W tym artykule opisano aktualizację o Microsoft.NET Framework 4.6 dla dodatku SP2 dla systemu Windows Vista, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

O.NET Framework 4.6

Microsoft.NET Framework 4.6 jest wysoce zgodny aktualizacji w miejscu do programu Microsoft.NET Framework 4,.NET Framework 4.5,.NET Framework 4.5.1 i.NET Framework 4.5.2.

Tam gdzie to możliwe, firma Microsoft zaleca użycie Instalatora internetowego zamiast pakietu w trybie Offline dla wymagań optymalną wydajność i przepustowość. Pakiet w trybie offline może służyć w sytuacjach, gdy nie można użyć Instalatora sieci web z powodu braku łączności z Internetem.

Podczas instalowania tego pakietu, można zobaczyć w następstwie opakowań lub aktualizacji zainstalowanych zgodnie z systemu operacyjnego:

 • W dodatku SP2 dla systemu Windows Vista, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 Microsoft.NET Framework 4.6 jest jako zainstalowany produkt w aplecie Programy i funkcje w Panelu sterowania.

 • W systemie Windows 8 lub systemu Windows Server 2012 to jako Aktualizacja dla systemu Microsoft Windows (KB3045562) w obszarze Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania.

 • Na Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2 to jako Aktualizacja dla systemu Microsoft Windows (KB3045563) w obszarze Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
Download Pobierz teraz pakiet Microsoft.NET Framework 4.6 (Instalator Offline).

W systemie Windows RT:

Download Pobierz teraz pakiet Microsoft.NET Framework 4.6.

Dla Windows RT 8.1:

Download Pobierz teraz pakiet Microsoft.NET Framework 4.6.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania firmy Microsoft obsługuje pliki, zobacz jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online.

Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft.NET Framework 4.6 zobacz Co nowego w 4.6.NET Framework.

Ta wersja programu.NET Framework działa side-by-side.NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 i jego starszych wersjach, ale wykonuje aktualizację w miejscu dla programu.NET Framework 4,.NET Framework 4.5,.NET Framework 4.5.1 i.NET Framework 4.5.2.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach wiersza polecenia, które są obsługiwane przez tę aktualizację zobacz sekcję "Opcje wiersza polecenia" w witrynie sieci Web MSDN Przewodnik dotyczący wdrażania.NET Framework dla deweloperów.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Być może będziesz musiał ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej aktualizacji. Firma Microsoft zaleca, aby zamknąć wszystkie aplikacje, które używają.NET Framework przed zainstalowaniem tej aktualizacji.

Porady

.NET Framework 4.6 (Offline Installer) obsługuje następujące systemy operacyjne:

 • Windows Vista z dodatkiem SP2

 • Dodatek SP1 dla systemu Windows 7

 • Windows 8

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 R2


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×