Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-001. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIETa aktualizacja zabezpieczeń jest zastępowana przez aktualizacje zabezpieczeń 982132 i 2296199, ale tylko gdy obie aktualizacje 982132 i 2296199 są zainstalowane. Ani aktualizacja 982132, ani aktualizacja 2296199 nie zastępuje bezpośrednio tej aktualizacji. Tylko połączenie obu tych aktualizacji zabezpieczeń w pełni zastępuje tę aktualizację zabezpieczeń. Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 982132 i 2296199 ta aktualizacja zabezpieczeń nie będzie już oferowana systemowi. Aktualizacje zabezpieczeń 982132 i 2296199 opisano w artykułach MS10-076 i MS10-091.


Znane problemy

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Fontsub.dll

5.0.2195.7348

81,168

15-Oct-2009

22:23

x86

T2embed.dll

5.0.2195.7348

165,136

15-Oct-2009

22:23

x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fontsub.dll

5.1.2600.3634

82,432

15-Oct-2009

17:21

x86

SP2

SP2GDR

T2embed.dll

5.1.2600.3634

119,808

16-Oct-2009

06:51

x86

SP2

SP2GDR

Fontsub.dll

5.1.2600.3634

81,920

15-Oct-2009

16:56

x86

SP2

SP2QFE

T2embed.dll

5.1.2600.3634

119,808

15-Oct-2009

16:56

x86

SP2

SP2QFE

Fontsub.dll

5.1.2600.5888

81,920

15-Oct-2009

16:28

x86

SP3

SP3GDR

T2embed.dll

5.1.2600.5888

119,808

15-Oct-2009

16:28

x86

SP3

SP3GDR

Fontsub.dll

5.1.2600.5888

81,920

15-Oct-2009

16:39

x86

SP3

SP3QFE

T2embed.dll

5.1.2600.5888

119,808

15-Oct-2009

16:39

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fontsub.dll

5.2.3790.4603

137,728

16-Oct-2009

12:14

x64

SP2

SP2GDR

T2embed.dll

5.2.3790.4603

211,968

16-Oct-2009

12:14

x64

SP2

SP2GDR

Wfontsub.dll

5.2.3790.4603

82,944

16-Oct-2009

12:14

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wt2embed.dll

5.2.3790.4603

119,808

16-Oct-2009

12:14

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Fontsub.dll

5.2.3790.4603

137,728

16-Oct-2009

12:11

x64

SP2

SP2QFE

T2embed.dll

5.2.3790.4603

211,968

16-Oct-2009

12:11

x64

SP2

SP2QFE

Wfontsub.dll

5.2.3790.4603

82,944

16-Oct-2009

12:11

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wt2embed.dll

5.2.3790.4603

119,808

16-Oct-2009

12:11

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fontsub.dll

5.2.3790.4603

82,944

15-Oct-2009

21:23

x86

SP2

SP2GDR

T2embed.dll

5.2.3790.4603

119,808

15-Oct-2009

21:23

x86

SP2

SP2GDR

Fontsub.dll

5.2.3790.4603

82,944

15-Oct-2009

21:45

x86

SP2

SP2QFE

T2embed.dll

5.2.3790.4603

119,808

15-Oct-2009

21:45

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Fontsub.dll

5.2.3790.4603

214,016

16-Oct-2009

12:13

IA-64

SP2

SP2GDR

T2embed.dll

5.2.3790.4603

335,360

16-Oct-2009

12:13

IA-64

SP2

SP2GDR

Wfontsub.dll

5.2.3790.4603

82,944

16-Oct-2009

12:13

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wt2embed.dll

5.2.3790.4603

119,808

16-Oct-2009

12:13

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Fontsub.dll

5.2.3790.4603

214,016

16-Oct-2009

12:10

IA-64

SP2

SP2QFE

T2embed.dll

5.2.3790.4603

335,360

16-Oct-2009

12:10

IA-64

SP2

SP2QFE

Wfontsub.dll

5.2.3790.4603

82,944

16-Oct-2009

12:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wt2embed.dll

5.2.3790.4603

119,808

16-Oct-2009

12:10

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

T2embed.dll

6.0.6000.16939

156,672

19-Oct-2009

14:42

x86

T2embed.dll

6.0.6000.21142

156,672

19-Oct-2009

14:22

x86

T2embed.dll

6.0.6001.18344

156,672

19-Oct-2009

14:27

x86

T2embed.dll

