Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń wygląd tekstu wielobajtowego może być zniekształcony w niektórych witrynach sieci Web korzystających z programu Adobe Flash Player. Na przykład witryna sieci Web może używać aplikacji Flash w połączeniu z językiem JavaScript, aby przetwarzać tekst na potrzeby funkcji logowania. Tekst wielobajtowy wpisywany w aplikacji zostaje uszkodzony.

  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2889543.


  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2889543 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2880289 tekst wpisany na stronie sieci Web z funkcją programu Adobe Flash Player jest uszkodzony

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x86.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows Server 2012 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 Preview (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x86.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 Preview dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows Server 2012 R2 Release Preview (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x86.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows Server 2012 R2 (KB2880289)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2880289-x64.msu.

Data wydania: 10 września 2013

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące aktualizacji

Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania

Centrum zabezpieczeń

W tej sekcji opisano zarządzanie aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrożyć na serwerach oraz komputerach stacjonarnych i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź centrum zarządzania aktualizacjami w witrynie TechNet. W tej witrynie TechNet firmy Microsoft w sieci Web poświęconej zabezpieczeniom podano dodatkowe informacje o zabezpieczeniach w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w witrynach Microsoft Update i Windows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Można je łatwo odnaleźć, wyszukując słowa kluczowe „aktualizacja zabezpieczeń”.

Ponadto aktualizacje zabezpieczeń można pobrać z wykazu usługi Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia katalog zawartości z możliwością wyszukiwania, z którego można korzystać za pośrednictwem witryn Windows Update oraz Microsoft Update. Ta zawartość obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobacz często zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.


Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Zawarte w tych wskazówkach zalecenia i informacje mają ułatwić informatykom korzystanie z różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł 961747 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.


Microsoft Baseline Security Analyzer

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) pozwala administratorom skanować lokalne i zdalne systemy w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń i typowych źle skonfigurowanych zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Microsoft Baseline Security Analyzer.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania tej aktualizacji zabezpieczeń przez narzędzie MBSA.

Oprogramowanie

MBSA

Windows 8 dla systemów 32-bitowych

Nie

Windows 8 dla systemów 64-bitowych

Nie

Windows Server 2012

Nie

Uwaga Klienci używający starszego oprogramowania, którego nie obsługują najnowsze wersje narzędzia MBSA, usługi Microsoft Update i programu Windows Server Update Services, powinni poszukać informacji o tym, jak utworzyć kompleksowy mechanizm do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą starszych narzędzi, w sekcji poświęconej obsłudze starszych produktów (Legacy Product Support) w artykule Microsoft Baseline Security Analyzer.


Windows Server Update Services

Program Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia administratorom informatycznym wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services, zobacz artykuł Windows Server Update Services w witrynie TechNet.


Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu SMS.

Oprogramowanie

SMS 2003 z narzędziem ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8 dla systemów 32-bitowych

Nie

Tak

Windows 8 dla systemów 64-bitowych

Nie

Tak

Windows Server 2012

Nie

Tak

Uwaga 12 kwietnia 2011 firma Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla narzędzia SUIT (Security Update Inventory Tool) związanego z programem SMS 2003. Klientom zaleca się uaktualnienie do programu System Center Configuration Manager. Klienci, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, mają też opcję używania narzędzia Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU).

W przypadku programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) można za pomocą tego narzędzia wykryć aktualizacje zabezpieczeń oferowane w witrynie Microsoft Update, które są obsługiwane przez program Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU, zobacz artykuł SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi programu SMS do wyszukiwania aktualizacji, zobacz artykuł Narzędzia programu SMS 2003 do wyszukiwania aktualizacji oprogramowania. Zobacz też stronę Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Program System Center Configuration Manager używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł System Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł 910723 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Narzędzie do oceny zgodności aktualizacji (Update Compatibility Evaluator) i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują informacje w tych samych plikach i ustawieniach rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to być przyczyną niezgodności i wydłużać czas wymagany do wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń. Za pomocą składników narzędzia do oceny zgodności aktualizacji (Update Compatibility Evaluator) zawartych w zestawie narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji można usprawnić testowanie i weryfikowanie aktualizacji systemu Windows względem zainstalowanych aplikacji.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

Windows 8 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w podsekcji „Informacje o wdrażaniu” w tej sekcji.

Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji

Wdrażanie

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2880289-x86.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2880289-x64.msu /quiet

Instalacja bez ponownego uruchamiania

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2880289-x86.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2880289-x64.msu /quiet /norestart

Dodatkowe informacje

Zobacz podsekcję Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.
Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Poprawianie na gorąco

Nie dotyczy.

Informacje o usuwaniu

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika instalacji /Uninstall. Ewentualnie można kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Nie ma klucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii stosowanej w tym artykule z bazy wiedzy, na przykład o terminie „poprawka”, zobacz artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.

Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Wyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.

/warnrestart:<sekundy>

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator ostrzeże użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator będzie monitować użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/forcerestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator wymusi zamknięcie aplikacji i rozpocznie ponowne uruchamianie.

/log:<nazwa_pliku>

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<lokalizacja_docelowa>

Wyodrębnia zawartość pakietu w folderze docelowym.

/uninstall /kb:<nr_artykułu_z_bazy_wiedzy>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o instalatorze Wusa.exe, zobacz sekcję poświęconą Autonomicznemu Instalatorowi rozszerzenia Windows Update (Windows Update Stand-alone Installer) w artykule Różne zmiany w systemie Windows 7 w witrynie TechNet.

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana

Ponieważ istnieje kilka wersji (edycji) systemu Windows, poniższe czynności mogą się różnić w poszczególnych systemach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

Sprawdzanie wersji plików

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Wyszukaj.

 2. Gdy nazwa pliku pojawi się na liście Programy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne sprawdź rozmiar pliku i porównaj go z podanym w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  UwagaW zależności od wersji (edycji) systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre z plików wymienionych w tabeli z informacjami o plikach mogą nie zostać zainstalowane.

 4. Możesz też kliknąć kartę Szczegóły i odczytać informacje, takie jak wersja pliku i data modyfikacji, aby porównać je z podanymi w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  UwagaAtrybuty inne niż wersja pliku mogą się zmienić w trakcie instalacji. Porównywanie innych atrybutów plików z podanymi w tabeli z informacjami o plikach nie jest uznawane za właściwą (obsługiwaną) metodę sprawdzania, czy zastosowano aktualizację. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą zostać zmienione w trakcie instalacji. Jeśli brakuje informacji o wersji pliku, należy zastosować jedną z pozostałych metod sprawdzania, czy zainstalowano aktualizację.

 5. Można też kliknąć kartę Poprzednie wersje i porównać informacje o pliku w poprzedniej wersji z informacjami o pliku w nowej lub zaktualizowanej wersji.

Windows Server 2012 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w podsekcji Informacje o wdrażaniu w tej sekcji.

Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji

Wdrażanie

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2880289-x64.msu /quiet

Instalacja bez ponownego uruchamiania

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2880289-x64.msu /quiet /norestart

Dodatkowe informacje

Zobacz podsekcję Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Czy jest wymagane ponowne uruchomienie?

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.
Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania o ponowne uruchomienie komputera, zobacz artykuł 887012 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Poprawianie na gorąco

Nie dotyczy.

Informacje o usuwaniu

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika instalacji /Uninstall lub kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Weryfikacja klucza rejestruUwagaNie ma klucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii stosowanej w tym artykule z bazy wiedzy, na przykład o terminie poprawka, zobacz artykuł 824684 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.

Przełączniki instalacji obsługiwane w aktualizacji zabezpieczeń

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Wyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.

/warnrestart:<sekundy>

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator ostrzeże użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator będzie monitować użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/forcerestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator wymusi zamknięcie aplikacji i rozpocznie ponowne uruchamianie.

/log:<nazwa_pliku>

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<lokalizacja_docelowa>

Wyodrębnia zawartość pakietu w folderze docelowym.

/uninstall /kb:<nr_artykułu_z_bazy_wiedzy>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o instalatorze Wusa.exe, zobacz sekcję poświęconą Autonomicznemu Instalatorowi rozszerzenia Windows Update (Windows Update Stand-alone Installer) w artykule Różne zmiany w systemie Windows 7 w witrynie TechNet.

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana

Ponieważ istnieje kilka wersji (edycji) systemu Windows, poniższe czynności mogą się różnić w poszczególnych systemach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

Sprawdzanie wersji plików

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Gdy nazwa pliku pojawi się na liście Programy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne sprawdź rozmiar pliku i porównaj go z podanym w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  UwagaW zależności od wersji (edycji) systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre z plików wymienionych w tabeli z informacjami o plikach mogą nie zostać zainstalowane.

