Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-071 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Ta aktualizacja jest oferowana wielokrotnie.

  Różne wersje programu MSXML są uwzględniane w różnych produktach firmy Microsoft, takich jak Windows, Internet Explorer, Microsoft Office i Microsoft SQL Server, jak również w niektórych produktach innych firm. Ta aktualizacja może być oferowana ponownie, jeżeli instalowany jest nowy produkt lub aktualizowany jest produkt, w którym uwzględniono wersję programu MSXML inną niż aktualnie zainstalowana. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych wersji programu MSXML dostępnych lub uwzględnianych w różnych produktach lub aktualizacjach oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  269238 Lista wersji programu Microsoft XML Parser (MSXML)

 • Aktualizacja zabezpieczeń 927978 dla programów MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 oraz MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 nie obsługuje pełnego usuwania programu MSXML 4.0, ponieważ ta wersja programu MSXML jest instalowana w trybie „obok” innych wersji parsera. W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:

  1. Usuń aktualizację zabezpieczeń 927978 za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy dostępnego w Panelu sterowania.

  2. Usuń plik MSXML4.dll z folderu %SystemRoot%\System32.

  3. Za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy dostępnego w Panelu sterowania usuń wcześniejsze instalacje programu MSXML 4.0.

  Wcześniejsze wersje plików Msxml4.dll oraz Msxml4r.dll są przywracane zarówno w folderze „obok”, jak i w folderze %SystemRoot%\System32.

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń z witryny Windows Update może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Zarejestrowanie biblioteki typów c:\Windows\system32\msxml4.dll było niemożliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną.

  Gdy ten błąd wystąpi, w pliku dziennika może się pojawić informacja przypominająca następujący zapis:

  Błąd 1911. Zarejestrowanie biblioteki typów c:\Windows\system32\msxml4.dll było niemożliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną.

  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Produkt: MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 (KB927978) -- Błąd 1911. Zarejestrowanie biblioteki typów c:\Windows\system32\msxml4.dll było niemożliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną.


  === Rejestrowanie zatrzymane : 11/10/2006 17:53:07 ===

  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Uwaga: 1: 1708

  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB927978) -- Niepowodzenie instalacji.


  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Instalator Windows zainstalował produkt. Nazwa produktu: MSXML 4.0 SP2 (KB927978). Wersja produktu: 4.20.9839.0. Język produktu: 1033. Powodzenie instalacji lub stan błędu: 1603.


  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Zebrano mutex wykonania.

  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Czyszczenie niezainstalowanych pakietów instalacyjnych, jeśli istnieją

  MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: Funkcja MainEngineThread zwraca wartość 1603

  === Rejestrowanie informacji pełnych zatrzymane: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Aby obejść ten problem, należy ręcznie zainstalować aktualizację zabezpieczeń z witryny Microsoft — Centrum pobierania, a następnie kliknąć przycisk Ignoruj, gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby potwierdzić, że instalacja się powiodła, należy zweryfikować, że plik Msxml4.dll w folderze %systemroot%\System32 ma wersję 4.20.9841.0.

 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927978 może tworzyć plik dziennika. Pakiet nadaje plikowi dziennika nazwę KB927978.log. Pakiet zapisuje plik dziennika w folderze. Nazwa folderu jest generowana przez system. Folder znajduje się w katalogu głównym dysku systemowego. Ścieżka ma następującą postać:

  C:\nazwa wygenerowana przez system\KB927978.log. Uwaga: W tym przykładzie C jest literą dysku systemowego.

  Chociaż jest to opcjonalne, mozna usunąć plik dziennika i folder.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927978 dla programu MSXML 4.0 jest pełnym pakietem instalacyjnym. Można użyć tego pakietu do zainstalowania programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) na komputerze, na którym nie są zainstalowane wcześniejsze wersje programu MSXML 4.0. Tego pakietu można także użyć do zaktualizowania istniejącej instalacji programów MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.

 • Witryny Windows Update oraz Microsoft Update oferują pakiet aktualizacji 927978 tylko wtedy, gdy na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza wersja programu MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.

 • Program MSXML 4.0 nie zawiera parsera 64-bitowego i jest obsługiwany tylko w trybie WoW na komputerach z 64-bitowymi systemami operacyjnymi. Dlatego pakiety 64-bitowej wersji programu MSXML 4.0 są niedostępne dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby zaktualizować parser 32-bitowego programu MSXML 4.0 w trybie WoW na komputerze z 64-bitowym systemem operacyjnym, należy zainstalować pakiet 32-bitowej wersji programu MSXML 4.0. Na przykład w celu zaktualizowania 64-bitowego systemu operacyjnego w angielskiej wersji językowej należy zainstalować pakiet Msxml4-KB927978-enu.exe.

 • Plik instalowany przez pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927978 dla programu MSXML 4.0 jest wymieniony w poniższej tabeli.

  Nazwa pliku

  Wersja

  Data

  Godzina

  Rozmiar

  Msxml4.dll

  4.20.9841.0

  11/4/2006

  2:14

  1,18 MB

  Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest instalowana zarówno w trybie „obok” innych wersji parsera, jak i w folderze %systemroot%\System32.

 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w trybie cichym z rejestrowaniem informacji pełnej i bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć polecenia analogicznego do następującego:

  msxml4-kb927978-enu.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb927978.logSzczegółowy dziennik procesu instalacji będzie zlokalizowany w pliku wskazanym w poleceniu. Na przykład będzie to plik C:\KB927978.log.

 • Jeżeli plik Msxml4.dll jest zablokowany, może nie zostać zaktualizowany podczas stosowania aktualizacji zabezpieczeń MS06-071 dla programów MSXML 4.0, programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 i programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2. W celu obejścia tego problemu należy użyć następujących poleceń do odinstalowania pliku Msxml4.dll:

  • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive

  • Del %windir%\system32\msxml4.dll

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×