Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-056. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń


 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z klientem programu System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub klientem programu System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) migracja stanów użytkowników może kończyć się niepowodzeniem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  977203 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 974571 migracja stanów użytkowników kończy się niepowodzeniem na kliencie programu SCCM 2007 z dodatkiem Service Pack 1 lub SCCM 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (j. ang.)

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera, na którym działa dowolna z następujących wersji programu Communications Server, usługi wymagane przez program Communications Server nie są uruchomione.

  • Live Communications Server 2005 (LCS)

  • Live Communications Server 2005 z dodatkiem SP1

  • Office Communications Server 2007 Enterprise (OCS)

  • Office Communications Server 2007 Standard

  • Office Communications Server 2007 R2 Enterprise

  • Office Communications Server 2007 R2 Standard

  • Office Communicator 2007 tylko wersja ewaluacyjna*

  • Office Communicator 2007 R2 tylko wersja ewaluacyjna*

  • Office Communicator 2005

  *Ten znany problem nie dotyczy licencjonowanej wersji produkcyjnej tej aplikacji. Ten problem dotyczy wyłącznie klientów Office Communicator działających w trybie 180-dniowego okresu ewaluacyjnego.

  W przypadku wystąpienia tego problemu w dziennikach aplikacji w Podglądzie zdarzeń na serwerach, których dotyczy ten problem, są rejestrowane następujące zdarzenia błędów:

  • Live Communications Server 2005


   Typ zdarzenia: Błąd
   Źródło zdarzenia: Live Communications Server
   Kategoria zdarzenia: (1000)
   Identyfikator zdarzenia: 12290
   Data: data
   Godzina: godzina
   Użytkownik: Brak
   Komputer: komputer
   Opis:
   The evaluation period for Microsoft Office Live Communication Server 2005 has expired. Obtain the released version of this product and upgrade to the non-evaluation version by running setup.exe. (Okres ewaluacyjny programu Microsoft Office Live Communication Server 2005 upłynął. Uzyskaj oficjalną wersję tego produktu i uaktualnij oprogramowanie do wersji nieewaluacyjnej, uruchamiając plik setup.exe).

  • Office Communications Server 2007


   Nazwa dziennika: Office Communications Server
   Źródło: OCS Server
   Data: data
   Identyfikator zdarzenia: 12290
   Kategoria zadania: (1000)
   Poziom: Błąd
   Słowa kluczowe: Classic
   Użytkownik: Brak
   Komputer: komputer
   Opis:
   The evaluation period for Microsoft Office Communications Server 2007 R2 has expired. Please upgrade from the evaluation version to the full released version of the product. (Okres ewaluacyjny programu Microsoft Office Communications Server 2007 R2 upłynął. Uaktualnij wersję ewaluacyjną do pełnej oficjalnej wersji produktu).
   Nazwa dziennika: Office Communications Server
   Źródło: OCS Server
   Data: data
   Identyfikator zdarzenia: 12299
   Kategoria zadania: (1000)
   Poziom: Błąd
   Słowa kluczowe: Classic
   Użytkownik: Brak
   Komputer: komputer
   Opis:
   The service is shutting down due to an internal error. (Usługa jest zamykana z powodu błędu wewnętrznego).


   Kod błędu: C3E93C23 (SIPPROXY_E_INVALID_INSTALLATION_DATA)
   Przyczyna: Check the previous entries in the event log for the failure reason. (W celu ustalenia przyczyny błędu sprawdź poprzednie wpisy dziennika zdarzeń).
   Rozwiązanie:
   Check the previous event log entries and resolve them. Restart the server. If the problem persists, contact Product Support Services. (Sprawdź poprzednie wpisy dziennika zdarzeń i rozwiąż problemy. Ponownie uruchom serwer. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z Pomocą techniczną).  W przypadku wystąpienia tego problemu wymagane usługi działają tak, jakby na komputerze był zainstalowany produkt w wersji próbnej, której ważność upłynęła. To działanie wpływa na całe przedsiębiorstwo programu Communications Server obsługiwane przez serwery, których dotyczy ten problem.

