Nie dotyczy

8463

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_cust.htm

Nie dotyczy

4714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_mobile_use.htm

Nie dotyczy

3455

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Offline.htm

Nie dotyczy

10189

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Overview.htm

Nie dotyczy

11908

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_RecordsActivities.htm

Nie dotyczy

15804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_SendReceiveEmail.htm

Nie dotyczy

14025

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ol_Sync.htm

Nie dotyczy

10928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_org_ManagingUsers.htm

Nie dotyczy

14395

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_persopt.htm

Nie dotyczy

7671

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rec_requestchanges.htm

Nie dotyczy

6326

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rel_RelationshipRoles.htm

Nie dotyczy

9442

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Customize.htm

Nie dotyczy

14980

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Admin.htm

Nie dotyczy

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_default_all.htm

Nie dotyczy

11899

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Marketing.htm

Nie dotyczy

5563

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Sales.htm

Nie dotyczy

9334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Default_Service.htm

Nie dotyczy

6577

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_rpt_Overview.htm

Nie dotyczy

8411

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_config_mkt.htm

Nie dotyczy

5989

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_org_regional_language_options.htm

Nie dotyczy

7714

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_set_SecurityAccessRights.htm

Nie dotyczy

24087

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Accounts.htm

Nie dotyczy

12892

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Competition.htm

Nie dotyczy

5469

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_DiscountList.htm

Nie dotyczy

6526

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Leads.htm

Nie dotyczy

9163

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Opportunities.htm

Nie dotyczy

15151

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_PriceList.htm

Nie dotyczy

7707

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_Product.htm

Nie dotyczy

10358

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_ProductCatalog.htm

Nie dotyczy

4074

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_QOI.htm

Nie dotyczy

7797

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sf_UnitGroup.htm

Nie dotyczy

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_sj_monitor_systemjobs.htm

Nie dotyczy

8691

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_DefineServices.htm

Nie dotyczy

14035

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ManageWorkforce.htm

Nie dotyczy

7419

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_navigating_Service_Calendar.htm

Nie dotyczy

14467

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_OverviewAB.htm

Nie dotyczy

9625

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_ss_ServiceManagement.htm

Nie dotyczy

6634

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_troubleshoot_overview.htm

Nie dotyczy

4155

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_Accessibility.htm

Nie dotyczy

3537

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_DocOverview.htm

Nie dotyczy

6353

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ProductOverview.htm

Nie dotyczy

26009

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wel_ResourceCenter.htm

Nie dotyczy

3886

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_creating_using_workflows.htm

Nie dotyczy

11235

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_monitor_manage.htm

Nie dotyczy

7435

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_lifecycle.htm

Nie dotyczy

10475

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremug_wrk_workflow_structure.htm

Nie dotyczy

18938

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Account_list.htm

Nie dotyczy

102486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Activities_list.htm

Nie dotyczy

53860

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Appointment_form.htm

Nie dotyczy

48329

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Email_form.htm

Nie dotyczy

74327

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Fax_form.htm

Nie dotyczy

48629

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Letter_form.htm

Nie dotyczy

48936

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Notes_form.htm

Nie dotyczy

20032

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Phone_form.htm

Nie dotyczy

48872

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_act_Task_form.htm

Nie dotyczy

35328

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_bd_job_list.htm

Nie dotyczy

11882

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Case_list.htm

Nie dotyczy

49521

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_ContractLines_form.htm

Nie dotyczy

17363

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_Contract_list.htm

Nie dotyczy

58900

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KBTemplate_list.htm

Nie dotyczy

20368

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_list.htm

Nie dotyczy

55688

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_KB_search.htm

Nie dotyczy

29379

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cs_resolved_case_activity.htm

