WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała dokument Microsoft security advisory dotyczący tego problemu dla specjalistów IT. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać dokument security advisory, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

http://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Więcej informacji

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Windows Update nie będzie oferować tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Windows RT, do czasu zainstalowania aktualizacji 2808380. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2808380 urządzenie z systemem Windows RT nie może pobrać aktualizacji oprogramowania lub aplikacje Sklepu Windows

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows 8.1 (KB2938527)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB2938527-x86.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x64 (KB2938527)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB2938527-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows 8 (KB2938527)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2938527-x86.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows 8 dla komputerów z procesorami x64 (KB2938527)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2938527-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB2938527)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB2938527-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows Server 2012 (KB2938527)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2938527-x64.msu.

Data wydania:, 11 marca 2014

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje o aktualizacji

Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki

Centrum zabezpieczeń

Można zarządzać aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach pulpitu i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Centrum TechNet Update Management Center. Z
Witryna sieci Web Microsoft TechNet Security zawiera dodatkowe informacje na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w
Witryna Microsoft Update i
Witryny Windows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne w
Centrum pobierania firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń można znaleźć najłatwiej przez przeprowadzając wyszukiwanie wyrażenia "poprawka zabezpieczeń".

Można pobrać aktualizacje zabezpieczeń z
Wykazu usługi Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia przeszukiwalny katalog zawartości, która jest udostępniana za pośrednictwem witryny Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki service pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobacz
Często zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.


Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń. Wskazówki te zawierają zalecenia i informacje, które mogą pomóc specjalistom IT zrozumieć, jak za pomocą różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 961747.


Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych błędów konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie dla tej aktualizacji zabezpieczeń wykrywania programów przez MBSA.

Oprogramowanie

NARZĘDZIE MBSA

Windows 8 i 8.1 systemu Windows dla systemów 32-bitowych

Nie

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 64-bitowych

Nie

System Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Uwaga Klienci, którzy korzystają ze starszych wersji oprogramowania, który nie jest obsługiwany przez najnowszą wersję narzędzia MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services należy zobacz sekcję "Legacy Product Support"
Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym miejscu znajdą informacji na temat sposobu tworzenia przy użyciu starszych narzędzi wykrywania aktualizacji zabezpieczeń kompleksowe.


Windows Server Update Services

Usługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia informacje, które umożliwiają administratorom technologii wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz następujący artykuł Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Programu Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera program wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń Microsoft Systems Management Server (SMS).

Oprogramowanie

SMS 2003 z narzędziem ITMU

Menedżer konfiguracji programu System Center

Windows 8 i 8.1 systemu Windows dla systemów 32-bitowych

Nie

Tak

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 64-bitowych

Nie

Tak

System Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Tak

Uwaga Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. Program SMS 2003 Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011. Zachęcamy klientów, aby uaktualnić do
Menedżer konfiguracji programu system Center. Klienci programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3
Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) jest także opcja.

Program SMS 2003 programu SMS 2003 Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (ITMU) można za pomocą programu SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, które są oferowane przez
Witryna Microsoft Update i obsługiwanych przez
Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU zobacz
Program SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia skanowania programu SMS zobacz
Narzędzia do skanowania aktualizacji oprogramowania programu SMS 2003. Zobacz też
Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Menedżer konfiguracji programu System Center używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Program system Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje Zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 910723: Lista zbiorcza miesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Tester zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to prowadzić do niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń. Można usprawnić proces testowania i sprawdzania poprawności aktualizacji systemu Windows zainstalowanych aplikacji za pomocą
Tester zgodności aktualizacji składników, które są dołączone do
Zestaw narzędzi zgodności aplikacji.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT) zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, Windows Update, aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

Windows 8 i Windows 8.1 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "Informacje na temat wdrażania" w tej sekcji.

Wdrażania

Informacje

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2938527-x86.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 z x64:
Windows8-RT-KB2938527-x64.msu /quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB2938527-x86.msu /quiet

Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:
Windows8.1-KB2938527-x64.msu /quiet

Instalowanie bez ponownego uruchomienia

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2938527-x86.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 z xx64:
Windows8-RT-KB2938527-x64.msu /quiet /norestart

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8.1:

Windows8.1-KB2938527-x86.msu /quiet /norestart

Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:

Windows8.1-KB2938527-x64.msu /quiet /norestart

Więcej informacji

Patrz podsekcja "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Funkcja HotPatching

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji nie istnieje.

