Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-061. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Ta luka w zabezpieczeniach dotyczy komputerów z systemem Windows Vista i Windows Server 2008 lub nowszym i zainstalowaną jedną z poniższych drukarek atramentowych dla klientów indywidualnych, nawet jeśli na komputerze jest wyłączone udostępnianie drukarek oparte na hasłach:

Daty produkcji

Drukarka

1998-2000

Lexmark 3200 Color Jetprinter

1997-2000

Lexmark 5700 Color Jetprinter

1999-2000

Lexmark Z11 Color Jetprinter

2000-2001

Lexmark Z12 Color Jetprinter

2000-2002

Lexmark Z22-Z32 Color Jetprinter

1999-2000

Lexmark Z31 Color Jetprinter

2000-2001

Lexmark Z42 Color Jetprinter

1999-2000

Lexmark Z51 Color Jetprinter

2000-2001

Lexmark Z52 Color Jetprinter

1999-2000

Compaq IJ300 Inkjet Printer

2000-2002

Compaq IJ600 Inkjet Printer

1997-2000

Compaq IJ700 Inkjet Printer

1999-2000

Compaq IJ750 Inkjet Printer

1997-2000

Compaq IJ900 Inkjet Printer

2000-2001

Compaq IJ1200 Inkjet Printer

Podane drukarki nie są już produkowane, ale zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń jest zalecane szczególnie użytkownikom tych starszych urządzeń.
Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w niektórych scenariuszach może nie być możliwe drukowanie do pliku przy użyciu aplikacji sieci Web. Po otwarciu powiązanej kolejki drukowania może okazać się, że zadanie drukowania ma stan „błąd — drukowanie”. Ponadto stan drukarki może zmienić się na wartość „błąd”. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2480118. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  2480118 Nie można drukować wyników do plików za pomocą aplikacji sieci Web w systemie Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS10-061

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń używane oprogramowanie antywirusowe może zwrócić komunikat ostrzegawczy dotyczący drukowania. Ponadto może się okazać, że aby móc wydrukować dokumenty lub nawiązać połączenie z drukarką sieciową, konieczne jest naciśnięcie przycisku Zezwalaj lub Tak w oknie dialogowym komunikatu ostrzegawczego. Konkretna treść komunikatu zależy od używanej konfiguracji.

  Aby obejść ten problem, po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego należy kliknąć przycisk Zezwalaj lub Tak. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania antywirusowego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Więcej informacji
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spoolsv.exe

5.1.2600.6024

58,880

17-Aug-2010

13:17

x86

SP3

SP3GDR

Spoolsv.exe

5.1.2600.6024

58,880

17-Aug-2010

13:19

x86

SP3

SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spoolsv.exe

5.2.3790.4759

111,616

18-Aug-2010

08:31

x64

SP2

SP2GDR

Spoolsv.exe

5.2.3790.4759

111,616

18-Aug-2010

08:26

x64

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spoolsv.exe

5.2.3790.4759

58,368

17-Aug-2010

13:39

x86

SP2

SP2GDR

Spoolsv.exe

5.2.3790.4759

58,368

17-Aug-2010

13:58

x86

SP2

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spoolsv.exe

5.2.3790.4759

149,504

18-Aug-2010

08:28

IA-64

SP2

SP2GDR

Spoolsv.exe

5.2.3790.4759

149,504

18-Aug-2010

08:25

IA-64

SP2

SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1

  SP1

  LDR

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Spoolsv.exe

6.0.6001.18511

126,464

17-Aug-2010

13:32

x86

Spoolsv.exe

6.0.6001.22743

128,000

17-Aug-2010

13:27

x86

Spoolsv.exe

6.0.6002.18294

128,000

17-Aug-2010

14:11

x86

Spoolsv.exe

6.0.6002.22468

128,000

17-Aug-2010

14:20

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Spoolsv.exe

6.0.6001.18511

267,776

17-Aug-2010

14:04

x64

Spoolsv.exe

6.0.6001.22743

270,848

17-Aug-2010

14:02

x64

Spoolsv.exe

6.0.6002.18294

273,920

17-Aug-2010

14:54

x64

Spoolsv.exe

6.0.6002.22468

273,920

17-Aug-2010

14:54

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Spoolsv.exe

6.0.6001.18511

435,200

17-Aug-2010

13:46

IA-64

Spoolsv.exe

6.0.6001.22743

440,320

17-Aug-2010

13:47

IA-64

Spoolsv.exe

6.0.6002.18294

470,528

17-Aug-2010

14:25

IA-64

Spoolsv.exe

6.0.6002.22468

470,528

17-Aug-2010

14:26

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,924

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,644

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,766

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,482

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,753

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,469

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,400

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,134

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,242

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,972

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,230

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,959

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,363

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,382

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,681

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,404

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,423

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,678

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,705

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,687

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,718

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,421

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,440

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,682

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,699

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,730

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,007

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_0d150761f55ae63c6d8eb967a20b93e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_99f6e643566894fe.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_1a14b3d481c72961df0085ceb83fa2de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_546be8cf204b3c51.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_a3127a22c2cd42fc1239b5d5508aa751_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_004f2500fb848af4.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_e07f7a84fef1df7bc69de25c3b0b73b7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_990a608aa514e04d.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_d641dcfdc18fec21.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,413

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

15:22

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_d6ad0c7edac40f93.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,413

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_d7d4d063bef46cd2.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,413