6.0.6001.22544

156,672

19-Oct-2009

14:11

x86

T2embed.dll

6.0.6002.18124

156,672

19-Oct-2009

13:38

x86

T2embed.dll

6.0.6002.22247

156,672

19-Oct-2009

13:51

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

289,792

19-Oct-2009

11:45

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

19-Oct-2009

14:36

x86

Dciman32.dll

6.0.6000.16939

10,240

19-Oct-2009

14:37

x86

Fontsub.dll

6.0.6000.16939

72,704

19-Oct-2009

14:37

x86

Lpk.dll

6.0.6000.16939

24,064

19-Oct-2009

14:39

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:34

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

14:14

x86

Dciman32.dll

6.0.6000.21142

10,240

19-Oct-2009

14:15

x86

Fontsub.dll

6.0.6000.21142

72,704

19-Oct-2009

14:16

x86

Lpk.dll

6.0.6000.21142

24,064

19-Oct-2009

14:17

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

289,792

15-Jun-2009

12:52

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

02-Nov-2006

09:46

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.18272

10,240

15-Jun-2009

15:20

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.18344

72,704

19-Oct-2009

14:24

x86

Lpk.dll

6.0.6001.18000

23,552

19-Jan-2008

07:34

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:38

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

14:07

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.22544

10,240

19-Oct-2009

14:08

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.22544

72,704

19-Oct-2009

14:08

x86

Lpk.dll

6.0.6001.22544

23,552

19-Oct-2009

14:09

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

15-Jun-2009

12:42

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

11-Apr-2009

06:28

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

10,240

15-Jun-2009

14:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.18124

72,704

19-Oct-2009

13:35

x86

Lpk.dll

6.0.6002.18051

23,552

15-Jun-2009

14:52

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:21

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

13:46

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.22247

10,240

19-Oct-2009

13:47

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.22247

72,704

19-Oct-2009

13:47

x86

Lpk.dll

6.0.6002.22247

23,552

19-Oct-2009

13:48

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

T2embed.dll

6.0.6000.16939

188,416

19-Oct-2009

14:41

x64

T2embed.dll

6.0.6000.21142

188,416

19-Oct-2009

14:48

x64

T2embed.dll

6.0.6001.18344

189,440

19-Oct-2009

15:23

x64

T2embed.dll

6.0.6001.22544

189,440

19-Oct-2009

15:21

x64

T2embed.dll

6.0.6002.18124

189,440

19-Oct-2009

13:58

x64

T2embed.dll

6.0.6002.22247

189,440

19-Oct-2009

13:48

x64

Atmfd.dll

5.1.2.226

366,080

19-Oct-2009

12:02

x64

Atmlib.dll

5.1.2.226

48,128

19-Oct-2009

14:34

x64

Dciman32.dll

6.0.6000.16939

14,336

19-Oct-2009

14:35

x64

Fontsub.dll

6.0.6000.16939

97,280

19-Oct-2009

14:35

x64

Lpk.dll

6.0.6000.16939

33,280

19-Oct-2009

14:37

x64

Atmfd.dll

5.1.2.227

366,080

19-Oct-2009

12:03

x64

Atmlib.dll

5.1.2.227

48,128

19-Oct-2009

14:42

x64

Dciman32.dll

6.0.6000.21142

14,336

19-Oct-2009

14:42

x64

Fontsub.dll

6.0.6000.21142

97,280

19-Oct-2009

14:43

x64

Lpk.dll

6.0.6000.21142

33,280

19-Oct-2009

14:44

x64

Atmfd.dll

5.1.2.226

366,080

15-Jun-2009

13:17

x64

Atmlib.dll

5.1.2.226

48,128

15-Jun-2009

15:41

x64

Dciman32.dll

6.0.6001.18000

14,336

19-Jan-2008

08:01

x64

Fontsub.dll

6.0.6001.18344

96,256

19-Oct-2009

15:19

x64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

