You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Symptomy

Biorąc pod uwagę następujący scenariusz:

  • Program Microsoft Exchange Online — archiwum można skonfigurować w środowisku 2013 2016 Microsoft Exchange Server lub Exchange Server .

  • Można skonfigurować serwer, na którym działa Exchange Server, aby połączyć się z usługi Office 365 (bez bezpośredniego dostępu) za pomocą serwera proxy.

  • Tworzenie zasad przechowywania, a następnie Zastosuj zasadę do skrzynki pocztowej użytkownika na lokalnej organizacji programu Exchange.

  • Uruchomić polecenie cmdlet Start-ManagedFolderAssistant do start Messaging rekordów zarządzania (MRM) przetwarzanie dla skrzynki pocztowej.

W tym scenariuszu MRM nie działa poprawnie dla skrzynki pocztowej.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ serwer proxy sieci web nie jest ustawiona, gdy serwera, na którym działa Exchange Server próbuje nawiązać połączenie usługi Office 365. W związku z tym chmurze archiwum skrzynki pocztowej nie może odnaleźć Exchange Server i MRM zatrzymuje przetwarzanie skrzynki pocztowej.

Rozwiązanie

Dla 2016 Exchange Server należy zainstalować Zbiorcza aktualizacja 12 2016 Exchange Server lub nowszej zbiorczej aktualizacji dla programu Exchange Server 2016.

Jeśli używasz 2013 Exchange Server, firma Microsoft zaleca uaktualnienie do 2016 Exchange Server, aby móc otrzymywać rozwiązanie tego problemu.

Więcej informacji

Może pojawić się wyjątek podczas wykonywania polecenia Eksportuj MailboxDiagnosticLogs przeciwko tej skrzynki pocztowej, podobny do poniższego:

Export-MailboxDiagnosticLogs "MailboxAlias" -ComponentName MRM | FL > C:\location\MBXDiag.txt

----------Call Stack from MRM Details--------------------   Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcEwsException: ELC EWS failed with error type: 'ArchiveExchangeWebServiceNotAvailable'. Message: Archive EWS url is unknown.  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.RemoteArchiveProcessorBase..ctor(MailboxSession mailboxSession, ADUser user, StatisticsLogEntry statisticsLogEntry, Boolean isCrossPremise, Boolean isTestMode, MailboxesInformation archiveMailboxesInformation)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ArchiveProcessorFactory.Create(ArchiveLocation archiveLocation, MailboxSession mailboxSession, ADUser adUser, StatisticsLogEntry statisticsLogEntry, Boolean isTestMode, MailboxesInformation archiveMailboxesInformation)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.MailboxData.get_ArchiveProcessor()  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcUserTagInformation.SaveConfigItem(MailboxDataForTags mailboxDataForTags)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.TagProvisioner.InvokeInternal(MailboxDataForTags mailboxDataForTags)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.TagProvisioner.Invoke(MailboxDataForTags mailboxDataForTags)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcTagSubAssistant.InvokeInternal(MailboxSession mailboxSession, MailboxDataForTags mailboxDataForTags)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ElcTagSubAssistant.Invoke(MailboxSession mailboxSession, MailboxDataForTags mailboxDataForTags)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ELCAssistant.InvokeCore(MailboxSession mailboxSession, List`1 customDataToLog, StatisticsLogEntry logEntry, ElcParameters parameters)  at Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.ELC.ELCAssistant.<>c__DisplayClass30_0.<InvokeInternalAssistant>b__1()  at Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch(Action tryDelegate, Func`2 filterDelegate, Action`1 catchDelegate)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×