Nie dotyczy

8073

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_1N_Relationship.htm

Nie dotyczy

33550

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Attribute.htm

Nie dotyczy

26212

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomForm.htm

Nie dotyczy

4225

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Customization.htm

Nie dotyczy

71154

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomizeEntities.htm

Nie dotyczy

44605

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_CustomList.htm

Nie dotyczy

4216

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_DisplayStrings.htm

Nie dotyczy

7415

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_downloadWSDL.htm

Nie dotyczy

5023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Entity.htm

Nie dotyczy

199758

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_entity_preview_editor.htm

Nie dotyczy

10854

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_EventDetails.htm

Nie dotyczy

26519

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Export.htm

Nie dotyczy

11450

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ExportTranslation.htm

Nie dotyczy

6447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Form.htm

Nie dotyczy

80580

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_FormPreview.htm

Nie dotyczy

7750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Import.htm

Nie dotyczy

11689

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_ImportTranslation.htm

Nie dotyczy

5683

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_Mapping.htm

Nie dotyczy

10272

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_N1_Relationship.htm

Nie dotyczy

33484

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_NN_Relationship.htm

Nie dotyczy

22603

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_SelectIcons.htm

Nie dotyczy

9812

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_cust_View.htm

Nie dotyczy

48162

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_duprules_list.htm

Nie dotyczy

22219

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_global.htm

Nie dotyczy

8804

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_systemwide.htm

Nie dotyczy

25409

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dd_viewduplicates_form.htm

Nie dotyczy

7693

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_dm_area.htm

Nie dotyczy

120800

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_find_AdvancedFind_form.htm

Nie dotyczy

44588

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_AssignRecord_dlg.htm

Nie dotyczy

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Attach_dlg.htm

Nie dotyczy

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_PrintGrid.htm

Nie dotyczy

13881

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Properties_dlg.htm

Nie dotyczy

5628

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_ReadOnly.htm

Nie dotyczy

37209

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_gen_Sharing_dlg.htm

Nie dotyczy

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_imports_list.htm

Nie dotyczy

67555

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_imp_maps.htm

Nie dotyczy

28142

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampActivity_form.htm

Nie dotyczy

33750

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Campaigns.htm

Nie dotyczy

52424

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_CampResponse_form.htm

Nie dotyczy

42015

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Lists.htm

Nie dotyczy

80365

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_Qualification_form.htm

Nie dotyczy

38023

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mkt_quick_campaign_list.htm

Nie dotyczy

19719

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_mobile_cust.htm

Nie dotyczy

7288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_offlineconfiguration_form.htm

Nie dotyczy

13192

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ol_sitemap.htm

Nie dotyczy

4178

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_org_User_form.htm

Nie dotyczy

99711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_Customize_Regional_Options_dlg.htm

Nie dotyczy

6530

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_persopt_dlg.htm

Nie dotyczy

84010

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_Assign.htm

Nie dotyczy

9223

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rec_merge.htm

Nie dotyczy

6511

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_ReportViewer.htm

Nie dotyczy

897

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_Report_list.htm

Nie dotyczy

166346

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_rpt_wizard.htm

Nie dotyczy

39726

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_AnnctMgr.htm

Nie dotyczy

16227

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Autonumbering_dlg.htm

Nie dotyczy

6672

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnits.htm

Nie dotyczy

32146

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_BusinessUnitSettings.htm

Nie dotyczy

79386

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ContractTemplates_list.htm

Nie dotyczy

15782

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Currencies_list.htm

Nie dotyczy

17998

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Customize_Regional_Options_dlg.htm

Nie dotyczy

6391

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_DiscountLists.htm

Nie dotyczy

23911

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_EMailTemplates.htm

Nie dotyczy

27928

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FacilitiesEquipment.htm

Nie dotyczy

45406

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_FiscalSettings_dlg.htm

Nie dotyczy

7828

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Home.htm

Nie dotyczy

81288

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Language_Settings_dlg.htm

Nie dotyczy

6033

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_multiple_users.htm

Nie dotyczy

9715

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_PriceLists.htm

Nie dotyczy

33334

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_privacy.htm

Nie dotyczy

6581

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ProdCat.htm

Nie dotyczy

38404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Queues.htm

Nie dotyczy

14284

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_RelationshipRoles_list.htm

Nie dotyczy

34447

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_ResourceGroup_list.htm

Nie dotyczy

14572

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SalesTerrMgr.htm

Nie dotyczy

20112

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SecurityRoles_list.htm

Nie dotyczy

25967

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Services_list.htm

Nie dotyczy

22479

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Sites_list.htm

Nie dotyczy

20281

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SPwQ.htm

Nie dotyczy

67791

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SubjMgr.htm

Nie dotyczy

12972

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg.htm

Nie dotyczy

42827

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_customization.htm

Nie dotyczy

10978

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_email.htm

Nie dotyczy

6315

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_marketing.htm

Nie dotyczy

6969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Outlook.htm

Nie dotyczy

6270

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Regional.htm

Nie dotyczy

6302

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_SystemSet_dlg_Report.htm

Nie dotyczy

6056

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Teams_list.htm

Nie dotyczy

22034

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_templates_mailmerge_list.htm

Nie dotyczy

14711

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_TemplMgr.htm

Nie dotyczy

39903

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_UnitGroups_list.htm

Nie dotyczy

19204

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_Users_list.htm

Nie dotyczy

72894

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_set_WeeklySchedule.htm

Nie dotyczy

34805

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Address_form.htm

Nie dotyczy

5305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CloseOrder_form.htm

Nie dotyczy

6616

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Comp_list.htm

Nie dotyczy

45587

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Contact_list.htm

Nie dotyczy

99106

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_ConvertLead_dlg.htm

Nie dotyczy

22013

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_CustomerRelationship_dlg.htm

Nie dotyczy

12382

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_InvoiceProduct_form.htm

Nie dotyczy

11871

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Invoice_list.htm

Nie dotyczy

59488

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Lead_list.htm

Nie dotyczy

99036

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OpportunityProduct_form.htm

Nie dotyczy

9394

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OppRelationship_dlg.htm

Nie dotyczy

12237

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Oppt_list.htm

Nie dotyczy

83687

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_OrderProduct_form.htm

Nie dotyczy

7518

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Order_list.htm

Nie dotyczy

79119

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Product_list.htm

Nie dotyczy

64934

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_QuoteProduct_form.htm

Nie dotyczy

7523

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Quote_list.htm

Nie dotyczy

100553

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_RelationshipRole_dlg.htm

Nie dotyczy

6824

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_SaleslitAttach_form.htm

Nie dotyczy

17305

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sf_Saleslit_list.htm

Nie dotyczy

35737

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_sj_systemjobs_list.htm

Nie dotyczy

19482

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Appointment_form.htm

Nie dotyczy

33486

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_AptBook.htm

Nie dotyczy

95407

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_Calendar.htm

Nie dotyczy

88731

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_closures_list.htm

Nie dotyczy

13400

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_edit_weekly_schedule_dlg.htm