32,768

19-Jan-2008

08:02

x64

Atmfd.dll

5.1.2.227

366,080

19-Oct-2009

12:36

x64

Atmlib.dll

5.1.2.227

48,128

19-Oct-2009

15:15

x64

Dciman32.dll

6.0.6001.22544

14,336

19-Oct-2009

15:16

x64

Fontsub.dll

6.0.6001.22544

96,256

19-Oct-2009

15:17

x64

Lpk.dll

6.0.6001.22544

32,768

19-Oct-2009

15:18

x64

Atmfd.dll

5.1.2.227

366,080

15-Jun-2009

13:06

x64

Atmlib.dll

5.1.2.227

48,128

11-Apr-2009

07:11

x64

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

14,336

15-Jun-2009

15:10

x64

Fontsub.dll

6.0.6002.18124

96,256

19-Oct-2009

13:54

x64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

32,768

19-Jan-2008

08:02

x64

Atmfd.dll

5.1.2.227

366,080

19-Oct-2009

11:33

x64

Atmlib.dll

5.1.2.227

48,128

19-Oct-2009

13:43

x64

Dciman32.dll

6.0.6002.22247

14,336

19-Oct-2009

13:44

x64

Fontsub.dll

6.0.6002.22247

96,256

19-Oct-2009

13:44

x64

Lpk.dll

6.0.6002.22247

32,768

19-Oct-2009

13:45

x64

Atmfd.dll

5.1.2.226

289,792

19-Oct-2009

11:45

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

19-Oct-2009

14:36

x86

Dciman32.dll

6.0.6000.16939

10,240

19-Oct-2009

14:37

x86

Fontsub.dll

6.0.6000.16939

72,704

19-Oct-2009

14:37

x86

Lpk.dll

6.0.6000.16939

24,064

19-Oct-2009

14:43

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:34

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

14:14

x86

Dciman32.dll

6.0.6000.21142

10,240

19-Oct-2009

14:15

x86

Fontsub.dll

6.0.6000.21142

72,704

19-Oct-2009

14:16

x86

Lpk.dll

6.0.6000.21142

24,064

19-Oct-2009

14:22

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

289,792

15-Jun-2009

12:52

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

02-Nov-2006

09:46

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.18272

10,240

15-Jun-2009

15:20

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.18344

72,704

19-Oct-2009

14:24

x86

Lpk.dll

6.0.6001.18000

23,552

19-Jan-2008

07:32

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:38

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

14:07

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.22544

10,240

19-Oct-2009

14:08

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.22544

72,704

19-Oct-2009

14:08

x86

Lpk.dll

6.0.6001.22544

23,552

19-Oct-2009

14:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

15-Jun-2009

12:42

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

11-Apr-2009

06:28

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

10,240

15-Jun-2009

14:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.18124

72,704

19-Oct-2009

13:35

x86

Lpk.dll

6.0.6002.18005

23,552

11-Apr-2009

06:26

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:21

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

13:46

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.22247

10,240

19-Oct-2009

13:47

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.22247

72,704

19-Oct-2009

13:47

x86

Lpk.dll

6.0.6002.22247

23,552

19-Oct-2009

13:52

x86

T2embed.dll

6.0.6000.16939

156,672

19-Oct-2009

14:42

x86

T2embed.dll

6.0.6000.21142

156,672

19-Oct-2009

14:22

x86

T2embed.dll

6.0.6001.18344

156,672

19-Oct-2009

14:27

x86

T2embed.dll

6.0.6001.22544

156,672

19-Oct-2009

14:11

x86

T2embed.dll

6.0.6002.18124

156,672

19-Oct-2009

13:38

x86

T2embed.dll

6.0.6002.22247

156,672

19-Oct-2009

13:51

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

T2embed.dll

6.0.6001.18344

401,920

19-Oct-2009

14:17

IA-64