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

16:10

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_d882e000d7f61b4c.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,413

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

16:29

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_3a20eba57fc98cbecd1c19aedaf7daf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_c2b1acf02636b5fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a2960012a4c55fc71f142b57e9d55583_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_7bdca2845cead00a.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_e379e9f7ff7cf27b10a563032a1a5998_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_f94dbbcee05ab7de.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_ebe6cc7bd98b450c52a6f1807231af70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_a22a8223e933a644.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_3260788179ed5d57.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,688

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

15:49

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_32cba802932180c9.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,688

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_33f36be77751de08.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,688

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

16:51

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_34a17b8490538c82.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,688

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

16:46

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,936

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,660

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,776

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,496

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,763

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,483

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,418

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,156

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,258

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_5_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,992

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,246

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_6_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,979

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,371

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,390

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,693

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,412

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,431

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,690

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,717

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,697

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,728

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,429

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,448

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,694

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,721

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,709

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,740

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

3,031

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_187aa240c184f0eb6afdbeaba33c6279_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_682b94648658cf4a.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_50c762ab1029d94271815d6dd42564da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_7205ccc00ffaf5a1.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_b048eb7f0bfc946b90f9607f0c02169b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_b6b9a74b0ffb822f.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_dec32afaec75e02c4e5de7d06a5dba34_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_55396e8fc03a3b60.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_d64380f3c18df51d.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,679

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

15:10

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_d6aeb074dac2188f.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,679

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

14:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_d7d67459bef275ce.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,679

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

15:58

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_d88483f6d7f42448.manifest

File version

Not Applicable

File size

130,679

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

16:03

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,771

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,489

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,929

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,651

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,425

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,444

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,366

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,385

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,702

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,733

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:29

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,579

Date (UTC)

17-Aug-2010

Time (UTC)

23:30

Platform

Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Spoolsv.exe

6.1.7600.16661

316,928

21-Aug-2010

05:32

x86

Spoolsv.exe

6.1.7600.20785

316,928

20-Aug-2010

04:25

x86

Spoolsv.exe

6.1.7600.16661

316,928

21-Aug-2010

05:32

x86

Spoolsv.exe

6.1.7600.20785

316,928

20-Aug-2010

04:25

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Spoolsv.exe

6.1.7600.16661

558,592

21-Aug-2010

06:29

x64

Spoolsv.exe

6.1.7600.20785

559,104

20-Aug-2010

05:38

x64

Spoolsv.exe

6.1.7600.16661

558,592

21-Aug-2010

06:29

x64

Spoolsv.exe

6.1.7600.20785

559,104

20-Aug-2010

05:38

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Spoolsv.exe

6.1.7600.16661

1,084,928

21-Aug-2010

05:27

IA-64

Spoolsv.exe

6.1.7600.20785

1,085,440

20-Aug-2010

04:17

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

Package_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,804

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,520

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,784

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,500

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,914

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,949

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,648

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_01f81b86922db3f7769ff8474f4440db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_4fb96421783337e7.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_59167e2d5a49f1326be13f8c7c0e53fe_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_4b5567dba34beb0c.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_99ca2f4808a1d901d083c997b5083fb3_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_650c3f0125f25bd8.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_d82769343dc2fa70128f77ac8c59ff52_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_e78b14ad2d7ccd43.manifest

File version

Not Applicable

File size

709

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_d6339da722cfb4be.manifest

File version

Not Applicable

File size

207,265

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

06:11

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_d6ab9bc23bf9f1c6.manifest

File version

Not Applicable

File size

207,265

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

05:25

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_c7a419ecadb65d8d.manifest

File version

Not Applicable

File size

206,947

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_c81c1807c6e09a95.manifest

File version

Not Applicable

File size

206,947

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

05:18

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

Amd64_21a854b9cecb18a9bf67042602b9ea02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_a7d5785e87a46b6f.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_6fd63bce122b225f39027c17e8703a76_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_0a200249925ad242.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_c40327c2ac600908b3ee9cde20507f1a_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_2312ed969953e2dd.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_f95e43292e6139b1bee79fc32d7e3572_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_dbcd81bf2a4220c8.manifest

File version

Not Applicable

File size

713

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_3252392adb2d25f4.manifest

File version

Not Applicable

File size

207,260

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

07:13

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_32ca3745f45762fc.manifest

File version

Not Applicable

File size

207,260

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16661_none_23c2b5706613cec3.manifest

File version

Not Applicable

File size

206,942

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

07:08

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20785_none_243ab38b7f3e0bcb.manifest

File version

Not Applicable

File size

206,942

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

06:15

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,019

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,743

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,794

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,514

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,131

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,170

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,863

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

Ia64_1ec40d4f62be1bf96c7ae9200735114e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_06ecd8b0358b8340.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4532b62c7b88efd5e5226fb0510f44e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_cce6003270165bf0.manifest

File version

Not Applicable

File size

711

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_d635419d22cdbdba.manifest

File version

Not Applicable

File size

207,261

Date (UTC)

21-Aug-2010

Time (UTC)

06:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_d6ad3fb83bf7fac2.manifest

File version

Not Applicable

File size

207,261

Date (UTC)

20-Aug-2010

Time (UTC)

05:52

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,809

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2347290~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,527

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,458

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2347290_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,477

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,456

Date (UTC)

25-Aug-2010

Time (UTC)

00:28

Platform

Not Applicable

INFORMACJE O PLIKACH

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×