Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938464 MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla wszystkich wersji systemów Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 oraz dla systemu Windows Server 2000 z programem Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

947736
MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

947737
MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

947738MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

952241MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual Studio 2008: 9 września 2008

947739MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3: 9 września 2008

947742MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

947746MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu .NET Framework 2.0: 9 września 2008

947748MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

954326MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu Office System 2007: 9 września 2008

954478MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu Office 2003: 9 września 2008

954479MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visio 2002: 9 września 2008

954606MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR: 9 września 2008

954607MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (poprawka): 9 września 2008

954609MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla usług SQL Server 2000 Reporting Services z dodatkiem Service Pack 2: 9 września 2008

954765MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

954766MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008: 9 września 2008

955368MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

955369MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 września 2008

955370MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 9 września 2008

955992MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu Digital Image Suite 2006: 9 września 2008

956483MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Works 8: 9 września 2008

956500MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu PowerPoint Viewer 2003: 9 września 2008

957177MS08-052: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Forefront Client Security zainstalowanego w systemie Windows 2000: 9 września 2008

953405MS08-052 i MS08-055: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 9 września 2008

Informacje o plikach dla programu Microsoft Visual Studio

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Visual Studio 2002 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Gdiplus.msm

13-Jun-2008

13:58

882,688

Mso.dll

10.0.6844.0

10-May-2008

23:22

9,819,136

Mso7ftp.exe

11-Jul-1997

08:37

3,072

Mso7ftpa.exe

11-Jul-1997

08:37

3,072

Mso7ftps.exe

11-Jul-1997

08:37

3,072

Msoicons.exe

1.0.0.1

26-Jul-2000

01:58

40,960

Visual Studio 2003 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Gdiplus.msm

12-Jun-2008

20:38

883,712

Mso.dll

10.0.6844.0

10-May-2008

23:22

9,819,136

Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll

8.0.50727.1843

04-Jul-2008

06:53

540,672

Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll

8.0.50727.1843

04-Jul-2008

06:53

540,672

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

14:14

520,200

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

14:16

520,712

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

19:43

534,024

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

19:46

530,440

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

19:48

531,464

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

19:50

530,440

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

07:53

525,320

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

05-Jul-2008

14:19

523,272

ReportViewerLP.exe

2.0.50727.1843

04-Jul-2008

08:14

1,929,224

Visual Studio 2008

File Name

Version

Date

Time

Size

Microsoft.Reportviewer.Webforms.dll

9.0.21022.143

21-Jul-2008

10:50

1,810,432

Reportviewer.exe

9.0.21022.143

31-Jul-2008

00:28

3,008,064

RSClientPrint.cab

21-Jul-2008

14:15

1,184,828

Informacje o plikach dla programu Microsoft .NET Framework

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

.NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

.NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

.NET Framework 2.0

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-May-2008

09:39

1,724,416

.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

23-May-2008

11:19

1,724,416

Informacje o plikach dla pakietu Microsoft Office

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Office System 2007

File name

File version

File size

Date

Time

Ogl.dll

12.0.6325.5000

1,663,008

25-Jul-2008

03:16

Office 2003

File name

File version

File size

Date

Time

GDIPlus.dll

11.0.8230.0

1,693,184

26-Jul-2008

00:15

Visio 2002

File name

File version

File size

Date

Time

Mso.dll

10.0.6844.0

9,819,136

10-May-2008

23:22

Uwaga Ponieważ jest to aktualizacja zbiorcza, następujący plik jest także uwzględniony w tym pakiecie. Jednak nie należy on do aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visio 2002 (KB954479):

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

gdiplus.dll

5.1.3102.1360

1,638,400

02-Mar-2004

21:19

Not Applicable

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących źródła pliku gdiplus.dll, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

831932 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2002: October 12, 2004

Works 8

File name

File version

File size

Date

Time

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

1,724,416

18-Aug-2008

19:36

Gifimp32.flt

2003.1100.8165.0

222,048

18-Aug-2008

19:36

Png32.flt

2003.1100.8165.0

207,704

18-Aug-2008

19:36

Pptview.exe

11.0.8164.0

1,661,280

18-Aug-2008

19:37

Wkssole.dll

8.7.216.0

234,504

18-Aug-2008

19:36

Wksssdb.dll

8.7.216.0

2,028,904

18-Aug-2008

19:36

Wpgimp32.flt

2003.1100.8202.0

136,712

18-Aug-2008

19:36

PowerPoint Viewer 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Gdiplus.dll

11.0.8230.0

1,702,408

13-Aug-2008

07:31

Intldate.dll

11.0.5510.0

64,064

14-Jul-2003

22:57

Pptview.exe

11.0.8164.0

1,661,280

19-Apr-2007

13:49

Ppvwintl.dll

11.0.8161.0

131,424

22-Mar-2007

19:05

Pvreadme.htm

Not applicable

4,189

19-Jun-2008

12:24

Saext.dll

11.0.8161.0

218,456

22-Mar-2007

19:25

Unicows.dll

1.0.3703.0

246,424

30-Oct-2002

12:21

Digital Image Suite 11

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Advpack.dll

6.0.2900.2180

99,840

19-Aug-2008

14:29

x86

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

1,724,416

10-Jul-2008

17:44

x86

W95inf16.dll

4.71.704.0

2,272

19-Aug-2008

14:29

Not Applicable

W95inf32.dll

4.71.16.0

4,608

19-Aug-2008

14:29

x86

Informacje o plikach dla programu Microsoft SQL Server

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR (wersje dla komputerów z procesorami x86)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3073.0

799760

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3073.0

295952

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3073.0

721936

5-Aug-08

17:58

x86

msdtssrvr.exe

9.0.3073.0

205840

5-Aug-08

17:58

x86

msmdsrv.exe

9.0.3073.0

14894608

5-Aug-08

17:58

x86

nsservice.exe

9.0.3073.0

21520

5-Aug-08

17:58

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3073.0

133136

5-Aug-08

17:58

x86

reportingservicesservice.exe

9.0.3073.0

16912

5-Aug-08

17:58

x86

reportingserviceswebserver.dll

9.0.3073.0

1725456

5-Aug-08

17:58

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3073.0

1332240

5-Aug-08

17:58

x86

rsclientprint.cab

Not applicable

1183366

5-Aug-08

18:00

Not applicable

sqlaccess.dll

2005.90.3073.0

350224

5-Aug-08

17:58

x86

sqlservr.exe

2005.90.3073.0

29184016

5-Aug-08

17:58

x86

sqlwb.exe

2005.90.3073.0

823824

5-Aug-08

17:58

x86

SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR (wersje dla komputerów z procesorami x64)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3073.0