T2embed.dll

6.0.6001.22544

401,920

19-Oct-2009

14:16

IA-64

T2embed.dll

6.0.6002.18124

401,920

19-Oct-2009

13:35

IA-64

T2embed.dll

6.0.6002.22247

401,920

19-Oct-2009

13:44

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.226

763,904

15-Jun-2009

13:04

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.226

92,160

19-Jan-2008

08:24

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6001.18000

29,184

19-Jan-2008

08:26

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6001.18344

196,096

19-Oct-2009

14:12

IA-64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

68,608

19-Jan-2008

08:28

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.227

763,904

19-Oct-2009

11:45

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.227

92,160

19-Oct-2009

14:10

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6001.22544

29,184

19-Oct-2009

14:11

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6001.22544

196,096

19-Oct-2009

14:12

IA-64

Lpk.dll

6.0.6001.22544

68,608

19-Oct-2009

14:13

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.227

763,904

15-Jun-2009

12:40

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.227

92,160

11-Apr-2009

06:59

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6001.18000

29,184

19-Jan-2008

08:26

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6002.18124

196,096

19-Oct-2009

13:31

IA-64

Lpk.dll

6.0.6001.18000

68,608

19-Jan-2008

08:28

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.227

763,904

19-Oct-2009

11:26

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.227

92,160

19-Oct-2009

13:38

IA-64

Dciman32.dll

6.0.6002.22247

29,184

19-Oct-2009

13:38

IA-64

Fontsub.dll

6.0.6002.22247

196,096

19-Oct-2009

13:39

IA-64

Lpk.dll

6.0.6002.22247

68,608

19-Oct-2009

13:40

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.226

289,792

15-Jun-2009

12:52

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

02-Nov-2006

09:46

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.18272

10,240

15-Jun-2009

15:20

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.18344

72,704

19-Oct-2009

14:24

x86

Lpk.dll

6.0.6001.18000

23,552

19-Jan-2008

07:32

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:38

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

14:07

x86

Dciman32.dll

6.0.6001.22544

10,240

19-Oct-2009

14:08

x86

Fontsub.dll

6.0.6001.22544

72,704

19-Oct-2009

14:08

x86

Lpk.dll

6.0.6001.22544

23,552

19-Oct-2009

14:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

15-Jun-2009

12:42

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

11-Apr-2009

06:28

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.18051

10,240

15-Jun-2009

14:51

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.18124

72,704

19-Oct-2009

13:35

x86

Lpk.dll

6.0.6002.18005

23,552

11-Apr-2009

06:26

x86

Atmfd.dll

5.1.2.227

289,792

19-Oct-2009

11:21

x86

Atmlib.dll

5.1.2.227

34,304

19-Oct-2009

13:46

x86

Dciman32.dll

6.0.6002.22247

10,240

19-Oct-2009

13:47

x86

Fontsub.dll

6.0.6002.22247

72,704

19-Oct-2009

13:47

x86

Lpk.dll

6.0.6002.22247

23,552

19-Oct-2009

13:52

x86

T2embed.dll

6.0.6001.18344

156,672

19-Oct-2009

14:27

x86

T2embed.dll

6.0.6001.22544

156,672

19-Oct-2009

14:11

x86

T2embed.dll

6.0.6002.18124

156,672

19-Oct-2009

13:38

x86

T2embed.dll

6.0.6002.22247

156,672

19-Oct-2009

13:51

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_10_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,385

