Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-055. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w nieobsługiwanym systemie operacyjnym może się zakończyć pozorną instalacją tej aktualizacji. Użytkownik nie otrzyma na przykład komunikatu o błędzie z informacją, że aktualizacja nie może zostać zainstalowana w systemie. W tym scenariuszu pliki binarne nie zostaną jednak zainstalowane.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Iccvid.dll

1.10.0.13

80,384

17-Jun-2010

14:03

x86

SP3

SP3GDR

Iccvid.dll

1.10.0.13

80,384

17-Jun-2010

14:02

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Wiccvid.dll

1.10.0.13

78,336

25-Jun-2010

07:05

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wiccvid.dll

1.10.0.13

78,336

25-Jun-2010

07:00

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemie Windows Vista

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  Wersja RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  Wersja RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:16

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:11

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

27-May-2010

19:11

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

20:08

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

28-May-2010

16:14

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

28-May-2010

16:14

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:16

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

19:11

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

27-May-2010

19:11

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

27-May-2010

20:08

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

02-Nov-2006

09:46

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

81,920

28-May-2010

16:14

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

28-May-2010

16:14

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,451

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,738

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,451

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,342

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,361

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,354

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,373

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,394

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_633aa1be6c5105615d2cbfe464bc36ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_58f0a9551a86575d.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_a19085dc5946190f71bc69f0d0c6b858_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_55a0f7a379967191.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_b54ffbbe1b57089a152b0afe7af95e43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6295d6b42b4f85a2.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_ea85c9ab11f1187d506953b5cab7b9cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_7af399ebb8bfe072.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6c4f4a27d8adea21.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,933

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_6d2e69d4f18b8b5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,531

Date (UTC)

27-May-2010

Time (UTC)

20:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6e4b5dcdd5c4048a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,933

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_6f0c0c64eeb82f1d.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,531

Date (UTC)

28-May-2010

Time (UTC)

18:01

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_633aa1be6c5105615d2cbfe464bc36ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_b50f44d8d2e3c893.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a19085dc5946190f71bc69f0d0c6b858_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_b1bf932731f3e2c7.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_b54ffbbe1b57089a152b0afe7af95e43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_beb47237e3acf6d8.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ea85c9ab11f1187d506953b5cab7b9cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_d712356f711d51a8.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,746

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,461

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,746

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,461

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,350

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,369

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,362

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,381

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,402

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:38

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6c4f4a27d8adea21.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,933

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:39

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_6d2e69d4f18b8b5a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,531

Date (UTC)

27-May-2010

Time (UTC)

20:59

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6e4b5dcdd5c4048a.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,933

Date (UTC)

31-May-2010

Time (UTC)

04:39

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_6f0c0c64eeb82f1d.manifest

File version

Not Applicable

File size

6,531

Date (UTC)

28-May-2010

Time (UTC)

18:01

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows 7

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7

  Wersja RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7

  Wersja RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:30

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

29-Jul-2010

06:30

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:17

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

29-Jul-2010

06:17

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:30

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

14-Jul-2009

01:15

x86

Iccvid.dll

1.10.0.13

82,944

29-Jul-2010

06:17

x86

Ir32_32.dll

3.24.15.3

197,632

14-Jul-2009

01:15

x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,776

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,485

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,749

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,458

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,865

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,900

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,601

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_21e5c80bc7bc3942a2fc4b7b73840955_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_44bce85ea787f9f7.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_3e3eb8bdcffacae9bb5970894adec977_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_105b5b4e66dcec75.manifest

File version

Not Applicable

File size

703

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_6ca55ce139a20071.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,617

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

07:16

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6d1a5a1e52cef174.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,617

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

07:05

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_21e5c80bc7bc3942a2fc4b7b73840955_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_a0db83e25fe56b2d.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_3e3eb8bdcffacae9bb5970894adec977_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6c79f6d21f3a5dab.manifest

File version

Not Applicable

File size

705

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,495

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,757

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

2,468

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,877

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb982665_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum

File version

Not Applicable

File size

1,912

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,611

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_6ca55ce139a20071.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,558

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6d1a5a1e52cef174.manifest

File version

Not Applicable

File size

3,558

Date (UTC)

29-Jul-2010

Time (UTC)

15:52

Platform

Not Applicable

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×