Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-013 dotyczący zabezpieczeń. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Należą do nich wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, zależnie od sytuacji, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Uwagi

 • Przed załadowaniem formantów wyświetlany jest monit
  Uwaga W witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane, występuje następujący problem: Problem można rozwiązać przy użyciu technik opisanych w następującej witrynie sieci Web:

  http://msdn.microsoft.com/pl-pl/ie/default.aspx
  Pewne formanty ładowane na stronie Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.

 • Dostępna poprawka zgodności (aktualizacja zabezpieczeń 917425)
  Aktualizacja technologii ActiveX programu Internet Explorer (aktualizacja 912945) jest zawarta w tej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach Itanium. Dzięki tej aktualizacji klienci mogą korzystać z formatów ActiveX firmy Microsoft ładowanych na określonych stronach sieci Web tylko po ręcznym uaktywnieniu interfejsów użytkownika przez ich kliknięcie lub przy użyciu klawiszy TAB i ENTER. Aby pomóc klientom, którzy potrzebują więcej czasu na przygotowanie do aktualizacji, firma Microsoft wydała poprawkę zgodności. Po wdrożeniu poprawka zgodności przywraca w programie Internet Explorer poprzedni sposób obsługi formantów ActiveX. Poprawka będzie działać do czasu wydania w czerwcu zbiorczej aktualizacji programu Internet Explorer. Od tego momentu zmiany w sposobie obsługi formantów ActiveX przez program Internet Explorer będą trwałe.

  917425 Poprawka zgodności technologii ActiveX programu Internet Explorer dotycząca pliku Mshtml.dll

 • Programy Siebel używające formantów ActiveX
  Aktualizacja oprogramowania 912945 wpływa na wszystkich klientów High Interactive firmy Siebel w wersji 7. Po zastosowaniu tej aktualizacji należy kliknąć kilka razy w oknie programu Siebel. Każdy formant ActiveX w programie należy kliknąć przynajmniej jeden raz. Firma Siebel pracuje z firmą Microsoft nad rozwiązaniem problemu. Aktualizacja produktów firmy Siebel ma zostać opublikowana wiosną 2006. Klienci mogą zastosować poprawkę zgodności 917425 w celu wyłączenia działania aktualizacji technologii ActiveX programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach produktów firmy Siebel, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Siebel.

 • Program firmy Siebel zawiesza się
  Istnieje znany problem, który polega na tym, że klient Siebel 7 zawiesza się, gdy użytkownik zastosuje aktualizację zabezpieczeń 912812. Klienci mogą zastosować poprawkę zgodności 917425, aby wyłączyć zachowanie aktualizacji formantów ActiveX programu Internet Explorer. Aktualizacja produktów firmy Siebel ma zostać opublikowana wiosną 2006. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach produktów firmy Siebel, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Siebel.

 • Formanty ActiveX używające języka Java Platform Standard Edition 1.3 lub Standard Edition 1.4
  Po kliknięciu formantu apletu ActiveX w programie, który uruchamia formant apletu przy użyciu platformy Java Platform Standard Edition (J2SE) 1.3 lub J2SE 1.4, fokus nie jest przenoszony do formantu apletu. Aby ustawić fokus na formancie, należy go kliknąć po raz drugi. Fokus zachowuje się poprawnie w przypadkach zastosowania języka J2SE w wersji 1.5. Aby uzyskać najnowszą wersję języka J2SE, odwiedź następującą witrynę firmy Sun Microsystems Inc. w sieci Web:

  http://java.sun.com/j2se
  Aby zapoznać się z technikami zapewniającymi działanie formantów ActiveX bez podejmowania czynności przez użytkownika, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

  http://msdn.microsoft.com/pl-pl/ie/default.aspx

 • W zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 910620 znajdują się poprawki zabezpieczeń, które udokumentowano w biuletynie o zabezpieczeniach MS06-004. Ponadto pakiet aktualizacji zawiera również poprawki dla programu Microsoft Internet Explorer, które wydano po wydaniu biuletynów o zabezpieczeniach MS04-004 i MS04-038.

 • Aby na komputerze, na którym nie zainstalowano pakietu aktualizacji 873377, pakietu aktualizacji 889669 ani poprawki dla programu Internet Explorer wydanej po biuletynie zabezpieczeń MS04-038, zainstalować poprawki z pakietu aktualizacji 896727, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w artykule 897225 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przeciwnym razie wszystkie zainstalowane poprawki dla programu Internet Explorer zostaną usunięte.

  897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Więcej informacji

Znane problemy

 • W systemach Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lista zainstalowanych aktualizacji oprogramowania znajduje się w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Są one wymienione pod nazwą produktu, który aktualizują. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 niniejsza aktualizacja znajduje się na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 informacje dotyczące daty zainstalowania tej aktualizacji nie są wyświetlane w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Dlatego niniejsza aktualizacja nie pojawia się w składnikach zalecanych do zainstalowania. Jest ona jednak widoczna na początku listy Windows XP – Aktualizacje oprogramowania.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń próba odtworzenia scen znajdujących się na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) w programie Microsoft Windows Media Player może zakończyć się niepowodzeniem.


  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  884487 Kliknięcie rozdziału na niektórych dyskach DVD WMV HD w programie Windows Media Player nie powoduje jego odtworzenia

 • Formant ActiveX może nie być ładowany w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  909889 Formanty ActiveX mogą nie być ładowane zgodnie z oczekiwaniami w programie Internet Explorer z powodu zmian kompleksowej ochrony wprowadzonych w skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX może nie być ładowana w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  909738 Strona sieci Web zawierająca niestandardowy formant ActiveX może nie być ładowana zgodnie z oczekiwaniami w pr. Internet Explorer z powodu zmian kompleksowej ochrony wprowadzonych w skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)

 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  906294 Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem ze skumulowaną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)

 • Otwieranie plików PDF za pomocą adresów URL HTTPS powoduje pojawianie się okna dialogowego z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach dotyczącego zawartości mieszanej. W niektórych przypadkach po zastosowaniu aktualizacji 912945 wyświetlanie zawartości mieszanej powoduje pojawianie się okna dialogowego z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach. Ten problem występuje podczas próby otwarcia pliku PDF przy użyciu adresów URL protokołu HTTPS. Ten problem został rozwiązany w najnowszej aktualizacji zbiorczej (916281) programu Internet Explorer. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  916281MS06-021: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

 • Formanty .NET
  Zgłaszano naruszenia zasad dostępu do stron zawierających formanty Microsoft .NET WinForms. Ten problem został rozwiązany w najnowszej aktualizacji zbiorczej (916281) programu Internet Explorer.

 • Problemy z wydajnością
  W niektórych przypadkach, gdy strona zawiera wiele formantów ActiveX wymagających aktywacji, strona może być renderowana bardzo wolno. Ten problem został rozwiązany w najnowszej aktualizacji zbiorczej (916281) programu Internet Explorer.

 • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 w systemie Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE lub Microsoft Windows Millennium Edition instalowanie nowych formantów ActiveX za pomocą programu Internet Explorer może nie być możliwe. Firma Microsoft planuje rozwiązanie tego problemu w następnej aktualizacji zbiorczej dla programu Internet Explorer. Do tego czasu klienci mogą instalować formanty ActiveX z innego źródła instalacji, które nie używa programu Internet Explorer.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×