  Klienci, którzy nie korzystają z serwerów OCS ani LCS, nie są narażeni na ten znany problem i mogą go bez obaw zignorować.

  Klienci, którzy wdrożyli produkt OCS lub CLS na serwerze, powinni ocenić poziom ryzyka i zdecydować, czy na tym serwerze powinna zostać zainstalowana ta aktualizacja zabezpieczeń. Powinni oni często odwiedzać stronę tego artykułu z bazy wiedzy, ponieważ zostanie on zaktualizowany, gdy tylko zostaną udostępnione dodatkowe informacje albo rozwiązanie. • Wdrożenie roli Standard Edition w nowej instalacji dowolnej wersji programu Office Communications Server, gdy jest zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 974571, powoduje błąd aktywacji. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę, a następnie ponownie uruchomić aktywację. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, w dzienniku programu Office Communications Server w Podglądzie zdarzeń na serwerach, których dotyczy problem, zostanie zarejestrowane poniższe zdarzenie ostrzegawcze.

  Takie samo zdarzenie jest również wyświetlane jako błąd w dzienniku aktywowania serwera programu w wersji Standard Edition:

 • Problemy dotyczące usług certyfikatów systemu Windows 2000 i poprawki MS09-056


  Certyfikaty kart inteligentnych są wystawiane przez urząd certyfikacji systemu Windows 2000, przy czym nazwa UPN (userPrincipalname) użytkownika jest pusta lub może zawierać nieprawidłowo sformatowaną nazwę SAN (Subject Alternate Name) z osadzonym dodatkowym znakiem NULL.


  Kiedy poprawka MS09-056 zostanie zainstalowana na kontrolerach domeny w domenie, te karty inteligentne zostaną odrzucone podczas podejmowania prób logowania. Nazwy SAN są odrzucane przez kontrolery domeny po zainstalowaniu poprawki MS09-056.  Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie wystawić certyfikaty kart inteligentnych użytkowników, których dotyczy ten problem. Jeśli nowe certyfikaty kart inteligentnych zostaną ponownie wystawione przez urząd certyfikacji systemu Windows 2000, nazwy UPN użytkowników, których dotyczy problem, należy wprowadzić przed ponownym wystawieniem certyfikatów kart inteligentnych.Rozwiązanie znanych problemów
W Centrum pobierania Microsoft jest dostępna poprawka rozwiązująca ten problem. Aby uzyskać tę poprawkę, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=168248

Poprawka (OCSASNFix.exe) podlega postanowieniom umów licencyjnych na oprogramowanie firmy Microsoft dla programów Office Communications Server 2007 R2, Office Communications Server 2007, Live Communications Server 2005, Office Communicator 2007 R2, Office Communicator 2007 oraz Office Communicator 2005.Poprawka działa zarówno na klientach, jak i na serwerach, a także dotyczy następujących ról we wszystkich wersjach programów Office Communications Server i Live Communications Server 2005 SP1 oraz w wersjach ewaluacyjnych programu Office Communicator:


 • Standard Edition Server

 • Rola serwera kierującego

 • Enterprise Edition Consolidated

 • Enterprise Edition Distributed – Front End

 • Serwer graniczny

 • Rola serwera proxy

 • Office Communicator 2007 (tylko wersja ewaluacyjna)

 • Office Communicator 2007 R2 (tylko wersja ewaluacyjna)

 • Office Communicator 2005 (tylko wersja ewaluacyjna)Aby uruchomić poprawkę, w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

ocsasnfix.exe W przypadku uruchomienia tego polecenia na komputerze z programem Office Communication Server 2007, Office Communication Server 2007 R2 lub Live Communications Server 2005 Service Pack 1 zostanie wyświetlony komunikat podobny do poniższego:


