WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-020. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy


Symptomy

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze klienckim z systemem Windows zapisywanie dokumentów w folderach na serwerze zdalnym SMB 1.0 lub zmienianie ustawień uprawnień tych folderów może okazać się niemożliwe.

Przyczyna

W ramach tej aktualizacji zabezpieczeń zmieniono sposób, w jaki serwer SMB sprawdza poprawność deskryptora zabezpieczeń wysyłanego przez klienta. W przypadku niektórych implementacji serwerów systemu CIFS (Common Internet Files System) w systemach Windows NT 4 oraz na urządzeniach magazynujących dołączonych do sieci (NAS, network-attached storage) w odpowiedzi jest ustawiana wartość 0 zamiast faktycznej długości deskryptora zabezpieczeń. Takie działanie skutkuje niepowodzeniem sprawdzania poprawności. Z powodu tego błędu zapisywanie plików pakietu Office w udziałach SMB i w systemach bazujących na technologiach Windows NT 4, NAS i Ntbackup może być niemożliwe. Ponadto podczas próby utworzenia kopii zapasowej z udziału sieciowego w systemie Windows NT 4 może zostać zwrócony mylący komunikat o błędzie. Jest to błąd dotyczący tylko zgłaszania. Ponieważ operacje tworzenia kopii zapasowej i przywracania są przeprowadzane poprawnie, ten błąd dotyczący zgłaszania można bez obaw zignorować.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, plik, dla którego ma zostać utworzona kopia zapasowa, należy zapisać jako plik lokalny, a następnie skopiować go lub przenieść do folderu zdalnego bądź do zdalnego udziału sieciowego w systemie Windows NT.Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 983458. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

983458 Z poziomu komputera z systemem Windows z zainstalowaną aktualizacją zabezpieczeń 980232 (MS10-020) nie można zapisywać dokumentów w folderze ani zmieniać ustawień uprawnień folderów na serwerze zdalnym SMB 1.0

Więcej informacji


Ten problem był zgłaszany jako występujący w przypadku używania konkretnych wersji systemów Cisco WAAS i systemów NetApp DataOnTap. Ich producenci wydali powiązane z tym raporty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony sieci Web.

Cisco Field Notice 63320
http://www.cisco.com/en/US/ts/fn/633/fn63320.html

NetApp NOW Customer Public Report
http://now.netapp.com/NOW/cgi-bin/bol?Type=Detail&Display=412113

Uwaga Do uzyskania dostępu do tego raportu jest wymagane konto NetApp NOW.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb.sys