799760

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3073.0

295952

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3073.0

721936

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

msdtssrvr.exe

9.0.3073.0

201744

5-Aug-08

17:56

x64

msmdsrv.exe

9.0.3073.0

30126096

5-Aug-08

17:56

x64

nsservice.exe

9.0.3073.0

21520

5-Aug-08

17:56

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3073.0

161296

5-Aug-08

17:56

x64

reportingservicesservice.exe

9.0.3073.0

16912

5-Aug-08

17:56

x86

reportingserviceswebserver.dll

9.0.3073.0

1725456

5-Aug-08

17:56

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3073.0

1332240

5-Aug-08

17:56

x86

rsclientprint.cab

Not applicable

1183366

5-Aug-08

18:00

Not applicable

sqlaccess.dll

2005.90.3073.0

357392

5-Aug-08

17:56

x86

sqlservr.exe

2005.90.3073.0

39633936

5-Aug-08

17:56

x64

sqlwb.exe

2005.90.3073.0

823824

5-Aug-08

17:58

x86

SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR (wersje dla systemów opartych na procesorach Itanium)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3073.0

799760

6-Aug-08

4:24

x86

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3073.0

799760

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3073.0

295952

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3073.0

721936

5-Aug-08

17:58

x86

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

msdtssrvr.exe

9.0.3073.0

201744

6-Aug-08

4:24

ia64

msmdsrv.exe

9.0.3073.0

48762896

6-Aug-08

4:24

ia64

nsservice.exe

9.0.3073.0

21520

6-Aug-08

4:24

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3073.0

274448

6-Aug-08

4:24

ia64

reportingservicesservice.exe

9.0.3073.0

16912

6-Aug-08

4:24

x86

reportingserviceswebserver.dll

9.0.3073.0

1725456

6-Aug-08

4:24

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3073.0

1332240

6-Aug-08

4:24

x86

rsclientprint.cab

Not applicable

1183366

5-Aug-08

18:00

Not applicable

sqlaccess.dll

2005.90.3073.0

351760

6-Aug-08

4:24

x86

sqlservr.exe

2005.90.3073.0

72529424

6-Aug-08

4:24

ia64

sqlwb.exe

2005.90.3073.0

823824

5-Aug-08

17:58

x86

SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (poprawka) (wersje dla komputerów z procesorami x86)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

autoadmin90.dll

2005.90.3282.0

901656

5-Aug-08

9:08

x86

bcp.exe

2005.90.3282.0

68632

5-Aug-08

9:08

x86

connectiondlg.dll

9.0.3282.0

959512

5-Aug-08

9:08

x86

dts.dll

2005.90.3282.0

1102360

5-Aug-08

9:08

x86

dtsconn.dll

2005.90.3282.0

250392

5-Aug-08

9:08

x86

dtspipeline.dll

2005.90.3282.0

605208

5-Aug-08

9:08

x86

flatfiledest.dll

2005.90.3282.0

256024

5-Aug-08

9:08

x86

flatfilesrc.dll

2005.90.3282.0

264728

5-Aug-08

9:08

x86

mergetxt.dll

2005.90.3282.0

32280

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3282.0

2765848

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3282.0

5456920

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.dll

9.0.3282.0

1217560

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3282.0

1717272

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3282.0

6161432

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3282.0

1279000

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3282.0

160792

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3282.0

42008

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3282.0

562200

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3282.0

4817944

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3282.0

2221080

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3282.0

799768

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3282.0

336920

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3282.0

308248

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3282.0

291864

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3282.0

1676312

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3282.0

111640

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3282.0

156696

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3282.0

332824

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3282.0

115736

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3282.0

295960

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3282.0

721944

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3282.0

1628184

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3282.0

160792

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3282.0

62488

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3282.0

42008

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3282.0

1606680

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3282.0

222232

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3282.0

898072

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3282.0

95256

5-Aug-08

9:08

x86

msadomdx.dll

9.0.3282.0

502296

5-Aug-08

9:08

x86

msdtssrvr.exe

9.0.3282.0

205848

5-Aug-08

9:08

x86

msgprox.dll

2005.90.3282.0

200216

5-Aug-08

9:08

x86

msmdlocal.dll

9.0.3282.0

15973912

5-Aug-08

9:08

x86

msmdredir.dll

9.0.3282.0

4022808

5-Aug-08

9:08

x86

msmdspdm.dll

9.0.3282.0

201752

5-Aug-08

9:08

x86

msmdsrv.exe

9.0.3282.0

14944280

5-Aug-08

9:08

x86

msmgdsrv.dll

9.0.3282.0

6046232

5-Aug-08

9:08

x86

msolap90.dll

9.0.3282.0

4300312

5-Aug-08

9:08

x86

nsservice.exe

9.0.3282.0

21528

5-Aug-08

9:08

x86

osql.exe

2005.90.3282.0

53784

5-Aug-08

9:08

x86

replerrx.dll

2005.90.3282.0

114712

5-Aug-08

9:08

x86

replisapi.dll

2005.90.3282.0

272920

5-Aug-08

9:08

x86

replprov.dll

2005.90.3282.0

554520

5-Aug-08

9:08

x86

replrec.dll

2005.90.3282.0

786968

5-Aug-08

9:08

x86

replsub.dll

2005.90.3282.0

408088

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.application

Not applicable

18796

5-Aug-08

9:15

Not applicable

reportbuilder.exe

9.0.3282.0

5616664

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.exe.manifest

Not applicable

45326

5-Aug-08

9:14

Not applicable

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1066008

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1070104

5-Aug-08

9:09

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1070104

5-Aug-08

9:09

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1082392

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1090584

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1090584

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1094680

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1094680

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1143832

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilderlocalintranet.application

Not applicable

18848

5-Aug-08

9:15

Not applicable

reportbuilderlocalintranet.exe.manifest

Not applicable

37420

5-Aug-08

9:14

Not applicable

reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3282.0

82968

5-Aug-08

9:08

x86

reportingserviceslibrary.dll

9.0.3282.0

1119256

5-Aug-08

9:08

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3282.0

133144

5-Aug-08

9:08

x86

reportingservicesservice.exe

9.0.3282.0

16920

5-Aug-08

9:08

x86

reportingserviceswebserver.dll

9.0.3282.0

1725464

5-Aug-08

9:08

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3282.0

1332248

5-Aug-08

9:08

x86

reportingserviceswmi.dll

2005.90.3282.0

3382296

5-Aug-08

9:08

x86

rsclientprint.cab

Not applicable

1185621

5-Aug-08

9:10

Not applicable

sac.exe

2005.90.3282.0

82968

5-Aug-08

9:08

x86

sqlbrowser.exe

2005.90.3282.0

242712

5-Aug-08

9:08

x86

sqlcmd.exe

2005.90.3282.0

143896

5-Aug-08

9:08

x86

sqldiag.exe

2005.90.3282.0

1074712

5-Aug-08

9:08

x86

sqldumper.exe

2005.90.3282.0

68632

5-Aug-08

9:08

x86

sqlmanagerui.dll

9.0.3282.0

6083608

5-Aug-08

9:08

x86

sqlmgmprovider.dll

2005.90.3282.0

236568

5-Aug-08

9:08

x86

sqlsac.exe

2005.90.3282.0

1246232

5-Aug-08

9:08

x86

sqlsqm.exe

2005.90.3282.0

140312

5-Aug-08

9:09

x86

sqlwb.exe

2005.90.3282.0

823832

5-Aug-08

9:09

x86

sqlwtsn.exe

9.0.3282.0

99352

5-Aug-08

9:09

x86

ssradd.dll

2005.90.3282.0

42520

5-Aug-08

9:09

x86

ssravg.dll

2005.90.3282.0

43032

5-Aug-08

9:09

x86

ssrmax.dll

2005.90.3282.0

40984

5-Aug-08

9:09

x86

ssrmin.dll

2005.90.3282.0

40984

5-Aug-08

9:09

x86

ssrpub.dll

2005.90.3282.0

30232

5-Aug-08

9:09

x86

svrenumapi.dll

2005.90.3282.0

614936

5-Aug-08

9:09

x86

txagg.dll

2005.90.3282.0

204312

5-Aug-08

9:09

x86

txlookup.dll

2005.90.3282.0

244760

5-Aug-08

9:09

x86

txmergejoin.dll

2005.90.3282.0

140824

5-Aug-08

9:09

x86

xmlsub.dll

2005.90.3282.0

194584

5-Aug-08

9:09

x86

SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (poprawka) (wersje dla komputerów z procesorami x64)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

