Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała dokument Microsoft security advisory dotyczący tego problemu dla specjalistów IT. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać dokument security advisory, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Więcej informacji

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Windows Update nie będzie oferować tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerach z systemem Windows RT, do czasu zainstalowania aktualizacji 2808380. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2808380 urządzenie z systemem Windows RT nie może pobrać aktualizacji oprogramowania lub aplikacje Sklepu Windows

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows 8.1 (KB3004150)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB3004150-x86.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x64 (KB3004150)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB3004150-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows 8 (KB3004150)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB3004150-x86.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows 8 dla komputerów z procesorami x64 (KB3004150)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB3004150-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows Server 2012 (KB3004150)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB3004150-x64.msu.

Aktualizacja programu Internet Explorer program Flash Player dla systemu Windows Server 2012 R2 (KB3004150)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB3004150-x64.msu.

Data wydania: Listopad 11, 2014

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje o aktualizacji

Centrum zabezpieczeńMożna zarządzać aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach, stacjonarnych i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Centrum TechNet Update Management Center. Z
Witryna sieci Web Microsoft TechNet Security zawiera więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w
Witryna Microsoft Update i
Witryny Windows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne w
Centrum pobierania firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń można znaleźć najłatwiej przez przeprowadzając wyszukiwanie wyrażenia "poprawka zabezpieczeń".

Można pobrać aktualizacje zabezpieczeń z
Wykazu usługi Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia przeszukiwalny katalog zawartości, która jest udostępniana za pośrednictwem witryny Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki service pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobacz
Często zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażaniaFirma Microsoft udostępnia wskazówki wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń. Wskazówki te zawierają zalecenia i informacje, które mogą pomóc specjalistom IT zrozumieć, jak za pomocą różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 961747.

Narzędzie Microsoft Baseline Security AnalyzerMicrosoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych błędów konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie dla tej aktualizacji zabezpieczeń wykrywania programów przez MBSA.

Oprogramowanie

NARZĘDZIE MBSA

Windows 8 i 8.1 systemu Windows dla systemów 32-bitowych

Nie

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 64-bitowych

Nie

System Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Uwaga Klienci, którzy korzystają ze starszych wersji oprogramowania, który nie jest obsługiwany przez najnowszą wersję narzędzia MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services należy zobacz sekcję "Legacy Product Support"
Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym miejscu znajdą informacji na temat sposobu tworzenia przy użyciu starszych narzędzi wykrywania aktualizacji zabezpieczeń kompleksowe.

Windows Server Update ServicesUsługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia informacje, które umożliwiają administratorom technologii wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz następujący artykuł Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Programu Systems Management ServerPoniższa tabela zawiera program wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń Microsoft Systems Management Server (SMS).

Oprogramowanie

SMS 2003 z narzędziem ITMU

Menedżer konfiguracji programu System Center

Windows 8 i 8.1 systemu Windows dla systemów 32-bitowych

Nie

Tak

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 64-bitowych

Nie

Tak

System Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Tak

Uwaga Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. Program SMS 2003 Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011. Zachęcamy klientów, aby uaktualnić do
Menedżer konfiguracji programu system Center. W przypadku klientów, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) jest także opcja.

Program SMS 2003 programu SMS 2003 Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft (ITMU) można za pomocą programu SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, które są oferowane przez
Witryna Microsoft Update i obsługiwanych przez
Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Systems Management Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia skanowania programu SMS zobacz
Systemy zarządzania Server 2003 Software Update Scanning Tools. Zobacz też pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Menedżer konfiguracji programu System Center używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz
Program system Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje Zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 910723: Lista zbiorcza miesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Tester zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to prowadzić do niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń. Można usprawnić proces testowania i sprawdzania poprawności aktualizacji systemu Windows zainstalowanych aplikacji za pomocą
Tester zgodności aktualizacji składników, które są zawarte w Application Compatibility Toolkit.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT) zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji Microsoft Security lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.Windows 8 i Windows 8.1 (wszystkie wersje)

Tabela odwołańPoniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Informacje dotyczące wdrażania".