Nie dotyczy

111355

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleSvcAppt_form.htm

Nie dotyczy

65232

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm

Nie dotyczy

8404

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_SelectionRule_form.htm

Nie dotyczy

73656

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceAppt_form.htm

Nie dotyczy

57870

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm

Nie dotyczy

10263

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_ss_WorkingHours_dlg.htm

Nie dotyczy

32361

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_entity_props_form.htm

Nie dotyczy

2005 r.4

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_specify_wrkflow_cond_form.htm

Nie dotyczy

20969

19-Sep-2010

05:41

x86

OnlineHelpOnPremui_wrk_workflows_list.htm

Nie dotyczy

57180

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc

Nie dotyczy

2671

19-Sep-2010

05:41

x86

operatorlist.htc1

Nie dotyczy

4841

19-Sep-2010

05:41

x86

Order.rdl

Nie dotyczy

11013

19-Sep-2010

05:41

x86

Order_SubReport.rdl

Nie dotyczy

104387

19-Sep-2010

05:41

x86

osafehtm.dll

4.0.7333.3018

99688

19-Sep-2010

05:41

x86

Paging.htc

Nie dotyczy

3210

19-Sep-2010

05:41

x86

ParameterControl.htc

Nie dotyczy

3528

19-Sep-2010

05:41

x86

PCW_CAB_Serv1033.cab

Nie dotyczy

14445497

10-Nov-2011

08:09

x86

personalsettings.aspx

Nie dotyczy

67972

19-Sep-2010

05:41

x86

picklistmappings.aspx

Nie dotyczy

28155 jednostek

19-Sep-2010

05:41

x86

predefinedlist.htc

Nie dotyczy

2563

19-Sep-2010

05:41

x86

presence.htc

Nie dotyczy

6471

19-Sep-2010

05:41

x86

PresenceService.asmx

Nie dotyczy

164

19-Sep-2010

05:41

x86

print_dlg.aspx

Nie dotyczy

2987

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account.rdl

Nie dotyczy

53872

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Account_Detail.rdl

Nie dotyczy

241502

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact.rdl

Nie dotyczy

54059

19-Sep-2010

05:41

x86

Products_By_Contact_Detail.rdl

Nie dotyczy

239048

19-Sep-2010

05:41

x86

progressbar.htc

Nie dotyczy

1713

19-Sep-2010

05:41

x86

properties.aspx

Nie dotyczy

6096

19-Sep-2010

05:41

x86

PropertyPageDialog.aspx

Nie dotyczy

8299

19-Sep-2010

05:41

x86

PublishReports.exe

4.0.7333.3018

13160

19-Sep-2010

05:41

x86

querylist.htc

Nie dotyczy

3453

19-Sep-2010

05:41

x86

quickFindControl.htc

Nie dotyczy

2569

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote.rdl

Nie dotyczy

10987

19-Sep-2010

05:41

x86

Quote_SubReport.rdl

Nie dotyczy

108082

19-Sep-2010

05:41

x86

Re.aspx

Nie dotyczy

567

19-Sep-2010

05:41

x86

RegionalOptions.asmx

Nie dotyczy

164

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.asmx

Nie dotyczy

167

19-Sep-2010

05:41

x86

RelatedInformation.htc

Nie dotyczy

12123

19-Sep-2010

05:41

x86

RelationshipRolePicklist.asmx

Nie dotyczy

173

19-Sep-2010

05:41

x86

reportproperty.aspx

Nie dotyczy

17514

19-Sep-2010

05:41

x86

reports.asmx

Nie dotyczy

156

19-Sep-2010

05:41

x86

reportviewer.exe

9.0.30729.1

2994184

17-Sep-2010

09:48

x86

ResourceGroupUI.asmx

Nie dotyczy

172

19-Sep-2010

05:41

x86

ResourceSpecTree.asmx

Nie dotyczy

173

19-Sep-2010

05:41

x86

roleitem.htc

Nie dotyczy

2565

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc

Nie dotyczy

662