autoadmin90.dll

2005.90.3282.0

901656

5-Aug-08

9:08

x86

bcp.exe

2005.90.3282.0

88088

5-Aug-08

9:04

x64

chsbrkr.dll

12.0.7822.0

1694056

22-Jun-07

10:51

x64

chtbrkr.dll

12.0.7822.0

6109032

22-Jun-07

10:51

x64

connectiondlg.dll

9.0.3282.0

959512

5-Aug-08

9:08

x86

databasemailengine.dll

9.0.3282.0

78872

5-Aug-08

9:04

x86

databasemailprotocols.dll

9.0.3282.0

46104

5-Aug-08

9:04

x86

distrib.exe

2005.90.3282.0

86552

5-Aug-08

9:04

x64

dts.dll

2005.90.3282.0

1102360

5-Aug-08

9:08

x86

dts.dll

2005.90.3282.0

1893400

5-Aug-08

9:04

x64

dtsconn.dll

2005.90.3282.0

250392

5-Aug-08

9:08

x86

dtsconn.dll

2005.90.3282.0

408088

5-Aug-08

9:04

x64

dtspipeline.dll

2005.90.3282.0

605208

5-Aug-08

9:08

x86

dtspipeline.dll

2005.90.3282.0

1065496

5-Aug-08

9:04

x64

flatfiledest.dll

2005.90.3282.0

256024

5-Aug-08

9:08

x86

flatfiledest.dll

2005.90.3282.0

420888

5-Aug-08

9:04

x64

flatfilesrc.dll

2005.90.3282.0

264728

5-Aug-08

9:08

x86

flatfilesrc.dll

2005.90.3282.0

430616

5-Aug-08

9:04

x64

fteref.dll

12.0.7822.0

433152

22-Jun-07

10:51

x64

infosoft.dll

12.0.7822.0

621416

22-Jun-07

10:51

x64

korwbrkr.dll

12.0.7822.0

101736

22-Jun-07

10:51

x64

langwrbk.dll

12.0.7822.0

236904

22-Jun-07

10:51

x64

logread.exe

2005.90.3282.0

525848

5-Aug-08

9:04

x64

mergetxt.dll

2005.90.3282.0

32280

5-Aug-08

9:08

x86

mergetxt.dll

2005.90.3282.0

37912

5-Aug-08

9:04

x64

microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3282.0

2765848

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3282.0

5456920

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.dll

9.0.3282.0

1217560

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3282.0

1717272

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3282.0

6161432

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3282.0

1279000

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3282.0

160792

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3282.0

42008

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3282.0

562200

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.designer.dll

9.0.3282.0

4817944

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

9.0.3282.0

2221080

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3282.0

799768

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3282.0

336920

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3282.0

336920

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3282.0

308248

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3282.0

308248

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3282.0

291864

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3282.0

1676312

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3282.0

111640

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3282.0

156696

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3282.0

332824

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3282.0

115736

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3282.0

295960

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3282.0

721944

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3282.0

1628184

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3282.0

1834520

5-Aug-08

9:04

x64

microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3282.0

160792

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3282.0

62488

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3282.0

42008

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3282.0

1606680

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3282.0

222232

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3282.0

898072

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3282.0

95256

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3282.0

95256

5-Aug-08

9:04

x86

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

msadomdx.dll

9.0.3282.0

502296

5-Aug-08

9:08

x86

msdtssrvr.exe

9.0.3282.0

201752

5-Aug-08

9:04

x64

msfte.dll

12.0.7822.0

3808104

22-Jun-07

10:51

x64

msftefd.exe

12.0.7822.0

99176

22-Jun-07

10:51

x64

msftepxy.dll

12.0.7822.0

127336

22-Jun-07

10:51

x64

msftesql.exe

12.0.7822.0

158568

22-Jun-07

10:51

x64

msgprox.dll

2005.90.3282.0

200216

5-Aug-08

9:08

x86

msgprox.dll

2005.90.3282.0

261656

5-Aug-08

9:04

x64

msgprox.dll

2005.90.3282.0

261656

5-Aug-08

9:04

x64

msir5jp.dll

5.0.2130.0

3421544

22-Jun-07

10:51

x64

msmdlocal.dll

9.0.3282.0

15973912

5-Aug-08

9:08

x86

msmdlocal.dll

9.0.3282.0

32253464

5-Aug-08

9:04

x64

msmdredir.dll

9.0.3282.0

4022808

5-Aug-08

9:08

x86

msmdspdm.dll

9.0.3282.0

201752

5-Aug-08

9:04

x86

msmdsrv.exe

9.0.3282.0

31643160

5-Aug-08

9:04

x64

msmgdsrv.dll

9.0.3282.0

6046232

5-Aug-08

9:08

x86

msmgdsrv.dll

9.0.3282.0

9803288

5-Aug-08

9:04

x64

msolap90.dll

9.0.3282.0

4300312

5-Aug-08

9:08

x86

msolap90.dll

9.0.3282.0

5932056

5-Aug-08

9:04

x64

msxmlsql.dll

2005.90.3282.0

1384984

5-Aug-08

9:04

x64

nlhtml.dll

12.0.7822.0

191848

22-Jun-07

10:51

x64

nls400.dll

5.0.4217.0

14101352

22-Jun-07

10:51

x64

nsservice.exe

9.0.3282.0

21528

5-Aug-08

9:04

x86

odsole70.dll

2005.90.3282.0

90136

5-Aug-08

9:04

x64

osql.exe

2005.90.3282.0

86040

5-Aug-08

9:04

x64

query.dll

12.0.7822.0

68456

22-Jun-07

10:51

x64

rdistcom.dll

2005.90.3282.0

829464

5-Aug-08

9:04

x64

repldp.dll

2005.90.3282.0

187928

5-Aug-08

9:08

x86

repldp.dll

2005.90.3282.0

239128

5-Aug-08

9:04

x64

replerrx.dll

2005.90.3282.0