5.0.2195.7379

416,304

24-Feb-2010

06:46

x86

Rdbss.sys

5.0.2195.7376

170,800

16-Feb-2010

04:28

x86

Sp3res.dll

5.0.2195.7295

6,350,848

13-May-2009

05:46

x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.1.2600.3675

454,016

24-Feb-2010

12:31

x86

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.1.2600.3675

457,216

24-Feb-2010

12:48

x86

SP2

SP2QFE

Mrxsmb.sys

5.1.2600.5944

455,680

24-Feb-2010

13:11

x86

SP3

SP3GDR

Mrxsmb.sys

5.1.2600.5944

457,216

24-Feb-2010

11:57

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4671

787,456

25-Feb-2010

23:46

x64

SP2

SP2GDR

Rdbss.sys

5.2.3790.4671

309,248

25-Feb-2010

23:46

x64

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4671

787,968

25-Feb-2010

22:31

x64

SP2

SP2QFE

Rdbss.sys

5.2.3790.4671

309,760

25-Feb-2010

22:31

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4671

438,784

24-Feb-2010

15:57

x86

SP2

SP2GDR

Rdbss.sys

5.2.3790.4671

177,664

24-Feb-2010

15:57

x86

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4671

439,296

24-Feb-2010

14:41

x86

SP2

SP2QFE

Rdbss.sys

5.2.3790.4671

177,664

24-Feb-2010

14:40

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4671

1,172,480

25-Feb-2010

23:46

IA-64

SP2

SP2GDR

Rdbss.sys

5.2.3790.4671

487,936

25-Feb-2010

23:46

IA-64

SP2

SP2GDR

Mrxsmb.sys

5.2.3790.4671

1,173,504

25-Feb-2010

22:37

IA-64

SP2

SP2QFE

Rdbss.sys

5.2.3790.4671

487,936

25-Feb-2010

22:37

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.0.6000.17025

211,968

23-Feb-2010

13:14

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6000.21230

211,968

23-Feb-2010

11:30

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.18431

212,992

23-Feb-2010

11:32

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.22641

212,992

23-Feb-2010

11:30

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.18213

212,992

23-Feb-2010

11:10

x86

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.22346

212,992

23-Feb-2010

11:16

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6000.17025

58,368

23-Feb-2010

13:14

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6000.21230

58,368

23-Feb-2010

11:30

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.18431

78,848

23-Feb-2010

11:32

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.22641

79,360

23-Feb-2010

11:30

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.18213

79,360

23-Feb-2010

11:10

x86

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.22346

79,360

23-Feb-2010

11:16

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6000.17025

102,400

23-Feb-2010

13:14

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6000.21230

102,912

23-Feb-2010

11:30

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6001.18431

105,984

23-Feb-2010

11:32

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6001.22641

106,496

23-Feb-2010

11:30

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.18213

106,496

23-Feb-2010

11:10

x86

Mrxsmb.sys

6.0.6002.22346

106,496

23-Feb-2010

11:16

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.0.6000.17025

272,896

23-Feb-2010

12:00

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6000.21230

272,896

23-Feb-2010

13:32

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.18431

273,920

23-Feb-2010

11:46

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.22641

273,920

23-Feb-2010

11:48

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.18213

273,920

23-Feb-2010

11:32

x64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.22346

273,920

23-Feb-2010

11:28

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6000.17025

79,360

23-Feb-2010

12:00

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6000.21230

79,360

23-Feb-2010

13:32

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.18431

105,472

23-Feb-2010

11:46

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.22641

106,496

23-Feb-2010

11:48

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.18213

106,496

23-Feb-2010

11:32

x64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.22346

106,496

23-Feb-2010

11:28

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6000.17025

134,144

23-Feb-2010

12:00

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6000.21230

134,656

23-Feb-2010

13:32

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.18431

135,168

23-Feb-2010

11:46

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.22641

135,168

23-Feb-2010

11:48

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.18213

135,680

23-Feb-2010

11:32

x64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.22346

135,680

23-Feb-2010

11:28

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.18431

656,896

23-Feb-2010

11:31

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6001.22641

656,896

23-Feb-2010

11:31

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.18213

657,920

23-Feb-2010

11:14

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.0.6002.22346

657,920

23-Feb-2010

11:14

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.18431

261,632

23-Feb-2010

11:31

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6001.22641

262,656

23-Feb-2010

11:30

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.18213

262,656

23-Feb-2010

11:14

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.0.6002.22346

263,168

23-Feb-2010

11:14

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.18431

318,464

23-Feb-2010

11:31

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6001.22641

320,000

23-Feb-2010

11:30

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.18213

320,000

23-Feb-2010

11:14

IA-64

Mrxsmb.sys

6.0.6002.22346

320,000

23-Feb-2010

11:14

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,021

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,125

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,184

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,296

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,028

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,136

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,029

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,136

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,663

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,786

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,505

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,624

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,505

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,624

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,603

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,234

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,598

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,229

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,357

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,377

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,961

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,672

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,679

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,710

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,676

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,691

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,722

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,410

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,414

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,433

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,969

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

X86_13b709f3dadf40f4fd9d63c623d3212d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_6164fb1dee74901f.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_154382214969f17886e51ff0d8c2510a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_78c89e9d3903733f.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_27e97a7caca6b791379773a1d7cf480d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_757740705130d9ea.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_2da04ec07c2f954c6b63fcd96ebf76cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_0e7e3e5065300bd8.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_3d2508b9202025bda4bb11a69300cc86_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_2f119e6f5871bdbf.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,043

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_3d9f814b3bea01b8e2aa4c0b92ba9e13_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_cfb839c39bda3b2d.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_6851049246e199fb08adc540d6fc4c4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_a671d18643471850.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_7d5a0b68952fd005083cff7fa2f76f13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_9da55f7c066d6ade.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X 86_85522d3d2c361a3800177498462544da_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_c4b5272c04883a20.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_a8247ca1b5297fc4722bc35f4e8d6b70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_219ba84afff51f80.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_e19137b1d5bfd403b770dcfea2c19240_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_59b59b59a06e9c2e.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_eae19c738710809e1f3bdd6f8af1fbed_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_7208136ee145f655.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,043

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_eb966d49d2a3de82bff0f4c2d2ed9fc1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8c51f5c58e2eb083.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_ebedd14de0e0891477207f7acf9fcd50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_1ed04ebc6896d0d7.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_eca96608d989a1872356e1f2632e096b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_896bf7be251de888.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_f9e88af89fc803769327df65b79bc7cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_50b2a9ac2dce9876.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_86ad8c514e53fde0.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

17:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_872759a4677e380f.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_888523a74b860f4b.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8903f26c64abc82d.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

16:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8a8337e1489a5c62.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8aef65c661cd9c04.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,160

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

22:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_88e3f6638cab3151.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

17:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_895dc3b6a5d56b80.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:56

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_8abb8db989dd42bc.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:55