19-Sep-2010

05:41

x86

RowsBeforeScrolling.htc1

Nie dotyczy

708

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History.rdl

Nie dotyczy

30928

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_History_Detail.rdl

Nie dotyczy

117744

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline.rdl

Nie dotyczy

108368

19-Sep-2010

05:41

x86

Sales_Pipeline_Detail.rdl

Nie dotyczy

127670

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulePlanning.asmx

Nie dotyczy

173

19-Sep-2010

05:41

x86

ScheduleService.asmx

Nie dotyczy

170

19-Sep-2010

05:41

x86

SchedulingDialog.aspx

Nie dotyczy

9714

19-Sep-2010

05:41

x86

ScriptError.asmx

Nie dotyczy

170

19-Sep-2010

05:41

x86

scroll.htc

Nie dotyczy

1927 r

19-Sep-2010

05:41

x86

select.css.aspx

Nie dotyczy

1757

19-Sep-2010

05:41

x86

select.htc

Nie dotyczy

16656

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.picklist.htc

Nie dotyczy

7199

19-Sep-2010

05:41

x86

SELECT.relationshiprole.htc

Nie dotyczy

2310

19-Sep-2010

05:41

x86

selectBox.htc

Nie dotyczy

1702

19-Sep-2010

05:41

x86

sendemailstep.js

Nie dotyczy

2752

19-Sep-2010

05:41

x86

ServerSetup.dll

4.0.7333.3018

351080

19-Sep-2010

05:41

x86

server_i386_kb2267499_1033.msp

Nie dotyczy

14750208

19-Sep-2010

07:01

x86

Service.asmx1

Nie dotyczy

168

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume.rdl

Nie dotyczy

63971

19-Sep-2010

05:41

x86

Service_Activity_Volume_Detail.rdl

Nie dotyczy

100829

19-Sep-2010

05:41

x86

SetOptionsSelect.htc

Nie dotyczy

727

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

setup.Microsoft.Crm.SdkProxy30.dll

4.0.7333.3018

866152

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.3

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

Setup.Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

05:41

x86

signin.css

Nie dotyczy

518

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.htc

Nie dotyczy

15531

19-Sep-2010

05:41

x86

slugsupport.js

Nie dotyczy

57146

19-Sep-2010

05:41

x86

SmokeTests.exe

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

05:41

x86

sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140136

19-Sep-2010

05:41

x86

StringResourceMetadata.xml

Nie dotyczy

204847

19-Sep-2010

05:41

x86

SubjectManager.asmx

Nie dotyczy

175

19-Sep-2010

05:41

x86

sysCustUtil.js

Nie dotyczy

7202

19-Sep-2010

05:41

x86

SystemCustomization.asmx

Nie dotyczy

205

19-Sep-2010

05:41

x86

systemsettings.aspx

Nie dotyczy

38443

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.dtm.htc

Nie dotyczy

18538

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.lu.htc

Nie dotyczy

1251

19-Sep-2010

05:41

x86

TABLE.mny.htc

Nie dotyczy

1331

19-Sep-2010

05:41

x86

TableLayout.js

Nie dotyczy

24751

19-Sep-2010

05:41

x86

tabs.htc

Nie dotyczy

3672

19-Sep-2010

05:41

x86

taskbox.htc

Nie dotyczy

1063

19-Sep-2010

05:41

x86

TEXTAREA.htc

Nie dotyczy

2416

19-Sep-2010

05:41

x86

time.htc

Nie dotyczy

5354

19-Sep-2010

05:41

x86

timeedit.htc

Nie dotyczy

3743

19-Sep-2010

05:41

x86

timesheet.js

Nie dotyczy

35316

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

05:41

x86

Tool.Microsoft.Crm.WebStore.dll

4.0.7333.3018

18792

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.EDWLib.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