114712

5-Aug-08

9:08

x86

replerrx.dll

2005.90.3282.0

145944

5-Aug-08

9:04

x64

replisapi.dll

2005.90.3282.0

272920

5-Aug-08

9:08

x86

replisapi.dll

2005.90.3282.0

395800

5-Aug-08

9:04

x64

replmerg.exe

2005.90.3282.0

417816

5-Aug-08

9:04

x64

replprov.dll

2005.90.3282.0

554520

5-Aug-08

9:08

x86

replprov.dll

2005.90.3282.0

754200

5-Aug-08

9:04

x64

replrec.dll

2005.90.3282.0

786968

5-Aug-08

9:08

x86

replrec.dll

2005.90.3282.0

1014296

5-Aug-08

9:04

x64

replsub.dll

2005.90.3282.0

408088

5-Aug-08

9:08

x86

replsub.dll

2005.90.3282.0

519192

5-Aug-08

9:04

x64

replsync.dll

2005.90.3282.0

131096

5-Aug-08

9:04

x64

reportbuilder.application

Not applicable

18796

5-Aug-08

9:15

Not applicable

reportbuilder.exe

9.0.3282.0

5616664

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.exe.manifest

Not applicable

45326

5-Aug-08

9:14

Not applicable

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1066008

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1070104

5-Aug-08

9:09

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1070104

5-Aug-08

9:09

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1082392

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1090584

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1090584

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1094680

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1094680

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1143832

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilderlocalintranet.application

Not applicable

18848

5-Aug-08

9:15

Not applicable

reportbuilderlocalintranet.exe.manifest

Not applicable

37420

5-Aug-08

9:14

Not applicable

reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3282.0

82968

5-Aug-08

9:04

x86

reportingserviceslibrary.dll

9.0.3282.0

1119256

5-Aug-08

9:04

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3282.0

161304

5-Aug-08

9:04

x64

reportingservicesservice.exe

9.0.3282.0

16920

5-Aug-08

9:04

x86

reportingserviceswebserver.dll

9.0.3282.0

1725464

5-Aug-08

9:04

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3282.0

1332248

5-Aug-08

9:04

x86

reportingserviceswmi.dll

2005.90.3282.0

3382296

5-Aug-08

9:08

x86

reportingserviceswmi.dll

2005.90.3282.0

3667480

5-Aug-08

9:04

x64

rsclientprint.cab

Not applicable

1185621

5-Aug-08

9:10

Not applicable

sac.exe

2005.90.3282.0

82968

5-Aug-08

9:08

x86

sqlaccess.dll

2005.90.3282.0

357400

5-Aug-08

9:04

x86

sqladhlp90.exe

2005.90.3282.0

66584

5-Aug-08

9:04

x64

sqlagent90.exe

2005.90.3282.0

428568

5-Aug-08

9:04

x64

sqlbrowser.exe

2005.90.3282.0

242712

5-Aug-08

9:08

x86

sqlcmd.exe

2005.90.3282.0

338968

5-Aug-08

9:04

x64

sqlctr90.dll

2005.90.3282.0

67608

5-Aug-08

9:08

x86

sqlctr90.dll

2005.90.3282.0

90648

5-Aug-08

9:04

x64

sqldiag.exe

2005.90.3282.0

1248280

5-Aug-08

9:04

x64

sqldumper.exe

2005.90.3282.0

68632

5-Aug-08

9:08

x86

sqldumper.exe

2005.90.3282.0

83992

5-Aug-08

9:04

x64

sqlmaint.exe

2005.90.3282.0

93208

5-Aug-08

9:04

x64

sqlmanagerui.dll

9.0.3282.0

6083608

5-Aug-08

9:08

x86

sqlmergx.dll

2005.90.3282.0

236568

5-Aug-08

9:04

x64

sqlmgmprovider.dll

2005.90.3282.0

236568

5-Aug-08

9:08

x86

sqlmgmprovider.dll

2005.90.3282.0

317976

5-Aug-08

9:04

x64

sqlrepss90.dll

2005.90.3282.0

36888

5-Aug-08

9:04

x64

sqlsac.exe

2005.90.3282.0

1246232

5-Aug-08

9:08

x86

sqlservr.exe

2005.90.3282.0

39720984

5-Aug-08

9:04

x64

sqlsqm.exe

2005.90.3282.0

140312

5-Aug-08

9:04

x86

sqlwb.exe

2005.90.3282.0

823832

5-Aug-08

9:09

x86

sqlwep.dll

2005.90.3282.0

90648

5-Aug-08

9:09

x86

sqlwep.dll

2005.90.3282.0

123416

5-Aug-08

9:04

x64

sqlwtsn.exe

9.0.3282.0

99352

5-Aug-08

9:09

x86

sqsrvres.dll

2005.90.3282.0

82968

5-Aug-08

9:04

x64

ssradd.dll

2005.90.3282.0

42520

5-Aug-08

9:09

x86

ssradd.dll

2005.90.3282.0

50712

5-Aug-08

9:04

x64

ssravg.dll

2005.90.3282.0

43032

5-Aug-08

9:09

x86

ssravg.dll

2005.90.3282.0

51736

5-Aug-08

9:04

x64

ssrmax.dll

2005.90.3282.0

40984

5-Aug-08

9:09

x86

ssrmax.dll

2005.90.3282.0

48152

5-Aug-08

9:04

x64

ssrmin.dll

2005.90.3282.0

40984

5-Aug-08

9:09

x86

ssrmin.dll

2005.90.3282.0

48152

5-Aug-08

9:04

x64

ssrpub.dll

2005.90.3282.0

30232

5-Aug-08

9:09

x86

ssrpub.dll

2005.90.3282.0

34840

5-Aug-08

9:04

x64

svrenumapi.dll

2005.90.3282.0

614936

5-Aug-08

9:09

x86

svrenumapi.dll

2005.90.3282.0

836120

5-Aug-08

9:04

x64

tablediff.exe

2005.90.3282.0

87064

5-Aug-08

9:04

x86

thawbrkr.dll

12.0.7822.0

209768

22-Jun-07

10:51

x64

txagg.dll

2005.90.3282.0

204312

5-Aug-08

9:09

x86

txagg.dll

2005.90.3282.0

330264

5-Aug-08

9:04

x64

txlookup.dll

2005.90.3282.0

244760

5-Aug-08

9:09

x86

txlookup.dll

2005.90.3282.0

406040

5-Aug-08

9:04

x64

txmergejoin.dll

2005.90.3282.0

140824

5-Aug-08

9:09

x86

txmergejoin.dll

2005.90.3282.0

235544

5-Aug-08

9:04

x64

xmlfilt.dll

12.0.7822.0

271208

22-Jun-07

10:51

x64

xmlsub.dll

2005.90.3282.0

194584

5-Aug-08

9:09

x86

xmlsub.dll

2005.90.3282.0

319000

5-Aug-08

9:04

x64

xpadsi90.exe

2005.90.3282.0

69656

5-Aug-08

9:04

x64

xpqueue.dll

2005.90.3282.0

71192

5-Aug-08

9:04

x64

xprepl.dll

2005.90.3282.0

89112

5-Aug-08

9:04

x64

xpstar90.dll

2005.90.3282.0

551448

5-Aug-08

9:04

x64

SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 (poprawka) (wersje dla systemów opartych na procesorach Itanium)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

