Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/security/2755801

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Usługa Windows Update nie zaoferuje tej aktualizacji zabezpieczeń komputerowi z systemem Windows RT, zanim nie zostanie na nim zainstalowana aktualizacja 2808380. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2808380 Urządzenie z systemem Windows RT nie może pobrać aktualizacji oprogramowania lub aplikacji ze Sklepu Windows

Rozwiązanie

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 (KB2966072)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB2966072-x86.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2966072)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB2966072-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 (KB2966072)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2966072-x86.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB2966072)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2966072-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows Server 2012 R2 (KB2966072)

Pobierz teraz pakiet Windows8.1-KB2966072-x64.msu.

Aktualizacja programu Flash Player w programie Internet Explorer w systemie Windows Server 2012 (KB2966072)

Pobierz teraz pakiet Windows8-RT-KB2966072-x64.msu.

Data wydania: 10 czerwca 2014

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące aktualizacji

Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania

Centrum zabezpieczeń

W organizacji można zarządzać aktualizacjami zabezpieczeń i oprogramowania, które należy wdrażać na serwerach oraz komputerach stacjonarnych i systemach przenośnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź centrum zarządzania aktualizacjami w witrynie TechNet. W tej witrynie TechNet firmy Microsoft w sieci Web poświęconej zabezpieczeniom podano dodatkowe informacje o zabezpieczeniach w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne w witrynach Microsoft Update i Windows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Najłatwiejszym sposobem znajdowania aktualizacji zabezpieczeń jest wyszukiwanie słów kluczowych „aktualizacja zabezpieczeń”.

Aktualizacje zabezpieczeń można pobierać z wykazu usługi Microsoft Update. Wykaz usługi Microsoft Update udostępnia katalog zawartości z możliwością wyszukiwania, z którego można korzystać za pośrednictwem witryn Windows Update oraz Microsoft Update. Ta zawartość obejmuje aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobacz często zadawane pytania dotyczące wykazu usługi Microsoft Update.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Zawarte w tych wskazówkach zalecenia i informacje mają ułatwić informatykom korzystanie z różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł 961747 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) pozwala administratorom skanować lokalne i zdalne systemy w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń i typowych źle skonfigurowanych zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Microsoft Baseline Security Analyzer.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania tej aktualizacji zabezpieczeń przez narzędzie MBSA.

Oprogramowanie

MBSA

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

Nie

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 64-bitowych

Nie

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

UwagaKlienci używający starszego oprogramowania, którego nie obsługują najnowsze wersje narzędzia MBSA, usługi Microsoft Update i programu Windows Server Update Services, powinni skorzystać z sekcji poświęconej obsłudze starszych produktów (Legacy Product Support) w artykule Microsoft Baseline Security Analyzer. Znajdują się tam informacje o tym, jak utworzyć kompleksowy mechanizm do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń za pomocą starszych narzędzi.

Windows Server Update Services

Za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS) administratorzy informatyczni mogą wdrażać w swoich organizacjach najnowsze aktualizacje produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł w witrynie Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń przez program Microsoft Systems Management Server (SMS).

Oprogramowanie

SMS 2003 z narzędziem ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 32-bitowych

Nie

Tak

Windows 8 i Windows 8.1 dla systemów 64-bitowych

Nie

Tak

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2

Nie

Tak

Uwaga 12 kwietnia 2011 firma Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla narzędzia SUIT (Security Update Inventory Tool) związanego z programem SMS 2003. Klientom zaleca się uaktualnienie do programu System Center Configuration Manager. Klienci, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, mają też opcję używania narzędzia Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU).

W przypadku programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) można za pomocą tego narzędzia wykryć aktualizacje zabezpieczeń oferowane w witrynie Microsoft Update, które są obsługiwane przez program Windows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia SMS 2003 ITMU, zobacz artykuł SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi programu SMS do wyszukiwania aktualizacji, zobacz artykuł Narzędzia programu SMS 2003 do wyszukiwania aktualizacji oprogramowania. Zobacz też stronę Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Program System Center Configuration Manager używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł System Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł 910723 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Zbiorcza lista comiesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Narzędzie do oceny zgodności aktualizacji (Update Compatibility Evaluator) i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisują informacje w tych samych plikach i ustawieniach rejestru, które są wymagane do działania aplikacji. Może to być przyczyną niezgodności i wydłużać czas wymagany do wdrożenia aktualizacji zabezpieczeń. Za pomocą składników narzędzia do oceny zgodności aktualizacji (Update Compatibility Evaluator) zawartych w zestawie narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji można usprawnić testowanie i weryfikowanie aktualizacji systemu Windows względem zainstalowanych aplikacji.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji zawiera narzędzia i dokumentację potrzebne do badania i minimalizowania problemów ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem w środowisku systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

Windows 8 i Windows 8.1 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji „Informacje o wdrażaniu” w tej sekcji.