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,785

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,438

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,435

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,540

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,942

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,382

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,783

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,743

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,442

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,378

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,092

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,913

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,630

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,755

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,468

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,220

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,930

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,220

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,930

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,417

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,436

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,357

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,376

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,939

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,978

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,961

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,672

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,710

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,939

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,978

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,411

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,414

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,433

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,969

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_2055d9e9dc00abe731b75dc9482f9258_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_80f6bda7126911b7.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_20c9636086134b6796cf37c1fdbf4dc2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_7a3a98bc63885dda.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_22d57042e78ca55161236664d46ec1f8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_10e954cc15435cf1.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_238e65a25850ce767bf3ce5c63b3b051_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_26b7524b9076c90a.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_28714b5c0c1606721fcef8e87f024c7d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_07b827ac08c075c6.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_54d8c56f0fb1f0430932603d9fe988f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_6dde41f43d252661.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_63b0bb77b16472b8d0bd9c05a6d68c0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_cde35d4a16c329c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_65aed7a78ab5b1a218d825b6c9daf626_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_ea94eb0d5eb6fe99.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_920433e7459e701492ecccc2dcffef83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_fb28ea5d211554c1.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_9c56918984d1e0f01ed40e751bbffc67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_d104debf69143b07.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_a962cd57011f5115c0562a0f302b00e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_7480655368b30c47.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_bf06b977d2414a9e42f8b7d11d5187c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_c6eaa9f39a31d9f3.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_b3c27d2921dd6669.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_b43a20243b09a405.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b598ea711f109498.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6228922382e3189.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b794fe171c26af01.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

14:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80bfbe83551d2b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_a7d5725a5d6ffbb2.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,671

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:48

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_a84d1555769c394e.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,671

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_a9abdfa25aa329e1.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,391

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

06:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_aa357e5373c0c6d2.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,671

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_aba7f34857b9444a.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,391

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

06:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_ac1ef11970e467fb.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,671

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:56

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_2817ba32e0ca08aac76000bd90de53c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_8e2c1f9fc683c953.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_49a6659db907fe37be9bcf3ccd9a1093_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_d38f27d308b694c2.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_527c5ebef72bfc89100e34044260e981_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_84bd6e807c0109c0.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6c7c69121ea355ca7c8f1d8c4ec35d40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_9e23652168a09998.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_7d0cb1ae9692d1d478874480d5b41def_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_b121dd3ff5fbbfae.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_87e2744495dd029c0cd5cadb22c05922_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_3c1c7bc40aad3168.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_8954ec7a83705e8390af830cbec1e6d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_d77dab251e9f50bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_962e88ec71b4f465ce67428a3255646b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_e643f025f461bb95.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9c9acefcb1f4dd7688510b6337e5867b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_c1c73a4d5bc0c166.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9daf4cfda6189c5cf1172b44d0efcd75_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_29658094b16c00d1.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a086fa31a3aec34d16bbbbb5ae638009_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_c0bf19cb55affe82.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_aaa7dcdd0f3d7083bebdd1199c183fa0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_c4a29e0436ec9616.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b18fe2fdc8bb28ffe74e94cdeae3b480_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_a269cb936ea2ff37.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_cef04469359f320491a1627366f37e8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_fc768ba5afbe28fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ebf44e977167e5cebb743292e0b25432_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_a8c40d4dda5b6630.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f1f7977891203191732e99ddb4a492a0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_50e136666aaf82fd.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,032

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_0fe118acda3ad79f.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,514

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:11

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_1058bba7f367153b.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,514

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_11b785f4d76e05ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,514

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_124124a5f08ba2bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,514

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_13b3999ad4842037.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,514

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_142a976bedaf43e8.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,514

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:22

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_03f40dde15cd6ce8.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,689

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:11

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_046bb0d92ef9aa84.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,689

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_05ca7b2613009b17.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,409

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_065419d72c1e3808.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,689

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:19

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_07c68ecc1016b580.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,409

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_083d8c9d2941d931.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,689

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:22

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,818

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_10_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,669

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,750

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_11_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,452

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,748

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,449

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,975

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,828

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,815

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,667

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,878

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,601

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,536

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,139

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,086

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,979

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,922

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,441

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,372

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,441

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,372

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,365

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,384

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,953

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,992

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,016

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,711

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,953

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,992

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,428

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,447

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

4,001

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_0e48b8304a2e2ee3.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:38

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_0ec05b2b635a6c7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:53

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_101f257847615d12.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_10a8c429607efa03.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:55

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_121b391e4477777b.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_129236ef5da29b2c.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:21

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_b3c27d2921dd6669.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_b43a20243b09a405.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b598ea711f109498.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6228922382e3189.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b794fe171c26af01.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

14:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80bfbe83551d2b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:56