autoadmin90.dll

2005.90.3282.0

901656

5-Aug-08

9:08

x86

bcp.exe

2005.90.3282.0

157208

5-Aug-08

9:12

ia64

chsbrkr.dll

12.0.7822.0

1883496

22-Jun-07

10:06

ia64

chtbrkr.dll

12.0.7822.0

6153576

22-Jun-07

10:06

ia64

connectiondlg.dll

9.0.3282.0

959512

5-Aug-08

9:08

x86

databasemailengine.dll

9.0.3282.0

78872

5-Aug-08

9:12

x86

databasemailprotocols.dll

9.0.3282.0

46104

5-Aug-08

9:12

x86

distrib.exe

2005.90.3282.0

200728

5-Aug-08

9:12

ia64

dts.dll

2005.90.3282.0

1102360

5-Aug-08

9:08

x86

dts.dll

2005.90.3282.0

3516440

5-Aug-08

9:12

ia64

dtsconn.dll

2005.90.3282.0

250392

5-Aug-08

9:08

x86

dtsconn.dll

2005.90.3282.0

725016

5-Aug-08

9:12

ia64

dtspipeline.dll

2005.90.3282.0

605208

5-Aug-08

9:08

x86

dtspipeline.dll

2005.90.3282.0

1932824

5-Aug-08

9:12

ia64

flatfiledest.dll

2005.90.3282.0

256024

5-Aug-08

9:08

x86

flatfiledest.dll

2005.90.3282.0

908312

5-Aug-08

9:12

ia64

flatfilesrc.dll

2005.90.3282.0

264728

5-Aug-08

9:08

x86

flatfilesrc.dll

2005.90.3282.0

934424

5-Aug-08

9:12

ia64

fteref.dll

12.0.7822.0

433152

22-Jun-07

10:06

ia64

infosoft.dll

12.0.7822.0

1915240

22-Jun-07

10:06

ia64

korwbrkr.dll

12.0.7822.0

182632

22-Jun-07

10:06

ia64

langwrbk.dll

12.0.7822.0

333160

22-Jun-07

10:06

ia64

logread.exe

2005.90.3282.0

1098776

5-Aug-08

9:12

ia64

mergetxt.dll

2005.90.3282.0

32280

5-Aug-08

9:08

x86

mergetxt.dll

2005.90.3282.0

72216

5-Aug-08

9:12

ia64

microsoft.analysisservices.controls.dll

9.0.3282.0

2765848

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.design.dll

9.0.3282.0

5456920

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.dll

9.0.3282.0

1217560

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

9.0.3282.0

1717272

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.analysisservices.wizards.dll

