Objawy

Po kliknięciu przycisku Uruchom w systemie Microsoft Windows, mogą nie być widoczne ikony skrótów pakietu Microsoft Office 2000.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących metod.

Uwaga Z racji tego, że występuje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na twoim komputerze. Jeżeli występują, zajrzyj do dokumentacji produktu, aby dokończyć kroki.

Metoda 1 - użyj programu Microsoft Office 2000 – tryb konserwacji Aby przywrócić skrót

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie
  Ustawieniakliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.

 2. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Office 2000, a następnie kliknij przycisk
  Change/Remove.

 3. W oknie Microsoft Office 2000 – tryb konserwacji kliknij przycisk Napraw produkt Office, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.

 4. W oknie ponowne instalowanie/Naprawianie pakietu Microsoft Office 2000 kliknij pozycję Napraw błędy w instalacji pakietu Office, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przywróć moje skróty .

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

 6. Kliknij przycisk OK , aby zakończyć konfigurację.

Metoda 2 - użyj opcji Office 2000 Wykryj i napraw, aby przywrócić skrót

 1. Uruchomić pakiet Office 2000.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Wykryj i napraw.

 3. Kliknij przycisk OK , aby zakończyć konfigurację.

Metoda 3 - ręcznie utwórz nowy skrót

 1. W Eksploratorze Microsoft Windows zlokalizuj, a następnie rozwiń następujący folder:

  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy

 2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, wskaż polecenie
  Nowy, a następnie kliknij polecenie skrót.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wskaż folder C:\Program Files\Microsoft Office\Office , a następnie kliknij plik wykonywalny programu pakietu Office, który chcesz utworzyć skrót do. Na przykład jeśli tworzysz skrótu dla programu Microsoft Word, kliknij Plik WINWORD. EXE.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.

 6. W polu Wpisz nazwę tego skrótu na przykład wpisz Program Microsoft Wordi następnie kliknij przycisk
  Zakończ.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu naprawiania instalacji pakietu Microsoft Office 2000 kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

264625 OFF2000: jak zainstalować lub naprawić pakiet Microsoft Office 2000

259136 WD2000: "Instalacji przy pierwszym użyciu" i "Znajdź i napraw" Żądaj Works 2000 Suite CD-ROM

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×