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_2352f44783a8b419b0c835a1619ffe9c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_ba27243f780eff48.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_3cfbb9c2d5471753392f97c430d0e67c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_25a324d6e0948449.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4b39be9081b4564d4c62dfc4315c8251_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_2569680a9f049f33.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6d688fe2d8e55ea87ee8a6784fda79d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_2a43204dd4af9ee5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6fc329f09a9ffe8a2d1f7f842063eebe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_3ea90684c760cf5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_84bd2c94699f965f2b9370738e981707_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_6b2cdc44b8a907dc.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a4c11d9ed7e30e3b601a6ac7e9d476af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_604356293c82a683.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a8403f2cc9712ad138f65f8ae2d6568d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_c93e696bb0e60466.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c610891499a4b2737a2b7813d32e458d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_8c5d3c18582b7bc4.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,030

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_dd767ca7f8cfff02ea94585b0adb571a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_d5eda75e67e46898.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b59a8e671f0e9d94.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,499

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

18:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6242d18382c3a85.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,499

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

19:09

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b796a20d1c24b7fd.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,499

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

14:52

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80d9fde354fdbae.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,499

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_a9ad83985aa132dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,400

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_aa37224973becfce.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,680

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

19:10

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_aba9973e57b74d46.manifest

File version

Not Applicable

File size

11,400

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_ac20950f70e270f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

10,680

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:06

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,743

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,442

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,808

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,653

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,953

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,870

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,915

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,270

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,196

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,271

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,196

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,415

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,516

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,539

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,819

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,696

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,727

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,698

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:54

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_101f257847615d12.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_10a8c429607efa03.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:55

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_121b391e4477777b.manifest

File version

Not Applicable

File size

13,145

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

05:55

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_129236ef5da29b2c.manifest

File version

Not Applicable

File size

12,367

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:21

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_b598ea711f109498.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

17:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_b6228922382e3189.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_b794fe171c26af01.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

14:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_b80bfbe83551d2b2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,488

