MS08-070: Luki w zabezpieczeniach rozszerzonych plików wykonawczych programu Visual Basic 6.0 (formantów ActiveX) umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby dowiedzieć się, jak usunąć tę aktualizację, należy zapoznać się z odpowiednimi artykułami z bazy wiedzy Knowledge Base wymienionymi w sekcji „Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń”. Poszczególne artykuły zawierają informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń jest instalowana na komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie innej firmy. To oprogramowanie jest oparte na języku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Oprogramowanie tworzy wystąpienie formantu bezpośrednio w pakiecie Microsoft Office. W tej sytuacji może wystąpić dowolny z następujących problemów: • Podczas próby uruchomienia makra może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:


  Biblioteka obiektów jest nieprawidłowa lub zawiera odwołania do definicji obiektów, których nie można znaleźć.  W przypadku wystąpienia tego problemu makro nie zostanie uruchomione.

 • Podczas próby dodania jednego ze zaktualizowanych formantów do formularza w języku Office Visual Basic for Applications może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:  Nie można odnaleźć elementu.  W przypadku wystąpienia tego problemu formant nie zostanie dodany do formularza.Ten problem nie wpływa na rozwiązania, które nie korzystają z formantu w języku VBA. Nie dotyczy skompilowanych rozwiązań w języku Visual Basic 6.0. Nie dotyczy rozwiązań opartych na sieci Web. Nie dotyczy rozwiązań opartych na platformie .NET. Ten problem dotyczy jedynie rozwiązań opartych na języku VBA tworzących wystąpienie formantu bezpośrednio w pakiecie Office.


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji rozszerzonych plików wykonawczych programu Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

957924Opis pakietu zbiorczego aktualizacji rozszerzonych plików wykonawczych programu Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 (j. ang.)W przypadku korzystania z języka Office Visual Basic for Applications może być także konieczne usunięcie wersji bibliotek typów formantów przechowywanych w pamięci podręcznej. W tym celu należy wyszukać na dysku twardym pliki z rozszerzeniem „exd” i usunąć je. Pliki exd zostaną automatycznie utworzone ponownie na podstawie nowych formantów przy następnym użyciu programu VBA.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • 958369 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008

 • 958370 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008

 • 958371 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 9 grudnia 2008

 • 958392 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008

 • 958393 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008

 • 926857 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń rozszerzonych plików wykonawczych programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6: 9 grudnia 2008

 • 957797 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 9 grudnia 2008

 • 949045 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2003: 9 grudnia 2008

 • 949046 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2007: 9 grudnia 2008

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Comct232.msm

20-Oct-2008

22:45

107,008

Comct232.ocx

6.0.98.12

11-Oct-2008

03:36

170,584

Mschrt20.msm

20-Oct-2008

22:45

495,104

Mschrt20.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

1,030,984

Mscomct2.msm

20-Oct-2008

22:45

376,320

Mscomct2.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

656,200

Msflxgrd.msm

20-Oct-2008

22:46

129,024

Msflxgrd.ocx

6.1.98.11

11-Oct-2008

03:36

259,912

Mshflxgd.msm

20-Oct-2008

22:46

220,160

Mshflxgd.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

444,504

Msmask32.msm

20-Oct-2008

22:46

99,840

Msmask32.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

179,528

Mswinsck.msm

20-Oct-2008

22:47

76,288

Mswinsck.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Comct232.msm

20-Oct-2008

22:45

107,008

Comct232.ocx

6.0.98.12

11-Oct-2008

03:36

170,584

Mschrt20.msm

20-Oct-2008

22:45

495,104

Mschrt20.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

1,030,984

Mscomct2.msm

20-Oct-2008

22:45

376,320

Mscomct2.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

656,200

Msflxgrd.msm

20-Oct-2008

22:46

129,024

Msflxgrd.ocx

6.1.98.11

11-Oct-2008

03:36

259,912

Mshflxgd.msm

20-Oct-2008

22:46

220,160

Mshflxgd.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

444,504

Msmask32.msm

20-Oct-2008

22:46

99,840

Msmask32.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

179,528

Mswinsck.msm

20-Oct-2008

22:47

76,288

Mswinsck.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2

File Name

Version

Date

Time

Size

Comct232.msm

14-Oct-2008

21:49

100,352

Comct232.ocx

6.0.98.12

11-Oct-2008

03:36

170,584

Mschrt20.msm

14-Oct-2008

21:49

495,104

Mschrt20.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

1,030,984

Mscomct2.msm

14-Oct-2008

21:49

376,320

Mscomct2.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

656,200

Msflxgrd.msm

14-Oct-2008

21:49

129,024

Msflxgrd.ocx

6.1.98.11

11-Oct-2008

03:36

259,912

Mshflxgd.msm

14-Oct-2008

21:49

220,160

Mshflxgd.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

444,504

Msmask32.msm

14-Oct-2008

21:49

99,840

Msmask32.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

179,528

Mswinsck.msm

14-Oct-2008

21:50

71,680

Mswinsck.ocx

6.1.98.12

11-Oct-2008

03:36

128,840

Tlbinf32.msm

16-Oct-2008

04:45

142,336

Platforma programistyczna Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Mschrt20.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