 4. Możesz też kliknąć kartę Szczegóły i odczytać informacje, takie jak wersja pliku i data modyfikacji, aby porównać je z podanymi w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  UwagaAtrybuty inne niż wersja pliku mogą się zmienić w trakcie instalacji. Porównywanie innych atrybutów plików z podanymi w tabeli z informacjami o plikach nie jest uznawane za właściwą (obsługiwaną) metodę sprawdzania, czy zastosowano aktualizację. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą zostać zmienione w trakcie instalacji. Jeśli brakuje informacji o wersji pliku, należy zastosować jedną z pozostałych metod sprawdzania, czy zainstalowano aktualizację.

 5. Można też kliknąć kartę Poprzednie wersje i porównać informacje o pliku w poprzedniej wersji z informacjami o pliku w nowej lub zaktualizowanej wersji.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

11.8.800.168

12,188,120

05-Sep-2013

20:09

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.168

694,232

05-Sep-2013

20:09

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.168

78,296

05-Sep-2013

20:09

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.8.800.168

488,408

05-Sep-2013

20:09

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.168

819,672

05-Sep-2013

20:09

x86

Flash.ocx

11.8.800.168

12,188,120

05-Sep-2013

20:11

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.168

694,232

05-Sep-2013

20:11

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.168

78,296

05-Sep-2013

20:11

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.8.800.168

488,408

05-Sep-2013

20:11

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.168

819,672

05-Sep-2013

20:11

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

11.8.800.168

14,395,864

05-Sep-2013

20:09

x64

Flashutil_activex.dll

11.8.800.168

537,560

05-Sep-2013

20:09

x64

Flashutil_activex.exe

11.8.800.168

517,592

05-Sep-2013

20:09

x64

Flash.ocx

11.8.800.168

14,395,864

05-Sep-2013

20:11

x64

Flashutil_activex.dll

11.8.800.168

537,560

05-Sep-2013

20:11

x64

Flashutil_activex.exe

11.8.800.168

517,592

05-Sep-2013

20:11

x64


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

11.8.800.168

12,248,056

06-Sep-2013

08:08

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.168

702,968

06-Sep-2013

08:08

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.168

111,608

06-Sep-2013

08:08

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.8.800.168

501,752

06-Sep-2013

08:08

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.168

843,768

06-Sep-2013

08:08

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

11.8.800.168

14,468,600

06-Sep-2013

08:08

x64

Flashutil_activex.dll

11.8.800.168

553,464

06-Sep-2013

08:08

x64

Flashutil_activex.exe

11.8.800.168

538,616

06-Sep-2013

08:08

x64

Flash.ocx

11.8.800.133

12,243,960

27-Aug-2013

06:48

x86

Flashplayerapp.exe

11.8.800.133

702,968

27-Aug-2013

06:48

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.8.800.133

111,608

27-Aug-2013

06:48

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

11.8.800.133

501,752

27-Aug-2013

06:48

x86

Flashutil_activex.exe

11.8.800.133

843,768

27-Aug-2013

06:48

x86


File name

SHA1 hash

SHA256 hash

Windows8.1-KB2880289-x64.msu

4DB495905251A779ED5A61564C702F7D33BFD481

DDCFF35352E7590793DFF3D28D6B599931DFBE290F402D2604158735F2FBFA53

Windows8.1-KB2880289-x64.msu

BDD6E3234145443E0B6EB808CDE38086AFF9DC38

475C0CC56A326F6B6E249634F51AD3C634420A8FEFC6F976959CF6F8EAF515AC

Windows8.1-KB2880289-x86.msu

621FE9ED31D817CC44237DBB04231AF4BCC64B1A

63E61641916ADF25A97D985A7CB3F51A81751C47CBF223240F3582490B553C56

Windows8.1-KB2880289-x86.msu

CFFE8744183BB075BE0E36ABFF7FA88836B72217

8828101E70689F4FCBC4904317AA7D1779EBDDB36ADD5AAFCF4D50066456C26D

Windows8-RT-KB2880289-x64.msu

CB3E3DF0D0E853C0058828297D726DFD4969578C

031FB37A346593E4EF8695F5E812EAC4FDCAE24F89370189D87FCB390D7727B6

Windows8-RT-KB2880289-x86.msu

50A927F345E8CF253C1230627215378D6F89EC31

633E51830DCED202F25AC4FE508F8FBEBAA6DEFFFA08ECBA0A24F45C6AE627AB


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×