MS10-031: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla środowiska wykonawczego języka Microsoft Visual Basic for Applications: 11 maja 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-031. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows w wersji chińskiej lub koreańskiej tekst komunikatu dotyczącego potwierdzenia instalacji aktualizacji zawiera znaki zapytania.

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows w wersji japońskiej tekst komunikatu dotyczącego potwierdzenia instalacji aktualizacji zawiera dziwne znaki.

 • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym nie zainstalowano środowiska Visual Basic for Applications w wersji 6.0 lub na którym brakuje pliku Vbe6.dll, aktualizacja jest instalowana bez komunikatu o błędzie.

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń podczas próby zainstalowania aktualizacji bazującej na instalatorze IExpress w trybie nieinterakcyjnym może wystąpić błąd związany z niepodpisanym lub niepoprawnie podpisanym plikiem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2159784 Podczas próby zastosowania aktualizacji bazującej na instalatorze IExpress w trybie nieinterakcyjnym występuje błąd związany z niepodpisanym lub niepoprawnie podpisanym plikiem

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:

 • Środowisko wykonawcze języka Microsoft Visual Basic for Applications 6.3

 • Środowisko wykonawcze języka Microsoft Visual Basic for Applications 6.4

 • Środowisko wykonawcze języka Microsoft Visual Basic for Applications 6.5

Ponadto na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby zainstalować Instalatora Windows 3.1 lub nowszego, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 4.5 dla systemów Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows XP

Pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows 3.1 dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:

921645 MS06-047: Luka w zabezpieczeniach języka Microsoft Visual Basic for Applications umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Informacje dotyczące usuwania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można jej usunąć.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Vbe6.dll

6.5.10.53

2,594,632

30-Sep-2009

21:18

x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×