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8b3a5c7ea302fb9e.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

16:14

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8cb9a1f386f18fd3.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

14:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8d25cfd8a024cf75.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,960

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

22:20

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_7d9a6dfd5402bf7e.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

17:46

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_7e143b506d2cf9ad.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:49

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7f7205535134d0e9.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:47

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_7ff0d4186a5a89cb.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

16:04

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8170198d4e491e00.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

14:53

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_81dc4772677c5da2.manifest

File version

Not Applicable

File size

8,844

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

22:15

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_03c0ecef2317b52a561a886f5cb0132b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_579461cd2383e8cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_0f963eac033a59a4937d2d20596ee245_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_391de757d138b757.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3d1f4c773c846ef96c08f208c3d8b723_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_0dd3b28de575c171.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3ffb57141064233f7fc3c6d7031c0824_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_be47ca19621d2ecf.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_58acacad249ad7f06a7f0595ae8d8830_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_1c097ef208527c8f.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_642ef564402f7b2569d62087a01879b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_a5101489242136af.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_76ff34049ccfd43bf3f1686d96641e03_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_d6d5e1fa300f322d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_78827e0eda61fd11b925d646adeadecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_3496bcaef9885062.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9280802ab9c78be94e1ecfc18a356a7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_278f7d517d73a392.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b4f65525b9aeca453943b052fe6516f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_10521d99f1d1d113.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c0f7e59cee47aa712c52b947d67d6d77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_a1ec742c2057808d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d07b2bfc10947f56b959af1ec72e1846_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_2a9e89650412ef1a.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d8dad89243e72ec89e312a2f119e9ea7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_c18d32df4a5cb6a5.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,049

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_dcd15021e5bd00980cf1f5515dffcbb5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_db92bc40332c4fb7.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,049

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e8d86d690ad01e46ef7eee87cf2a6bc2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7bae21d866db28eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f278bbe499269ed42f26437519d8d8e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_78368d752928549b.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_e2cc27d506b16f16.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_e345f5281fdba945.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_e4a3bf2b03e38081.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:45

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_e5228df01d093963.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

16:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_e6a1d36500f7cd98.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

19:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_e70e014a1a2b0d3a.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,427

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

01:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_e50291e74508a287.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_e57c5f3a5e32dcb6.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:53

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_e6da293d423ab3f2.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:45

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_e758f8025b606cd4.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

16:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_e8d83d773f4f0109.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

19:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_e9446b5c588240ab.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,972

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

01:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_d9b909810c6030b4.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

19:26

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_da32d6d4258a6ae3.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:44

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_db90a0d70992421f.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_dc0f6f9c22b7fb01.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

16:26

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_dd8eb51106a68f36.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

18:56

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_ddfae2f61fd9ced8.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,112

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

01:43

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,039

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,155

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,204

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,328

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,046

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,166

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,047

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,166

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,689

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,824

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,529

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,660

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,529

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_7_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,660

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,619

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_8_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,260

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,614

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_9_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

4,255

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,365

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,385

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,973

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,016

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,711

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,688

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,701

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,732

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,420

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,428

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,447

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,437

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

4,001

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File name

Ia64_39039b683ed3462c85101a813723a8fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_75309047d0ff86f8.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_471d8fd2f041a2951b20911d69429e06_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_d0df6be120859b47.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4c8eab70d4e49db7fe41befafe9a820c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_cdb78c32f59c26de.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_6b65b9abc217f92c1d60034bc073a56c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_9d406ceb83d67006.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7028952ce726126027204fe2af4b1c39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_d490e0f2fdce62b8.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_89006d692e259d46959fb0911917b102_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_45963d4512187fab.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ab5bc45f0fbff2c230b03a5dcfd71f01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_4a35c16104e90d64.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ababf8987be8fb799684f3e415651455_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_1f593dabe8a8dfa9.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_c64e736f2d5f17542df14dfee0923ed4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_26f526641f9a1317.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_cc46c3a5f11bb75966451a433294f709_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_10dd2c525af4ad31.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_d48dc73cf7d4b26b28983c153e2a0e77_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_f7badba1b2a42184.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_f3bf06a3516b97e8cb119826dd9b77e7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7e689837d34ff49a.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_8886c79d4b841847.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:45

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8905966264a9d129.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

05:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8a84dbd74898655e.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8af109bc61cba500.manifest

File version

Not Applicable

File size

7,420

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_8abd31af89db4bb8.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:45

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8b3c0074a301049a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

05:18

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8cbb45e986ef98cf.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8d2773cea022d871.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,966

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:02

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7f73a9495132d9e5.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

15:39

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_7ff2780e6a5892c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8171bd834e4726fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

14:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_81ddeb68677a669e.manifest

File version

Not Applicable

File size

9,103

Date (UTC)