05:41

x86

Tools.Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles.rdl

Nie dotyczy

58675

19-Sep-2010

05:41

x86

Top_Knowledge_Base_Articles_Detail.rdl

Nie dotyczy

87840

19-Sep-2010

05:41

x86

TransactionCurrencyWebService.asmx

Nie dotyczy

178

19-Sep-2010

05:41

x86

tree.htc

Nie dotyczy

7242

19-Sep-2010

05:41

x86

treelist.htc

Nie dotyczy

2046

19-Sep-2010

05:41

x86

treeSubject.xsl

Nie dotyczy

1285

19-Sep-2010

05:41

x86

UserManager.asmx

Nie dotyczy

184

19-Sep-2010

05:41

x86

UserQuery.asmx

Nie dotyczy

170

19-Sep-2010

05:41

x86

User_Summary.rdl

Nie dotyczy

28995

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js

Nie dotyczy

21908

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js1

Nie dotyczy

8065

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js2

Nie dotyczy

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

util.js7

Nie dotyczy

8279

19-Sep-2010

05:41

x86

value.htc

Nie dotyczy

11746

19-Sep-2010

05:41

x86

vcredist.exe

9.0.30729.17

4216840

17-Sep-2010

09:49

x86

View.asmx

Nie dotyczy

167

19-Sep-2010

05:41

x86

ViewDuplicates.aspx

Nie dotyczy

13523

19-Sep-2010

05:41

x86

web.config

Nie dotyczy

20411

19-Sep-2010

05:41

x86

Workflow.asmx

Nie dotyczy

171

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.asp

Nie dotyczy

3547

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowstep.js

Nie dotyczy

27784

19-Sep-2010

05:41

x86

workflowTemplatePage.aspx

Nie dotyczy

10071

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

4.0.7333.3018

161640

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.dll1

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Common.Interop.dll1

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.exe

4.0.7333.3018

1050472

19-Sep-2010

05:41

x86

wwwroot.bin_Setup.Server.Utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

05:41

x86

x16_Outlook.png

Nie dotyczy

782

19-Sep-2010

05:41

x86

zoom.htc

Nie dotyczy

5230

19-Sep-2010

05:41

x86

dbhotfix_install.xml

Nie dotyczy

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_install.xml

Nie dotyczy

3693

19-Sep-2010

12:49

x86

crmse12057script.sql

Nie dotyczy

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse12057script.sql

Nie dotyczy

3502

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

Nie dotyczy

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

crmse9914script.sql

Nie dotyczy

1783

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

Nie dotyczy

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

Nie dotyczy

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

Nie dotyczy

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

Nie dotyczy

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_1.sql

Nie dotyczy

7140

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14305_2.sql

Nie dotyczy

3438

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1162

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_14294.sql

Nie dotyczy

54860

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_14294.sql

Nie dotyczy

17702

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Nie dotyczy

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Nie dotyczy

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Nie dotyczy

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Nie dotyczy

1086

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Nie dotyczy

3300

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Nie dotyczy

4287

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

814

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Nie dotyczy

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Nie dotyczy

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Nie dotyczy

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14230.sql

Nie dotyczy

1071

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14787.sql

Nie dotyczy

3044

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_14906.sql

Nie dotyczy

4114

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

842

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Nie dotyczy

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Nie dotyczy

43891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Nie dotyczy

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_11104.sql

Nie dotyczy

43687

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

462

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Nie dotyczy

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Nie dotyczy

2927

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

451

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Nie dotyczy

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14780.sql

Nie dotyczy

3045

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

466

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

Nie dotyczy

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_14650.sql

Nie dotyczy

1530

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

427

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

241

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

81

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

2382

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

468

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

72

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

568

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

494

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

3368

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

432

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

253

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

452

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

527

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

472

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

592

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

4350

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

487

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

260

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

1144

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

446

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

245

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

Nie dotyczy

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

Nie dotyczy

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

651

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

hotfixtimezonedisplaynames.sql

Nie dotyczy

164376

17-Sep-2010

09:57

x86

hotfixtimezonerules.sql

Nie dotyczy

15022

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

262

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

270 stopni

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

270 stopni

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

489

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

269

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

488

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

410

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

406

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

503

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

4138

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

454

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

997

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

490

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

25442

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

24100

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

516

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

405

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

694

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

433

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

240014

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

447

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

238340

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

443

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Nie dotyczy

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Nie dotyczy

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Nie dotyczy

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Nie dotyczy

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

Nie dotyczy

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

Nie dotyczy

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Nie dotyczy

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Nie dotyczy

34828

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Nie dotyczy

2363

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Nie dotyczy

48616

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6089.sql

Nie dotyczy

1750

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_6201.sql

Nie dotyczy

18326

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1538

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Nie dotyczy

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Nie dotyczy

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Nie dotyczy

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Nie dotyczy

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4961.sql

Nie dotyczy

255

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5352.sql

Nie dotyczy

33792

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5382.sql

Nie dotyczy

2108

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5800.sql

Nie dotyczy

45128

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1069

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix.sql

Nie dotyczy

612

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

412

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

243

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_5647.sql

Nie dotyczy

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Nie dotyczy

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Nie dotyczy

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Nie dotyczy

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

Nie dotyczy

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

Nie dotyczy

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5647.sql

Nie dotyczy

10742

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Nie dotyczy

2276

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1481

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Nie dotyczy

7514

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Nie dotyczy

28280

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonedisplaynames_6749.sql

Nie dotyczy

27428

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_6749.sql

Nie dotyczy

4856

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Nie dotyczy

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Nie dotyczy

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Nie dotyczy

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_5791.sql

Nie dotyczy

397

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

835

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishlabelsbyobjectid.sql

Nie dotyczy

3150

17-Sep-2010

09:57

x86

p_publishmetadata.sql

Nie dotyczy

16536

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4572.sql

Nie dotyczy

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Nie dotyczy

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

Nie dotyczy

640

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Nie dotyczy

8304

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

645

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

Nie dotyczy

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Nie dotyczy

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_4572.sql

Nie dotyczy

634

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_4736.sql

Nie dotyczy

8200

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

638

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

addindextolocalizedlabel.sql

Nie dotyczy

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

Nie dotyczy

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

Nie dotyczy

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

Nie dotyczy

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Nie dotyczy

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

addindextolocalizedlabel.sql

Nie dotyczy

728

17-Sep-2010

09:57

x86

alterexchangeentryid.sql

Nie dotyczy

298

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_install.sql

Nie dotyczy

3292

17-Sep-2010

09:57

x86

db8084_install.sql

Nie dotyczy

1070

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1228

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Nie dotyczy

1755

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

Nie dotyczy

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

Nie dotyczy

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Nie dotyczy

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

db7346_uninstall.sql

Nie dotyczy

3288

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

879

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dropindexfromlocalizedlabel.sql