9.0.3282.0

6161432

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.datawarehouse.dll

9.0.3282.0

1279000

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

9.0.3282.0

160792

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

9.0.3282.0

42008

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

9.0.3282.0

562200

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.3282.0

799768

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

9.0.3282.0

336920

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

9.0.3282.0

308248

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

9.0.3282.0

291864

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.processingcore.dll

9.0.3282.0

1676312

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

9.0.3282.0

111640

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

9.0.3282.0

156696

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

9.0.3282.0

332824

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll

9.0.3282.0

115736

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

9.0.3282.0

295960

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

9.0.3282.0

721944

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3282.0

1628184

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.replication.dll

2005.90.3282.0

2545688

5-Aug-08

9:12

ia64

microsoft.sqlserver.scripttask.dll

9.0.3282.0

160792

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

9.0.3282.0

62488

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll

9.0.3282.0

42008

5-Aug-08

9:12

x86

microsoft.sqlserver.smo.dll

9.0.3282.0

1606680

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.smoenum.dll

9.0.3282.0

222232

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

9.0.3282.0

898072

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

9.0.3282.0

95256

5-Aug-08

9:08

x86

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.42

15872

23-Sep-05

6:56

x86

msadomdx.dll

9.0.3282.0

502296

5-Aug-08

9:08

x86

msdtssrvr.exe

9.0.3282.0

201752

5-Aug-08

9:12

ia64

msfte.dll

12.0.7822.0

7072104

22-Jun-07

10:06

ia64

msftefd.exe

12.0.7822.0

173416

22-Jun-07

10:06

ia64

msftepxy.dll

12.0.7822.0

135528

22-Jun-07

10:06

ia64

msftesql.exe

12.0.7822.0

294760

22-Jun-07

10:06

ia64

msgprox.dll

2005.90.3282.0

200216

5-Aug-08

9:08

x86

msgprox.dll

2005.90.3282.0

544792

5-Aug-08

9:12

ia64

msir5jp.dll

5.0.2130.0

3824488

22-Jun-07

10:06

ia64

msmdlocal.dll

9.0.3282.0

15973912

5-Aug-08

9:08

x86

msmdlocal.dll

9.0.3282.0

50010648

5-Aug-08

9:12

ia64

msmdredir.dll

9.0.3282.0

6298648

5-Aug-08

9:12

ia64

msmdspdm.dll

9.0.3282.0

201752

5-Aug-08

9:12

x86

msmdsrv.exe

9.0.3282.0

48960024

5-Aug-08

9:12

ia64

msmgdsrv.dll

9.0.3282.0

6046232

5-Aug-08

9:08

x86

msmgdsrv.dll

9.0.3282.0

13173272

5-Aug-08

9:12

ia64

msolap90.dll

9.0.3282.0

4300312

5-Aug-08

9:08

x86

msolap90.dll

9.0.3282.0

7915032

5-Aug-08

9:12

ia64

msxmlsql.dll

2005.90.3282.0

2733592

5-Aug-08

9:12

ia64

nlhtml.dll

12.0.7822.0

295784

22-Jun-07

10:06

ia64

nls400.dll

5.0.4217.0

14750056

22-Jun-07

10:06

ia64

nsservice.exe

9.0.3282.0

21528

5-Aug-08

9:12

x86

odsole70.dll

2005.90.3282.0

179224

5-Aug-08

9:12

ia64

osql.exe

2005.90.3282.0

125464

5-Aug-08

9:12

ia64

query.dll

12.0.7822.0

123240

22-Jun-07

10:06

ia64

rdistcom.dll

2005.90.3282.0

1887256

5-Aug-08

9:12

ia64

repldp.dll

2005.90.3282.0

187928

5-Aug-08

9:08

x86

repldp.dll

2005.90.3282.0

513560

5-Aug-08

9:12

ia64

replerrx.dll

2005.90.3282.0

114712

5-Aug-08

9:08

x86

replerrx.dll

2005.90.3282.0

310296

5-Aug-08

9:12

ia64

replisapi.dll

2005.90.3282.0

272920

5-Aug-08

9:08

x86

replisapi.dll

2005.90.3282.0

784920

5-Aug-08

9:12

ia64

replmerg.exe

2005.90.3282.0

957976

5-Aug-08

9:12

ia64

replprov.dll

2005.90.3282.0

554520

5-Aug-08

9:08

x86

replprov.dll

2005.90.3282.0

1630744

5-Aug-08

9:12

ia64

replrec.dll

2005.90.3282.0

786968

5-Aug-08

9:08

x86

replrec.dll

2005.90.3282.0

2151448

5-Aug-08

9:12

ia64

replsub.dll

2005.90.3282.0

408088

5-Aug-08

9:08

x86

replsub.dll

2005.90.3282.0

1160216

5-Aug-08

9:12

ia64

replsync.dll

2005.90.3282.0

278040

5-Aug-08

9:12

ia64

reportbuilder.application

Not applicable

18796

5-Aug-08

9:15

Not applicable

reportbuilder.exe

9.0.3282.0

5616664

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.exe.manifest

Not applicable

45326

5-Aug-08

9:14

Not applicable

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1066008

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1070104

5-Aug-08

9:09

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1070104

5-Aug-08

9:09

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1082392

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1090584

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1090584

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1094680

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilder.resources.dll

9.0.3282.0

1094680

5-Aug-08

9:08

x86

reportbuilderlocalintranet.application

Not applicable

18848

5-Aug-08

9:15

Not applicable

reportbuilderlocalintranet.exe.manifest

Not applicable

37420

5-Aug-08

9:14

Not applicable

reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

9.0.3282.0

82968

5-Aug-08

9:12

x86

reportingserviceslibrary.dll

9.0.3282.0

1119256

5-Aug-08

9:12

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2005.90.3282.0

274456

5-Aug-08

9:12

ia64

reportingservicesservice.exe

9.0.3282.0

16920

5-Aug-08

9:12

x86

reportingserviceswebserver.dll

9.0.3282.0

1725464

5-Aug-08

9:12

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

9.0.3282.0

1332248

5-Aug-08

9:12

x86

reportingserviceswmi.dll

2005.90.3282.0

3382296

5-Aug-08

9:08

x86

reportingserviceswmi.dll

2005.90.3282.0

4218392

5-Aug-08

9:12

ia64

rsclientprint.cab

Not applicable

1185621

5-Aug-08

9:10

Not applicable

sac.exe

2005.90.3282.0

82968

5-Aug-08

9:08

x86

sqlaccess.dll

2005.90.3282.0

351768

5-Aug-08

9:12

x86

sqladhlp90.exe

2005.90.3282.0

114712

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlagent90.exe

2005.90.3282.0

1252888

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlbrowser.exe

2005.90.3282.0

503832

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlcmd.exe

2005.90.3282.0

533016

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlctr90.dll

2005.90.3282.0

67608

5-Aug-08

9:08

x86

sqlctr90.dll

2005.90.3282.0

131096

5-Aug-08

9:12

ia64

sqldiag.exe

2005.90.3282.0

1774104

5-Aug-08

9:12

ia64

sqldumper.exe

2005.90.3282.0

68632

5-Aug-08

9:08

x86

sqldumper.exe

2005.90.3282.0

188952

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlmaint.exe

2005.90.3282.0

244248

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlmanagerui.dll

9.0.3282.0

6083608

5-Aug-08

9:08

x86

sqlmergx.dll

2005.90.3282.0

445976

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlmgmprovider.dll

2005.90.3282.0

236568

5-Aug-08

9:08

x86

sqlmgmprovider.dll

2005.90.3282.0

618008

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlrepss90.dll

2005.90.3282.0

66584

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlsac.exe

2005.90.3282.0

1246232

5-Aug-08

9:08

x86

sqlservr.exe

2005.90.3282.0

72653336

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlsqm.exe

2005.90.3282.0

140312

5-Aug-08

9:12

x86

sqlwb.exe

2005.90.3282.0

823832

5-Aug-08

9:09

x86

sqlwep.dll

2005.90.3282.0

90648

5-Aug-08

9:09

x86

sqlwep.dll

2005.90.3282.0

220696

5-Aug-08

9:12

ia64

sqlwtsn.exe

9.0.3282.0

99352

5-Aug-08

9:12

x86

sqsrvres.dll

2005.90.3282.0

146968

5-Aug-08

9:12

ia64

ssradd.dll

2005.90.3282.0

42520

5-Aug-08

9:09

x86

ssradd.dll

2005.90.3282.0

94744

5-Aug-08

9:12

ia64

ssravg.dll

2005.90.3282.0

43032

5-Aug-08

9:09

x86

ssravg.dll

2005.90.3282.0

94744

5-Aug-08

9:12

ia64

ssrmax.dll

2005.90.3282.0

40984

5-Aug-08

9:09

x86

ssrmax.dll

2005.90.3282.0

88088

5-Aug-08

9:12

ia64

ssrmin.dll

2005.90.3282.0

40984

5-Aug-08

9:09

x86

ssrmin.dll

2005.90.3282.0

88088

5-Aug-08

9:12

ia64

ssrpub.dll

2005.90.3282.0

30232

5-Aug-08

9:09

x86

ssrpub.dll

2005.90.3282.0

64536

5-Aug-08

9:12

ia64

svrenumapi.dll

2005.90.3282.0

614936

5-Aug-08

9:09

x86

svrenumapi.dll

2005.90.3282.0

2351128

5-Aug-08

9:12

ia64

tablediff.exe

2005.90.3282.0

87064

5-Aug-08

9:12

x86

thawbrkr.dll

12.0.7822.0

253288

22-Jun-07

10:06

ia64

txagg.dll

2005.90.3282.0

204312

5-Aug-08

9:09

x86

txagg.dll

2005.90.3282.0

784920

5-Aug-08

9:12

ia64

txlookup.dll

2005.90.3282.0

244760

5-Aug-08

9:09

x86

txlookup.dll

2005.90.3282.0

858136

5-Aug-08

9:12

ia64

txmergejoin.dll

2005.90.3282.0

140824

5-Aug-08

9:09

x86

txmergejoin.dll

2005.90.3282.0

523288

5-Aug-08

9:12

ia64

xmlfilt.dll

12.0.7822.0

445800

22-Jun-07

10:06

ia64

xmlsub.dll

2005.90.3282.0

194584

5-Aug-08

9:09

x86

xmlsub.dll

2005.90.3282.0

592408

5-Aug-08

9:12

ia64

xmlsub.dll

2005.90.3282.0

592408

5-Aug-08

9:12

ia64

xpadsi90.exe

2005.90.3282.0

126488

5-Aug-08

9:12

ia64

xpqueue.dll

2005.90.3282.0

119832

5-Aug-08

9:12

ia64

xprepl.dll

2005.90.3282.0

169496

5-Aug-08

9:12

ia64

xpstar90.dll

2005.90.3282.0

967192

5-Aug-08

9:12

ia64

SQL Server 2000 Reporting Services z dodatkiem Service Pack 2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

microsoft.reportingservices.csvrendering.dll

8.0.1062.0

57344

4-Aug-08

22:01

x86

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

8.0.1062.0

270336

4-Aug-08

22:01

x86

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

8.0.1062.0

270336

4-Aug-08

22:01

x86

microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

8.0.1062.0

364544

4-Aug-08

22:01

x86

microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

8.0.1062.0

389120

4-Aug-08

22:01

x86

microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

8.0.1062.0

262144

4-Aug-08

22:01

x86

microsoft.reportingservices.processing.dll

8.0.1062.0

1331200

4-Aug-08

22:01

x86

reportingserviceslibrary.dll

8.0.1062.0

557056

4-Aug-08

22:01

x86

reportingservicesnativeclient.dll

2000.80.1062.0

38912

4-Aug-08

22:01

x86

reportingservicesnativeserver.dll

2000.80.1062.0

48640

4-Aug-08

22:01

x86

reportingservicessqlsortwrapper.dll

2000.80.1062.0

1120256

4-Aug-08

22:01

x86

reportingserviceswebserver.dll

8.0.1062.0

503808

4-Aug-08

22:01

x86

reportingserviceswebuserinterface.dll

8.0.1062.0

770048

4-Aug-08

22:01

x86

rsclientprint.cab

Not applicable

1110000

4-Aug-08

22:02

Not applicable

Informacje o plikach dla programu Microsoft Report Viewer

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft Report Viewer 2005 z dodatkiem SP1