Wdrażania

Informacje

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB3004150-x86.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 z x64:
Windows8-RT-KB3004150-x64.msu /quiet

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3004150-x86.msu /quiet

Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:
Windows8.1-KB3004150-x64.msu /quiet

Instalowanie bez ponownego uruchomienia

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB3004150-x86.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 z xx64:
Windows8-RT-KB3004150-x64.msu /quiet /norestart

Program Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8.1:

Windows8.1-KB3004150-x86.msu /quiet /norestart

Programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 z x64:

Windows8.1-KB3004150-x64.msu /quiet /norestart

Więcej informacji

Patrz podsekcja "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Funkcja HotPatching

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji nie istnieje.

Uwzględnianie w przyszłych dodatków service pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacjiPo zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie zaktualizowano wcześniej za pomocą poprawki firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobacz
Artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

Gdy s w połączeniu zparametrem/quiet, system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/promptrestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator pyta, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/forcerestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/ log: < nazwa pliku >

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/ uninstall /kb: < numer KB >

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe Zobacz sekcję "Windows Update Stand-alone Installer" w artykule TechNet
Różne zmiany w systemie Windows 7.

Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowanaPonieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .

 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.

 4. Można także kliknąć kartę Szczegóły i porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach, pliki są zmieniane podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje i porównać informacje o plikach dla starszej wersji pliku oraz informacje o pliku dla nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela odwołańPoniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "Informacje na temat wdrażania" w tej sekcji.

Wdrażania

Informacje

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3004150-x64.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB3004150-x64.msu /quiet

Instalowanie bez ponownego uruchomienia

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3004150-x64.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB3004150-x64.msu /quiet /norestart

Więcej informacji

Patrz podsekcja "Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobacz
Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.

Funkcja HotPatching

Nie dotyczy

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora, lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij System i zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Uwzględnianie w przyszłych dodatków service pack

Aktualizację dotyczącą tego problemu będzie uwzględniany w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacjiPo zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie był wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii stosowanej w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobacz
Artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Pomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

W połączeniu zparametrem/quietsystem nie uruchomiony ponownie po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.

/warnrestart:<seconds>

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika, zanim rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/promptrestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator monituje użytkownika przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.

/forcerestart

W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator wymusić zamknięcie aplikacji i rozpocznie się ponowne uruchomienie.

/ log: <Nazwa pliku>

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<destination>

Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.

/ uninstall /kb: <numer KB>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe zobacz "Windows Update Stand-alone Installer" w następującym artykule TechNet firmy Microsoft:

Różne zmiany w systemie Windows 7

Weryfikowanie, czy aktualizacja została zastosowanaPonieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej w systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .

 2. Gdy plik pojawi się w obszarze Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku może być niezainstalowany.

 4. Można również kliknąć kartę Szczegóły , aby porównać takie informacje, jak wersja pliku i Data modyfikacji, z tabelach informacji o plikach, które znajdują się w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów plików z atrybutami informacje zawarte w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach plików może być zmieniona podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, użyj jednej z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.

 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje , a następnie porównaj informacje o plikach dla starszej wersji pliku z informacjami o nową lub zaktualizowaną wersję pliku.
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Dla programu Internet Explorer program Flash Player dla x86 wersji 8.1 systemu Windows (KB3004150)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activex.vch

Nie dotyczy

586,994

30-Oct-2014

00:55

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.223

18,618,336

30-Oct-2014

00:55

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.223

714,208

30-Oct-2014

00:55

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.223

106,976

30-Oct-2014

00:55

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

15.0.0.223

549,856

30-Oct-2014

00:55

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.223

898,528

30-Oct-2014

00:55

x86

Dla programu Internet Explorer program Flash Player dla x64-bitowego systemu Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 (KB3004150)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activex.vch