Trwa sprawdzanie instalacji serwera OCS/LCS... Poprawianie danych rejestru.
Trwa sprawdzanie instalacji programu Office Communicator 2007 Eval... Nie zainstalowano.
Trwa sprawdzanie instalacji programu Office Communicator 2005 Eval... Nie zainstalowano.W przypadku uruchomienia tego polecenia na komputerze z wersją ewaluacyjną programu Office Communication Server 2007, Office Communication Server 2007 R2 lub Live Communications Server 2005 zostanie wyświetlony komunikat podobny do poniższego:


Trwa sprawdzanie instalacji serwera OCS/LCS... Nie zainstalowano.
Trwa sprawdzanie instalacji programu Office Communicator 2007 Eval... Poprawianie danych rejestru.
Trwa sprawdzanie instalacji programu Office Communicator 2005 Eval... Nie zainstalowano.


Tę poprawkę można zastosować przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń 974571 lub po jej zainstalowaniu. W przypadku stosowania poprawki po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 974571 zalecamy zrobienie tego przed ponownym uruchomieniem komputera. Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji 974571 komputer został już uruchomiony ponownie, nadal można zastosować poprawkę. W takim przypadku jednak należy ręcznie uruchomić usługi Office Communication Services.


Bezproblemowe uruchomienie wszystkich usług wskazuje, że poprawka została zastosowana i działa poprawnie.


Poprawka powoduje ustawienie wartości DWORD OCSASNFIX na 1 w następującym podkluczu rejestru dla programów OCS 2007/R2 i LCS 2005-SP1 Server:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RtcSrv\InstallInfo\OCSASNFIX

Dodatkowe znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Wdrożenie roli Standard Edition w nowej instalacji dowolnej wersji programu Office Communications Server, gdy jest zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 974571, powoduje błąd aktywacji. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę opisaną w sekcji „Rozwiązanie znanych problemów”, a następnie ponownie uruchom aktywację.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File Name

Version

Date

Time

Size

msasn1.dll

5.0.2195.7334

05-Sep-2009

06:36

55,056

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego składnika usługi (QFE, GDR) są wskazane w kolumnie „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File Name

