WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-056. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń


 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z klientem programu System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub klientem programu System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) migracja stanów użytkowników może kończyć się niepowodzeniem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  977203 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 974571 migracja stanów użytkowników kończy się niepowodzeniem na kliencie programu SCCM 2007 z dodatkiem Service Pack 1 lub SCCM 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (j. ang.)

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera, na którym działa dowolna z następujących wersji programu Communications Server, usługi wymagane przez program Communications Server nie są uruchomione.

  • Live Communications Server 2005 (LCS)

  • Live Communications Server 2005 z dodatkiem SP1

  • Office Communications Server 2007 Enterprise (OCS)

  • Office Communications Server 2007 Standard

  • Office Communications Server 2007 R2 Enterprise

  • Office Communications Server 2007 R2 Standard

  • Office Communicator 2007 tylko wersja ewaluacyjna*

  • Office Communicator 2007 R2 tylko wersja ewaluacyjna*

  • Office Communicator 2005

  *Ten znany problem nie dotyczy licencjonowanej wersji produkcyjnej tej aplikacji. Ten problem dotyczy wyłącznie klientów Office Communicator działających w trybie 180-dniowego okresu ewaluacyjnego.

  W przypadku wystąpienia tego problemu w dziennikach aplikacji w Podglądzie zdarzeń na serwerach, których dotyczy ten problem, są rejestrowane następujące zdarzenia błędów:

  • Live Communications Server 2005


   Typ zdarzenia: Błąd
   Źródło zdarzenia: Live Communications Server
   Kategoria zdarzenia: (1000)
   Identyfikator zdarzenia: 12290
   Data: data
   Godzina: godzina
   Użytkownik: Brak
   Komputer: komputer
   Opis:
   The evaluation period for Microsoft Office Live Communication Server 2005 has expired. Obtain the released version of this product and upgrade to the non-evaluation version by running setup.exe. (Okres ewaluacyjny programu Microsoft Office Live Communication Server 2005 upłynął. Uzyskaj oficjalną wersję tego produktu i uaktualnij oprogramowanie do wersji nieewaluacyjnej, uruchamiając plik setup.exe).

  • Office Communications Server 2007


   Nazwa dziennika: Office Communications Server
   Źródło: OCS Server
   Data: data
   Identyfikator zdarzenia: 12290
   Kategoria zadania: (1000)
   Poziom: Błąd
   Słowa kluczowe: Classic
   Użytkownik: Brak
   Komputer: komputer
   Opis:
   The evaluation period for Microsoft Office Communications Server 2007 R2 has expired. Please upgrade from the evaluation version to the full released version of the product. (Okres ewaluacyjny programu Microsoft Office Communications Server 2007 R2 upłynął. Uaktualnij wersję ewaluacyjną do pełnej oficjalnej wersji produktu).
   Nazwa dziennika: Office Communications Server
   Źródło: OCS Server
   Data: data
   Identyfikator zdarzenia: 12299
   Kategoria zadania: (1000)
   Poziom: Błąd
   Słowa kluczowe: Classic
   Użytkownik: Brak
   Komputer: komputer
   Opis:
   The service is shutting down due to an internal error. (Usługa jest zamykana z powodu błędu wewnętrznego).


   Kod błędu: C3E93C23 (SIPPROXY_E_INVALID_INSTALLATION_DATA)
   Przyczyna: Check the previous entries in the event log for the failure reason. (W celu ustalenia przyczyny błędu sprawdź poprzednie wpisy dziennika zdarzeń).
   Rozwiązanie:
   Check the previous event log entries and resolve them. Restart the server. If the problem persists, contact Product Support Services. (Sprawdź poprzednie wpisy dziennika zdarzeń i rozwiąż problemy. Ponownie uruchom serwer. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z Pomocą techniczną).  W przypadku wystąpienia tego problemu wymagane usługi działają tak, jakby na komputerze był zainstalowany produkt w wersji próbnej, której ważność upłynęła. To działanie wpływa na całe przedsiębiorstwo programu Communications Server obsługiwane przez serwery, których dotyczy ten problem.

  Klienci, którzy nie korzystają z serwerów OCS ani LCS, nie są narażeni na ten znany problem i mogą go bez obaw zignorować.

  Klienci, którzy wdrożyli produkt OCS lub CLS na serwerze, powinni ocenić poziom ryzyka i zdecydować, czy na tym serwerze powinna zostać zainstalowana ta aktualizacja zabezpieczeń. Powinni oni często odwiedzać stronę tego artykułu z bazy wiedzy, ponieważ zostanie on zaktualizowany, gdy tylko zostaną udostępnione dodatkowe informacje albo rozwiązanie. • Wdrożenie roli Standard Edition w nowej instalacji dowolnej wersji programu Office Communications Server, gdy jest zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 974571, powoduje błąd aktywacji. Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę, a następnie ponownie uruchomić aktywację. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, w dzienniku programu Office Communications Server w Podglądzie zdarzeń na serwerach, których dotyczy problem, zostanie zarejestrowane poniższe zdarzenie ostrzegawcze.

  Takie samo zdarzenie jest również wyświetlane jako błąd w dzienniku aktywowania serwera programu w wersji Standard Edition:

 • Problemy dotyczące usług certyfikatów systemu Windows 2000 i poprawki MS09-056


  Certyfikaty kart inteligentnych są wystawiane przez urząd certyfikacji systemu Windows 2000, przy czym nazwa UPN (userPrincipalname) użytkownika jest pusta lub może zawierać nieprawidłowo sformatowaną nazwę SAN (Subject Alternate Name) z osadzonym dodatkowym znakiem NULL.


  Kiedy poprawka MS09-056 zostanie zainstalowana na kontrolerach domeny w domenie, te karty inteligentne zostaną odrzucone podczas podejmowania prób logowania. Nazwy SAN są odrzucane przez kontrolery domeny po zainstalowaniu poprawki MS09-056.  Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie wystawić certyfikaty kart inteligentnych użytkowników, których dotyczy ten problem. Jeśli nowe certyfikaty kart inteligentnych zostaną ponownie wystawione przez urząd certyfikacji systemu Windows 2000, nazwy UPN użytkowników, których dotyczy problem, należy wprowadzić przed ponownym wystawieniem certyfikatów kart inteligentnych.Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×