Nie dotyczy

139,758

30-Oct-2014

00:55

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.223

23,878,624

30-Oct-2014

00:55

x64

Flashutil_activex.dll

15.0.0.223

606,688

30-Oct-2014

00:55

x64

Flashutil_activex.exe

15.0.0.223

573,920

30-Oct-2014

00:55

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

586,994

30-Oct-2014

00:55

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.223

18,618,336

30-Oct-2014

00:55

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.223

714,208

30-Oct-2014

00:55

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.223

106,976

30-Oct-2014

00:55

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

15.0.0.223

549,856

30-Oct-2014

00:55

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.223

898,528

30-Oct-2014

00:55

x86

Dla programu Internet Explorer program Flash Player dla x86 wersji systemu Windows 8 (KB3004150)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activex.vch

Nie dotyczy

586,994

30-Oct-2014

00:53

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.223

18,617,792

30-Oct-2014

00:53

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.223

713,672

30-Oct-2014

00:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.223

106,432

30-Oct-2014

00:53

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

15.0.0.223

549,312

30-Oct-2014

00:53

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.223

897,992

30-Oct-2014

00:53

x86

Activex.vch

Nie dotyczy

452,774

03-Oct-2014

15:59

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.189

18,048,448

03-Oct-2014

15:59

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.189

705,480

03-Oct-2014

15:59

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.189

104,904

03-Oct-2014

15:59

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

15.0.0.189

533,448

03-Oct-2014

15:59

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.189

880,072

03-Oct-2014

15:59

x86

Dla programu Internet Explorer program Flash Player dla x64-bitowego systemu Windows 8 i Windows Server 2012 (KB3004150)

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Activex.vch

Nie dotyczy

139,758

30-Oct-2014

00:53

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.223

23,878,080

30-Oct-2014

00:53

x64

Flashutil_activex.dll

15.0.0.223

606,144

30-Oct-2014

00:53

x64

Flashutil_activex.exe

15.0.0.223

573,376

30-Oct-2014

00:53

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

137,674

03-Oct-2014

15:59

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.189

23,468,480

03-Oct-2014

15:59

x64

Flashutil_activex.dll

15.0.0.189

592,840

03-Oct-2014

15:59

x64

Flashutil_activex.exe

15.0.0.189

562,632

03-Oct-2014

15:59

x64

Activex.vch

Nie dotyczy

586,994

30-Oct-2014

00:53

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.223

18,617,792

30-Oct-2014

00:53

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.223

713,672

30-Oct-2014

00:53

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.223

106,432

30-Oct-2014

00:53

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

15.0.0.223

549,312

30-Oct-2014

00:53

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.223

897,992

30-Oct-2014

00:53

x86

Activex.vch

Nie dotyczy

452,774

03-Oct-2014

15:59

Nie dotyczy

Flash.ocx

15.0.0.189

18,048,448

03-Oct-2014

15:59

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.189

705,480

03-Oct-2014

15:59

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.189

104,904

03-Oct-2014

15:59

Nie dotyczy

Flashutil_activex.dll

15.0.0.189

533,448

03-Oct-2014

15:59

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.189

880,072

03-Oct-2014

15:59

x86

Informacje hash plików

Nazwa pakietu

Pakiet mieszania SHA1

Pakiet SHA2 mieszania

Windows8-RT-KB3004150-x64.msu

4B706BCD0102D08D2AA57F9111B230BA644AC879

5C6F13133B4D2F9F7F9A4F5E4CA5E8BBD0E8E4CCE9D6180AC4B42FEA8C0B3199

Windows8-RT-KB3004150-x86.msu

88059DA2DCDD4FEDA93A233364F32239812D8BE0

8D2E2CF46011B1EC3007D1DBD2CE4AF6C68DFC39D48728B06AB0AEB8514B5F2D

Windows8.1-KB3004150-x64.msu

0F40AD4C1896A24ED84061D7E16C6BFE154C8647

BBA6D9CE62645E08300F8488D2E71389704DF2559A8A5EE3D1DFDCD901DFD448

Windows8.1-KB3004150-x86.msu

296E64848582BE70A9D69E66CFFC5461C207831F

0D515C944F366138A87D9D741EBEBF5F5C4F02EA1141310BE6B1254F93838A01

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×