Version

Date

Time

Size

Service branch

msasn1.dll

5.1.2600.3624

04-Sep-2009

08:15

58,880

SP2GDR

msasn1.dll

5.1.2600.3624

04-Sep-2009

08:06

58,880

SP2QFE

msasn1.dll

5.1.2600.5875

04-Sep-2009

08:33

58,880

SP3GDR

msasn1.dll

5.1.2600.5875

04-Sep-2009

08:27

58,880

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Service branch

msasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:32

159,744

X64

SP2GDR

wmsasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:32

58,880

X86

SP2GDR\wow

msasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:29

159,744

X64

SP2QFE

wmsasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:29

58,880

X86

SP2QFE\wow

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File Name

Version

Date

Time

Size

Service branch

msasn1.dll

5.2.3790.4584

04-Sep-2009

08:58

58,880

SP2GDR

msasn1.dll

5.2.3790.4584

04-Sep-2009

10:01

58,880

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Service branch

msasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:29

188,928

IA-64

SP2GDR

wmsasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:29

58,880

X86

SP2GDR\wow

msasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:27

188,928

IA-64

SP2QFE

wmsasn1.dll

5.2.3790.4584

09-Sep-2009

16:27

58,880

X86

SP2QFE\wow

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File Name

Version

Date

Time

Size

Service branch

msasn1.dll

6.0.6000.16922

04-Sep-2009

00:08

60,928

Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_c5603d92a849343f

msasn1.dll

6.0.6000.21122

04-Sep-2009

00:02

60,928

Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_c5e9b27fc167074b

msasn1.dll

6.0.6001.18326

03-Sep-2009

23:54

61,440

Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c

msasn1.dll

6.0.6001.22515

04-Sep-2009

01:53

61,440

Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235

msasn1.dll

6.0.6002.18106

03-Sep-2009

23:11

60,928

Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5

msasn1.dll

6.0.6002.22218

04-Sep-2009

01:49

60,928

Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Service branch

msasn1.dll

6.0.6000.16922

04-Sep-2009

00:32

84,480

X64

Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_217ed91660a6a575

msasn1.dll

6.0.6000.21122

04-Sep-2009

00:36

84,480

X64

Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_22084e0379c47881

msasn1.dll

6.0.6001.18326

04-Sep-2009

00:22

82,944

X64

Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_236918e45dc99bc2

msasn1.dll

6.0.6001.22515

03-Sep-2009

23:53

82,944

X64

Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_23fc873776e0036b

msasn1.dll

6.0.6002.18106

03-Sep-2009

23:24

82,944

X64

Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_25652c8a5adfb62b

msasn1.dll

6.0.6002.22218

04-Sep-2009

02:04

82,944

X64

Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_25e5f9fd7403a494

msasn1.dll

6.0.6000.16922

04-Sep-2009

00:08

60,928

X86

Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_c5603d92a849343f

msasn1.dll

6.0.6000.21122

04-Sep-2009

00:02

60,928

X86

Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_c5e9b27fc167074b

msasn1.dll

6.0.6001.18326

03-Sep-2009

23:54

61,440

X86

Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c

msasn1.dll

6.0.6001.22515

04-Sep-2009

01:53

61,440

X86

Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235

msasn1.dll

6.0.6002.18106

03-Sep-2009

23:11

X86

Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5

60,928

msasn1.dll

6.0.6002.22218

04-Sep-2009

01:49

60,928

X86

Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Service branch

msasn1.dll

6.0.6001.18326

03-Sep-2009

23:59

185,856

IA-64

Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74c2156a56a3388

msasn1.dll

6.0.6001.22515

04-Sep-2009

00:14

185,856

IA-64

Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7df8fa9be809b31

msasn1.dll

6.0.6002.18106

03-Sep-2009

23:04

185,856

IA-64

Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c94834fca2804df1

msasn1.dll

6.0.6002.22218

03-Sep-2009

23:09

185,856

IA-64

Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c9026fbba43c5a

msasn1.dll

6.0.6001.18326

03-Sep-2009

23:54

61,440

X86

Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c

msasn1.dll

6.0.6001.22515

04-Sep-2009

01:53

61,440

X86

Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235

msasn1.dll

6.0.6002.18106

03-Sep-2009

23:11

60,928

X86

Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5

msasn1.dll

6.0.6002.22218

04-Sep-2009

01:49

60,928

X86

Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File Name

Version

Date

Time

Size

Service branch

msasn1.dll

6.1.7600.16415

28-Aug-2009

18:27

34,816

Windows6.1-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c

msasn1.dll

6.1.7600.20518

28-Aug-2009

19:20

34,816

Windows6.1-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Service branch

msasn1.dll

6.1.7600.16415

28-Aug-2009

19:20

46,592

X64

Windows6.1-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_239ab8cbbed9a362

msasn1.dll

6.1.7600.20518

28-Aug-2009

20:20

46,592

X64

Windows6.1-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_24275674d7f48f31

msasn1.dll

6.1.7600.16415

28-Aug-2009

18:27

34,816

X86

Windows6.1-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c

msasn1.dll

6.1.7600.20518

28-Aug-2009

19:20

34,816

X86

Windows6.1-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Service branch

msasn1.dll

6.1.7600.16415

28-Aug-2009

17:48

106,496

IA-64

Windows6.1-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77dc13e067a3b28

msasn1.dll

6.1.7600.20518

28-Aug-2009

18:26

106,496

IA-64

Windows6.1-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c80a5ee71f9526f7

msasn1.dll

6.1.7600.16415

28-Aug-2009

18:27

34,816

X86

Windows6.1-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c

msasn1.dll

6.1.7600.20518

28-Aug-2009

19:20

34,816

X86

Windows6.1-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×