Nie dotyczy

577

17-Sep-2010

09:57

x86

fn_getmaxprivilegedepthmask.sql

Nie dotyczy

1186

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

Nie dotyczy

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

Nie dotyczy

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

Nie dotyczy

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

addblockedattachmentsfordownloadtoconfigdbschema.sql

Nie dotyczy

1307

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

891

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_8302.sql

Nie dotyczy

140000

17-Sep-2010

09:57

x86

timezonerules_8302.sql

Nie dotyczy

46994

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

Nie dotyczy

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

506

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

deleteblockedattachmentsfordownloadfromconfigdbschema.sql

Nie dotyczy

1026

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

Nie dotyczy

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

Nie dotyczy

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

Nie dotyczy

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

Nie dotyczy

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

Nie dotyczy

1657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1935

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

p_publishmetadata.sql

Nie dotyczy

13974

17-Sep-2010

09:58

x86

subscmanuallytrackedobjectindexes.sql

Nie dotyczy

8136

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_9591.sql

Nie dotyczy

7082

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

Nie dotyczy

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

Nie dotyczy

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

Nie dotyczy

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

Nie dotyczy

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

contact.xml

Nie dotyczy

1905

17-Sep-2010

09:58

x86

subscription.xml

Nie dotyczy

748

17-Sep-2010

09:58

x86

subscriptionmanuallytrackedobject.xml

Nie dotyczy

4758

17-Sep-2010

09:58

x86

task.xml

Nie dotyczy

1571

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

Nie dotyczy

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

relationships.xml

Nie dotyczy

9372

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_6007.sql

Nie dotyczy

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_6007.sql

Nie dotyczy

820

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

416

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

Nie dotyczy

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Nie dotyczy

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Nie dotyczy

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Nie dotyczy

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Nie dotyczy

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

Nie dotyczy

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

Nie dotyczy

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

Nie dotyczy

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

Nie dotyczy

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

Nie dotyczy

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

Nie dotyczy

3226

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Nie dotyczy

565

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Nie dotyczy

992

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Nie dotyczy

245174

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Nie dotyczy

216

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9007.sql

Nie dotyczy

1761

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9294.sql

Nie dotyczy

7140

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_9415.sql

Nie dotyczy

3438

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

2738

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_10223.sql

Nie dotyczy

69264

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_10223.sql

Nie dotyczy

43074

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_7808.sql

Nie dotyczy

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Nie dotyczy

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Nie dotyczy

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Nie dotyczy

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Nie dotyczy

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_7808.sql

Nie dotyczy

766

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8150.sql

Nie dotyczy

564

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8583.sql

Nie dotyczy

878

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8773.sql

Nie dotyczy

243128

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_8931.sql

Nie dotyczy

223

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1685

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Nie dotyczy

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Nie dotyczy

3587

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

424

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Nie dotyczy

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_9446.sql

Nie dotyczy

4311

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

449

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Nie dotyczy

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Nie dotyczy

3052

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

425

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Nie dotyczy

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12336.sql

Nie dotyczy

3293

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

450

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

Nie dotyczy

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Nie dotyczy

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

Nie dotyczy

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

Nie dotyczy

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

Nie dotyczy

1511

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Nie dotyczy

3403

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

1053

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

timezonedisplaynames_12681.sql

Nie dotyczy

205190

17-Sep-2010

09:58

x86

timezonerules_12681.sql

Nie dotyczy

18760

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12054.sql

Nie dotyczy

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Nie dotyczy

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

dbhotfix_12054.sql

Nie dotyczy

1530

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_12683.sql

Nie dotyczy

384

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

657

17-Sep-2010

09:58

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

80

19-Sep-2010

05:43

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.cleanupextensiontables.exe

4.0.7333.3018

15720

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

Nie dotyczy

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

Nie dotyczy

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

config_migratedonline_onpremise.xml

Nie dotyczy

201

17-Sep-2010

10:13

x86

config_online_onpremise.xml

Nie dotyczy

800

17-Sep-2010

10:13

x86

customizationmigrationprocessor.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:37

x86

migrationprocessortool.exe

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

02:37

x86

customizations.xsd

Nie dotyczy

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

Nie dotyczy

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

Nie dotyczy

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

Nie dotyczy

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

customizations.xsd

Nie dotyczy

84555

17-Sep-2010

10:13

x86

isv.config.xsd

Nie dotyczy

11790

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemap.xsd

Nie dotyczy

407

17-Sep-2010

10:13

x86

sitemaptype.xsd

Nie dotyczy

6388

17-Sep-2010

10:13

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractor.dll

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.emailtrackingtokenextractortool.exe

4.0.7333.3018

16232

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.fixpoaforcascadeassign.exe

4.0.7333.3018

14184

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.update.dll

4.0.7333.3018

34664

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:39

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.granthiddenprivileges.exe

4.0.7333.3018

18280

19-Sep-2010

02:37

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.regenerateviewstool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.se.upgradesavedqueriestool.exe

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.tools.logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

02:38

x86

microsoft.crm.upgrade.customization.dll

4.0.7333.3018

112488

19-Sep-2010

02:38

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

Nie dotyczy

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

Nie dotyczy

988

19-Sep-2010

05:43

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.se.webconfigmanagertool.exe