Uwzględnianie w przyszłych dodatków service pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zaktualizowano wcześniej za pomocą poprawki firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobacz
Artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

W połączeniu zparametrem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/promptrestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator pyta, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/forcerestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/ log: < nazwa pliku >

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/ uninstall /kb: < numer KB >

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe Zobacz sekcję "Windows Update Stand-alone Installer" w artykule TechNet
Różne zmiany w systemie Windows 7.

Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowana

Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .

 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.

 4. Można także kliknąć kartę Szczegóły i porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach plików może być zmieniona podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje i porównać informacje o plikach dla starszej wersji pliku oraz informacje o pliku dla nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "Informacje na temat wdrażania" w tej sekcji.

Wdrażania

Informacje

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2938527-x64.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB2938527-x64.msu /quiet

Instalowanie bez ponownego uruchomienia

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2938527-x64.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB2938527-x64.msu /quiet /norestart

Więcej informacji

Patrz podsekcja "Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Funkcja HotPatching

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora, lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij System i zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Uwzględnianie w przyszłych dodatków service pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie był wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobacz
Artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

W połączeniu zparametrem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/promptrestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator pyta, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/forcerestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/ log: <Nazwa pliku>

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/ uninstall /kb: <numer KB>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe zobacz "Windows Update Stand-alone Installer" w następującym artykule TechNet firmy Microsoft:

Różne zmiany w systemie Windows 7

Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowana

Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .

 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.

 4. Można również kliknąć kartę Szczegóły , aby porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach plików może być zmieniona podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje , a następnie porównaj informacje o plikach dla starszej wersji pliku z informacjami o nową lub zaktualizowaną wersję pliku.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Flash.ocx

12.0.0.77

12,334,560

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayerapp.exe

12.0.0.77

694,240

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayercplapp.cpl

12.0.0.77

78,304

04-Mar-2014

22:52

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

12.0.0.77

503,264

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

832,480

04-Mar-2014

22:52

x86

Flash.ocx

12.0.0.77

12,334,560

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayerapp.exe

12.0.0.77

694,240

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayercplapp.cpl

12.0.0.77

78,304

04-Mar-2014

22:52

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

12.0.0.77

503,264

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

832,480

04-Mar-2014

22:52

x86


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Flash.ocx

12.0.0.77

14,561,760

04-Mar-2014

22:52

x64

Flashutil_activex.dll

12.0.0.77

556,512

04-Mar-2014

22:52

x64

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

529,888

04-Mar-2014

22:52

x64

Flash.ocx

12.0.0.77

14,561,760

04-Mar-2014

22:52

x64

Flashutil_activex.dll

12.0.0.77

556,512

04-Mar-2014

22:52

x64

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

529,888

04-Mar-2014

22:52

x64

Flash.ocx

12.0.0.77

12,334,560

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayerapp.exe

12.0.0.77

694,240

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayercplapp.cpl

12.0.0.77

78,304

04-Mar-2014

22:52

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

12.0.0.77

503,264

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

832,480

04-Mar-2014

22:52

x86

Flash.ocx

12.0.0.77

12,334,560

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayerapp.exe

12.0.0.77

694,240

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashplayercplapp.cpl

12.0.0.77

78,304

04-Mar-2014

22:52

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

12.0.0.77

503,264

04-Mar-2014

22:52

x86

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

832,480

04-Mar-2014

22:52

x86


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Flashutil_activex.exe

12.0.0.77

854,008

04-Mar-2014

22:53

x86


Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Flash.ocx

12.0.0.77

12,282,360

04-Mar-2014

22:53

x86


Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

Windows8-RT-KB2938527-arm.msu

656F7D543D1D2D470F0EA9F2DFCB457C7E689A40

164960C073888BDDBBD8A9E195EA7B819903BA1EEB82CD8482BE099D00CB3721

Windows8-RT-KB2938527-x64.msu

ABE256D3B05AD80BBDC0F6DEA8C2B66DA1870D8B

1464F66356F14F6EBCBF50DA5129BEE9FDBB7F92D4D288CA42CA93F94E8B20C2

Windows8-RT-KB2938527-x86.msu

83CD2BD06DAC6CEE5517071A12754CF97216901D

3EF8F1B4F2E2C1A8DA1A47FEDF32AF40F9646B9D608C7E13C1C805E338F94762

Windows8.1-KB2938527-x64.msu

312910B4CFE291995B684B749DC1D440EB539D47

8197C881D042F24230903C72A3375D5573EE874A257BC7116C2C07DB94B4E02C

Windows8.1-KB2938527-x86.msu

E9932557668021B9B14E1C0EC2C73125E9564571

DADAA493E0A45BBE56A0C904566F50A817B8F8254AA36D326F5D2D75E99F13B7


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×