WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2871690

Więcej informacji

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 10 grudnia 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można uruchomić komputera  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w systemie z niezgodnym modułem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) uruchomienie komputera może okazać się niemożliwe.

  Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można uruchomić systemu, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że w systemie nie ma złośliwego oprogramowania, za pomocą programu Windows Defender Offline. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

   http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/what-is-windows-defender-offline

  2. Uruchom ponownie komputer za pomocą nośnika odzyskiwania (na nośniku USB lub dysku DVD albo wykonując rozruch z sieci w środowisku PXE), a następnie wykonaj operacje odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

   http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/hh824874.aspx

  Aby uniknąć tego problemu, zaleca się zastosowanie tej aktualizacji po usunięciu niezgodnych modułów UEFI z systemu w celu umożliwienia pomyślnego uruchomienia systemu oraz rozważenie uaktualnienia modułów UEFI do zgodnych, jeśli są dostępne.

  Aby uzyskać więcej informacji o używanym module UEFI, należy skontaktować się z jego dostawcą. Może to być dostawca systemu, dostawca karty lub inny dostawca oprogramowania interfejsu UEFI, na przykład rozwiązań do tworzenia i przywracania kopii zapasowych interfejsu UEFI albo do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem związanym z interfejsem UEFI.

  Aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z dostawcą modułu UEFI, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://support.microsoft.com/gp/oemphone/pl

 • Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń zwracany jest błąd 0x800f0922

  Symptomy
  Przykładowe dwie konfiguracje:

  • Scenariusz pierwszy
   Serwer z systemem Windows Server 2012 i oprogramowaniem układowym UEFI ma włączoną opcję Bezpieczny rozruch.

  • Scenariusz drugi
   Na hoście funkcji Hyper-V z systemem Windows Server 2012 R2 jest uruchomiona maszyna wirtualna drugiej generacji używająca obsługi oprogramowania układowego UEFI i mająca włączoną opcję Bezpieczny rozruch. Na tej maszynie wirtualnej działa system Windows 8 lub Windows Server 2012.

  W tych konfiguracjach aktualizacja zabezpieczeń 2871690 może nie zostać zainstalowana i może zostać zwrócony komunikat o błędzie 0x800f0922.

  Przyczyna
  Przyczyną tego błędu jest to, że instalator aktualizacji zabezpieczeń 2871690 błędnie oczekuje, że będzie zainstalowana funkcja BitLocker.


  Obejście problemu
  W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod (zależnie od scenariusza):

  • Obejście problemu ze scenariusza pierwszego
   Zainstaluj składnik opcjonalny BitLocker na danym serwerze używającym interfejsu UEFI, który ma włączoną opcję Bezpieczny rozruch.

  • Obejście problemu ze scenariusza drugiego
   Zainstaluj składnik opcjonalny BitLocker na maszynie wirtualnej w danej konfiguracji funkcji Hyper-V.

  Uwaga Funkcji BitLocker nie trzeba konfigurować na żadnym dysku. Wystarczy, że składnik BitLocker będzie obecny w systemie Windows Server 2012 podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 2871690.


INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0.16xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dbupdate.bin

Not Applicable

3

02-Jun-2012

14:53

Not applicable

Dbxupdate.bin

Not Applicable

3,819

18-Feb-2014

23:07

Not applicable

Dbupdate.bin

Not Applicable

3

02-Jun-2012

14:53

Not applicable

Dbxupdate.bin

Not Applicable

3,819

18-Feb-2014

23:07

Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Dbupdate.bin

Not Applicable

3

02-Jun-2012

14:53

Not applicable

Dbxupdate.bin

Not Applicable

3,819

18-Feb-2014

23:07

Not applicable

Dbupdate.bin

Not Applicable

3

02-Jun-2012

14:53

Not applicable

Dbxupdate.bin

Not Applicable

3,819

18-Feb-2014

23:07

Not applicable


File name

SHA1 hash

SHA256 hash

Windows8-RT-KB2871690-v2-x64.msu

3CB63ACA31B477DA90E87402D0AE3BC90C0EAFB6

8FDD5761BEFEE74E68FC86E24B6423268AF286D10B39C74118B7B5C8A02DDFE7

Windows8-RT-KB2871690-v2-x86.msu

C0F78CDC9DDE9A009D94179CB313DEF16CBBC4AE

E06C234A226D50F39A79733CFB1D6D7CF9564A212A58836B62B75CBBBCB608A9


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×