1,030,984

Mscomct2.ocx

1.0.0.1

15-Nov-2001

22:13

126,464

Msmask32.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

179,528

Msmask32_x86.msm

15-Oct-2008

05:37

127,488

Msmask32_x86_chs.msm

16-Oct-2008

12:19

45,568

Msmask32_x86_cht.msm

16-Oct-2008

12:19

46,080

Msmask32_x86_deu.msm

15-Oct-2008

05:37

46,592

Msmask32_x86_enu.msm

14-Oct-2008

22:33

33,280

Msmask32_x86_esn.msm

16-Oct-2008

15:38

46,080

Msmask32_x86_fra.msm

16-Oct-2008

15:38

46,080

Msmask32_x86_ita.msm

16-Oct-2008

15:38

46,080

Msmask32_x86_jpn.msm

15-Oct-2008

05:37

46,080

Msmask32_x86_kor.msm

16-Oct-2008

12:19

46,080

Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm

15-Oct-2008

05:37

463,872

Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm

16-Oct-2008

12:19

56,320

Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm

16-Oct-2008

12:19

56,832

Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm

15-Oct-2008

05:37

60,416

Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm

14-Oct-2008

22:33

33,280

Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm

16-Oct-2008

15:38

59,392

Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm

16-Oct-2008

15:38

59,392

Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm

16-Oct-2008

15:38

59,392

Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm

15-Oct-2008

05:37

57,856

Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm

16-Oct-2008

12:19

57,344

Platforma programistyczna Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1

File Name

Version

Date

Time

Size

Mschrt20.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

1,030,984

Msmask32.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

179,528

Msmask32_x86.msm

21-Oct-2008

20:29

127,488

Msmask32_x86_chs.msm

24-Oct-2008

23:29

46,080

Msmask32_x86_cht.msm

24-Oct-2008

23:29

46,592

Msmask32_x86_deu.msm

23-Oct-2008

00:23

47,104

Msmask32_x86_enu.msm

21-Oct-2008

20:29

33,280

Msmask32_x86_esn.msm

23-Oct-2008

00:23

46,592

Msmask32_x86_fra.msm

23-Oct-2008

00:23

46,592

Msmask32_x86_ita.msm

23-Oct-2008

00:23

46,592

Msmask32_x86_jpn.msm

21-Oct-2008

20:29

46,592

Msmask32_x86_kor.msm

24-Oct-2008

23:29

46,592

Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm

21-Oct-2008

20:29

465,408

Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm

24-Oct-2008

23:29

56,832

Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm

24-Oct-2008

23:29

57,344

Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm

23-Oct-2008

00:23

60,928

Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm

21-Oct-2008

20:29

33,280

Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm

23-Oct-2008

00:23

59,904

Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm

23-Oct-2008

00:23

59,904

Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm

23-Oct-2008

00:23

59,904

Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm

21-Oct-2008

20:29

58,368

Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm

24-Oct-2008

23:29

57,856

Rozszerzone pliki wykonawcze programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6

File Name

Version

Date

Time

Size

Comct232.cab

10-Oct-2008

20:41

87,859

Comct232.dep

10-Oct-2008

18:51

2,495

Comct232.ocx

6.0.98.12

10-Oct-2008

20:36

170,584

Mschrt20.cab

10-Oct-2008

20:42

453,997

Mschrt20.dep

10-Oct-2008

18:59

2,494

Mschrt20.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

1,030,984

Mscomct2.cab

10-Oct-2008

20:42

336,516

Mscomct2.dep

10-Oct-2008

18:54

2,494

Mscomct2.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

656,200

Msdatgrd.cab

10-Oct-2008

20:42

134,545

Msdatgrd.dep

10-Oct-2008

18:59

2,514

Msdatgrd.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

279,368

Msflxgrd.cab

10-Oct-2008

20:42

113,567

Msflxgrd.dep

09-Oct-2008

23:45

2,494

Msflxgrd.ocx

6.1.98.11

10-Oct-2008

20:36

259,912

Mshflxgd.cab

10-Oct-2008

20:42

209,282

Mshflxgd.dep

10-Oct-2008

19:06

2,524

Mshflxgd.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

444,504

Msmask32.cab

10-Oct-2008

20:41

91,429

Msmask32.dep

10-Oct-2008

18:55

2,494

Msmask32.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

179,528

Mswinsck.cab

10-Oct-2008

20:41

65,565

Mswinsck.dep

10-Oct-2008

18:57

2,463

Mswinsck.ocx

6.1.98.12

10-Oct-2008

20:36

128,840

Microsoft Office XP

File name

File version

File size

Date

Time

Msflxgrd.ocx

6.1.98.6

262,144

30-Sep-2008

17:11

Microsoft Office Project 2003

File name

File version

File size

Date

Time

Mscomct2.ocx

6.1.98.11

658,432

11-Jun-2008

23:02

Msflxgrd.ocx

6.1.98.6

262,144

11-Jun-2008

23:02

Microsoft Office Project 2007

File name

File version

File size

Date

Time

Mscomct2.ocx

6.1.98.11

658,432

18-Sep-2008

05:17

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×