4.0.7333.3018

13672

19-Sep-2010

02:17

x86

microsoft.crm.setup.common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

02:17

x86

web.config_4-0-7333-3018

Nie dotyczy

1538

19-Sep-2010

05:14

x86

webconfigmanagerpatches.xml

Nie dotyczy

988

19-Sep-2010

05:43

x86

Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

activitiesdetail.aspx

Nie dotyczy

4891

19-Sep-2010

06:02

x86

advfind.css.aspx

Nie dotyczy

9186

19-Sep-2010

06:02

x86

AntiXssLibrary.dll

1.5.0.0

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

AsyncOperation.xml

Nie dotyczy

58894

19-Sep-2010

06:02

x86

catalog.xml.2

Nie dotyczy

61308

19-Sep-2010

06:02

x86

Client.msi

Nie dotyczy

5708288

19-Sep-2010

06:02

x86

ClientSetup.dll

4.0.7333.3018

391016

19-Sep-2010

06:02

x86

client_i386_kb2267499_1033.msp

Nie dotyczy

25309184

19-Sep-2010

07:01

x86

config.xml

Nie dotyczy

515

19-Sep-2010

06:03

x86

convert_activity.aspx

Nie dotyczy

6804

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMABP32.dll

4.0.7333.3018

269672

19-Sep-2010

06:02

x86

crmaddin.dll

4.0.7333.3018

1449320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMCore.dll

4.0.7333.3018

69992

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMErrors.dll

4.0.7333.3018

75112

19-Sep-2010

06:02

x86

crmexceladdin.dll

4.0.7333.3018

107368

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmForOutlookInstaller.exe

4.0.7333.3018

58216

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmInteropBootstrap.dll

4.0.7333.3018

67944

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMMSG32.dll

4.0.7333.3018

105320

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.2.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.3.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMPRV32.dll

4.0.7333.3018

20840

19-Sep-2010

06:02

x86

CrmSqlStartupSvc.exe

4.0.7333.3018

23912

19-Sep-2010

06:02

x86

crmupdatewrapper.exe

4.0.7333.3018

431976

19-Sep-2010

02:37

x86

crmupdatewrapper.exe.config

Nie dotyczy

148

17-Sep-2010

09:58

x86

CrmVerClient.dll

4.0.7333.3018

22376

19-Sep-2010

06:02

x86

CRMWatson.dll

4.0.7333.3018

31080

19-Sep-2010

06:02

x86

dlg_runreport.aspx

Nie dotyczy

3965

19-Sep-2010

06:02

x86

DuplicatesList.aspx

Nie dotyczy

3499

19-Sep-2010

06:02

x86

duration.htc1

Nie dotyczy

10401

19-Sep-2010

06:02

x86

edit.aspx54

Nie dotyczy

2347

19-Sep-2010

06:02

x86

EmailHash.xml

Nie dotyczy

7362

19-Sep-2010

06:02

x86

eula.rtf

Nie dotyczy

37071

17-Sep-2010

10:00

x86

export_dlg.aspx

Nie dotyczy

10259

19-Sep-2010

06:02

x86

filtereditor.htc

Nie dotyczy

5630

19-Sep-2010

06:02

x86

fn_CollectForCascadeAssign.sql4

Nie dotyczy

1038

19-Sep-2010

06:02

x86

form.crm.htc

Nie dotyczy

15888

19-Sep-2010

06:02

x86

Global.js

Nie dotyczy

52135

19-Sep-2010

06:02

x86

global.js1

Nie dotyczy

52135

19-Sep-2010

06:02

x86

grid.htc

Nie dotyczy

20094

19-Sep-2010

06:02

x86

IMG.lu.htc

Nie dotyczy

45669

19-Sep-2010

06:02

x86

INPUT.radio.htc

Nie dotyczy

4727

19-Sep-2010

06:02

x86

install.xml

Nie dotyczy

499

19-Sep-2010

06:02

x86

LookupDialogsAppGrid.js

Nie dotyczy

5274

19-Sep-2010

06:02

x86

menu.css.aspx

Nie dotyczy

10101

19-Sep-2010

06:02

x86

menu.htc

Nie dotyczy

26482

19-Sep-2010

06:02

x86

MENU1.ASPX

Nie dotyczy

10101

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll2

4.0.7333.3018

137064

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

4.0.7333.3018

817000

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

4.0.7333.3018

235368

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

620392

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormControls.dll

4.0.7333.3018

96104

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.Strings.dll

4.0.7333.3018

1103720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

4.0.7333.3018

264040

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Activities.dll

4.0.7333.3018

67432

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.AdvancedFind.dll

4.0.7333.3018

46952

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Core.dll

4.0.7333.3018

108392

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.SystemCustomization.dll

4.0.7333.3018

51048

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Components.WebServices.Workflow.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.Data.dll

4.0.7333.3018

11624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll

4.0.7333.3018

190312

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuth.dll.2

4.0.7333.3018

190312

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.dll.2

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

341864

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.CompactPrxy.XmlSerializers.dll.2

4.0.7333.3018

341864

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

4.0.7333.3018

149352

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

4.0.7333.3018

956264

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ApplicationBuildUpgrade.dll

4.0.7333.3018

55144

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Client.AutoUpdate.exe

4.0.7333.2138

288616

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Client.Config.exe

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Config.Common.dll

4.0.7333.3018

218984

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

4.0.7333.3018

1156968

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.dll

4.0.7333.3018

948072

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Entities.dll

4.0.7333.3018

63336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.MetadataHelper.dll

4.0.7333.3018

153448

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

4.0.7333.3018

1464168

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.exe

4.0.7333.3018

780136

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dll

4.0.7333.3018

16744

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Passport.IdCrl.dll.2

4.0.7333.3018

30568

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

4.0.7333.3018

624488

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

4.0.7333.3018

460648

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Plugins.dll

4.0.7333.3018

14696

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Reporting.dll

4.0.7333.3018

87912

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ReportingServices.dll

4.0.7333.3018

354152

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.ReportObjectModel.dll

4.0.7333.3018

11112

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SafeHtml.dll

4.0.7333.3018

38760

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Sdk.dll

4.0.7333.3018

169832

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.dll

4.0.7333.3018

1046376

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3196776

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll

4.0.7333.3018

952168

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.XmlSerializers.dll

4.0.7333.3018

3172200

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.crm.se.generatecascadingdbfunction.dll