23-Feb-2010

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,030

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,140

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,035

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,149

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,037

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,151

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,355

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,476

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,355

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

5,476

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,516

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,539

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,684

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,715

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,419

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,439

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,520

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,543

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,696

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,727

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,416

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,435

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,424

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,443

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:00

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,698

Date (UTC)

24-Feb-2010

Time (UTC)

15:01

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.16539

221,696

27-Feb-2010

07:32

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.20655

221,696

27-Feb-2010

07:33

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.16539

95,744

27-Feb-2010

07:32

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.20655

95,744

27-Feb-2010

07:33

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7600.16539

123,392

27-Feb-2010

07:32

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7600.20655

123,392

27-Feb-2010

07:33

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.16539

286,720

27-Feb-2010

07:52

x64

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.20655

286,720

27-Feb-2010

07:52

x64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.16539

125,952

27-Feb-2010

07:52

x64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.20655

125,952

27-Feb-2010

07:52

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.16539

157,696

27-Feb-2010

07:52

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.20655

157,696

27-Feb-2010

07:52

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.16539

672,768

27-Feb-2010

06:54

IA-64

Mrxsmb10.sys

6.1.7600.20655

672,768

27-Feb-2010

07:11

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.16539

305,664

27-Feb-2010

06:54

IA-64

Mrxsmb20.sys

6.1.7600.20655

305,664

27-Feb-2010

07:11

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.16539

366,080

27-Feb-2010

06:54

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7600.20655

366,080

27-Feb-2010

07:11

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,059

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,163

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,064

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,171

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,921

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,958

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,657

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_5c05366f97a695dc18b50d799aa4fc19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_9d7182f37125cc7f.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_5e09365f88e37cec6dadde2d18722e44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_56b1b7eccf3d6423.manifest

File version

Not Applicable

File size

698

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_7049588f189ec6cc3fa1ab157e8e003b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_45dbd620f03cb50a.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_d69ee71abbba4f0bbae404dfae9be3c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_78a305418ac16773.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_ed71e04fcadfefdb319a5e59e8f3bdad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_9253856e854a95bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_fdd2b6e6d6207abfd6f5229a3ae0413b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_ba6656666d451ba2.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_88b4f63cac9616eb.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,962

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

12:39

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8924f207c5c7893b.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,962

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_8aeb604eeaed4a5c.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,035

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

12:39

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8b5b5c1a041ebcac.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,035

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

12:19

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_7fa1d7e8b244d889.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

12:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8011d3b3cb764ad9.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,757

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

12:08

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_23363b1ffa2ef28553ea22fb065d5dd2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_3d3919fb006ff1e4.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_362f7971e4e9d0475e08ea22b4252306_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_5bae443959e5e656.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_aba71425b902cf6172a5f2ab2a31693d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_1094ce797ff2eeb8.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ae02639081fbc1284616dc204e921074_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_352d1f7293399324.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_d236a0daed51fe4dae3f144ca5183f96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_5fdc16a68f13f56e.manifest

File version

Not Applicable

File size

702

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e050df423ddcf88da90e259b68cac87a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_01a66950a2e4a8dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_e4d391c064f38821.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,966

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

15:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_e5438d8b7e24fa71.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,966

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

16:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_e709fbd2a34abb92.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,039

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

15:57

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_e779f79dbc7c2de2.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,039

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

16:02

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_dbc0736c6aa249bf.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,761

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

15:43

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_dc306f3783d3bc0f.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,761

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

15:50

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,077

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,193

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,300

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,423

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,151

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,192

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,885

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_0cba996c3ab0c01d08160eb1a68ea0ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_02f6612d4f351270.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_17b55589763699c77384365df73efb78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_26c3334052d841d3.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4ba839b643ada1aec09ed43e0789970f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_805e46de94937ff1.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_a3f2eeaf59756c88d4fbf77e313f7ea6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_3952e7608ffb6da4.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_aa88c98d99c02ed550e5658ead73c17c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_9c9590caaa583ed2.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_e75530bf6ecea58b01b4ff9c7c15ee3f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_8cf59f1ee04457e3.manifest

File version

Not Applicable

File size

700

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_88b69a32ac941fe7.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,964

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

13:37

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_892695fdc5c59237.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,964

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

14:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_8aed0444eaeb5358.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,037

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

13:37

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8b5d0010041cc5a8.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,037

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

14:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_7fa37bdeb242e185.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,759

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

13:27

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_801377a9cb7453d5.manifest

File version

Not Applicable

File size

4,759

Date (UTC)

27-Feb-2010

Time (UTC)

14:07

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,290

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

5,404

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,669

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb980232_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,692

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,667

Date (UTC)

28-Feb-2010

Time (UTC)

00:05

Platform

Not Applicable

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×