File Name

Version

Date

Time

Size

Microsoft.ReportViewer.Common.dll

8.0.50727.1843

04-Jul-2008

06:53

3,624,960

Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll

8.0.50727.1843

04-Jul-2008

06:53

49,152

Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll

8.0.50727.1843

04-Jul-2008

06:53

540,672

Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll

8.0.50727.1843

04-Jul-2008

06:53

339,968

Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft Report Viewer 2008

File Name

Version

Date

Time

Size

Microsoft.ReportViewer.Common.dll

9.0.21022.142

15-Jul-2008

20:16

3,649,536

Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll

9.0.21022.142

15-Jul-2008

20:16

53,248

Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll

9.0.21022.142

15-Jul-2008

20:16

1,810,432

Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll

9.0.21022.142

15-Jul-2008

20:16

339,968

Informacje o plikach dla programu Microsoft Visual FoxPro

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2

File Name

Version

Date

Time

Size

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

15-Apr-2008

17:54

1,724,416

Informacje o plikach dla programu Microsoft Forefront Client Security

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Forefront Client Security

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdiplus.dll

5.2.3790.4278

1,732,608

24-Apr-2008

06:16

x86

Gdiplus.man

Not Applicable

397

24-Apr-2008

06:18

Not Applicable

Informacje o plikach dla systemu Windows i programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Internet Explorer 6

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iecustom.dll

6.0.2800.1585

43,984

13-Oct-2006

20:50

x86

Vgx.dll

6.0.2800.1612

2,290,688

29-Apr-2008

14:22

x86

Iecustom.dll

6.0.2800.1585

43,984

13-Oct-2006

20:50

x86

Windows XP (wersje 32-bitowe)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Gdiplus.dll

5.1.3102.3352

1,724,416

15-Apr-2008

17:54

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

19-Dec-2008

18:08

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

19-Dec-2008

18:08

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.1.3102.5581

1,724,416

15-Apr-2008

17:47

x86

SP3

SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

19-Dec-2008

18:02

Not Applicable

SP3

SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

19-Dec-2008

18:02

Not Applicable

SP3

SP3QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Windows Server 2003 i Windows XP (wersje 64-bitowe)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Gdiplus.dll

5.2.3790.3126

2,883,584

29-Jan-2009

17:15

x64

SP1

SP1QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

399

29-Jan-2009

17:15

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

609

29-Jan-2009

17:15

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.3126

1,732,608

29-Jan-2009

17:15

x86

SP1

SP1QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

29-Jan-2009

17:15

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

29-Jan-2009

17:15

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.4278

2,883,584

29-Jan-2009

17:43

x64

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

399

29-Jan-2009

17:43

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

609

29-Jan-2009

17:43

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.4278

1,732,608

29-Jan-2009

17:43

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

29-Jan-2009

17:43

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

29-Jan-2009

17:43

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Gdiplus.dll

5.2.3790.3126

1,732,608

24-Apr-2008

05:37

x86

SP1

SP1QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

24-Apr-2008

05:38

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

24-Apr-2008

05:38

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.4278

1,732,608

24-Apr-2008

06:16

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

24-Apr-2008

06:18

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

24-Apr-2008

06:18

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Windows Server 2003 (wersje dla systemów opartych na procesorach Itanium)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Gdiplus.dll

5.2.3790.3126

5,287,936

29-Jan-2009

17:00

IA-64

SP1

SP1QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

398

29-Jan-2009

17:00

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

607

29-Jan-2009

17:00

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.3126

1,732,608

29-Jan-2009

17:00

x86

SP1

SP1QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

29-Jan-2009

17:00

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

29-Jan-2009

17:00

Not Applicable

SP1

SP1QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.4278

5,288,448

29-Jan-2009

17:34

IA-64

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

398

29-Jan-2009

17:34

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

607

29-Jan-2009

17:34

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.dll

5.2.3790.4278

1,732,608

29-Jan-2009

17:34

x86

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

397

29-Jan-2009

17:34

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Gdiplus.man

Not Applicable

605

29-Jan-2009

17:34

Not Applicable

SP2

SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS

Windows Server 2008 i Windows Vista (wersje 32-bitowe)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdiplus.dll

5.2.6000.16683

1,744,896

30-Apr-2008

05:24

x86

Gdiplus.dll

5.2.6000.20826

1,744,896

01-May-2008

03:16

x86

Gdiplus.dll

5.2.6001.18065

1,748,992

30-Apr-2008

05:27

x86

Gdiplus.dll

5.2.6001.22170

1,748,992

01-May-2008

03:22

x86

Gdiplus.dll

6.0.6000.16683

1,823,232

30-Apr-2008

05:24

x86

Gdiplus.dll

6.0.6000.20826

1,823,232

01-May-2008

03:16

x86

Gdiplus.dll

6.0.6001.18065

1,823,232

30-Apr-2008

05:27

x86

Gdiplus.dll

6.0.6001.22170

1,823,232

01-May-2008

03:22

x86

File name

Package_1_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,238

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb938464~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,497

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,401

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb938464~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,664

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,243

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb938464~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,506

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,245

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb938464~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,506

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,245

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb938464~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,506

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,240

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb938464~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,501

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,357

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,377

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,413

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,432

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,410

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,414

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,433

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,493

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_2d7bed174b9ebd88201507c3a9559b8f_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_709339f376bdc85f.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_706121a3a53151381e9f94344669d7b6_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_adcecccda6b3ab77.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_82e7a5c853e9bbe90e9010703062a20b_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_9bec08297484c7ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_962c1d07c894a4642bd456e614e026ef_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_865d46dd24b8e4da.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_db062160e7e323dc6ed9b4cbfdafced4_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_0264d72f0f33a6d4.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_e885f0ebde85b30bfc194c434e5e1061_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_0a635ed693d8f3e2.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_eda3cb8b9c8d566b30527aea60ea9777_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_356c7025fd4daca2.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_fb6256695ccf0fe48ed6fd5dfe69871e_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_d2c7ba3b2c558bfd.manifest

File version

Not Applicable

File size

627

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_9ea0f08ac96e2537.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_87cd0392e31b3a67.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7abe2ec9c13222.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

11:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae89a0e3672b5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_8df25f6f6273fede.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

06:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_771e72777c21140e.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

11:31

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76fff8857c6d0501.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:02

Platform

Not Applicable

Windows Server 2008 i Windows Vista (wersje 64-bitowe)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdiplus.dll

5.2.6000.16683

2,189,312

30-Apr-2008

05:33

x64

Gdiplus.dll

5.2.6000.20826

2,189,312

01-May-2008

03:25

x64

Gdiplus.dll

5.2.6001.18065

2,190,848

30-Apr-2008

05:47

x64

Gdiplus.dll

5.2.6001.22170

2,190,848

01-May-2008

03:47

x64

Gdiplus.dll

6.0.6000.16683

2,332,160

30-Apr-2008

05:33

x64

Gdiplus.dll

6.0.6000.20826

2,332,160

01-May-2008

03:25

x64

Gdiplus.dll

6.0.6001.18065

2,332,160

30-Apr-2008

05:47

x64

Gdiplus.dll

6.0.6001.22170

2,332,160

01-May-2008

03:47

x64

Gdiplus.dll

5.2.6000.16683

1,744,896

30-Apr-2008

05:24

x86

Gdiplus.dll

5.2.6000.20826

1,744,896

01-May-2008

03:16

x86

Gdiplus.dll

5.2.6001.18065

1,748,992

30-Apr-2008

05:27

x86

Gdiplus.dll

5.2.6001.22170

1,748,992

01-May-2008

03:22

x86

Gdiplus.dll

6.0.6000.16683

1,823,232

30-Apr-2008

05:24

x86

Gdiplus.dll

6.0.6000.20826

1,823,232

01-May-2008

03:16

x86

Gdiplus.dll

6.0.6001.18065

1,823,232

30-Apr-2008

05:27

x86

Gdiplus.dll

6.0.6001.22170

1,823,232

01-May-2008

03:22

x86

File name

Amd64_00b35f3bb498a220f1130c641ad53a3e_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_a53a91c2bfe98529.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_014b1bb03e266dae9bb9229bbb64e9c8_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_5b3447238e13d67c.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_0fc47c06392005dc7805a5f8cbccd688_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_390d3d98cca7129b.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_19e8d2d57af2fb88aa5b1d1eb8bce30b_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_2ad81ec9839d20c2.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_27a0a8b8c122d4baa3395a823c4a04fb_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_03ff18594e33f5a4.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3c9e2cb91c78c7f3f101359176702865_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_fb86e2bd89a4d682.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_45503531deef0e7c4e9173d38c251740_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_96199079c9b8906a.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_4e4fa89d16c400ad6000541644ed55ac_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_ed1070135ecfb3fb.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_69f5ac176b95ecd08940cb177ba7542c_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_d57e13e47f54f690.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_88ddaac2945c38ad04164fc29389ec8a_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_1aecf13675d8c994.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8b3e3b7243c63b9899fc426a7fd2bfb4_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_7c94e478ae8e6ff3.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_921e0f54875b67491f0b0ea3492c6869_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_3c0774abf3bc54cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_baa222e60433506acabc1c70e033be52_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_aae1052b645a16e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c0d5b323f54215ab9bc6144b3844cd42_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_f7cb434290b2f4df.manifest

File version

Not Applicable

File size

922

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f2b615498118f74ce531322e9fae8f12_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_f588c793f1fa420f.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f771c2ccc8989c364bf72efbfd9def9f_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_4b1226a6a917f35c.manifest

File version

Not Applicable

File size

631

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_56f3b9b3b4f1fc31.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

06:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_401fccbbce9f1161.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:48

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_56cd8757b545091c.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

10:34

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_400152c9ceeb0254.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:15

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_464528984df7d5d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

06:16

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_2f713ba067a4eb08.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_461ef63c4e4ae2c3.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

10:39

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_2f52c1ae67f0dbfb.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,178

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,252

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,519

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,735

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,348

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,575

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,188

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,577

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,188

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,577

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,188

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,254

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb938464~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,523

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,365

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,385

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,428

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,447

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,519

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.16683_none_9ea0f08ac96e2537.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

05:57

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6000.20826_none_87cd0392e31b3a67.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:33

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7abe2ec9c13222.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

11:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae89a0e3672b5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.16683_none_8df25f6f6273fede.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

06:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6000.20826_none_771e72777c21140e.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

11:31

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76fff8857c6d0501.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:02

Platform

Not Applicable

Windows Server 2008 i Windows Vista (wersje dla systemów opartych na procesorach Itanium)

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Gdiplus.dll

5.2.6001.18065

4,906,496

30-Apr-2008

06:38

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6001.22170

4,906,496

01-May-2008

03:35

IA-64

Gdiplus.dll

6.0.6001.18065

5,260,800

30-Apr-2008

06:38

IA-64

Gdiplus.dll

6.0.6001.22170

5,260,800

01-May-2008

03:35

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6001.18065

1,748,992

30-Apr-2008

05:27

x86

Gdiplus.dll

5.2.6001.22170

1,748,992

01-May-2008

03:22

x86

Gdiplus.dll

6.0.6001.18065

1,823,232

30-Apr-2008

05:27

x86

Gdiplus.dll

6.0.6001.22170

1,823,232

01-May-2008

03:22

x86

File name

Ia64_0b363687151303c5b51edc527e5d566a_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_2d73da9b9148508f.manifest

File version

Not Applicable

File size

629

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_30ab59cf4af7b53009844141400e3874_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_7709b48c1d8654e8.manifest

File version

Not Applicable

File size

920

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_41c135bbe2fd69ee873a31c8eb6f7fe2_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_82481ae944d45a24.manifest

File version

Not Applicable

File size

920

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_9a335abb9862c42bf13dfb9c171621f4_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_d0d64d80f7bc49f5.manifest

File version

Not Applicable

File size

629

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a02a0c35f24c31998bff4ccf02fa5e69_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_b355f8c654d30298.manifest

File version

Not Applicable

File size

629

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_adc47c2d184a114a48225b0b0aad9c2a_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_760f9b9a01af9f5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

920

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c1bf236177f6d9cd74563b4fd61eda73_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_102db2ce6ec0fd2e.manifest

File version

Not Applicable

File size

920

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d915363da8554d2d44e29124e2f5a90c_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_0f6cf6c96443bca2.manifest

File version

Not Applicable

File size

629

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7a9bf0c9c16a06.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,169

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

09:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae6762e367633e.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,169

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:12

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc0ad562c743ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,169

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

09:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76ffd6477c6d3ce5.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,169

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,245

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb938464~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

3,508

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,568

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb938464~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,173

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb938464_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

2,568

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb938464~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

4,177

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb938464_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,381

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

22:24

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.18065_none_9e7abe2ec9c13222.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

11:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22170_none_87ae89a0e3672b5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

03:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.18065_none_8dcc2d1362c70bc9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

30-Apr-2008

Time (UTC)

11:31

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6001.22170_none_76fff8857c6d0501.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,160

Date (UTC)

01-May-2008

Time (UTC)

04:02

Platform

Not Applicable

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×