4.0.7333.3018

42856

19-Sep-2010

02:37

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.dll

4.0.7333.3018

575336

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Common.Interop.dll

4.0.7333.3018

279912

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.Database.Common.dll2

4.0.7333.3018

75624

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll2

4.0.7333.3018

71528

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Setup.DiffBuilder.dll2

4.0.7333.3018

79720

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.crm.setup.server.utility.dll

4.0.7333.3018

186216

19-Sep-2010

02:37

x86

Microsoft.Crm.SqlGovernor.Proxy.dll

4.0.7333.3018

83816

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ActiveDsWrapper.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.EDW.Framework.dll

4.0.7333.3018

165736

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll.2

4.0.7333.3018

300904

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.ISWrapper.dll

4.0.7333.3018

17256

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.Tools.Logging.dll

4.0.7333.3018

19816

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.Crm.WebServices.dll

4.0.7333.3018

284520

19-Sep-2010

06:02

x86

Microsoft.VC80.CRT.manifest

Nie dotyczy

1857

19-Sep-2010

06:02

x86

microsoft.windowsinstaller.dll

4.0.7333.3018

116584

19-Sep-2010

02:37

x86

MiniCampaign.aspx

Nie dotyczy

30728

19-Sep-2010

06:02

x86

MSCRMEventMessages

4.0.7333.3018

81256

19-Sep-2010

06:02

x86

MSCRMRes.dll1

4.0.7333.3018

73064

19-Sep-2010

06:02

x86

MSDE_MSCRM.mdf.2

Nie dotyczy

36175872

19-Sep-2010

06:02

x86

msidcrl40.dll

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

06:02

x86

msidcrl40.dll.2

5.0.737.6

1085800

19-Sep-2010

06:02

x86

msvcm80.dll

9.0.30729.1

225280

19-Sep-2010

06:02

x86

msvcp80.dll

9.0.30729.1

572928

19-Sep-2010

06:02

x86

msvcr80.dll

9.0.30729.1

655872

19-Sep-2010

06:02

x86

osafehtm.dll

4.0.7333.3018

99688

19-Sep-2010

06:02

x86

OutlookPstInstaller.dll

4.0.7333.3018

156008

19-Sep-2010

06:02

x86

PCW_CAB_Clie1033.cab

Nie dotyczy

20209632

10-Nov-2011

08:08

x86

print_dlg.aspx

Nie dotyczy

2987

19-Sep-2010

06:02

x86

p_CascadePrivilegeChanges.sql4

Nie dotyczy

3737

19-Sep-2010

06:02

x86

p_genSpecificViewAndTriggers.sql4

Nie dotyczy

43892

19-Sep-2010

06:02

x86

p_GetNextEmailTrackingNumber.sql4

Nie dotyczy

4496

19-Sep-2010

06:02

x86

Relationships.xml

Nie dotyczy

3280589

19-Sep-2010

06:02

x86

reportproperty.aspx

Nie dotyczy

17514

19-Sep-2010

06:02

x86

reportviewer.exe

9.0.30729.1

2994184

17-Sep-2010

09:48

x86

SetupClient.exe

4.0.7333.3018

317800

19-Sep-2010

06:02

x86

sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140136

19-Sep-2010

06:02

x86

TABLE.dtm.htc

Nie dotyczy

18538

19-Sep-2010

06:02

x86

util.js

Nie dotyczy

8065

19-Sep-2010

06:02

x86

util.js1

Nie dotyczy

8279

19-Sep-2010

06:02

x86

util.js7

Nie dotyczy

8279

19-Sep-2010

06:02

x86

vcredist.exe

9.0.30729.17

4216840

17-Sep-2010

09:49

x86

VersionStamp.sql.2

Nie dotyczy

1664

19-Sep-2010

06:02

x86

ViewDuplicates.aspx

Nie dotyczy

13523

19-Sep-2010

06:02

x86

web.config

Nie dotyczy

3577

19-Sep-2010

06:02

x86

dbhotfix_client_install.xml

Nie dotyczy

353

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_client_install.xml

Nie dotyczy

353

19-Sep-2010

12:49

x86

dbhotfix_release.xml

Nie dotyczy

939

17-Sep-2010

09:57

x86

dbhotfix_versionstamp.sql

Nie dotyczy

95

19-Sep-2010

06:03

x86

drop_p_cleanupofflinedb.sql

Nie dotyczy

235

17-Sep-2010

09:57

x86

offlineschemaadd.sql

Nie dotyczy

1284

17-Sep-2010

09:57

x86

p_cleanupmsde.sql

Nie dotyczy

1474