Streszczenie

PMML nie jest obsługiwany.  Oto sposób obejścia problemu.

Obiekty rxDTree w RevoScaleR może być przekształcone do obiektów rpart. (Należy zauważyć, że rpart jest zalecany pakiet, który należy załadować.)

 

Library(rpart)

Metoda <-"class"

Formularz <-Kifozy ~ numer + Start

parametrami <-lista (uprzedniego = c (0,8, 0,2), strata = c (0, 2, 3, 0),

Podziel = "gini")

Formant <-rpart.control (minsplit = 5, minbucket = 2, cp = 0,01,

MaxDepth = 10, maxcompete = 4, maxsurrogate = 5, 20 usesurrogate = 2, surrogatestyle = 0, xval = 0)

Koszt <-1 + seq(length(attr(terms(form), "term.labels")))

rxDTreeObj <-rxDTree (formuła = Kifozy ~ liczba + Start,

dane = kifozy, metoda = metoda parametrami = parametrami,

Formant = sterowanie, koszt = koszt)

pmml(AS.rpart(rxDTreeObj))

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×