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

15:56

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

T2embed.dll

6.1.7600.16444

108,544

19-Oct-2009

14:10

x86

T2embed.dll

6.1.7600.20553

108,544

19-Oct-2009

14:06

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

293,888

30-Jul-2009

04:44

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

70,656

19-Oct-2009

14:10

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

26,624

14-Jul-2009

01:15

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

293,888

19-Oct-2009

10:47

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.20553

70,656

19-Oct-2009

14:06

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

26,624

14-Jul-2009

01:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

T2embed.dll

6.1.7600.16444

148,480

19-Oct-2009

14:46

x64

T2embed.dll

6.1.7600.20553

148,480

19-Oct-2009

14:48

x64

Atmfd.dll

5.1.2.226

366,080

30-Jul-2009

05:07

x64

Atmlib.dll

5.1.2.226

46,080

14-Jul-2009

01:40

x64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:40

x64

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

100,864

19-Oct-2009

14:46

x64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

41,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Atmfd.dll

5.1.2.226

366,080

19-Oct-2009

11:04

x64

Atmlib.dll

5.1.2.226

46,080

14-Jul-2009

01:40

x64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

14,336

14-Jul-2009

01:40

x64

Fontsub.dll

6.1.7600.20553

100,864

19-Oct-2009

14:45

x64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

41,984

14-Jul-2009

01:41

x64

Atmfd.dll

5.1.2.226

293,888

30-Jul-2009

04:44

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

70,656

19-Oct-2009

14:10

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

293,888

19-Oct-2009

10:47

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.20553

70,656

19-Oct-2009

14:06

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

T2embed.dll

6.1.7600.16444

108,544

19-Oct-2009

14:10

x86

T2embed.dll

6.1.7600.20553

108,544

19-Oct-2009

14:06

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

T2embed.dll

6.1.7600.16444

300,032

19-Oct-2009

13:12

IA-64

T2embed.dll

6.1.7600.20553

300,032

19-Oct-2009

13:26

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.226

766,464

19-Oct-2009

10:27

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.226

91,648

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

32,768

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

197,632

19-Oct-2009

13:08

IA-64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

73,728

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.226

766,464

19-Oct-2009

10:33

IA-64

Atmlib.dll

5.1.2.226

91,648

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

32,768

14-Jul-2009

01:45

IA-64

Fontsub.dll

6.1.7600.20553

197,632

19-Oct-2009

13:22

IA-64

Lpk.dll

6.1.7600.16385

73,728

14-Jul-2009

01:46

IA-64

Atmfd.dll

5.1.2.226

293,888

30-Jul-2009

04:44

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.16444

70,656

19-Oct-2009

14:10

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

Atmfd.dll

5.1.2.226

293,888

19-Oct-2009

10:47

x86

Atmlib.dll

5.1.2.226

34,304

14-Jul-2009

01:14

x86

Dciman32.dll

6.1.7600.16385

10,240

14-Jul-2009

01:15

x86

Fontsub.dll

6.1.7600.20553

70,656

19-Oct-2009

14:06

x86

Lpk.dll

6.1.7600.16385

25,600

14-Jul-2009

01:11

x86

T2embed.dll

6.1.7600.16444

108,544

19-Oct-2009

14:10

x86

T2embed.dll

6.1.7600.20553

108,544

19-Oct-2009

14:06

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,776

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,473

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,420

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,818

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,921

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,956

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,657

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

X86_0915575d2537e3a4b3b887fb45f153d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_41b311b6b4d9a566.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_18890e13780b1048a5da7a42aae90e34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_af8ef7857a46873c.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_d4f27b79a019f12a4723187dafd4cb31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_06c605b50d095d50.manifest

File version

Not Applicable

File size

691

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_fe7770734cdabc3f775b99c621a3fb93_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_9c6fa837372c3261.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c0bab68027d180.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b63e874b994e73e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_a9d3afe7bbba66c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,206

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:23

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_aa517c7cd4e1092d.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,206

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:23

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_03920c7e56e7bc1122fdd9993aa820b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_49cf93bd300fb819.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_202c00b5cd20bc1181c0be8f8d3d7582_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b4028544b0890ec2.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_5d3dd9e0ed66d4f7fe0cecc9be4f89d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b2da0f9d88849b8a.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_94bf1a1bb6ea2b9c00cf9d5d9319e6a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_9f149ece13582b37.manifest

File version

Not Applicable

File size

695

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c0573f2ae4a12fe59bf91b63dda50f14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_a2c40020faaa0281.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_df1b0123b1b9f2c7aa49d87b6f739160_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_e6de139c1318d9c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,052

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_11df563a388542b6.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,251

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_125d22cf51abe51a.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,251

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:17

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_05f24b6b7417d7ff.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,208

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_067018008d3e7a63.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,208

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,786

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,487

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,205

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

4,062

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,016

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,954

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,009

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb972270~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,863

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,093

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,168

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,299

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_1046f5bda87899fa.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_10c4c252c19f3c5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c0bab68027d180.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b63e874b994e73e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:16

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_1e00329ec53770b7d07b46a6b42aeb89_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_39cc0d41cafbbc4c.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4371202a705c8273aae9520db7e9d4e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_34e1cd9f124a0ebf.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_586cb6a1ca19b81d90914c6fe0a66aa5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_5ecf35f3248178ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_5d3dd9e0ed66d4f7fe0cecc9be4f89d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_56bd180fd0253350.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_94bf1a1bb6ea2b9c00cf9d5d9319e6a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_42f7a7405af8c2fd.manifest

File version

Not Applicable

File size

694

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f61ecdb1fff090a53ac83517748dfddc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_634ffcee1f818082.manifest

File version

Not Applicable

File size

693

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c25eac8025da7c.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,249

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

18:44

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b6402b41994c7ce0.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,249

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

16:35

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_a9d553ddbbb86fc5.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,207

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_aa532072d4df1229.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,207

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,642

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,417

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,003

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb972270~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,852

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,932

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb972270_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,968

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:20

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,667

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_1046f5bda87899fa.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_10c4c252c19f3c5e.manifest

File version

Not Applicable

File size

5,549

Date (UTC)

20-Oct-2009

Time (UTC)

16:21

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16444_none_b5c0bab68027d180.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:17

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20553_none_b63e874b994e73e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

2,247

Date (UTC)

19-Oct-2009

Time (UTC)

22:16

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×