Monituj o podanie hasła połączenia SQL na sesję w dodatku SP1 dla programu Excel PPIV 2012

Objawy

Po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla usług Microsoft SQL Server Analysis Service 2012 (SP1) Dodatek PowerPivot dla programu Microsoft Excel 2010 i Microsoft Excel 2013 ma zmiany projektu, który monituje o podanie hasła dla sesji dla połączenia nieopartych na systemie windows zintegrowany, takie jak połączenie z SQL. Na przykład jeśli użytkownik zapisuje hasło dla połączenia SQL dla modelu danych programu PowerPivot, a następnie zamyka skoroszyt w programie Excel 2010 lub Excel 2013 wraz z dodatku programu SQL Server 2012 SP1 PowerPivot, użytkownika pojawi się monit o wprowadzenie hasła na ponowne otwarcie zamkniętych skoroszytu i do wykonywania odświeżania danych modelu danych programu PowerPivot, ponieważ wymaga nowej sesji.

Uwaga Zachowanie przy zmianie tego projektu różni się od wersji przed udostępnieniem dodatku SP1, takie jak SQL Server Analysis 2012 PowerPivot dodatek lub dodatek SQL Server 2008 R2 PowerPivot. Zmiany projektu była pierwotnie przeznaczona do sytuacji adres podczas odbudowywania ciąg połączenia został zainicjowany na gdzie nie wprowadzono hasła, a tym samym nie będzie operacji odświeżania danych kolejnych sesji programu PowerPivot dostępu do danych modelu.

Rozwiązanie

W SQL Server Analysis Service 2012 SP1 PowerPivot dodatek dla programu Excel 2010 i Excel 2013 jest możliwe, aby przywrócić zachowanie, tak, że użytkownicy nie będą monitowani o podanie hasła po ponownym otwarciu zapisanego skoroszytu i wykonywania odświeżania danych modelu danych programu PowerPivot. Aby włączyć opcję zachowania przed udostępnieniem dodatku SP1, wykonaj następujące kroki:

  1. Uzyskaj i Zastosuj wymagane poprawki lub aktualizacji zbiorczej:

  2. W Edytorze rejestru kliknij następujący klucz rejestru:

    • Dla programu Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gemini\Settings

    • Dla programu Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPivot\Settings


  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Ustawienia, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie wartość DWORD .

  4. Typ Program PowerPivot , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Program PowerPivot , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  6. W polu Dane wartości wpisz 1 , a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga Program PowerPivot = 1 jest wyświetlany monit nie hasło dla połączenia nieopartych na systemie windows zintegrowany, 0 jest wyświetlany monit hasło dla połączenia nieopartych na systemie windows zintegrowany.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×