Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Użycie Monitora wydajności do Zobacz pliki dzienników binarnych wydajności systemu Windows (.blg) w Windows 8, Windows Server 2012, dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, średnią wartość, która jest obliczana przy użyciu danych w pliku dziennika na niektóre typy licznika jest niepoprawna. Oto kilka przykładów liczniki takie typy licznika, których dotyczy ta zmiana:

 • \LogicalDisk\Avg. dysku w s/Zapis

 • \LogicalDisk\Avg. dysku w s/Odczyt

 • \LogicalDisk\Avg. dysku w s/Transfer

 • \PhysicalDisk\Avg. dysku w s/Zapis

 • \PhysicalDisk\Avg. dysku w s/Odczyt

 • \PhysicalDisk\Avg. dysku w s/Transfer

Poniższa lista zawiera wszystkie typy licznika usterce:

Nazwa licznika

Opis łącza

PERF_AVERAGE_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx

PERF_COUNTER_COUNTER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx

PERF_COUNTER_BULK_COUNT

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx

PERF_SAMPLE_COUNTER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx

PERF_AVERAGE_BULK

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx

PERF_COUNTER_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx

PERF_100NSEC_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx

PERF_OBJ_TIME_TIMER

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758837(v=ws.10).aspx

PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPE

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx

PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPE

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx

PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPE

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781696(v=ws.10).aspx

PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPE

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756932(v=ws.10).aspx

PERF_SAMPLE_FRACTION

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx

PERF_COUNTER_MULTI_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx

PERF_100NSEC_MULTI_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx

PERF_PRECISION_100NS_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx

PERF_PRECISION_OBJECT_TIMER

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx

PERF_COUNTER_TIMER_INV

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx

PERF_100NSEC_TIMER_INV

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx

PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INV

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx

PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INV

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji dla systemu Windows 8 i Windows Server 2012

Windows Update (zalecane)

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2876415 zawiera poprawkę (KB 2877211) z witryny Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2876415 pakiet zbiorczy aktualizacji Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012: września 2013

Centrum pobierania firmy Microsoft

Aby uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji poprawkę (KB 2877211), kliknij jeden z następujących łączy witryny Microsoft Download Center.

System operacyjny

Aktualizacja

Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x 86 w Windows 8

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 8

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla komputerów z procesorami x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, należy zainstalować poprawki, którą opisano w tym artykule.


Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do centrum obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz korzystać z systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.1.760 1.17xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760
  1,22 xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Pdhui.dll

6.1.7601.22502

47104

05-Nov-2013

09:55

x86

Perfmon.exe

6.1.7601.17514

157,184

20-Nov-2010

12:17

x86

Perfmon.msc

Nie dotyczy

145,519

10-Jun-2009

21:31

Nie dotyczy

Resmon.exe

6.1.7600.16385

103424

14-Jul-2009

01:14

x86

Sysmon.ocx

6.1.7601.22502

390,656

05-Nov-2013

09:56

x86

Wdc.dll

6.1.7601.22502

1,227,264

05-Nov-2013

09:56

x86

Wvc.dll

6.1.7601.22502

444,928

05-Nov-2013

09:56

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Pdhui.dll

6.1.7601.22502

58,880

05-Nov-2013

10:48

x64

Perfmon.exe

6.1.7601.17514

172,544

20-Nov-2010

13:25

x64

Perfmon.msc

Nie dotyczy

145,519

10-Jun-2009

20:50

Nie dotyczy

Resmon.exe

6.1.7600.16385

103,936

14-Jul-2009

01:39

x64

Sysmon.ocx

6.1.7601.22502

475136

05-Nov-2013

10:49

x64

Wdc.dll

6.1.7601.22502

1,363,968

05-Nov-2013

10:49

x64

Wvc.dll

6.1.7601.22502

594,432

05-Nov-2013

10:49

x64

Pdhui.dll

6.1.7601.22502

47104

05-Nov-2013

09:55

x86

Perfmon.exe

6.1.7601.17514

157,184

20-Nov-2010

12:17

x86

Perfmon.msc

Nie dotyczy

145,519

10-Jun-2009

21:31

Nie dotyczy

Resmon.exe

6.1.7600.16385

103424

14-Jul-2009

01:14

x86

Sysmon.ocx

6.1.7601.22502

390,656

05-Nov-2013

09:56

x86

Wdc.dll

6.1.7601.22502

1,227,264

05-Nov-2013

09:56

x86

Wvc.dll

6.1.7601.22502

444,928

05-Nov-2013

09:56

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Pdhui.dll

6.1.7601.22502

136,192

05-Nov-2013

09:48

IA-64

Perfmon.exe

6.1.7601.17514

247,808

20-Nov-2010

10:23

IA-64

Perfmon.msc

Nie dotyczy

145,519

10-Jun-2009

20:55

Nie dotyczy

Resmon.exe

6.1.7600.16385

110,080

14-Jul-2009

01:44

IA-64

Sysmon.ocx

6.1.7601.22502

960,000

05-Nov-2013

09:49

IA-64

Wdc.dll

6.1.7601.22502

2,245,632

05-Nov-2013

09:49

IA-64

Wvc.dll

6.1.7601.22502

1,208,320

05-Nov-2013

09:49

IA-64

Pdhui.dll

6.1.7601.22502

47104

05-Nov-2013

09:55

x86

Perfmon.exe

6.1.7601.17514

157,184

20-Nov-2010

12:17

x86

Perfmon.msc

Nie dotyczy

145,519

10-Jun-2009

21:31

Nie dotyczy

Resmon.exe

6.1.7600.16385

103424

14-Jul-2009

01:14

x86

Sysmon.ocx

6.1.7601.22502

390,656

05-Nov-2013

09:56

x86

Wdc.dll

6.1.7601.22502

1,227,264

05-Nov-2013

09:56

x86

Wvc.dll

6.1.7601.22502

444,928

05-Nov-2013

09:56

x86


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Ten problem został rozwiązany w Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 jako część KB 2883200.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

X86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:45

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

32,568

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:49


Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Amd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 064

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:45

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

32,572

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:52

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

25,078

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:52


Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Ia64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 062

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:45

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

32,570

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:46

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

25,078

Data (UTC)

05-Nov-2013

Godzina (UTC)

14:46


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×