Wdrażanie

Informacje

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2966072-x86.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64:
Windows8-RT-KB2966072-x64.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB2966072-x86.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x64:
Windows8.1-KB2966072-x64.msu /quiet

Instalacja bez ponownego uruchamiania

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB2966072-x86.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64:
Windows8-RT-KB2966072-x64.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows 8.1:

Windows8.1-KB2966072-x86.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 8.1 dla systemów opartych na procesorach x64:

Windows8.1-KB2966072-x64.msu /quiet /norestart

Więcej informacji

Zobacz podsekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł 887012 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Poprawianie na gorąco

Nie dotyczy

Informacje o usuwaniu

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika instalacji /Uninstall. Można też kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w obszarze Windows Update, a następnie wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Weryfikacja klucza rejestru

Nie ma klucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii stosowanej w tym artykule z bazy wiedzy (na przykład o terminie „poprawka”) zobacz artykuł 824684 z bazy wiedzy.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Wyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.

/warnrestart:<sekundy>

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator ostrzeże użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator będzie monitować użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/forcerestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator wymusi zamknięcie aplikacji i rozpocznie ponowne uruchamianie.

/log:<nazwa_pliku>

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<lokalizacja_docelowa>

Wyodrębnia zawartość pakietu w folderze docelowym.

/uninstall /kb:<nr_artykułu_z_bazy_wiedzy>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

UwagaAby uzyskać więcej informacji o instalatorze Wusa.exe, zobacz sekcję poświęconą Autonomicznemu Instalatorowi rozszerzenia Windows Update (Windows Update Stand-alone Installer) w artykule Różne zmiany w systemie Windows 7 w witrynie TechNet.

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana

Ponieważ istnieje kilka wersji (edycji) systemu Windows, poniższe czynności mogą się różnić w poszczególnych systemach. W przypadku różnic należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Wyszukaj.

 2. Gdy nazwa pliku pojawi się na liście Programy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne sprawdź rozmiar pliku i porównaj go z podanym w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga W zależności od wersji (edycji) systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre z plików wymienionych w tabeli z informacjami o plikach mogą nie zostać zainstalowane.

 4. Można też kliknąć kartę Szczegóły i odczytać informacje, takie jak wersja pliku i data modyfikacji, aby porównać je z podanymi w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą się zmienić w trakcie instalacji. Porównywanie innych atrybutów plików z podanymi w tabeli z informacjami o plikach nie jest uznawane za właściwą (obsługiwaną) metodę sprawdzania, czy zastosowano aktualizację. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą zostać zmienione w trakcie instalacji. Jeśli brakuje informacji o wersji pliku, należy zastosować jedną z pozostałych metod sprawdzania, czy zainstalowano aktualizację.

 5. Można też kliknąć kartę Poprzednie wersje i porównać informacje o pliku w starszej wersji z informacjami o pliku w nowej lub zaktualizowanej wersji.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)

Tabela informacyjna

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji „Informacje o wdrażaniu” w tej sekcji.

Wdrażanie

Informacje

Instalacja bez konieczności interwencji użytkownika

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2966072-x64.msu /quiet

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB2966072-x64.msu /quiet

Instalacja bez ponownego uruchamiania

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2966072-x64.msu /quiet /norestart

Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB2966072-x64.msu /quiet /norestart

Więcej informacji

Zobacz podsekcję „Wskazówki oraz narzędzia dotyczące wykrywania i wdrażania”.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł 887012 z bazy wiedzy.

Poprawianie na gorąco

Nie dotyczy

Informacje o usuwaniu

Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora /Uninstall lub kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczenia, kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w obszarze Windows Update, a następnie wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Weryfikacja klucza rejestruNie ma klucza rejestru umożliwiającego potwierdzenie obecności tej aktualizacji.

Uwzględnienie w przyszłych dodatkach Service Pack

Aktualizacja związana z tym problemem będzie wchodzić w skład przyszłego dodatku Service Pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Instalowanie aktualizacji

Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń instalator sprawdza, czy co najmniej jeden z aktualizowanych plików w systemie nie został wcześniej zaktualizowany przez poprawkę firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii stosowanej w tym artykule z bazy wiedzy (na przykład o terminie „poprawka”) zobacz artykuł 824684 z bazy wiedzy.

W tej aktualizacji zabezpieczeń są obsługiwane następujące przełączniki instalacji.

Przełącznik

Opis

/?, /h, /help

Wyświetla pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.

/quiet

Wyłącza wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.

/norestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że system nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli jest to wymagane do zakończenia instalacji.

/warnrestart:<sekundy>

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator ostrzeże użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/promptrestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator będzie monitować użytkownika przed rozpoczęciem ponownego uruchamiania.

/forcerestart

Użycie go razem z przełącznikiem /quiet spowoduje, że instalator wymusi zamknięcie aplikacji i rozpocznie ponowne uruchamianie.

/log:<nazwa_pliku>

Włącza rejestrowanie w określonym pliku.

/extract:<lokalizacja_docelowa>

Wyodrębnia zawartość pakietu w folderze docelowym.

