WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-022, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Problem 1

Symptomy

Użytkownik instaluje tę aktualizację zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, na którym jest uruchomiony program Microsoft Internet Explorer w wersji starszej niż 5.5. W wyniku tego skrypt korzystający z funkcji języka VBScript w wersji 5.0 lub nowszej nie działa.

Na przykład użytkownik uruchamia skrypt korzystający z funkcji dostępnej w języku VBScript w wersji 5.0 lub nowszej, takiej jak funkcja RegExp. W takim przypadku może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:Biblioteka nie jest zarejestrowana.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ plik instalatora tej aktualizacji zabezpieczeń nie powoduje dodania wpisu rejestru skojarzonego z nowym plikiem VBScript.dll.


Obejście

W celu obejścia tego problemu należy otworzyć wiersz polecenia, wpisać poniższe polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:

Regsvr32 vbscript.dll

Problem 2

Problem z instalacją powodował, że aktualizacja dla języków VBScript 5.6 i JScript 5.6 nie była oferowana i nie była instalowana, gdy w systemie był zainstalowany program Windows Internet Explorer 7. Rozwiązanie polega na zmianie mechanizmu wykrywania dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Klienci, którzy pomyślnie zaktualizowali systemy, nie muszą ponownie instalować tej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wydania systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Jscript.dll

5.6.0.8835

458,752

05-Jan-2008

11:05

x86

Vbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

05-Jan-2008

11:05

x86

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Jscript.dll

5.6.0.8835

450,560

18-Dec-2007

14:40

x86

SP2

SP2GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

417,792

18-Dec-2007

14:40

x86

SP2

SP2GDR

Jscript.dll

5.6.0.8835

450,560

18-Dec-2007

14:32

x86

SP2

SP2QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

417,792

18-Dec-2007

14:32

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Jscript.dll

5.6.0.8835

998,912

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

662,016

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1GDR

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

999,424

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

662,528

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1QFE

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

999,936

14-Dec-2007

23:10

x64

SP2

SP2GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

663,040

14-Dec-2007

23:10

x64

SP2

SP2GDR

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

23:10

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

23:10

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

999,936

14-Dec-2007

22:58

x64

SP2

SP2QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

663,040

14-Dec-2007

22:58

x64

SP2

SP2QFE

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Jscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

08:34

x86

SP1

SP1GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

08:34

x86

SP1

SP1GDR

Jscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

08:00

x86

SP1

SP1QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:54

x86

SP1

SP1QFE

Jscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

08:34

x86

SP2

SP2GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

08:34

x86

SP2

SP2GDR

Jscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

08:41

x86

SP2

SP2QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

08:41

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Jscript.dll

5.6.0.8835

998,912

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

662,016

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1GDR

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

999,424

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

662,528

14-Dec-2007

22:58

x64

SP1

SP1QFE

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

999,936

14-Dec-2007

23:10

x64

SP2

SP2GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

663,040

14-Dec-2007

23:10

x64

SP2

SP2GDR

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

23:10

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

23:10

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

999,936

14-Dec-2007

22:58

x64

SP2

SP2QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

663,040

14-Dec-2007

22:58

x64

SP2

SP2QFE

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Jscript.dll

5.6.0.8835

1,304,576

14-Dec-2007

22:58

IA-64

SP1

SP1GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

1,116,160

14-Dec-2007

22:58

IA-64

SP1

SP1GDR

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

22:58

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

1,306,624

14-Dec-2007

23:00

IA-64

SP1

SP1QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

1,116,672

14-Dec-2007

23:00

IA-64

SP1

SP1QFE

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

23:00

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

23:00

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

1,306,624

14-Dec-2007

23:09

IA-64

SP2

SP2GDR

Vbscript.dll

5.6.0.8835

1,116,672

14-Dec-2007

23:09

IA-64

SP2

SP2GDR

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

23:09

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

23:09

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Jscript.dll

5.6.0.8835

1,306,624

14-Dec-2007

23:00

IA-64

SP2

SP2QFE

Vbscript.dll

5.6.0.8835

1,116,672

14-Dec-2007

23:00

IA-64

SP2

SP2QFE

Wjscript.dll

5.6.0.8835

458,752

14-Dec-2007

23:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wvbscript.dll

5.6.0.8835

401,408

14-Dec-2007

23:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×