/uninstall /kb:<nr_artykułu_z_bazy_wiedzy>

Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o instalatorze Wusa.exe, zobacz sekcję poświęconą Autonomicznemu Instalatorowi rozszerzenia Windows Update (Windows Update Stand-alone Installer) w następującym artykule w witrynie Microsoft TechNet:

Różne zmiany w systemie Windows 7

Sprawdzanie, czy aktualizacja została zastosowana

Ponieważ istnieje kilka wersji (edycji) systemu Windows, poniższe czynności mogą się różnić w poszczególnych systemach. W przypadku różnic należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

Weryfikowanie wersji pliku

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Gdy nazwa pliku pojawi się na liście Programy, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne sprawdź rozmiar pliku i porównaj go z podanym w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  Uwaga W zależności od wersji (edycji) systemu operacyjnego lub programów zainstalowanych w systemie niektóre z plików wymienionych w tabeli z informacjami o plikach mogą nie zostać zainstalowane.

 4. Można też kliknąć kartę Szczegóły i odczytać informacje, takie jak wersja pliku i data modyfikacji, aby porównać je z podanymi w tabelach z informacjami o plikach w artykule z bazy wiedzy.

  Uwaga Atrybuty inne niż wersja pliku mogą się zmienić w trakcie instalacji. Porównywanie innych atrybutów plików z podanymi w tabeli z informacjami o plikach nie jest uznawane za właściwą (obsługiwaną) metodę sprawdzania, czy zastosowano aktualizację. Ponadto w niektórych przypadkach nazwy plików mogą zostać zmienione w trakcie instalacji. Jeśli brakuje informacji o wersji pliku, należy zastosować jedną z pozostałych metod sprawdzania, czy zainstalowano aktualizację.

 5. Można też kliknąć kartę Poprzednie wersje i porównać informacje o pliku w starszej wersji z informacjami o pliku w nowej lub zaktualizowanej wersji.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

14.0.0.125

13,020,664

31-May-2014

05:16

x86

Flashplayerapp.exe

14.0.0.125

703,992

31-May-2014

05:16

x86

Flashplayercplapp.cpl

14.0.0.125

105,464

31-May-2014

05:16

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

531,960

31-May-2014

05:16

x86

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

877,048

31-May-2014

05:16

x86

Flash.ocx

14.0.0.125

13,020,664

31-May-2014

05:18

x86

Flashplayerapp.exe

14.0.0.125

703,992

31-May-2014

05:18

x86

Flashplayercplapp.cpl

14.0.0.125

105,464

31-May-2014

05:18

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

531,960

31-May-2014

05:18

x86

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

877,048

31-May-2014

05:18

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

14.0.0.125

15,276,536

31-May-2014

05:16

x64

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

590,328

31-May-2014

05:16

x64

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

561,144

31-May-2014

05:16

x64

Flash.ocx

14.0.0.125

15,276,536

31-May-2014

05:18

x64

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

590,328

31-May-2014

05:18

x64

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

561,144

31-May-2014

05:18

x64

Flash.ocx

14.0.0.125

13,020,664

31-May-2014

05:16

x86

Flashplayerapp.exe

14.0.0.125

703,992

31-May-2014

05:16

x86

Flashplayercplapp.cpl

14.0.0.125

105,464

31-May-2014

05:16

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

531,960

31-May-2014

05:16

x86

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

877,048

31-May-2014

05:16

x86

Flash.ocx

14.0.0.125

13,020,664

31-May-2014

05:18

x86

Flashplayerapp.exe

14.0.0.125

703,992

31-May-2014

05:18

x86

Flashplayercplapp.cpl

14.0.0.125

105,464

31-May-2014

05:18

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

531,960

31-May-2014

05:18

x86

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

877,048

31-May-2014

05:18

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

14.0.0.125

13,020,664

31-May-2014

05:13

x86

Flashplayerapp.exe

14.0.0.125

703,992

31-May-2014

05:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

14.0.0.125

105,464

31-May-2014

05:13

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

531,960

31-May-2014

05:13

x86

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

877,048

31-May-2014

05:13

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Flash.ocx

14.0.0.125

15,276,536

31-May-2014

05:13

x64

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

590,328

31-May-2014

05:13

x64

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

561,144

31-May-2014

05:13

x64

Flash.ocx

14.0.0.125

13,020,664

31-May-2014

05:13

x86

Flashplayerapp.exe

14.0.0.125

703,992

31-May-2014

05:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

14.0.0.125

105,464

31-May-2014

05:13

Not Applicable

Flashutil_activex.dll

14.0.0.125

531,960

31-May-2014

05:13

x86

Flashutil_activex.exe

14.0.0.125

877,048

31-May-2014

05:13

x86


File name

SHA1 hash

SHA256 hash

Windows8-RT-KB2966072-x64_msu.g514she.partial

DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

Windows8-RT-KB2966072-x64_msu.os19rp0.partial

DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

Windows8-RT-KB2966072-x86_msu.c7m8v8y.partial

DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

Windows8_1-KB2966072-x64_msu.aj58itt.partial

DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

Windows8_1-KB2966072-x64_msu.vm9sayp.partial

DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855

Windows8_1-KB2966072-x86_msu.2e8tefv.partial

DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×